Tải bản đầy đủ

Giáo án âm nhạc lớp 4 đầy đủ chi tiết cả năm

Giáo án lớp 4

Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Năm học: 2016 - 2017

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4

Năm học: 2016 - 2017
TUẦN 2
Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 2:

Học Hát bài: EM YÊU HÒA BÌNH
Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn.


I.Muc tiêu
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết họp vỗ tay hoặc đệm theo bài hát
- HS khá biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, biết gõ đệm theo phách, nhịp
II.Chuẩn bị
- Các nhạc cụ quen dùng.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Ổn định lớp: (1’) Nhắc nhở HS tư thế ngồi học ngay ngắn, hatsvui luyện thanh
2.Kiểm tra bài cũ: (4’) 1HS hát lại “Bài bài ca đi học”
3.Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt dộng của HS
Dạy bài hát :(15’)
- Giới thiệu bài hát: Bài hát “Em yêu hòa bình” giai điệu - HS chú ý
vui tươi, tính chất âm nhạc êm ái dịu dàng thể hiện tình ca,r
của các em đối với quê hương, Đất Nước đồng thời qua đó
nói lên niềm mong ước cuộc sống hòa bình yên vui trên
Trái Đất của các bạn nhỏ
- GV hát mẫu
- Nghe hát mẫu
- HS luyện thanh
- HS luyện thanh
- HS đọc lời ca
- HS đọc lời ca theo tiết tấu
Dạy hát theo kiểu móc xích
- Chú ý chổ khó cho hs
- HS chú ý
- Hát mẫu kĩ mỗi câu mới cho hs hát theo.
- Hát luyện tập
- Lớp thực hiện theo hướng dẫn
- Hát theo dãy
- Hát cá nhân.
Hát và vỗ tay theo nhịp(5’)
- Hát mẫu & thực hiện mẫu.
- Chú ý chổ khó cho hs
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- Chia tổ thực hiện.
- Mời nhóm thực hiện trước lớp.
- Mời vài cá nhân thực hiện.


- GV nhận xét
Hát kết vỗ tay theo phách. (5’)
- Hát mẫu & thực hiện mẫu.
- Chú ý chổ khó cho hs
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- Chia tổ thực hiện.
- Mời nhóm thực hiện trước lớp.
- Mời HS khá trình bày
+ Nhận xét- đánh giá
Giáo viên: Hồ Văn Hộ

- HS chú ý theo dõi mẫu.
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- Tổ thực hiện.
- Nhóm thực hiện.
- Cá nhân thực hiện.
- HS chú ý.
- Lớp thực hiện.
- Tổ thực hiện.
- Nhóm thực hiện.
- HS khá trình bày.

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4
Năm học: 2016 - 2017
4) Củng cố: (5’) Bắt nhịp HS hát lại bài hát.
- Qua bài hát tác giả muốn nói lên điều gì? Thể hiện tình yêu Quê hương Đất Nước của các bạn
nhỏ qua đó cũng nói lên niềm mong ước có cuộc sống hòa bình yên vui trênTrái Đất
- Nhận xét tiết học
5) Dặn dò – nhận xét: Về nhà ôn thuộc lời bài hát tìm động tác phụ họa cho bài.
* Ký duyệt:
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 3
Thứ hai ngày 5tháng 9 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC
Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4

Tiết 3:

Năm học: 2016 - 2017

Ôn bài hát: EM YÊU HÒA BÌNH
Bài tập cao độ và tiết tấu

I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát kết họp vận động phụ họa.
* Nhận biết các nốt Đô,MI, Son. La trên khuông nhạc, biết đọc nhạc theo cao độ và tiết tấu
II Chuẩn bị: Nhạc cụ quen dùng. Một số động tác phụ hoạ.
+ Câu một: Hai tay vung lên cao
+ Câu hai: Hai tay để trước ngực
+ Câu ba: Tay phi tay trái đưa lên vủ theo phách.
+ Câu bốn: Vỗ tay nghiêng người theo phách.
III Các hoạt động – dạy học chủ yếu
1) Ổn định lớp (1’) Nhắc nhở tư thế ngồi học ngay ngắn, luyện thanh.
2) Kiểm tra bài cũ: Tiến hành kiểm tra trong tiết dạy
3) Bài mới:
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
a.Ôn tập bài Em yêu hòa bình” (10’)
- Hướng dẫn hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.
- Lớp hát vỗ tay theo nhịp
+ Nhận xét – sữa chữa
+ HS chú ý sữa sai
- Chia tổ thực hiện.
- Tổ thực hiện theo hướng dẫn
- Mời vài cá nhân hát và kết họp vỗ tay theo
- Cá nhân hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
nhịp.
+ Nhận xét – sữa chữa
Hát kết vận động phụ họa.(10’)
- GV thực hiện mẫu.
-Lớp chú ý theo dõi
- Phân tích hướng dẫn động tác cho học sinh.
- GV thực hiện mẫu lần hai.
- Xem thực hiện mẫu lần 2
- Lớp đứng lên thực hiện.
- Lớp thực hiện theo mẫu
- GV chú ý sữa sai để HS làm đúng.
+ Chú ý theo dõi
- Mời vài nhóm thực hiện.
- Nhóm hát kết hợp động tác
- Mời vài cá nhân thực hiện.
- Cá nhân trình bày
+ Nhận xét- sữa chữa
Luyên cao đô các nốt (5’)
- HS chú ý.
- GV đàn cao độ các nốt Đô, Mi, Son, La
- Chú ý theo dõi cao độ
- Lớp luyện tập tiết tấu
- Lớp luyện tiết tấu
- GV thực hiện mẫu.
- HS theo dõi.
- Chú ý trường độ khó cho HS.
- Đọc mẫu kỉ để hs dể nhớ và dể đọc.
-Lớp thực thiện.
- Kiểm lớp đọc chuẩn mới mời cá nhân đọc.
-Cá nhân đọc cao độ
- Cho lớp tự ghép lời (GV chú ý sữa sai).
- lớp luyện tập
- Lớp đọc nốt và nối qua lời.
- Chia ra hai nhóm một ghép lời và một đọc nốt
- Lớp ghép lời ca theo nốt nhạc
- Nhóm thực hiện
nhạc sau đó đổi lại.
4.Củng cố: (5’) Bắt nhịp cả lớp hát lại bài hát “Em yêu hòa bình”
- Mời 2 cá nhân hát lại bài hát
- Nhận xét sữa chữa những chổ HS chưa thực hiện được
5) Nhận xét – dặn dò:
Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4
Năm học: 2016 - 2017
- Nhận xét tiết học của HS khuyến khích động viên HS
- Hát thuộc lời bài hát, tập hát kết hợp gõ đệm thật nhuần nhuyễn các kiểu gõ nhịp, phách, tiết tấu
tập động tác phụ họa cho bài hát thật nhuần nhuyễn
* Ký duyệt:
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 4
Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 4:

Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Học hát bài: BẠN ƠI LẮNG NGHE
KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4

Năm học: 2016 - 2017

I Mục tiêu
-Biết hát theo giai điệu và lời ca, Biết đây là bài dân ca.Biết nội dung câu chuyện tiếng hát Đào
Thị Huệ.
- HS Khá biết đây là bài dân ca dân tộc Ba Na ở Tây Nguyên, biết gõ đệm theo phách theo tiết
tấu lời ca.
II Chuẩn bị:
Nhạc cụ quen dùng. Hát chuẩn xác bài hát.
III Các hoạt động – dạy học chủ yếu
1.Ổn định lớp:(1’) Nhắc nhở tư thế ngồi học, hát vui
2.Kiểm tra bài cũ (3’) Đàn giai điệu học sinh nêu tên bài hát tuần trước, bát nhịp cả lớp hát
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3. Bài mới
Dạy bài hát Bạn ơi lắng nghe(15’)
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung :với nét nhạc
- HS chú ý nghe giới thiệu.
hồn nhiên, tha thiết đã vẽ lên khung cảnh thiên nhiên
tươi đẹp của vùng rừng níu Tây Nguyên, thể hiện
lòng yêu quê hương yêu hòa bình của các bạn nhỏ.
- Nghe GV hát mẫu
- GV hát mẫu bài hát
- HS luyện thanh
- HS luyện thanh
- S đọc lời ca
- HS đọc lời ca theo tiết tấu
- HS học hát
Dạy hát theo kiểu móc xích
- Chú ý chổ khó cho hs
- Hát luyện tập
- Hát mẫu kĩ mỗi câu mới cho hs hát theo.
- Lớp hát đồng thhanh
- Cả lớp hát chuẩn sau đó kiểm nhóm hát
- Nhóm hát
- Mời vài nhóm lên hát sau đó mời cá nhân hát.
-Cá nhân hát
Hát và vỗ tay theo phách)
- Hát mẫu & thực hiện mẫu.
- HS chú ý theo dõi
- Chú ý chổ khó cho hs
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- HS thực hiện theo hướng dẫn
- Chia tổ thực hiện.
- Tổ thực hiện kết hợp gõ theo phách.
- Mời nhóm thực hiện trước lớp.
- Nhóm trình bày kết hợp gõ đệm
- Mời vài cá nhân thực hiện.
- Cá nhân trình bày gõ đệm
- Gv nhận xét
Hát và vỗ tay theo tiết tấu
- Hát mẫu & thực hiện mẫu.
- HS theo dõi học sinh làm mẫu
- Chú ý chổ khó cho hs
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- HS lớp tthực hiện gõ đệm
- Chia tổ thực hiện.
- Tổ trình bày kết hợp gõ đệm.
- Mời nhóm thực hiện trước lớp.
- Trình bày nhóm.
- Mời vài cá nhân thực hiện.
- HS khá thực hiện kết hợp gõ theo.
+ GV nhận xét- sữa chữa chổ sai
Kể chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ(10’)
- Kể chậm rãi xâu chuyện để hs dễ tiếp thu.
- HS chú ý theo dõi
- Dùng tranh ảnh câu chuyện thêm sinh động.
- Đặt vài câu hỏi về nội dung…để HS trả lời.
- HS trả lời câu hỏi
+ Nhân vật tên gì? Quê ở đâu? Có khả năng gì?
4 .củng cố: (5’) Yêu cầu HS nhắc tên bài hát, tác giả Bắt nhịp HS hát lại bài.
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò: Hát thuộc bài hát Kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu, chuẩn bị động tác phụ họa
* Ký duyệt:
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4

Năm học: 2016 - 2017

..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 5
Thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 5:

Ôn bài hát: BẠN ƠI LẮNG NGHE

Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4

Năm học: 2016 - 2017

GIỚI THIỆU HÌNH NỐT TRẮNG, BÀI TẬP TIẾT TẤU

II Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.Tập biểu diển bài hát.
* HS khá biết gía trị độ dài của hình nốt trắng, thể hiện hình tiết tấu có nốt đen và nốt trắng.
II Chuẩn bị: Nhạc cụ quen dùng. Hát chuẩn xác bài hát.Một vài đông tác phụ họa bài hát
+ Câu 1: Hai tay đưa lên miệng người sang trái và sang phải.
+ Câu 2: Đưa hai tay lần lược sang ngang.
+ Câu 3: Động tác giống như câu 1 kết hợp chỉ vào khoản không.
+ Câu 4: Giống như câu 2.
III Các hoạt động – dạy học chủ yếu
1. Ổn định lớp: (1’) Nhắc nhở tư thế ngồi học của học sinh, hát vui
2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành kiểm tra trong tiết dạy.
3. Bài mới:
Hoạt đọng của Thầy
Hoạt động của Trò
Ôn tập bài “Bạn Ơi Lắng Nghe”(10’)
- GV yêu cầu HS neu tên bài hát, tác giả
- HS trả lơiif theo hướng dẫn
- Bắt nhịp
- Lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách
+ Nhận xét, sữa chữa
- Mời nhóm hát trước lớp.
- Nhóm thực hiện kết hợp gõ đệm theo.
- Lớp hát và vỗ tay theo nhịp.
- Lớp thực hiên võ theo nhịp
- Chia tổ thực hiện.
- Tổ thực hiện.
+ NHận xét, sữa sai
- Theo dõi sữa sai
- Mời vài cá nhân hát và kết họp vỗ tay theo nhịp.
- Cá nhân HS khá thực hiện.
+ Nhận xét động viên
Hát kết vận động phụ họa. (10’)
- GV thực hiện mẫu.
- HS chú ý theo dõi học sinh thực hiện
- Phân tích động tác cho hs.
- GV thực hiện mẫu lần hai.
- HS theo dõi
- Lớp đứng lên thực hiện.
-Lớp thực hiên kết hợp động tác
- GV chú ý sữa sai để hs t/h đúng.
- Từng tổ thực hiện vài lần.
- Tổ thực hiện
- Mời vài nhóm thực hiện.
-Nhóm hát k/ hợp đ/ tác
- Mời vài cá nhân thực hiện.
-Cá nhâthực hiện
Giới thiệu hình nốt trắng(3’)
- Viết hình nốt trắng hs quan sát.
-HS quan sát bảng
- Giới thiệu độ dài hình nốt trắng
- Giới thiệu cách hát độ ngân dài của hình nốt
- Nghe giới thiệu
trắng.
- Mời vài hs lên viết hình nốt trắng.
- Cá nhân thực hiện
- HS nhắc lại độ dài cách hát nốt trắng.
- Nhắc lại hình nốt trắng
Bài Tập tiết tấu (7’)
- Đính bản phụ về bài tập tiết tấu hs quan sát.
- Giới thiệu độ dài từng hình nốt.
- GV đọc mẩu bài tập.
- Lớp luyện tập tiết tấu
- Chia nhóm đọc
Giáo viên: Hồ Văn Hộ

- HS quan sát
- HS chú ý
- Lớp thực hiện luyện tập tiết tấu
- Nhóm thực hiện
Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4
- Mời vài cá nhân đọc.

Năm học: 2016 - 2017
- Cá nhân thực hiện

4) Củng cố: (5’) Cho học sinh nhận biết nốt trắng, mời HS lên bảng viết nốt trắng
Dặn dò: Hát thuộc lời bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp của bài hát.
* Ký duyệt:
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 6
Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 6:

TĐN SỐ 1
GIỚI THIỆU VÀI NHẠC CỤ DÂN TỘC

Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4

Năm học: 2016 - 2017

I Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và lời ca hai bài hát đã học.
- Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc: Đàn nhị, Đàn tam, Đàn tứ, Đàn tì bà.
* HS khá biết đọc bài tập đọc nhạc số 1.
II Chuẩn bị
- Nhạc cụ quen dùng.
III Các hoạt động – dạy học chủ yếu
1. Ổn định lớp: (1’) - Nhắc nhở HS tư thế ngồi học ngay ngắn, nghiêm túc, hát vui.
2. Kiểm tra bài cũ: (4’) - GV dàn giai điệu bài “ bạn ơi lắng nghe” HS nêu tên bài hát, tác giả,
bắt nhịp cả lớp hát lại bài hát.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ôn tập 2 bài hát “Em yeu hòa bình, Bạn ơi lắng
nghe”(10’)
- Bắt nhịp bài “Em yêu hòa bình”
- Lớp thực hiện 1 lượt
- Mời học sinh lên hát biểu diễn
- HS hát biểu diễn
+ Nhận xét – đánh giá
+ Nhận xét bạn
- Mời học sinh biểu diễn bài “Bạn ơi lắng nghe”
- HS lên trình bày kết hợp động tác phụ
+ Nhaanj xét – đánh giá
họa
Dạy bài TĐN Số 1: ( 10)Son la son
- Lớp luyện tập cao độ TĐN.
- Lớp luyện tập cao độ “ đô- rê- mi- sonla
- GV nhận xét
- Nhóm luyện cao độ
- Lớp luyện tập tiết tấu
- Luyện tiết tấu
- 2/4 Đen đen trắng - đen đen trắng –
- Từng nhóm luyện
+ Nhận xét - sữa chữa
- Cá nhân luyện
- GV đàn cao độ kết hợp tiết tấu.
- HS chú ý theo dõi.
- Chú ý trường độ khó cho HS.
- Đọc mẫu,hướng dẫn hộc sinh .
- Chú ý nghe đọc mẫu
- Hướng dẫn
- Lớp thực hiện.
- Kiểm lớp đọc chuẩn mới mời cá nhân đọc.
-Cá nhân đọc nhạc
- Cho lớp tự ghép lời (GV chú ý sữa sai).
- Lớp ghép lời ca theo bài TĐN
- Lớp đọc nốt và nối qua lời.
- Lớp đọc nhạc kết hợp ghép lời ca.
- Chia ra hai nhóm một ghép lời và một đọc nốt
- Nhóm thực hiện theo yêu cầu của GV
nhạc sau đó đổi lại.
+ Nhận xét, sữa chữa
- Mời HS khá biểu diễn.
- HS khá đọc nhạc
+ Nhận xét
- HS chú ý
Giới thiệu một số loại nhạc cụ (5’)
- Cho hs xem tranh ảnh các loại nhạc cụ.
- Quan sát các loại nhạc cụ nghe giới
- Giới thiệu từng tác dụng của từng loại nhạc cụ
thiệu
cho HS.
- Tìm những âm thanh của những nhạc cụ cho hs
- Học sinh phân biệt âm thanh nhạc cụ
phân biệt.
- Đánh một bài hát theo tính chất nhạc cụ cho hs
- Nghe nhận biết âm thanh các loại nhạc
nghe.
cụ
4. Củng cố:( 5’) Hướng dẫn HS đọc bài tập đọc nhạc số 1
5. Nhận xét – dặn dò: Đọc nhuần nhuyễn bài TĐN số 1 chuẩn bị bài sau.
Giáo viên: Hồ Văn Hộ
Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4
* Ký duyệt:

Năm học: 2016 - 2017

..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 7
Thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 7: Ôn 2 bài hát: EM YÊU HÒA BÌNH- BẠN ƠI LẮNG NGHE
- Ôn TĐN Số 1
I Mục tiêu
- Biết vỗ tay gõ đệm theo bài hát, biết hát và kết họp vận động phụ họa.
Giáo viên: Hồ Văn Hộ
Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4
Năm học: 2016 - 2017
- Tập biểu diển bài hát.
* HS khá biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, biết đọc nhạc và ghép lời bài TĐN Số 1.
II Chuẩn bị
- Nhạc cụ quen dùng.
- Hát chuẩn xác các bài hát bài hát.
III Các hoạt động – dạy học chủ yếu
1. Ổn định lớp:( 1’) Nhắc nhở HS tư thế ngồi ngay ngắn, hát vui.
2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành kiểm tra trong tiết dạy.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ôn tập 2 bài: (15’) “ Con chim hay hót, Em yêu
hòa bình”
Ôn bàicon chim hay hót
- Bắt nhịp lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- Lớp hát kết hợp gõ đệm
- Mời vài cá nhân kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- Cá nhân thực hiện trước lớp
+ Nhân xét sữa chữa
- Nhóm thực hiện
- Chia nhóm thực hiện thi đua.
+ HS nhận xét bạn
- Mời vài cá nhân hát và kết họp vỗ tay theo nhịp.
- Cá nhân trình bày kết hợp động tác
+ Nhận xét, sữa chữa
Ôn tập bài: “Em yêu hòa bình”
- Lớp hát theo hướng dẫn
- Đàn giai điệu bắt nhịp lớp hát vài lần.
- Từng nhóm có nhạc đệm.
- Mời nhóm thực hiện trước lớp.
- Lớp thực hiện kết hợp động tác
- Lớp hát kết hợp vận động
- Nhóm biểu diễn trước lớp kết hợp động
- Từng nhóm thực hiện
tác
+ Nhận xét động viên
-HS khá thực hiện kết hợp động tác
- Mời cá nhân thực hiện kết hợp động tác
- Nhận xét bạn thực hiên
Ôn bài TĐN số 1(15’)
- Lớp quan sát ,nhận xét cao độ, tiết tấu...
- HS quan sát, nhận xét
+ GV mời HS Nhận xét cao độ, tiết tấu
+ Nhận xét cao độ tiết tấu
- GV đoc mẫu bài tập đọc nhạc.
- Theo dõi
- Đàn giai điệu bài TĐN Số 1
- Lớp đọc nhạc theo đàn
+ Nhận xét sữa chữa
- Nhóm thực hiện.
- Từng nhóm đọc nhạc.
+ Nhận xét nhóm bạn
- Đọc cá nhân.
+ Mời HS nhận xét
- Đọc nhạc kết hợp ghép lời ca.
- Nhóm thực hiện.
- Nhận xét- sữa chữa

- Cá nhân đọc nhạc

Nhóm trình bày đạc nhac kết hợp ghép lời
ca.
4. Củng cố (4’) - Đàn cao độ kết hợp tiết tấu học sinh đọc bài TĐN số 1
- GV nhận xét, sữa chữa để HS thực hiện tốt lần sau
- Nhận xét: Nhận xét tiết hoc khên thưởng động viên những hoc sinh học tập chăm chỉ
5. dặn dò: Về nhà ôn lại các bài hát đã học, tập gõ đệm theo nhiều hình thức: theo nhịp, theo
phách, theo tiết tấu, tập động tác phụ họa cho bài hát
-Đọc nhuần nhuyễn bài TĐN Số 1
* Ký duyệt:
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4

Năm học: 2016 - 2017

TUẦN 8
Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 8:

Học hát bài: TRÊN NGỰA TA PHI NHANH
Nhạc và lời: Phong Nhã

I. Mục tiêu
Biết hát theo giai điệu và lời ca, biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo bài hát
* HS khá biết đây là bài hát chả nhạc sĩ Phong Nhã, biết gõ đệm theo nhịp, theo phách
- Thông qua bài hát giáo dục HS tình cảm đôií vớp quê hương đất nước mình..
- Hiểu được nội đung câu chuyện” Năng khiếu kì diệu của loài chim”
II Chuẩn bị
- Nhạc cụ quen dùng., - Hát chuẩn xác bài hát.
III Các hoạt động – dạy học chủ yếu
1. Ổn định lớp: (1’) Nhắc nhở tư thế ngòi học ngay ngắn, luyện thanh.
Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4
Năm học: 2016 - 2017
2. Kiểm tra bài cũ: (4’) Đàn giai điệu HS nêu tên bài hát đã được ôn, bắt nhịp cả lớp hát bài
‘Bạn ơi lắng nghe”.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Dạy bài hát(15’)
- Giới thiệu bài hát: Bài trên ngựa ta phi nhanh
- HS chú ý nghe giới thiệu bài hát
giai điệu trong sáng, tiết tấu vui tươi, rộn ràng gợi
lên hình ảnh những em bé đang phi ngựa băng qua
mọi miền của Tổ quốc, Với lòng ngập tràn về niềm
yêu mến và tự hào về Tổ quốc mình.
- GV hát mẫu
- Chú ý lắng nghe
- HS luyện thanh
- HS luyện thanh theo hướng dẫn,
- HD đọc lời ca theo tiết tấu
- Lớp đọc lời ca theo tiết tấu
Dạy hát theo kiểu móc xích
- HS học hát theo hướng dẫn
Trên...................nhanh
Vó.... ..............la
Ta.....................nhanh
Ta.....................nhanh
- Chú ý chổ khó cho hs
- HS quan sát
- Hát mẫu kĩ mỗi câu mới cho hs hát theo.
- Lớp thực hiện hát luyện tập
- Cả lớp hát chuẩn sau đó kiểm tra các nhóm hát
- Các nhóm hát luyện tập
- Mời vài nhóm lên hát sau đó mời cá nhân hát lại
- Cá nhân thực hiện
bài hát.
Hát và kết hợp gõ đệm theo nhịp(5’)
- Hát mẫu & thực hiện mẫu.
- HS chú ý theo dõi thực hiện mẫu
- Chú ý chổ khó cho hs
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- HS thực hiện theo
Mời nhóm thực hiện trước lớp.
- Nhóm thực hiện trước lớp.
- Mời vài cá nhân thực hiện.
- Cá nhân trình bày.
+ GV nhận xét
+ Chú ý sữa chữa
Hát và vỗ tay theo phách(5’)
- Hát mẫu & thực hiện mẫu.
- HS chú ý xem thực hiện
- Chú ý chổ khó cho hs
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- Thực hiện theo hướng dẫn
- Mời nhóm thực hiện trước lớp.
- Nhóm biểu diễn.
- Mời vài cá nhân thực hiện.
- Cá nhân biểu diễn.
- Nhận xét
- trả lời câu hỏi cảm thụ câu chuyện
* GV đọc câu chuyện HS lắng nghe
4. Củng cố: (5’) Nêu tên bài hát , tên tác giả, bắt nhịp lớp hát lại bài hát đã học
5. Dặn dò - nhận xét: Về nhà học thuộc lời bài hát, tìm động tác phụ họa cho bài hát.
* Ký duyệt:
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4

Năm học: 2016 - 2017

TUẦN 9
Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 9:

Ôn bài bát: TRÊN NGỰA TA PHI NHANH
TĐN Số 2

I Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca, biết hát và kết hợp vận động phụ họa.
- HS khá biết đọc bài tập đọc nhạc số 2.
- Giáo dục tình cảm đối với quê hương Đất nước.
II Chuẩn bị: Nhạc cụ quen dùng. Hát chuẩn xác bài hát. Một số động tác phụ hoạ.
+ Câu một: Hát nhún chân theo phách, hai tay đưa ra phía trước làm động tác cưỡi ngựa.
+ Câu hai: Tay trái,phải lần lược đưa sang ngang
+ Câu ba: Một tay trái chỉ khoản không một tay chống hông và đổi lại.
+ Câu bốn: Giống như câu 1.
Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4
Năm học: 2016 - 2017
III Các hoạt động dạy – học chủ yếu
1 Ổn định lớp: (1’) - Nhắc nhở HS ngồi học ngay ngắn, hát vui để luyện thanh
2 Kiểm tra bài cũ : - Kết hợp kiểm tra trong ôn tập.
3 Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của GV
Ôn tập bài “Trên ngựa ta phi nhanh”(10’)
- Giáo viên đàn giai điệu
-Nghe giai điệu nêu tên bài hát, tác giả.
- Nghe hát mẫu
- Lớp nghe nhạc
-Mời nhóm trình bày.
- Nhóm thực hiện trên lớp.
- Bắt nhịp hát kết hợp gõ đệm theo phách.
- Lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách
-Chia tổ thực hiện.
- Từng Tổ thực hiện theo hướng dẫn
-Mời vài cá nhân hát và kết họp vỗ tay theo nhịp.
- Cá nhân hát kết hợp gỗ đệm theo
+ GV nhận xét, sữa chữa
nhịp.
Hát kết vận động phụ họa.(5’)
GV thực hiện mẫu.
- HS chú ý theo dõi thực hiện mẫu.
Phân tích động tác cho hs dễ thực hiện.
GV thực hiện mẫu lần hai.
- Chú ý quan sát
Lớp đứng lên thực hiện.
- Lớp hát kết hợp vận động phụ họa.
GV chú ý sữa sai để hs thực hiện đúng.
- Quan sát theo dõi sữa sai
Từng tổ thực hiện vài lần.
- Tổ hát kết hợp vận động phụ họa .
Mời vài nhóm thực hiện.
- Nhóm hát kết hợp động tác.
+ Nhận xét sữa sai
+ Theo dõi để sữa chữa
Mời cá nhân thực hiện
- HS khá biểu diễn kết hợp vận động
+ Nhận xét
Dạy bài TĐN Số 2 “Nắng vàng”(15’)
-Đọc tên các nốt nhạc trong bài TĐN
- Đọc tên các nốt nhạc trong bài.
Lớp luyện tập cao độ TĐN.
- Luyện cao độ Đô-Rê-Mi-Son
Lớp luyện tập tiết tấu
- Luyện tiết tấu: 1-2/1-2/1-2/1-/
+ GV nhận xét
- Cá nhân thẹc hiện
GV thực hiện mẫu
- Chú ý theo dõi
Chú ý trường độ khó cho HS.
Đọc mẫu kĩ để hs dể nhớ và dể đọc.
-Lớp đọc nhạc
Kiểm lớp đọc chuẩn mới mời cá nhân đọc.
-Từng nhóm đọc nhạc
+ Nhận xét sữa chữa
-Cá nhân đọc nhạc
-Cho lớp tự ghép lời (GV chú ý sữa sai).
-Cả lớp ghép lời ca theo nhạc
- Chia ra hai nhóm một ghép lời và một đọc nốt
-Từng nhóm thực hiện đọc nhạc ghép
nhạc sau đó đổi lại.
lời.
+ Nhận xét
- Cá nhân thực hiện
4. Củng cố:(2’) – Qua bài tập đọc nhac tác giả muốn nhắn nhủ các em điều gì ?
- Hs khá đọc lại bài TTĐN số 2 , nhận xét
5. Dặn dò (2’) Hát thuộc lời bài hát đã học, hát kết hợp vận động phụ họa nhẹ nhàng
- Tập đọc lại nhuần nhuyễn bài TĐNsố 2
Ký duyệt:

....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4

Năm học: 2016 - 2017

TUẦN 10
Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 10:

Học hát bài: KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM
Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu

I. Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết họp vỗ tay hoặc đệm theo bài hát.
* HS khá biết đọc bài TĐN số 2
II. Chuẩn bị
Nhạc cụ quen dùng. Hát chuẩn xác bài hát.
III. Các hoạt động – dạy học chủ yếu
1. Ổn định lớp:( 1’) Nhắc nhở HS tư thế ngồi học ngay ngắn, luyện thanh
2. Kiểm tra bài cũ: ( 4’) - Mời nhóm HS lên trình bày bài hát “Trên ngựa ta phi nhanh”
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Dạy bài hát “ Khăn quàng thắm mãi vai
em”(15’)
- HS chú ý lắng nghe
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung
- Nghe hát mẫu
- GV hát mẫu
- HS luyện thanh
- HS luyện thanh
- HS đọc lời ca
Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4
- HS đọc lời ca
- Hướng dẫn HS hát bài hát
Dạy hát theo kiểu móc xích
Khi...................trường
Em....................Minh
Em.....................đời
Tương.................mai
Nhìn………………………lai
Màu………………………em
- Chú ý chổ khó để HS thực hiện đúng hơn
- Hát mẫu kĩ mỗi câu mới cho HS hát theo.
- Cả lớp hát chuẩn sau đó kiểm tra nhóm hát
- Mời vài nhóm lên hát sau đó mời cá nhân hát
lại bài hát.
-Hát và kết hợp gõ đệm theo nhịp(10’)
- Hát mẫu & thực hiện mẫu, chú ý chổ khó
- Hát bắt nhịp
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- Chia tổ thực hiện.
+ Nhận xét sữa chữa.
- Mời nhóm thực hiện trước lớp.
- Mời vài cá nhân thực hiện.
-Hát và vỗ tay theo phách
- Hát mẫu & thực hiện mẫu.
- Chú ý chổ khó để HS thực hiện đúng
- Bắt nhịp,HS thực hiện theo hướng dẫn.
+ Nhận xét- sữa chữa cho HS
- Chia tổ thực hiện.
- Mời nhóm thực hiện trước lớp.

Năm học: 2016 - 2017
-Tập hát theo hướng dẫn

- Lớp tập hát 2-3 lần
- Nhóm trình bày bài hát
- 2 Nhóm lên trình bày bài hát
- HS chú ý.
- Cả lớp thực hiện theo hướng dẫn.
- Tổ thực hiện, kết hợp gõ đệm theo nhịp
- Trình bày nhóm.
- Trình bày cá nhân .
- HS chú ý theo mẫu.
- Thực hiện theo, kết hợp gõ đệm theo
phách
- Tổ thực hiện kết hợp gõ theo phách.
- Trình .bày nhóm.
+ Từng nhóm nhận xét
- Cá nhân HS khá trình bày bài hát

- Mời vài cá nhân thực hiện.
4.Củng cố:(5’) Bắt nhịp lớp hát lại bài hát
- Qua bài hát tác giả muốn nhắc nhở chúng ta phải biết ơn những Ông cha đã hi sinh cho sự
nghiệp giải phóng dân tộc, càng thêm yêu tổ quốc
5.Dặn dò ( 3’) Hát thuộc lời đúng giai điiệu của bài hát, tập hát kết hợp gõ đệm theo bài hát.
Ký duyệt: ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4

Năm học: 2016 - 2017

TUẦN 11
Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2015
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 11:

-Ôn bài hát: KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM
- Tập đọc nhạc: TĐN Số 3

I. Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát và kết họp vận động phụ họa.
* HS khá biết đọc bài tập đọc nhạc số 3
II Chuẩn bị: Nhạc cụ quen dùng. Hát chuẩn xác bài hát. Một số động tác phụ hoạ.
+ Câu một: Tay trái, phải lần lượt vun lên cao
.+ Câu hai: Hai tay lần lược áp vào ngực.
+ Câu ba: Giống như câu một.
+ Câu bốn: Tay trái chống hông tay phải chỉ khoản không cuối câu vun tay phải lên cao.
+ Câu năm: Tay trái chạm vào vai, tay phải đưa sang ngang.
+ Câu sáu: Giống câu bốn cuối câu tay phải đưa từ dưới lên trên.
III Các hoạt động dạy – học
1 Ổn địng lớp: (3’)Hát vui, ổn định tư thế ngồi học
2 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình ôn tập
3 Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của GV
-Ôn tập bài “Khăn quàng thắmmai vai
em”( 10’)
- Lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
- Bắt nhịp, lớp hát bài hát vài lần.
- Nhóm trình bày trước lớp.
- Mời nhóm hát trước lớp.
Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4
+ GV nhận xét
- Lớp hát và vỗ tay theo nhịp.
- Chia tổ thực hiện.
- Mời vài cá nhân hát và kết họp vỗ tay theo nhịp.
-Hát kết vận động phụ họa.(5’)
- GV thực hiện mẫu.
- Phân tích từng động tác cho HS nắm vững.
- GV thực hiện mẫu lần hai.
- Lớp đứng lên thực hiện.
- GV chú ý sữa sai để hs t/h đúng.
- Từng tổ thực hiện vài lần.
- Mời vài nhóm thực hiện.
- Mời vài cá nhân thực hiện.
+ GV nhận xét- sữa chữa
-Dạy bài TĐN SỐ 3:(15’)
- Treo bài TĐN Số 3 lên bảng, phân tích bài TĐN
- Lớp luyện tập cao độ TĐN.
- Lớp luyện tập tiết tấu
- GV thực hiện mẫu.
- Chú ý trường độ khó cho HS.
- Đọc mẫu kĩ để hs dễ nhớ và dễ đọc.
- Kiểm lớp đọc chuẩn mới mời cá nhân đọc.

Năm học: 2016 - 2017
- Lớp thực hiện
- Tổ trình bày kết hợp gõ đệm theo nhịp
- Nhóm cá nhân thực hiện.
- HS chú ý GV thực hiện mẫu.
- Chú ý xem thực hiện
- Cả lớp cùng thực hiện
-Tổ hát kết hợp động tác đơn giản.
- Nhóm trình bày.
- Cá nhân trình bày kết hợp động tác.

- Lớp luyện tập cao đô bài TĐN SỐ 3
- luyện tiết tấu của bài
- HS chú ý theo dõi.
- Lớp đọc nhạc
- Từng nhóm đọc
- Cá nhân đọc
- Lớp ghép lời ca theo tiết tấu bài TĐN
- Lớp thực hiện
- Nhóm thực hiện theo hướng dẫn

- Cho lớp tự ghép lời (GV chú ý sữa sai).
- Lớp đọc nốt và nối qua lời.
- Chia ra hai nhóm một ghép lời và một đọc nốt
nhạc sau đó đổi lại.
4. Củng cố (3’) Bắt nhịp lớp hát lại bài hát ‘Khăn quàng thắm mãi vai em”
5. Dặn dò: Đọc nhuần nhuyễn bài TĐN số 3,hát tốt bài hát đã được ôn

Ký duyệt: ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4

Năm học: 2016 - 2017

TUẦN 12
Thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2015
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 12:
HỌC HÁT BÀI CÒ LẢ
Dân ca đồng bằng Bắc Bộ
I Mục tiêu
- Biết đây là bài dân ca đồng bằng bắc bộ.
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết họp vỗ tay hoặc đệm theo bài hát bái hát.
* HS khá biết gõ đệm theo nhịp, phách của bài hát.
- Giáo dục học sinh biết yêu các làn điệu dân ca và biết trân trọng những người lao động
II Chuẩn bị:
- Nhạc cụ quen dùng.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III Các hoạt động – dạy học
1.Ổn định lớp: (1’)Nhắc nhở tư thế ngồi học ngay ngắn, luyện thanh
2.Kiểm tra bài cũ:(4’) 2 nhóm HS hát lại bài hát “ Khăn quàng thắm mãi vai em”.
3.Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
-Dạy bài hát: Cò lả (15’)
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát, kết
- HS chú ý nghe giới thiệu
hợp xem tranh minh họa cảnh làng quê đồng bằng
Bắc bộ
- Bài hát “Cò lả” ca ngợi cuộc sống thanh bình và
Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4
Năm học: 2016 - 2017
lạc quan của người nông dân.
- GV hát mẫu
- Nghe hát mẫu
- HS luyện thanh
- HS luyện thanh
- HS đọc lời ca
- HS đọc lời ca theo tiết tấu
-Dạy hát theo kiểu móc xích
Con……………la
-Lớp tập hát theo hướng dẫn
Bay..........đồng
Tình……………tình
Ơi…………chăng
- Chú ý chổ khó hướng dẫn HS hát đúng hơn.
- Hát mẫu kĩ mỗi câu hai lần mới cho hs hát theo.
- Tập hát từng câu theo hướng dẫn
- Kiểm tra tổ nhóm cá nhân.
- Cả lớp hát chuẩn sau đó kiểm tra nhóm hát
- Từng dãy trình bày
- Mời vài nhóm lên hát sau đó mời cá nhân hát lại - Vài nhóm thực hiện
bài hát.
Hát và kết hợp gõ đệm theo nhịp (10’)
- HS chú ý theo dõi học sinh thực hiện.
- Hát mẫu & thực hiện mẫu.- Chú ý chổ khó cho
HS
- Lớp thực hiện theo hướng dẫn.
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- Tổ thực hiện.
- Chia tổ thực hiện.
- Nhóm thực hiện.
- Mời nhóm thực hiện trước lớp.
- Cá nhân thực hiện.
- Mời vài cá nhân thực hiện.
- Hát và vỗ tay theo phách
- HS chú ý theo dõi.
- Hát mẫu & thực hiện mẫu.
- HS cả lớp thực hiện.
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- Tổ thực hiện.
- Chia tổ thực hiện.
- Nhóm thực hiện.
- Mời nhóm thực hiện trước lớp.
- Cá nhân thực hiện
- Mời vài cá nhân thực hiện.
4.Củng cố:( 5’) Nêu tên bài hát tên, tên tác giả, lớp hát lại bài hát Cò lả
Dặn dò: Hát thuộc lời bài hát, gõ theo nhịp phách, kết hợp động tác.
Ký duyệt: .........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4

Năm học: 2016 - 2017

TUẦN 13
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2015
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 13:

- Ôn

bài hát: Cò lả
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4

I.Mục tiêu
Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát và kết họp vận động phụ họa.
* HS khá biết đọc bài tập số 4
II. Chuẩn bị: Nhạc cụ quen dùng, Hát chuẩn xác bài hát.
+ Câu một: Tay phải vung lên cao
+ Câu hai: Tay trái, phải đưa sang ngang
+ Câu ba: Một tay chỉ khoản không một tay chống hông.
+ Câu bốn: vỗ tay nghiêng người theo phách.
III. Các hoạt động – dạy học:
1. Ổn định lớp: (1’) Nhở tư thế ngồi học ngay ngắn, luyện thanh.
2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành kiểm tra trong tiết dạy
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Ôn tập bài “Cò Lả”(10’)
- Bắt nhịp, lớp hát bài hát vài lần.
- Lớp hát theo hướng dẫn của GV
- Mời vài nhóm hát trước lớp.
- Từng nhóm trình bày trước lớp.
- Lớp hát và vỗ tay theo nhịp.
- Lớp thực hiện kết hợp vỗ tay theo nhịp
- Chia tổ thực hiện.
- Tổ trình bày kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- Mời vài cá nhân hát và kết họp vỗ tay theo nhịp. - Nhóm cá nhân trình bày trước lớp.
- GV nhận xét sữa chữa.
- Hát kết vận động phụ họa.(5’)
Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4
- GV thực hiện mẫu.
- Phân tích động tác cho HS nắm vững.
- GV thực hiện mẫu lần hai.
- Lớp đứng lên thực hiện.
- GV chú ý sữa sai để HS thực hiện đúng.
- Từng tổ thực hiện vài lần.
- Mời vài nhóm thực hiện.
+ GV nhận xét sữa chữa để thực hiện đúng
- Mời vài cá nhân thực hiện.
- Giáo viên nhận xét
- Dạy bài TĐN:( 15’)
- Treo bài TĐN số 4, phân tích bài TĐN
- Lớp luyện tập cao độ TĐN.
- Lớp luyện tập tiết tấu
- Đồng thanh bài TĐN
- GV thực hiện mẫu
- Chú ý trường độ khó cho HS.
- Đọc mẫu kĩ để HS dễ nhớ và dễ đọc.
- Kiểm lớp đọc chuẩn mới mời cá nhân đọc.
- Cho lớp tự ghép lời (GV chú ý sữa sai).
- Lớp đọc nốt và nối qua lời.

Năm học: 2016 - 2017
- HS chú ý nghe hát mẫu
- Xem thực hiện mẫu
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- Chú ý sữa sai
- Tổ trình bày theo hướng dẫn
- Nhóm biểu diễn kết hợp động tác phụ
họa.
- Cá nhân trình bày kết hợp động tác phụ
họa.
- Chú ý theo dõi bảng
- Lớp luyện tập cao độ
- Lớp luyện tập tiết tấu
- Cả lớp thực hiện theo hướng dẫn
- Chú ý theo dõi
- Lớp đọc nhạc theo hướng dẫn
-Từng nhóm đọc nhạc
- Cá nhân đọc theo hướng dẫn
- Lớp ghép lời ca theo tiết tấu
- Lớp thực hiện đọc nhạc kết hợp ghép
lời.
- Nhóm thực hiện theo hướng dẫn

- Chia ra hai nhĩm một ghép lời và một đọc nốt
nhạc sau đó đổi lại.
4. Củng cố (5’) Nêu tên bài hát tên tác giả bài hát, bắt nhịp cả lớp cùng hát bài hát “Cò lả”
- Nêu cảm nhận về bài hát
5. Dặn dò – nhận xét: Hát thuộc bài hát, đọc tốt bài tập đọc nhạc
Ký duyệt: ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Giáo án lớp 4

Năm học: 2016 - 2017

TUẦN 14
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2015
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 14:

+ 2 Ôn bài hát:-TRÊN NGỰA TA PHI NHANH
-KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM
+Nghe nhạc

I. Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết họp vận động theo bái hát.
* HS khá hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, Nghe và cảm nhận được 1 ca khúc thiếu nhi.
II. Chuẩn bị
- Hát chuẩn xác hai bài hát.
- Các nhạc cụ quen dùng.
- Một ca khúc thiếu nhi.
III Các hoạt động dạy – học:
1 Ổn địng lớp:(1’) Nhắc HS tư thế ngồi học ngay ngắn, luyện thanh.
2 Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong tiết dạy
3 Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Ôn bài “Trên ngựa ta phi nhanh ”(10’)
- GV giới thiệu bài hát bắt nhịp
- Lớp hát lại bài hát
- Gọi vài cá nhân hát trước lớp.
- Cá nhân hát trước lớp kết hợp gõ đệm
- Gọi vài nhóm hát trước lớp.
- Nhóm thực hiện kết hợp động tác phụ
họa.
- Lớp hát và vỗ tay theo nhịp.
- Lớp hát vỗ tay theo nhịp
- Chia tổ thực hiện.
- Tổ thực hiện theo hướng dẫn
- Lớp hát vận động phụ họa.
- Lớp hát, vân động phụ họa
- Mời nhóm và cá nhân biểu diển trước lớp
- Nhóm, cá nhân trình bày.
Giáo viên: Hồ Văn Hộ

Trường tiểu học Điền Hương


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×