Tải bản đầy đủ

Giáo án âm nhạc lớp 2 đầy đủ chi tiết cả năm

Giáo án lớp 2

Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Năm học: 2016 - 2017

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2

Năm học: 2016 - 2017
TUẦN 2
Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2016

Tiết 2:

HỌC HÁT: BÀ THẬT LÀ HAY
Nhạc và lời: Hoàng Lân


I.Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu
- Hát đều giọng, đúng nhịp, biết kết hợp hát với vỗ tay đệm theo bài hát
- Biết tên tác giả bài hát là Nhạc sĩ Hoàng Lân.
* Học sinh khá biết gõ đệm theo phách.
II.Chuẩn bị của GV:
- Hát chuẩn bài hát Thật là hay
- Nhạc cu đệm, gõ.
- Băng nhạc, máy nghe nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Hát vui
3. Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1Dạy bài hát : Thật là hay
- Giới thiệu bài hát, tác giả , nội dung bài hát
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
- Cho HS nghe băng
- Hướng dẫn HS đọc lời ca
- Tập đọc lời ca theo tiết tấu
- Dạy hát từng câu ( theo lối móc xích)
- Tập hát từng câu theo HD của GV
-Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài - Hát luyện tập
hát
- Cả lớp hát ( 2 lần )
- Từng nhóm hát
- Cá nhân hát
- Sửa cho HS nếu các em hát chưa đúng theo yêu
cầu , nhận xét.

- Học sinh hát sữa chữa theo hướng dẫn

Hoạt động 2: * Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhịp
Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách
- Bắt nhịp
- Nhận xét sữa chữa

- Học sinh chú ý theo dõi Giáo viên

thực hiện
- Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách
- Từng nhóm trình bày
- Cá nhân trình bày
-Cả lớp thực hiện theo
- Học sinh khá thực hiện trước lớp

* Hướng dẫn hát gõ đệm theo phách
- Mời Học sinh khá thực hiện
+ Nhận xét, sữa sai
- Bắt nhịp
- Hướng dẫn hát kết hợp vận đọng nhẹ nhàng,
nhún chân nhịp nhàng theo nhịp
- Đàn, bắt nhịp
- Nhận xét, khen thưởng
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

- Học sinh hát lại theo hướng dẫn
- Nhóm trình bày trước lớp kết hợp vận
động nhẹ nhàng theo nhịp

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2

Năm học: 2016 - 2017

Củng cố :
-Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả.
- Giáo viên bắt nhịp - cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, phách
-GV nhận xét tiết học
- Dặn dò: Về nhà tập hát thuộc lời bài hát tập gõ theo nhịp, tìm động tác phụ họa cho bài hát
* Ký duyệt:
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 3
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2

Năm học: 2016 - 2017
Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 3

ÔN BÀI HÁT: THẬT LÀ HAY

I.Mục tiêu:
- Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca
- Biết hát kết hợp vạn động phụ họa đơn giản
* Học sinh khá giỏi thuộc lời bài hát
II.Chuẩn bị :
- Nhạc cụ đệm, gõ.
- Băng nhạc, Máy nghe nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: ( 1’) nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ: Nêu tên bài hát đã học, tên tác giả của bài hát
3.Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: (10’) Ôn bài hát : Thật là hay
- Đệm giai điệu bài hát Thật là hay
- Hỏi tên bài hát, tên tác giả
HS trả lời “ Bài thật là hay” nhạc và
lời Hoàng Lân
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức :
- Mời HS hát theo dãy, theo nhóm, cá nhân.
-Từng dãy hát kết hợp gõ đệm theo
- GV nhận xét- sữa chữa
nhịp
- Từng nhóm thực hiện
- Cá nhân trình bày
Hoạt động 2 (10’) - Hát kết hợp vận động phụ họa
đơn giản:
- GV hướng dẫn học sinh các động tác phụ họa đơn
- Học sinh chú ý theo dõi
giản
- Quan sát GV làm mẫu
- Bắt nhịp
- GV nhận xét , sữa chữa
- Lớp cùng thực hiện kết hợp động
tác phụ họa đơn giản.
- Từng nhóm lên trình bày kết hợp
động tác phụ họa đơn giản
Hoạt động 3: ( 7’)Trò chơi dùng nhạc đệm bằng một
số nhạc cụ
- Hướng dẫn cả lớp sử dụng các nhạc cụ gõ theo tiết
tấu
Đơn đơn đen/ đơn đơn đen/ đơn đơn đơn đơn/ đen—
- HS chú ý quan sát giáo viên thực
- Mời cả lớp thực hiện
hiện
- Nhận xét- sữa chữa
- Lớp gõ theo tiết tấu trên
- Mời từng nhóm 4 bạn thực hiện trò chơi
- Hướng dẫn thi đua giữa các nhóm,Nhóm nào gõ
Từng nhóm lên thực hiện trò chơi
chính xác theo tiết tấu trên thì thắng cuộc
- Khen thưởng động viên
- Các nhóm thi đua

Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2

Năm học: 2016 - 2017

Củng cố – dặn dò: (5’)
* Củng cố: bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả.
- Bắt nhịp
- 5 - cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp
- GV nhận xét
* Dặn dò: Hát thuộc lời kết hợp động tác phụ họa cho bài hát, hát kết ợp gõ thật nhuần
nhuyễn các các gõ đệm như: theo nhịp, theo phách, Chuẩn bị bài sau Xòe hoa
* Ký duyệt:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2

Năm học: 2016 - 2017
TUẦN 4
Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 4:

HỌC HÁT:

XÒE HOA
Dân ca Thái
Lời mới Phan Duy

I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca, biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát.
- Biết đây là bài dân ca Thái ở phí Bắc.
* Học sinh khá biết gõ đệm theo nhịp phách
- Giáo dục học sinh biết yêu thích các làn điệu dân ca và biết bảo vệ giữ gìn các tài sản vô giá đó
II. Chuẩn bị:
- Nhạc cụ, nhạc cụ gõ
- Tranh ảnh minh họa rừng núi phía bắc
III. Các hoat động dạy học
1.Ổn định: nhắc nhở tư thế ngồi học ngay ngắn
2. Bài cũ : Bắt nhịp học sinh hát bài “ Thật là hay” để khởi động giọng.
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của trò
Dạy hát bài xòe hoa:
- Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả, nội dung bài.
- Chú ý lắng nghe
- Giải thích từ xòe hoa là múa hoa, xòe là múa
- GV hát mẫu, hướng dẫn hát
- Nghe hát mẫu
- Hướng dãn đọc theo tiết tấu
- Đọc lời bài hát theo tiết tấu
- Luyện tập:
- Tập hát theo hướng dẫn
- Bắt nhịp hướng dẫn hát luyện tập
- Lớp thực hiện đồng thanh
- Nhóm thực hiện
- Nhận xét, sữa chữa
- Cá nhân thực hiện
Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp:
- Giáo viên làm mẫu
Bùng boong bính boong
X
X

Hướng dẫn gõ đệm theo phách
- Làm mẫu
- Hát bắt nhịp
- Giáo viên nhận xét
Mời học sinh khá trình bày
- Mời HS nhận xét

Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

- Chú ý theo dõi
- Lớp thực hiện theo
- Từng nhóm thực hiện
- Cá nhân trình bày

- Học sinh chú ý theo hướng dẫn
- Lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách
- Từng nhóm hát gõ đệm
- Học sinh khá trình bày
+ các bạn nhận xét
- Học sinh nhắc tên bài tên tác giả.
- Lớp hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu
Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2

Năm học: 2016 - 2017

* Củng cố ,dặn dò:
- Củng cố: Đây là bài hát thuộc thể loại nhạc gì? (nhạc dân ca Thái) có làn điệu rất hay chúng ta
cần biết bảo vệ và gìn giữ
- Bắt nhịp – Cả lớp cùng hát lại bài hát Xòe hoa
- Nhân xét tiết học khen những học sinh thực hiện tốt, khuyến khích những học sinh chưa thực
hiện được
- Dặn dò:Học thuộc lời bài hát,tập gõ đệm theo các cách đã học, chẩn bị bài sau
* Ký duyệt:
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 5
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2016
Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2

Năm học: 2016 - 2017
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 5

ÔN BÀI HÁT:

XOÈ HOA

I.Mục tiêu:
- Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca
- Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản
* Học sinh khá giỏi biets biểu diễn bài hát.
II.Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ đệm, gõ.
- Băng nhạc, máy nghe
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: (1’) nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong ôn tập
3.Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động 1: Ôn bài hát : Xoè hoa (10’)
- Giáo viên hát mẫu bài hát
- HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : hát theo
nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc cụ đệm theo nhịp.
- Đàn bắt nhịp
Nhận xét – sữa chữa
- Mời HS nhận xét
Hoạt động 2: ( 10’) Hát kết hợp vận động phụ họa:
- Giáo viên thực hiện mẫu động tác

Hoạt động của HS

- HS chú ý theo dõi
- HS biểu diễn trước lớp:
- Lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
- Từng tổ nhóm kết hợp gõ đệm
- Cá nhân hát kết hợp gõ đệm
- HS nhận xét bạn mình
- HS chú ý theo dõi động tác của GV
-Cả lớp thực hiện theo hướng dẫn GV
- Từng nhóm lên bảng trình bày

- Hát bắt nhịp kết hợp động tác
- Cá nhân hực hiện trước lớp
+ Mời từng nhóm thực hiện
- GV sữa chữa
+ Mời cá nhân thực hiện
- Nhận xét – sữa chữa
- Mời học sinh khá, giỏi biểu diễn trước lớp
Trò chơi: ( 8’)Nghe tiết tấu đoán câu hát trong bài
+ Hướng dẫn học sinh cách chơi
- Chia lớp 2 nhĩm thi đua, nhĩm nàn đưa tay nhanh
sẽ được gọi
- Giáo viên gõ tiết tấu các câu hát trong bài,
- Dùng nhạc cụ gõ đệm tiết tấu các câu hát
- GV tổng kết nhận xét, khen thưởng, động viên

Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

- HS khá biểu diễn trước lớp
+ Các bạn nhận xét

- HS nghe và nhớ tiết tấu các câu hát
của bài
- Từng nhóm thực hiện thi đua

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2

Năm học: 2016 - 2017

3.Củng cố (7’)- Chúng ta đã ôn bài hát gì? Tác giả bài hát là ai?
+ Bài xòe hoa, dan ca Thái, đạt lời mới Phan Duy
- Bắt nhịp: Lớp hát kết hợp gõ đệm theo bài hát
- Dặn dò: Hát thuộc lời bài hát , kết hợp gõ đệm theo phách,nhịp.thực hiện tốtcác động tác.
* Ký duyệt:
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 6
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2

Năm học: 2016 - 2017
Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 6:

HỌC HÁT:

MÚA VUI
Nhạc và lời : Lưu Hữu Phước

I.Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca của bài hát
- Biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
* HS khá, giỏi biết gõ đệm theo phách, theo tiết tấu của bài hát.
- Giáo dục học sinh biết đồn kết thân ái, biết quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh
II.Chuẩn bị của GV:
- Hát chuẩn bài hát Múa vui
- Nhạc cụ đệm, gõ.
- Băng nhạc máy nghe nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: (1’) nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ: (4’) Lớp hát bài xòe hoa
3.Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát Múa vui (15’)
- Giới thiệu bài hát, tác giả , nội dung bài hát
-Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
-Lưu Hữu Phước sinh năm 1921 mất năm 1989 quê ở
Cần Thơ là tác giả của nhiều bài hát nỏi tiếng như:
Lãnh tụ ca, Giải phóng miền nam, Lên đàng....
Bài thếu nhi như Reo vang bình minh, Thiếu nhi thế
giới liên hoan...
- Cho HS nghe băng
- Nghe hát mẫu
- Hướng dẫn HS đọc lời ca
- Tập đọc lời ca theo tiết tấu
- Dạy hát từng câu
Tập hát từng câu theo Hd của GV
- Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu
bài hát
- Bắt nhịp
- Lớp hát đồng thanh 2-3 lần
- Nhận xét- sữa chữa
-Từng dãy thực hiện
- Các nhân thực hiện
Hoạt động 2: (10’)
- Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhịp, phách
+ Giáo viên thực hiện mẫu
- HS quan sát
Cùng nhau múa xung quanh vòng cùng nhau múa
x

x

x

Cùng nhau múa xung quanh vòng cùng nhau múa
x

x

x

x

x

- Bắt nhịp
- Nhận xét sữa chữa
- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu
-Bắt nhịp:
-Mời học sinh khá trình bày
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

x

- Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo
nhịp
- Từng nhóm thực hiện
- Lớphát kết hợp gõ đệm theo tiết
tấu
-Học sinh khá trình bày
-Bạn nhận xét
Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2
- GV nhận xét, sữa chữa.

Năm học: 2016 - 2017

3. Củng cố: (5’)-GV đạt câu hỏi – Học sinh nêu tên bài hát tên tác giả

-Dặn dò: hát thuộc lời bài hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp, tìm động tác phụ họa
* Ký duyệt:
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 7
Thứ hai ngày 03 tháng 10 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2

Năm học: 2016 - 2017

Tiết 7: ÔN BÀI HÁT: MÚA VUI
I.Mục tiêu:
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca
- Biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản.
* Học sinh khá, giỏi thuộc lời bài hát
II.Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ đệm, gõ.
- Băng nhạc, máy nghe
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: (1’) nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn bài hát : Múa vui (15’)
- Giáo viên đàn giai điệu bài hát
- Học sinh nêu tên bài hát, tác giả
- GV hát mẫu
- Học sinh chú ý lắng nghe
Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức :
- HS ôn lại bài hát Múa vui
hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc cụ đệm
- Lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca
- Từng nhóm trình bày
Hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ cho bài hát
- Cá nhân thực hiện theo hướng dẫn
Cho HS biểu diễn trước lớp ( vừa hát vừa kết hợp
vận động phụ hoạ )
- GV nhận xét
. Nghe hướng dẫn và thực hiện theo
hướng dẫn của GV
Hoạt động 2 (15’) Hát kết hợp động tác phụ họa
- Hướng dẫn động tác phụ họa
+ Câu 1,2 nhún chân qua trái, qua phải theo nhịp tay
vỗ ngang vai bên trái phải theo nhịp
+ Câu 3 tiếp tục nhún chân ở nhịp 1,2 đưa tay sang
ngang giả ĐT như đang nắm tay các bạn.nghiên đầu
Nhịp 3,4 Vừa xoay vừa nhảy lò cò một vòng tại chổ,
hai tay đưa cao quá đầu, uốn các ngón tay theo nhịp.
- Lớp thực hiện theo hướng dẫn
nhịp
-Từng nhóm đứnglên thành vòng tròn
- Học sinh thực hiện
biểu diễn kết hợp động tác phụ họa
đơn giản
- HS nhận xét
- Mời học sinh nhận xét
- Mời học sinh khá lên biểu diễn
- Chỉ định học sinh nhận xét

- Mời học sinh biểu diễn trước lớp kết
hợp động tác phụ họa
- Nhận xét bạn mình

Củng cố – dặn dò: (5’)
- Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả.
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2
Năm học: 2016 - 2017
- Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, phách
- GV nhận xét tiết học khen những học sinh học tập chăm chỉ
- Dặn dò: Về nhà hát thật nhuần nhuyễn bài hát, kết hợp gõ đệm và động tác phụ họa cho bài
* Ký duyệt:
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 8
Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC

Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2

Năm học: 2016 - 2017

ÔN 3 BÀI HÁT THẬT LÀ HAY, XOÈ HOA, MÚA VUI
PHÂN BIỆT ÂM THANH CAO - THẤP , DÀI - NGẮN
I.Mục tiêu:
- HS biết hát theo giai điệu va đúng lời ca của 3 bài hát .
- Biết vỗ tay gõ đệm theo bài hát
- Biết hát kết hợp các động tác phụ họa đơn giản.
* Học sinh khá, giỏi hát thuộc lời ca, biểu diễn tốt bài hát đã được ôn.
- Biết phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn
II.Chuẩn bị của GV
Nhạc cụ đệm, gõ.
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: (1’) nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:Tiến hành trong quá trình ôn tập
3.Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn bài hát 3 bài hát
1. Ôn bài hát Thật là hay (8’)
- GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu sau đó hỏi
- Bài hát “Thật là hay”, nhạc và lời
tên bài hát, tên tác giả?
Hoàng Lân
Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức :
- HS ôn lại bài hát Thật là hay.
hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc cụ đệm
- Lớp hát kết hợp gõ đệm theo bài hát.
theo nhịp.
- Từng nhóm thực hiện.
- Cá nhân trình bày bài hát kết hợp gõ
đệm
- Hát kết hợp động tác theo hướng dẫn
- Hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ cho bài hát
Cho HS biểu diễn trước lớp ( vừa hát vứa kết hợp
vận động phụ hoạ )
GV nhận xét :
2.Ôn bài hát Xoè hoa:(8’) Thực hiện như bài “Thật là
hay
HS xem GV làm mẫu
3.Ôn bài hát Múa vui (8’)
HS biểu diễn trước lớp:
Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức :
- từng tổ nhóm
hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc cụ đệm
- cá nhân
theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca
Hát kết hợp vài động tác phụ hoạ
- Học sinh chú ý theo dõi
Mời vài nhóm lên biểu diễn
.- Các tổ thi đua nhau
GV nhận xét
- Yêu cầu HS phân biệt
Hoạt động 2 ( 6’) Phân biệt âm cao- thấp, dài – ngắn
-GV đàn các âm khác nhau để học sinh phân biệt
- Học sinh phân biệt
GV đàn các âm thanh dài, ngắn
- Ghi nhớ thực hiện
- Nhận xét
- GV đàn Âm thanh cao, thấp
- GV nhận xét, sữa chữa.
Củng cố – dặn dò: (5’)
Củng cố:
- GV hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả.
- GV Bắt nhịp, cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, phách
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2
Năm học: 2016 - 2017
- nhận xét ,dặn dị: Hát thuộc lời 3 bài hát chẩn bị bài chúc mừng sinh nhật
* Ký duyệt:
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 9
Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC

Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2

Năm học: 2016 - 2017

Tiết 9:

HỌC HÁT: CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Nhạc Anh
I.Mục tiêu:
- Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca
- Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo bài hát.
* Biết thêm một bài hát nước ngoài(nước Anh) nói về một ngày vui đầy ý nghĩa : Đó là ngày sinh
nhật của mỗi người
* Tập biểu diễn bài hát
II.Chuẩn bị của GV:
- Hát chuẩn bài hát Chúc mừng sinh nhật
- Nhạc cụ đệm, gõ.
- Băng nhạc
- Bản đồ thế giới.
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: (1’) Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ: ( 4’)HS ôn lại 3 bài hát đã học
3.Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: (15’) Dạy hát Chúc mừng sinh nhật
- Giới thiệu bài hát: Mỗi người đều có mọt ngày
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
sinh, đó là một ngày thật vui và đầy ý nghĩa. Đây là
một bài hát để chúc mừng nhau nhân ngày sinh nhật
- Cho HS nghe băng
- Nghe hát mẫu
- Hướng dẫn HS đọc lời ca
- Tập đọc lời ca theo tiết tấu
- Dạy hát từng câu , nối tiếp đến hết
- Tập hát từng câu theo Hd của GV
- Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài
- hát luyện tập
Hát
+ Cả lớp hát 2-3 lần
- Nhận xét, sữa chữa
+ Từng nhóm hát
+ Cá nhân hát theo
Hoạt động 2: (10’)
- Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- GV hướng dẫn
+Mừng ngày sinh một đóa hoa mừng ngày sinh một
x

x

x

- Gv nhận xét- sữa chữa
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách
+ Mừng ngày sinh một đóa hoa mừng ngày sinh một
x

x

x

x

xx

- Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhip.
- Từng nhóm thực hiện

x

x

x

- Cả lớp thực hiện theo
- Từng nhóm trình bày theo hướng dẫn
- Học sinh khá lên bảng hát kết hợp gõ
đệm theo phách

- Giáo viên nhận xét, sữa chữa.
- Mời học sinh khá biểu diễn bài hát
- Mời học sinh nhận xét bạn trình bày
Củng cố – dặn dò (5’)
- Củng cố: Gió viên hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả.
- Bắt nhịp cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, phách
- bài hát gợi đến ngày quan trọng nào của chúng ta trong cuộc đời?
- GV nhận xét tiết học khen những HS ngoan ghăm học
- Dặn dò: tập thật thuộc lời bài hát, hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách của bài.
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2
Năm học: 2016 - 2017
Ký duyệt: ....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 10
Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2016
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 10:

ÔN TẬP BÀI HÁT: CHÚC MỪNG SINH NHẬT

I.Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2
Năm học: 2016 - 2017
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ theo nhịp 3/4
- Biết phân biệt giữa nhịp 2/4 và nhịp 3/4 thông qua hoạt động trò chơi.
- Tham gia trò chơi đố vui.
II.Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ đệm, gõ.
- Băng nhạc, máy nghe nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: (1’) Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn trong giờ học nghiêm túc
2.Kiểm tra bài cũ: Thực hiện trong quá trình ôn tập
3.Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn tập hát Chúc mừng sinh nhật (10’)
- Giáo viên đàn giai điệu bài hát
- Chú ý lắng nghe
- Hỏi tên bài hát, tên tác giả.
- Trả lời câu hát gủa bài
Hướng dẫn HS ôn tập bài hát chú ý giữ đúng nhịp - Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhịp 3
và đều.
- GV nhận xét – sữa chữa
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm
- Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn
theo nhịp 3
của GV
- GV nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ,
hát đúng nhịp.
- Bắt nhịp
HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ
- Nhận xét, khen thưởng học sinh thực hiện tốt
nhàng, thể tình cảm vui tươi.
Hoạt động 2: (10’)Hát kết hợp động tác phụ họa nhẹ
nhàng.
- Hướng dẫn động tác:
+ Câu 1,2 chân bước qua trái, phải nhẹ nhàng theo - HS xem và thực hiện theo .
nhịp, hai tay chắp lại áp bên má trái phải nhẹ nhàng
- HS tập vài lần để nhớ động tácvà đều
theo nhịp.
nhịp.
+ Câu 3,4 Bước chân trái lên, chân phải bước
theohai tay đưa từ dưới lên như nâng nhẹ về phía
trước, sau đó rút chân phải về, chân trái rút theo, tay
từ từ hạ xuống, thực hiện 2 lần theo nhịp
+ Câu 5,6,7,8 Thực hiện như câu 1,2,3,4
-Tập biểu diễn bài hát
- Lớp hát kết hợp vận động phụ họa.
-Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ.
- Từng nhóm thực hiện
Hoạt động 3:( 10’) Trò chơi đoán nhịp
- GV cần phân biệt lại nhịp 2/4 và nhịp ¾ trước
khi thực hiện trò chơi
- GV dùng nhạc cụ gõ nhịp 2/4, nhịp ¾ để HS lần - Học sinh đoán nhịp
lượt đoán
Củng cố – dặn dò (5’)
- Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp,
phách
- GV nhận xét- khen thưởng những học sinh thực hiện tốt
- Dặn dò: Hát thuộc lời kết hợp động tác phụ họa cho bài hát.
Ký duyệt:

....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2

Năm học: 2016 - 2017

................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 11
Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2015
MÔN ÂM NHẠC

Tiết11:

HỌC HÁT BÀI CỘC CÁCH TÙNG CHENG
Nhạc và lời :Phan Trần Bảng

I.Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Qua bài hát HS biết tên một số nhạc cụ gõ dân tộc như: sênh, thanh la, mõ, trống.
* Biết hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca, tham gia trò chơi sôi nổi.
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2
Năm học: 2016 - 2017
- Giáo dục học sinh biết yêu thích các nhạc cụ dân tộc, từ đó yêu thích dân ca của Quê hương,
Đất nước.
II.Chuẩn bị của GV:
- Hát chuẩn bài hát Cộc cách tùng cheng
- Nhạc cụ đệm, gõ.
- Băng nhạc, máy nghe nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn trong hộc tập
2.Kiểm tra bài cũ: (3’) Bắt nhịp lớp hát bài chúc mùng sinh nhật
3.Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát Cộc cách tùng cheng(15’)
- Giới thiệu bài hát, tác giả , nội dung bài hát
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
- Cho HS nghe băng
- Nghe hát mẫu
- Hướng dẫn HS đọc lời ca
- Tập đọc lời ca theo tiết tấu
-Dạy hát từng câu
Tập hát từng câu theo hướng dẫn của
-Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài.
GV
- Hát luyện tập
+ Lớp hát đồng thanh hai lượt
- GV chú ý nhận xét, sữa chữa cho HS.
+ Từng dãy hát luyện tập
+ Nhóm hát luyện tập
- Nhận xét, sữa chữa
+ Cá nhân luyện tập
+ Hát kết hợp gõ đệm theo phách:
- Chú ý thực hiện theo hướng dẫn
Hướng dẫn HS hát và vỗ tay đệm theo phách.
- Sanh kêu nghe tiếng vui nhất
x

x

x

x

- Cách cách cách, cách cách cách
x

x

x

x

- GV bắt nhịp cả lớp thực hiện
- Mời thừng nhóm thực hiện
+ Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu
- Thực hiện mẫu
- Bắt nhịp

- Cả lớp thực hiện theo hướng dẫn
- Từng nhóm học sinh thực hiện.
- Cá nhân tực hiện
- HS thực hiện trò chơi theo hướng dẫn
- Lớp thực hiện theo
Từng nhóm trình bày
-Cá nhân HS khá trình bày trước lớp

- Mời cá nhân HS khá trình bày
Hoạt động 2 : Trò chơi với bài hát: Cộc cách tùng
cheng (10’)
GV: chia lớp theo 4 nhóm , mỗi nhóm tượng trưng
- HS nghe và ghi nhớ để thực hiện
cho một nhạc cụ gõ trong bài hát, Nhóm nào đọc đều
nhóm đó chiến thắng
- Bắt nhịp,các nhóm thực hiện
- Các nhóm thực hiện với tinh thần sôi
GV nhận xét
nổi
Củng cố: (8’)Yêu cầu HS nêu tên bài hát vừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo
nhịp, phách
- GV nhận xét, dặn dò: Hát thuộc lời bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.
Ký duyệt: ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2
Năm học: 2016 - 2017
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

TUẦN 12
Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2015
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 12:

ÔN TẬP: - BÀI HÁT CỘC CÁCH TÙNG CHENG

I.Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca bài hát, biết hát kết hợp động tác phụ họa đơn giản
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2
Năm học: 2016 - 2017
* HS khá hát thuộc lời bài hát, tham gia biểu diễn bài hát tốt.
- Học sinh yêu thích các nhạc cụ dân tộc
II.Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ, nhạc cụ gõ đệm.
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: (1’) Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ: Thực hiện trong quá trình ôn tập
3.Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Cộc cách tùng
cheng(15’)
- Đoán tên bài hát, tên tác giả
- GV đàn giai điệu gợi ý để HS nhớ lại tên bài hát, tác + Bài hát: Cộc cách tùng cheng
giả.
+ Nhạc và lời: Phan Trần Bảng
- Hướng dẫn ôn bài hát: Nhắc hát đúng giai điệu, rõ
lời, đúng nhịp HS sử dụng nhạc cụ gõ để gõ đệm theo
phách, theo tiết tấu lời ca.
- GV nhận xét, sữa chữa
- Mời cá nhân HS khá trình bày:
- Nhận xét, sữa chữa những chổ sai sót.
Hoạt động 2: (12’) Hát kết hợp vận động phụ họa
nhịp nhàng.
- Chia lớp thành 3 nhóm để trình bày
- GV hướng dẫn động tác phụ họa đơn giản
+ Sanh kêu nghe tiếng vui nhất, cách cách cách, cách
cách cách: Chân nhún theo nhịp nghiêng người sang
phải gõ Cách....
+ Thanh la kêu tiếng rất vang, cheng cheng cheng...:
Nhún chân nhịp nhàng nghiêng người sang trái gõ
cheng...
+ Trống kêu rộn rã tưng bừng, tùng, tùng, tùng...Giậm
chân tại chổ theo nhịp gõ tùng tùng tùng
+ Câu cuối cả lớp cùng hát kết hợp gõ theo tiết tấu
cộc cách tùng cheng
- GV bắt nhịp HS thực hiện theo yêu cầu
- GV hướng dẫn, sữa sai.
- Mời 3 HS đại diện 3 nhóm lên lảng trình bày
- Mời HS khác nhận xét bạn mình.
- GV nhận xét bạn thực hiện

- Lần lượt ôn bài hát theo hướng dẫn
của GV
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo nhóm
+ hát cá nhân
- HS khá trình bày theo yêu cầu
- Các bạn khác nhận xét bạn bạn mình.
- Lớp chia theo hướng dẫn GV
- Xem thực hiện mẫu

- Lớp thực hiện theo hướng dẫn của
GV.
- 3 HS lên bảng trình bày theo yêu cầu.
- HS nhận xét bạn trình bày
+ HS rút kinh nghiệm

Củng cố – dặn dò:(6’) GV bắt nhịp, lớp hát bài hát “ Cộc cách tùng cheng”
- Qua bài hát tác giả đã nêu tên những nhạc cụ dân tộc nào ? Các nhạc cụ dân tộc như: Sênh,
thanh la, mõ, trống.
- Nhận xét tiết học: Khen những học sinh học tập chăm chỉ thực hiện tốt nội dung bài học.
Dặn dò: HS về ôn, hát thuộc bài hát đã học tập động tác phụ họa cho bài hát.
Ký duyệt: ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Trường tiểu học Điền
Hương


Giáo án lớp 2
Năm học: 2016 - 2017
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

TUẦN 13
Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2015
MÔN ÂM NHẠC

TIẾT 13

Học hát: CHIẾN SĨ TÍ HON
Nhạc Đinh Nhu
Lời mới Việt Anh

Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Giáo án lớp 2

Năm học: 2016 - 2017

I.Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát
* HS khá biết hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát.
- Giáo dục học sinh có tinh thần đoàn kết có đoàn kết mới có sức mạnh
II.Chuẩn bị của GV:
- Hát chuẩn bài hát Chiến sĩ tí hon
- Nhạc cụ, nhạc cụ gõ đệm.
- Tranh về các chú bộ đội đang hành quân
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức: (1’) Nhắc HS, sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ: ( 4’) Học sinh nêu tên bài hát đã hoc tiết trước. Bắt nhịp lớp cùng hát lại bài
hát “Cộc cách tùng cheng”
3.Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát Chiến sĩ tí hon (15’)
- Giới thiệu bài hát , tác giả, nội dung bài hát
- Ngồi ngay ngắn , chú ý nghe.
- GV cho HS nghe băng hát mẫu
- Nghe và hát nhẫm theo bài hát
- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu
- HS đọc lời ca theo tiết tấu
- Dạy hát: Dạy từng câu, nhắc HS hát dứt khoát từng - HS tập hát theo hướng dẫn của GV
tiếng, không kéo dài các tiếng. Chú ý lấy hơi những
( Chú ý ngắt dứt khoát từng câu hát)
chỗ cuối câu hát .
- HS hát luyện tập
- Hát luyện tập: Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và + Cả lớp cùng đồng thanh.
giai điệu, tiết tấu bài hát
+ Từng dãy hát
- Nhận xét, sữa chữa cho học sinh.
+ Cá nhân thực hiện
Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ vỗ đệm theo phách và
tiết tấu lời ca (10’)
- GV hát và vỗ đệm mẫu theo phách:
- Theo dõi làm mẫu.
Kèn vang đây đoàn quân, đều chân ta cùng bước
x

x

x

x

x

x

Cờ sao đi đằng trước, ta vác súng theo sau
x

x

x

x

x

x

-Hát bắt nhịp, HS thực hiện theo
+ GV nhận xét sữa chữa theo hướng dẫn
- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca
+ GV hướng dẫn HS thực hiện.
+ GV nhận xét sữa chữa cho học sinh.
+ Mời HS khá biểu diễn, GV nhận xét.

- HS hát kết hợp gõ đệm theo phách
- Cả lớp cùng thực hiện
- Từng nhóm thực hiện
- Cá nhân thực hiện
- Quan sát thực hiện theo hướng dẫn
+ Lớp thực hiện theo
+ Từng nhóm
+ HS khá thực hiện kết hợp gõ theo
phách, theo tiết tấu lời ca
- HS hát theo hướng dẫn của GV

- Hướng dẫn đứng hát, chân bước đều tại chỗ, tay
đánh như động tác đi đều
Củng cố :(5’) - GV yêu cầu, HS nêu tên bài hát, tác giả. Bắt nhịp Lớp hát lại bài hát đã học.
Nhận xét lớp học: Khen thưởng động viên kịp thời những HS học tập xuất sắc.
- Dặn dò: HS về ôn hát thuộc bài hát đã học, hát kết hợp gõ phách, gõ theo tiết tấu.
Ký duyệt: ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Trường tiểu học Điền
Hương


Giáo án lớp 2
Năm học: 2016 - 2017
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

TUẦN 14
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2015
MÔN ÂM NHẠC

Tiết 14

Ôn tập bài hát: CHIẾN SĨ TÍ HON

I.Mục tiêu:
- Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
Giáo viên Hồ Văn Hộ
Hương

Trường tiểu học Điền


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×