Tải bản đầy đủ

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ SỞ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY
Học phần: Vẽ Kỹ Thuật

Lớp: 65DCOT31

Họ và tên giảng viên: Vũ Thế Truyền
Thứ Ngày Số tiết Giáo án
3

1

2
3
2

2
3

4

3

5

2
3
2

6
7
8

3

9

2

10

3

11

2

12

3

13

2

14

3


15

2

16

3

17

2

18

3

19

TÊN BÀI GIẢNG

Chương 1: Vật liệu dụng cụ vẽ và những tiêu chuẩn
nhà nước về bản vẽ.
Thực hành các tiêu chuẩn nhà nước về trình bày bản vẽ
Chương 2: Vẽ hình học
Thực hành phần vẽ hình học
Chương 3: Biểu diễn vật thể
3.1. Hình chiếu
3.2. Vẽ hình chiếu và ghi kích thước của vật thể
Thực hành vẽ hình chiếu và ghi kích thước của vật thể.
3.3. Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ 3
Thực hành phần đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ 3.
3.4. Hình cắt- mặt cắt, Hình trích.
3.5. Biểu diễn giao tuyến các bề mặt
Thực hành phần hình cắt- mặt cắt, hình trích
Thực hành phần biểu diễn giao tuyến giữa các bề mặt.
Chương 4: Hình chiếu trục đo
4.1. Khái niệm và phân loại
Thực hành phần phân loại hình chiếu trục đo.
4.2. Các quy ước vẽ hình chiếu trục đo
4.3. Cách vẽ hình chiếu trục đo
Thực hành các quy ước vẽ hình chiếu trục đo
Kiểm tra (bài kiểm tra số 1)
Chương 5: Vẽ quy ước các loại mối ghép
5.1. Mối ghép bằn ren
5.2. Mối ghép bằng then, then hoa, chốt
5.3. Mối ghép bằng đinh tán, hàn
Thực hành mối ghép bằng ren, then, then hoa và chốt
Chương 6: Vẽ quy ước bánh răng – lò xo
6.1. Bánh răng
6.1.3. Vẽ quy ước bánh răng côn (tiếp).
Thực hành vẽ quy ước bánh răng trụ
Thực hành vẽ quy ước bánh răng côn
6.1.4. Vẽ quy ước bánh vít – trục vít

Ghi chú


Thứ Ngày Số tiết Giáo án
2

20

3

21

2

22

3

23

2

24

3

25

2

26

3

27

2

28

3

29

2

30

TÊN BÀI GIẢNG

6.2. Lò xo
Thực hành vẽ quy ước bánh vít trục vít – trục vít
Chương 7: Bản vẽ chi tiết
Thực hành ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết
Thực hành nội dung bản vẽ phác chi tiết
Thực hành bản vẽ phác chi tiết
Chương 8: Bản vẽ lắp
Thực hành nội dung của bản vẽ lắp
Thực hành bản vẽ lắp theo mẫu
Thực hành đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết
Chương 9: Xây dựng bản vẽ bằng phần mềm
AutoCad
Thực hành các lệnh vẽ hình cơ bản
9.3. Các lệnh chỉnh sửa đối tượng (tiếp)
Thực hành các lệnh chỉnh sửa đối tượng
9.4. Lớp các đối tượng – Tô vật liệu.
Thực hành lớp các đối tượng – Tô vật liệu
9.5. Ghi chữ, kích thước vào bản vẽ - Tạo và sử dụng
khối – in ấn
Thực hành ghi kích thước vào bản vẽ
Kiểm tra (Bài kiểm tra số 2)
Thái nguyên, ngày 07 tháng 08 năm 2015
Giảng viên

Vũ Thế Truyền

Ghi chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×