Tải bản đầy đủ

Bài 6 Ghi kích thước

Bài 6
Ghi kích thước

Nội dung
Giới thiệu
Các thành phần của kích thước
Cách ghi kích thước vật thể
Những lưu ý khi ghi kích thước


I-Giới thiệu


THIẾT KẾ KỸ THUẬT
QUY TRÌNH

Nhiệm vụ

thiết kế
Lập bản
vẽ KT

Sản xuất

KẾT QUẢ

THÔNG TIN
CHUYỂN GIAO

Phác thảo
ý tưởng
Các hình
biểu diễn

Hình dạng vật thể

1. Kích thước, Vị trí
Ghi kích thước
2. Các thông số kỹ thuật


ĐỊNH NGHĨA
Ghi kích thước là quá trình ghi rõ thông tin của vật thể
bằng cách sử dụng con số, ký hiệu và các ghi chú.

Những thông tin được đưa ra bao gồm:
1. Kích thước và vị trí các chi tiết
2. Loại vật liệu
3. Các thông số yêu cầu
4. Hoàn thiện bề mặt
5. Quá trình sản xuất
6. Dung sai kích thước


II- Các thành phần
của kích thướcCÁC THÀNH PHẦN CỦA KÍCH THƯỚC
Đường dóng
Đường kích thước
(Với mũi tên)

Vẽ bằng
bút chì HB

Đường dẫn
Con số kích thước
Ghi chú:
- từng bộ phận
- Ghi chú chung

Viết bằng
bút chì 2B


ĐƯỜNG DÓNG KÍCH THƯỚC
Xác định phần của vật thể được ghi kích thước.


ĐƯỜNG KÍCH THƯỚC
xác định hướng, khoảng rộng của kích thước và
dùng để ghi con số kích thước
27

o

123

13

10

43


ĐƯỜNG DẪN
Dùng để chỉ những chi tiết cần ghi chú.
10

27

D10x2 lỗ

o

123

13

R16

43


Những quy ước chung


ĐƯỜNG DÓNG KÍCH THƯỚC
Chạm vào hình biểu diễn hoặc chừa ra khoảng
hở (≈ 1 mm) từ hình biểu diễn đến điểm bắt đầu
của đường dóng kích thước.
Đường dóng kích thước phải vẽ qua đường kích
thước 3 mm.
LỖI THƯỜNG GẶP
Khoảng hở


ĐƯỜNG DÓNG KÍCH THƯỚC
Không ngắt các đường dóng kích thước khi
chúng cắt qua vật thể.
LỖI THƯỜNG GẶP
Liên tục


ĐƯỜNG KÍCH THƯỚC
Đường kích thước không nên đặt quá gần nhau
hoặc quá gần hình biểu diễn.

34

11

35

16

Khoảng cách bằng ít nhất
2 lần chiều cao chữ.

Khoảng cách bằng ít nhất
1 lần chiều cao chữ.


CON SỐ KÍCH THƯỚC
Chiều cao của số kích thước thường là 2.5~3 mm.
Đặt con số ở giữa và phía trên đường kích thước
khoảng 1 mm

11
34

11

34

LỖI THƯỜNG GẶP


CON SỐ KÍCH THƯỚC
Khi không đủ khoảng cách để ghi con số và mũi
tên thì có thể ghi ra ngoài đường dóng kích thước.
Không đủ khoảng
cách cho con số
16,25

16,25

Không đủ khoảng
cách cho mũi tên
1

1

1

hoặc


CON SỐ KÍCH THƯỚC : ĐƠN VỊ
Tiêu chuẩn Việt Nam và ISO quy định đơn vị của:
Kích thước chiều dài là milimet và không
ghi ký hiệu “mm” sau con số kích thước.
Kích thước góc là độ với ký hiệu “o” đặt sau số
kích thước (và nếu cần thiết có thể sử dụng đơn
vị phút và giây)


CON SỐ KÍCH THƯỚC
Con số được đặt sao cho chúng có thể được
đọc từ dưới lên và từ bên phải của bản vẽ.


VÍ DỤ: Ghi kích thước đoạn thẳng
30

30

30

30

30

30

30

30


VÍ DỤ : Ghi kích thước góc
45o
o

45

45

o

45

o

45o

45o

o

45

45o


GHI CÁC GHI CHÚ
Đặt các ghi chú ở gần phần vật thể muốn ghi chú,
và nên đặt phía ngoài của hình biểu diễn.
Ghi chú luôn được viết theo hướng nằm ngang
LỖI THƯỜNG GẶP
D10
≈ 10mm

Quá xa

D10

D10


III- Cách ghi kích
thước vật thể


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×