Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ Revit thành tiếng Việt

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Company: www.huytraining.com

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

1


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Chuyển Revit 2017 Tiếng Việt

Thư viện: Nguyễn Hữu Lực
Facebook: https://www.facebook.com/luc.huu.100
Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh
Company: www.huytraining.com

Company: www.huytraining.com


2


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Lời mở đầu
• Hiện này, phần mềm Revit càng ngày càng phổ biến ở Việt Nam, Huytraining cũng
tự hào vì đã góp sức cho sự phát triển đó.
• Để giúp nhiều bạn dễ dàng hơn trong việc tiếp cận phần mềm này bạn Nguyễn Hữu
Lực một lần nữa Việt hóa Revit để đơn giản hơn với người học Việt Nam.
• Facebook: https://www.facebook.com/luc.huu.100
• Cái hay nhất trong bộ ngôn ngữ Tiếng Việt này là những gì thuộc bản chất và menu
vẫn giữ nguyên, chỉ dịch các thông số chuyên môn, chuyên ngành để các bạn tiện sư
dụng. Vì điều này mình đánh giá rất cao bộ ngôn ngữ này.
• Bạn Hữu Lực cũng đã việt hóa Robot Structural các bạn có thể tìm thấy ở đây (miễn
phí)
• http://robot.huytraining.com/thu-vien/chuyen-robot-structural-thanh-tieng-viet/
• Các bạn có điều kiện tham gia khóa học online tại đây
• https://www.huytraining.com/courses/khoa-hoc-online/khoa-hoc-revit
• Chúc các học tốt.

Company: www.huytraining.com

3


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Lưu ý khi cài đặt Tiếng Việt cho Revit
1. Bộ cài đặt ngôn ngữ này chỉ áp dụng với Revit 2017
không sử dụng được cho các phiên bản khác
2. Lưu lại thư viện ngôn ngữ mặt định của Revit trước khi
cài đặt (để backup lại tiếng anh hoặc bị hư có thể khôi
phục)
3. Tắt Revit khi cài đặt


4. Cài đặt đúng đường dẫn mà bạn đã cài Revit vào máy
5. Chúng tôi vẫn khuyến khích các bạn nên sử dụng tiếng
Anh để trau dồi kỹ năng ngoại ngữ đồng thời thuận tiện
cho việc xem các bài giảng bằng tiếng nước ngoài
6. Hướng dẫn bằng video ở đây
https://youtu.be/DaHUlWlvuNY

Company: www.huytraining.com

4


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Cài đặt Tiếng Việt cho Revit
• Bước 1: Down thư viện tiếng việt Revit Về tại link sau
• https://revit.huytraining.com/revit-architecture/huong-danviet-hoa-revit-2017.html
• Bước 2: Kick Like để ủng hộ Huytraining sẽ hiện link thư
viện để down về

Company: www.huytraining.com

5


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Cài đặt Tiếng Việt cho Revit
• Bước 3: Giải nén thư mục thư viện ngôn ngữ ra
• Revit 2017 Vietnam V.1 Huytraining

Company: www.huytraining.com

6


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Cài đặt Tiếng Việt cho Revit
• Bước 4: Lưu file ngôn ngữ của Revit lại để còn có thể quay
lại tiếng anh, hoặc bị lỗi có thể phục hồi được
• Đường dẫn mặc định chứa file ngôn ngữ của Revit ở đây
(các bạn lưu Revit ở đường dẫn khác thì tìm theo đển đến
được thư mục en-US)
• C:\Program Files\Autodesk\Revit 2017\en-US

Company: www.huytraining.com

7


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Cài đặt Tiếng Việt cho Revit
• Bước 5: chép toàn bộ thư mục nguồn thư viện vào thư mục của Revit
• Chép đè toàn bộ file Revit 2017 Vietnam V.1 Huytraining vào thư
mục C:\Program Files\Autodesk\Revit 2017\en-US
• Lưu ý: Không bật Revit khi chép thư mục này

Company: www.huytraining.com

8


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt
• Sau khi chép xong bây giờ bạn bật Revit lên để hưỡng thành
quả

Company: www.huytraining.com

9


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit
Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

10


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

11


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

12


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

13


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

14


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

15


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

16


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

17


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

18


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

19


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

20


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

21


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

22


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

23


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Revit Tiếng Việt

Company: www.huytraining.com

24


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Hướng dẫn chuyển Revit thành tiếng việt

Tài liệu tham khảo thêm
• Giáo trình Revit Architecture (Revit kiến trúc) 2013
• https://revit.huytraining.com/revit-architecture/revit-giaotrinh-revit-architecture-revit-kien-truc-2013.html
• Giáo trình Tiếng Việt Revit Structure 2015
• https://revit.huytraining.com/revit-structure/revit-giao-trinhrevit-structure-2015.html
• Giáo trình Tiếng Việt Revit MEP 2017 – Điện Nước – Dựng
Hình
• https://revit.huytraining.com/revit-mep/revit-giao-trinhtieng-viet-revit-mep-2017-dien-nuoc-dung-hinh.html

Company: www.huytraining.com

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×