Tải bản đầy đủ

Giáo án tập viết lớp 3 HKII (theo chuan KTKN)

GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

TẬP VIẾT LỚP 3A..._HỌC KỲ II
TUẦN 19. TIẾT 19.
Bài dạy: ÔN CHỮ HOA
(tiếp theo)
I. MỤC TIÊU. Giúp học sinh (HS):
- Tiếp tực củng cố cách viết hoa N (Nǖ) thông qua bài tập ứng dụng.
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ cái viết hoa N (1 dòng Nh), R, L (1 dòng) viết
đúng tên riêng Nhà Rồng (1 dòng) và câu ứng dụng: Nhớ Sông Lô ... nhớ sang Nhị
Hà (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.
Yêu cầu (Y/C) viết đều nét, đúng khoảng cách giữa các chữ trong từ, cụm từ.
* Học sinh (HS) khá, giỏi viết đúng và đủ các dòng trong trang vở Tập viết 3.
- Lòng tự hào về những địa danh lịch sử, những chiến công của quân dân ta.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC. Mẫu chữ cái viết hoa N (Nǖ)
- Tên riêng Nǖà RŬƑ và câu thơ của Tố Hữu trên dòng kẻ ô li.
- Vở Tập viết 3, kì II, bảng con, phấn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY
1/ Kiểm tra: Kiểm tra dụng cụ HS.
2/ Hoạt động 1 : Giới thiệu bài nêu YC tiết học
-Củng cố cách viết hoa N (Nǖ) thông qua bài
tập ứng dụng; viết tên riêng Nǖà RŬƑ bằng cỡ
chữ nhỏ. Viết câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ.
-GV viết tựa bài lên bảng.
3/ Hoạt động 2 :
Mục tiêu: Giúp HS tự
phát hiện các chữ có
viết hoa trong bài;
- Gv viết mẫu, kết hợp
nhắc lại cách viết N
(và Nh), R

HOẠT ĐỘNG HỌC
-HS chú ý theo dõi.
Nǖớ Sông Lô, nhớ ιố RànƑ
Nǖớ LJừ Cao LạnƑ, nhớ sanƑ
Nǖị Hà
-2 HS đọc lại tựa bài.

- GV Y/C HS viết vào bảng con, lần lượt các
chữ cái viết hoa: N, Nh, R.
- Y/C HS đọc từ ứng dụng.
* GV giới thiệu: Nhà Rồng là một bến cảng ở
TPHCM. Năm 1911 chính từ bến cảng này, Bác
Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước.
-Y/C HS viết bảng con từ ứng dụng.
-Y/C HS đọc câu ứng dụng.

- HS theo dõi, nhắc lại qui trình
viết N, Nh, R.
- Viết bảng con:
- 1HS đọc Nǖà RŬƑ.
- HS chú ý nghe.

* GV giúp HS hiểu: Sông Lô là con sông chảy qua
Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20


– 20 . Lớp 3A

1


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh - Viết bảng con:
Phúc. Phố Ràng: Thuộc tỉnh Yên Bái. Cao Lạng: - 1HS đọc câu ứng dụng:
Tên gọi tắt 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Các địa
Nǖớ SūƑ Lô, nhớ ιố RànƑ
danh trên gắn liền với những chiến công của quân
và dân ta trong thời kì kháng chiến chống thực dân Nǖớ LJừ Cao LạnƑ, nhớ sanƑ Nǖị Hà.
Pháp. Câu thơ ca ngợi những địa danh lịch sử,
những chiến công của quân dân ta.

- Cho HS viết trên bảng con: RànƑ, Nǖị Hà
- Viết bảng con:
4/ Hoạt động 3. HD HS viết vào vở Tập viết.
Mục tiêu : Giúp HS vận dụng kiến thức vừa học
vào luyện viết đúng đẹp theo cỡ chữ nhỏ.
-HS chú ý quan sát GV hướng dẫn.
+Viết Nh, R, L :1 dòng;
+Viết tên riêng Nǖà RŬƑ: 1 dòng;
+Viết câu thơ 1 lần bằng cỡ chữ nhỏ.
-HS viết bài.
=> GV chú ý hướng dẫn viết đúng nét, đúng độ
cao và khoảng cách giữa các chữ.
- Chấm chữa bài: GV chấm nhanh 5 bài.
-HS viết vào vở.
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
5/ Củng cố, nhận xét, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở những HS chưa viết xong bài về nhà
viết tiếp và luyện viết thêm trên vở TV để rèn
chữ cho đẹp.
- HS chú ý nghe.
Hiệu trưởng ký, duyệt

TUẦN 20. TIẾT 20

Tổ chuyên môn kiểm tra, ký

Ngày

tháng

năm 20

Bài dạy: ÔN CHỮ HOA
(tiếp theo)
I. MỤC TIÊU. Giúp học sinh (HS):
- Tiếp tục củng cố cách viết hoa N (Ng) thông qua bài tập ứng dụng.
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ cái viết hoa N (1 dòng Ng), V, T (1 dòng) viết
đúng tên riêng: Nguyễn Văn Trỗi (1 dòng) và câu ứng dụng: Nhiễu điều ... thương
nhau cùng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.
Y/C viết đều nét, đúng khoảng cách giữa các chữ trong từ, cụm từ.
* Học sinh (HS) khá, giỏi viết đúng và đủ các dòng (tập viết trên lớp) trong trang vở
Tập viết 3.
- GD: Con người luôn cần phải biết gắn bó, thương yêu, đoàn kết với nhau.
Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

2


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Mẫu chữ viết hoa N (NƑ). Viết tên riêng NguΏǜn Văn
Tǟĕ và câu tục ngữ trên dòng kẻ ô li. Vở TV, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1/ Kiểm tra. 2 HS lên bảng viết: HS1: Nǖà RŬƑ. Nǖớ SŪƑ Lô, ηớ ιố RànƑ
HS2: Nǖớ LJừ Cao LạnƑ, ηớ sanƑ Nǖị Hà . => GV nhận xét cho điểm.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
2/ Hoạt động 1 : Giới thiệu bài, nêu YC tiết học.
-HS theo dõi
- GV viết tựa bài lên bảng.
-2HS đọc lại tựa bài.
3/ Hoạt động 2 : Mục tiêu: giúp HS tự phát các chữ
có viết hoa trong bài. => GV Y/CHS đọc bài viết.
- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết N, (NƑ,
-HS theo dõi nhắc lại qui trình.
Nǖ), V, T, (Tǟ)

=>Viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết T

Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

3


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

- GV Y/C HS viết vào bảng con.
* GV giới thiệu NguΏǜn Văn Tǟĕ (1940  1964), là
anh hùng liệt sĩ thời chống Mỹ. Anh quê Điện Bàn, Tỉnh -HS viết bảng con
Quảng Nam. Anh Trỗi đặt bom trên đường Công Lí (Sài
Gòn), mưu giết bộ trưởng quốc phòng Mĩ Mắc
Na−ma−ra. Việc không thành, anh bị địch bắt, tra tấn
dã man, vẫn giữ vững khí tiết. Trước khi bị bọn giặc
-HS chú ý nghe.
bắn, anh vẫn hô to: “Việt Nam muôn năm! Hồ Chí Minh
muôn năm!”.

- Y/C HS viết bảng con từ ứng dụng.

- Y/C HS đọc câu ứng dụng.
* GV: Nhiễu điều (mảnh vải đỏ), người xưa thường - HS viết từ ứng dụng:
dùmg vải đỏ để phủ lên Giá gương trên bàn thờ.
Đây là hai vật không thể tách rời. Câu tục ngữ
khuyên người trong một nước cần phải biết gắn bó,
thương yêu, đoàn kết với nhau.
- 1HS đọc câu ứng dụng:
NǖΗğu đΗϛu ιủ lấσ giá
+ Cho HS viết trên bảng con.
gưΩƑ
NgưƟ LJrΪƑ một wưϐ ιải
4/ Hoạt động 3.
κưΩƑ ηau cùnƑ.
a) Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết.
+ HS chú ý lắng nghe.
Mục tiêu : Giúp HS vận dụng kiến tức vừa học vào + HS viết bảng con
luyện viết đúng đẹp theo các cỡ chữ.
-Viết chữ NƑ, V, T : 1 dòng.
-Viết tên riêng NguΏǜn Văn Tǟĕ : 1 dòng
-Viết câu thơ 1 lần
b) HS viết bài.
-HS viết vào vở.
-HS viết bài GV chú ý hướng dẫn viết đúng nét,
đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

c) Chấm chữa bài.
- Chấm nhanh 5 bài.
- Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
5/ Củng cố, nhận xét, dặn dò
- GV nhận xét tiết học. Nhắc những HS chưa viết
xong bài về nhà viết tiếp và luyện viết thêm trên vở
TV để rèn chữ cho đẹp.
- HS chú ý nghe.
Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

4


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

Hiệu trưởng ký, duyệt

TUẦN 21. TIẾT 21.

Tổ chuyên môn kiểm tra, ký

Ngày

tháng

năm 20

Bài dạy: ÔN CHỮ HOA
I. MỤC TIÊU. Giúp học sinh (HS):
- Củng cố cách viết chữ cái viết hoa O, Ô, Ơ thông qua bài tập ứng dụng.
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ cái viết hoa Ô (1 dòng), L, Q (1 dòng) viết đúng
tên riêng: Lãn Ông (1 dòng) và câu ứng dụng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ:
Ổ_΅ QuảnƑ Bá, cá Hồ Tâσ
HànƑ Đào LJơ lụa làm saσ lŜƑ wgưƟ
- Lòng tự hào về Hải Thượng Lãn Ông; về những sản vật quý, nổi tiếng ở thủ đô Hà
Nội.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Mẫu chữ cái viết hoa O, Ô, Ơ
- Viết tên riêng Lãn ÔwƑ và câu thơ trên dòng kẻ ô li.
- Vở TV, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1/ Kiểm tra.
- Kiểm tra: Gọi 1 HS nhắc lại từ ứng dụng đã học ở bài trước: NguΏǜn Văn Tǟĕ
- NǖΗğu đΗϛu ιủ lấσ giá gưΩg
NgưƟ LJrΪƑ jŎ wưϐ ιải κưΩƑ ηau cùnƑ
- Yêu cầu (Y/C) 2 HS lên bảng viết => GV nhận xét sửa cho HS.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
2/ Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.
- GV nêu nhiệm vụ và yêu cầu của tiết học.
- HS chú ý theo dõi.
- GV viết tựa bài lên bảng.
- 2HS đọc lại tựa bài.
3/ Hoạt động 2 : HD HS viết trên bảng con.
a) Luyện viết chữ hoa.
Mục tiêu: Giúp HS tự phát hiện các chữ có
chữ cái viết hoa trong bài.
- Cho HS tìm chữ hoa trong từ và câu ứng
dụng:
+ Trong Lãn ÔwƑ chữ cái nào được viết hoa? + Chữ cái L, Ô.
+ Trong câu ca dao trên, chữ cái nào được viết + Chữ cái Ô, Q, B, ƿ, T, Đ.
hoa?
-HS theo dõi và nhắc lại qui trình viết
- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết L,
Ô, Q, B, ƿ, T, Đ, kết hợp nhắc lại cách viết hoa các chữ cái O, Ô, Ơ, Q, T.
chữ O, Ô, Ơ, Q, T.
Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

5


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

- GV Y/C HS viết vào bảng con.
b) Luyện viết từ ứng dụng.
- Y/C HS đọc từ ứng dụng.
* GV giới thiệu Lãn Ông: Hải Thượng Lãn Ông
Lê Hữu Trác (1720-1792) là một lương y nổi
tiếng, sống vào cuối đời nhà Lê. Hiện nay một phố
cổ của thủ đô Hà Nội mang tên Lãn Ông.

- Y/C HS viết bảng con từ ứng dụng.
- Y/C HS đọc câu ứng dụng.
* GV: QuảnƑ Bá, Hồ Tâσ, HànƑ Đào là
những địa danh ở Hà Nội.
+ Câu ca dao ca ngợi những sản vật quý, nổi
tiếng ở Hà Nội.=> Cho HS viết bảng con.
4/ Hoạt động 3. HD HS viết vào vở Tập viết.
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến tức vừa học
vào luyện viết đúng đẹp theo cỡ chữ nhỏ.
a) GV hướng dẫn viết:
Viết chữ Ô : 1 dòng; Viết chữ : L, Q: 1 dòng
Viết tên riêng Lãn ÔwƑ: 1 dòng
Viết câu thơ 1 lần

- HS viết vào bảng con:

-1HS đọc: Lãn Ông.
-HS chú ý nghe.

-HS viết bảng con:
-2HS đọc.
Ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây
Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người

b) HS viết bài.
-HS viết bài GV chú ý hướng dẫn
-HS viết bảng con:
viết đúng nét, đúng độ cao và
khoảng cách giữa các chữ.
c) Chấm chữa bài. GV chấm nhanh 5 bài.
- Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
5/ Củng cố, nhận xét, dặn dò
-HS chú ý nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở những HS chưa viết xong bài về
nhà viết tiếp và luyện viết thêm trên vở TV để
rèn chữ cho đẹp.
Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

6


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

-HS viết vào vở.

Hiệu trưởng ký, duyệt

Tổ chuyên môn kiểm tra, ký

TUẦN 22. TIẾT 22.

Ngày

tháng

năm 20

Bài dạy: ÔN CHỮ HOA
I. MỤC TIÊU. Giúp học sinh (HS):
- Củng cố cách viết hoa P (Ph) thông qua bài tập ứng dụng.
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ cái viết hoa P (1 dòng) Ph, B (1 dòng); viết đúng
tên riêng: Phan Bội Châu (1 dòng) và viết câu ứng dụng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ:
Phá Tam GianƑ wĒ đưŊƑ ǟa Bắ‼
Đèo Hải Vân hưņƑ jặt vào Nam
- Lòng tự hào, tình yêu với danh nhân Phan Bội Châu và một số địa danh nổi tiếng,
đẹp của Việt nam ta.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Mẫu chữ cái viết hoa P (Ph)
- Viết Phan BĖ CȄâu và câu thơ trên dòng kẻ ô li. Vở TV, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1/ Kiểm tra: + Gọi 1 HS nhắc lại từ ứng dụng đã học ở bài trước Lãn ÔwƑ
Ổ_΅ QuảnƑ Bá, cá hồ Tây
HànƑ Đào LJơ lụa làm saσ lŜƑ wgưƟ

+ 2 HS lên bảng viết. => GV nhận xét cho điểm .
HOẠT ĐỘNG DẠY
2/ Hoạt động 1: GT bài, nêu YC tiết học.
- GV viết tựa bài lên bảng.
3/ Hoạt động 2: HD HS viết trên bảng con.
Mục tiêu: giúp HS tự phát hiện các chữ cái
viết hoa trong bài;
a) Luyện viết chữ hoa:
- GV Y/C HS đọc bài viết, nêu các chữ cái
viết hoa trong bài:

HOẠT ĐỘNG HỌC
-HS chú ý theo dõi.
-2HS đọc lại tựa bài.

- HS đọc bài viết phát hiện chữ cái viết
hoa.

Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

7


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

+ GV đưa bảng Phan BĖ CȄâu lên bảng.
+ HS đọc tên riêng.
+ Trong tên riêng trên bảng chữ cái nào được + Chữ P, B, C.
viết hoa?
=> GV đưa câu ứng dụng lên bảng.
-1 HS đọc câu ứng dụng.
+ Trong câu ca dao trên những chữ cái nào + Có: P, T, ύ, B, Đ, ƿ, V.
được viết hoa?
- GV viết mẫu, nhắc lại cách viết P (Ph)

- Y/C HS viết vào bảng con
=> GV nhận xét

-HS theo dõi và nhắc lại qui trình viết

-HS viết bảng con:

b) Luyện viết từ ứng dụng:
-Y/C HS đọc từ ứng dụng Phan BĖ CȄâu.

* GV giới thiệu: Phan BĖ CȄâu sinh năm - 1 HS đọc: Phan BĖ CȄâu
1867, mất năm 1940. Ông là một nhà cách mạng * HS chú ý lắng nghe.
vĩ đại đầu thế kỉ XX của Việt Nam. Ngoài hoạt
động cách mạng, ông còn viết nhiều tác phẩm
văn thơ yêu nước.

-Y/C HS viết bảng con từ ứng dụng.
c) Luyện viết câu ứng dụng:
-HS viết bảng con:
-Y/C HS đọc câu ứng dụng.
* GV: Phá Tam Giang là 1 địa danh ở tỉnh
Thừa Thiên Huế, dài khoảng 60km, rộng từ 1
− 6km. Đèo Hải Vân ở gần bờ biển, giữa tỉnh
Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, cao
1444m dài 20km, cách Huế 71,6km.
− Cho HS tập viết trên bảng con: Phá, Bắ‼
4/ Hoạt động 3.
a) Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết.
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức vừa
học vào luyện viết đúng đẹp theo cỡ chữ
nhỏ.
-Viết P , Ph , B: 1 dòng.
Viết Phan BĖ CȄâu: 1 dòng
Viết câu thơ 1 lần
b) HS viết bài.
-HS viết bài GV chú ý hướng dẫn
viết đúng nét, đúng độ cao và
khoảng cách giữa các chữ.
c) Chấm chữa bài:

- HS viết trên bảng con:
-HS quan sát.

-HS viết vào vở.

Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

8


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

-GV chấm nhanh 5 − 7 bài.
-Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
5/ Củng cố, dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Nhắc nhở những HS chưa viết xong bài về
nhà viết tiếp và luyện viết thêm trên vở TV để
-HS chú ý lắng nghe.
rèn chữ cho đẹp.
Hiệu trưởng ký, duyệt

Tổ chuyên môn kiểm tra, ký

TUẦN 23. TIẾT 23

Ngày

tháng

năm 20

Bài dạy: ÔN CHỮ HOA
I. MỤC TIÊU. Giúp học sinh (HS):
- Củng cố cách viết chữ cái viết hoa Q thông qua bài tập ứng dụng.
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ cái viết hoa Q (1 dòng) T, S (1 dòng); viết đúng
tên riêng Quang Trung (1 dòng) và câu ứng dụng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ:
Qρê em đŬƑ lúa, wưΩƑ dâu.
Bên dŜƑ sŪƑ ηỏ, ηịp cầu bắ‼ wganƑ.
- Lòng tự hào về Quang Trung và thêm yêu cảnh đẹp bình dị của miền quê trên đất
nước ta.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Mẫu chữ viết hoa Q
- Tên riêng QuanƑ TǟunƑ và câu thơ trên dòng kẻ ô li.
- Vở TV, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1/ Kiểm tra. Gọi 1 HS nhắc lại từ ứng dụng đã học ở bài trước: Phan BĖ CȄâu
Phá Tam GianƑ wĒ đưŊƑ ǟa Bắc
Đeò Hải Vân hưņƑ jặt vào Nam
- 2 HS lên bảng viết cả lớp theo dõi. => GV nhận xét ghi điểm cho HS
HOẠT ĐỘNG DẠY
2/ Hoạt động 1 . GT bài và viết tựa bài lên bảng.
3/ Hoạt động 2. HDHS viết trên bảng con.
Mục tiêu: Giúp HS tự phát hiện các chữ có viết
hoa trong bài. GV Y/C HS đọc bài viết.
- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết Q, T

Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

HOẠT ĐỘNG HỌC
-HS theo dõi; 2 HS đọc lại tựa.

-HS theo dõi và nhắc lại qui trình
viết các chữ cái Q, T
– 20 . Lớp 3A

9


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

- GV Y/C HS viết vào bảng con. chữ Q, T

-HS viết bảng con:
-HS đọc: Quang Trung.
-HS chú ý lắng nghe nhắc lại

- Y/C HS đọc từ ứng dụng.

-HS đọc: Quang Trung.
-HS chú ý nghe.

* GV : Quang Trung là niên hiệu của Nguyễn Huệ
(1753 − 1792). Ông là vị anh hùng dân tộc đã có công
lớn trong cuộc đại phá quân Thanh.
-HS viết b:

-Y/C HS viết bảng con từ ứng dụng.
-1 HS đọc câu ứng dụng.

-Y/C HS đọc câu ứng dụng:
Quê em đồng lúa nương dâu
Bên dòng sông nhỏ, nhịp cầu bắc ngang.
-HS chú ý nghe.
* GV: Câu thơ tả cảnh đẹp bình dị của một miền
quê trên đất nước ta.
-HS viết bảng con:
-GV cho HS tập viết trên bảng con : Qρê, Bên
4/ Hoạt động 3. HD HS viết vào vở Tập viết.
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức vừa học
vào luyện viết đúng đẹp theo chữ cỡ nhỏ.
a) GV hướng dẫn:
+Viết Q, T : 1 dòng;
+Viết tên riêng QuanƑ TǟunƑ: 1 dòng;
+Viết câu thơ 1 lần bằng chữ cỡ nhỏ.
b) HS viết bài: GV hướng dẫn viết đúng nét, đúng
độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
c) Chấm chữa bài: GV chấm nhanh 5 bài.
- Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
5/ Củng cố, nhận xét, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học.
- Nhắc HS chưa viết xong bài về nhà viết tiếp và
luyện viết thêm trên vở TV để rèn chữ cho đẹp.
Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

-HS chú ý quan sát.

- HS viết vào vở.
-HS tự kiểm tra bài của mình.
- HS chú ý nghe.

– 20 . Lớp 3A

10


GV:

Trường tiểu học

Hiệu trưởng ký, duyệt

TUẦN 24. TIẾT 24.

Năm Căn

Tổ chuyên môn kiểm tra, ký

Ngày

tháng

năm 20

Bài dạy: ÔN CHỮ HOA
I. MỤC TIÊU. Giúp học sinh (HS):
- Củng cố cách viết hoa R thông qua bài tập ứng dụng.
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ cái viết hoa R (1 dòng) Ph, H (1 dòng); viết
đúng tên riêng Phan Rang (1 dòng) và câu ứng dụng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ:
Rủ ηau đi cấσ đi càσ
Bâσ giờ δó ηnj, có wgàσ ιΪƑ lưu.
- Tình yêu lao động, chăm chỉ học hành cũng như người nông dân chăm chỉ cấy cày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Mẫu chữ cái viết hoa R
- Tên riêng Phan RanƑ và câu ca dao viết sẵn trên dòng kẻ ô li.
- Vở TV, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1/ Kiểm tra: Gọi 1 HS nhắc lại từ, câu ứng dụng đã học ở bài trước:
- QuanƑ TǟunƑ
- Qρê em đŪƑ lúa, wưΩƑ dâu,
Bên dŜƑ sŪƑ ηỏ, ηịp cầu bắ‼ wganƑ
- 2 HS lên bảng viết cả lớp theo dõi.=> GV nhận xét cho điểm HS
HOẠT ĐỘNG DẠY
2/ Hoạt động 1 :
Giới thiệu bài, ghi tựa:
Nêu yêu cầu tiết học và viết tựa bài lên bảng.
3/ Hoạt động 2 :
Mục tiêu:
Giúp HS tự phát hiện các chữ có viết hoa trong bài.

- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết P, R

Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

HOẠT ĐỘNG HỌC
-HS theo dõi, 2HS đọc tựa bài.

-HS theo dõi và nhắc lại qui
trình viết R, P

– 20 . Lớp 3A

11


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

-HS viết bảng con:
-2HS đọc từ ứng dụng.
-HS chú ý nghe.
-HS viết bảng con:
-GV Y/C HS viết vào bảng con: chữ cái hoa R , P
-Y/C HS đọc từ ứng dụng.
* GV giới thiệu: Phan Rang là tên một thị xã thuộc
tỉnh Ninh Thuận.
-Y/C HS viết bảng con từ ứng dụng.
- HS viết bảng con
-Y/C HS đọc câu ứng dụng: Rủ nhau đi cấy đi cầy
Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.
* GV: Câu ca dao khuyên người ta chăm chỉ cấy
cầy, làm lụng để có ngày được sung sướng, đầy đủ.
- HS tập viết trên bảng con : Rủ, Bâσ
4/ Hoạt động 3.
-HS viết vào vở.
a)Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết.
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức vừa học vào
luyện viết đúng đẹp theo chữ cỡ nhỏ.
+Viết R, Ph, ƿ : 1 dòng; Phan RanƑ 1 dòng;
+Viết câu thơ 1 lần bằng chữ cỡ nhỏ.
b)HS viết bài. GV chú ý hướng dẫn viết
đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách
giữa các chữ.
c)Chấm chữa bài. GV chấm nhanh 5 bài.
Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

12


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

-Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
5/ Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học.
- Nhắc những HS chưa viết xong bài về nhà viết tiếp
và luyện viết thêm trên vở TV để rèn chữ cho đẹp.
Hiệu trưởng ký, duyệt

TUẦN 25. TIẾT 25

Tổ chuyên môn kiểm tra, ký

Ngày

tháng

năm 20

Bài dạy: ÔN CHỮ HOA
I. MỤC TIÊU. Giúp học sinh (HS):
- Củng cố cách viết hoa S thông qua bài tập ứng dụng.
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ cái viết hoa S (1 dòng) C, T (1 dòng); viết đúng
tên riêng Sầm Sơn (1 dòng) và câu ứng dụng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ:
CŪ SΩ ǧίĒ εảσ ǟì ǟầm
Ta wΉ; ηư LJΗĞnƑ đàn cầm χĹn LJai.
- Yêu quý cảnh đẹp của Sầm Sơn (Thanh Hóa) và sự yên tĩnh, thơ mộng của Côn Sơn
(huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương).
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Mẫu chữ viết hoa S
- Tên riêng Sầm SΩ và câu ứng dụng viết sẵn bằng cỡ chữ nhỏ trên dòng kẻ ô li.
- Vở TV, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1/ Kiểm tra. 1 HS nhắc lại từ ứng dụng đã học ở bài trước: Phan RanƑ
- Rủ ηau đi cấσ đi càσ
Bâσ giờ δó ηnj, có wgàσ ιΪƑ lưu.
- 2HS lên bảng viết từ, câu ứng dụng trên cả lớp theo dõi=> GV nhận xét cho điểm HS.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
2/ Hoạt động 1. Giới thiệu bài, nêu nhiệm vụ của -HS theo dõi
tiết học. Củng cố cách viết hoa S thông qua bài tập
ứng dụng: Viết tên riêng Sầm SΩ bằng cỡ chữ nhỏ.
- Viết câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ:
CŪ SΩ ǧίĒ εảσ ǟì ǟầm
Ta wΉ; ηư LJΗĞnƑ đàn cầm χĹn LJai.
- GV viết tựa bài lên bảng.
3/ Hoạt động 2 :
Mục tiêu: Giúp HS tự phát hiện, đọc và viết bảng
-2HS đọc lại tựa bài.
con các chữ có viết hoa trong bài.
- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết S

Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

13


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

-HS theo dõi và nhắc lại qui
trình viết chữ: S
- GV Y/C HS viết vào bảng con chữ cái viết hoa S
- Y/C HS đọc từ ứng dụng .
* GV giới thiệu: Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa, là
một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng của nước ta.
- Y/C HS viết bảng con từ ứng dụng.
-HS viết bảng con
- Y/C HS đọc câu ứng dụng:
-HS đọc từ ứng dụng.
Côn Sơn suối chảy rì rầm
-HS chú ý lắng nghe nhắc lại
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
* GV giúp HS hiểu câu thơ trên của nhà thơ Nguyễn
Trãi : Câu thơ ca ngợi cảnh đẹp yên tĩnh, thơ mộng của -Viết bảng con:
Côn Sơn (thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
- HS đọc câu ứng dụng.

- HS tập viết trên bảng con : CŪ SΩ, Ta
3/ Hoạt động 3.
a) Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết.
-HS chú ý nghe.
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức vừa học vào
luyện viết đúng đẹp theo chữ cỡ nhỏ.
-Viết 1 S , C, T: 1 dòng;
- HS viết bảng con
-Viết Sầm SΩ: 1 dòng;
-Viết câu thơ 1 lần bằng chữ cỡ nhỏ
b) HS viết bài.
-HS viết bài GV chú ý hướng dẫn
viết đúng nét, đúng độ cao và
khoảng cách giữa các chữ.
- HS viết vào vở.
c) Chấm chữa bài:
- GV chấm nhanh 5 − 7 bài.
- Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
5/ Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học.
- Nhắc những HS chưa viết xong bài về nhà viết tiếp
và luyện viết thêm trên vở TV để rèn chữ cho đẹp.

- HS chú ý nghe.
Hiệu trưởng ký, duyệt

TUẦN 26. TIẾT 26.

Tổ chuyên môn kiểm tra, ký

Ngày

Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

tháng

năm 20

– 20 . Lớp 3A

14


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

Bài dạy: ÔN CHỮ HOA
I. MỤC TIÊU. Giúp học sinh (HS):
- Củng cố cách viết chữ cái viết hoa T thông qua bài tập ứng dụng.
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ cái viết hoa T (1 dòng) D, Nh (1 dòng); viết
đúng tên riêng Tân Trào (1 dòng) và câu ứng dụng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ:
ǣǽ ai đi wgưϑ ωǞ xuċ,
Nǖớ wgàσ giỗ Tổ jùnƑ jưƟ κánƑ ba.
- Tự hào về một số địa danh lịch sử, tự hào có Tổ Hùng Vương, chăm học hành, nhớ
ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC.
- Mẫu chữ viết hoa T.; viết sẵn vào bảng phụ trên dòng kẻ ô li:
Tân Tǟào .
ǣǽ ai đi wgưϑ ωǞ xuċ,
Nǖớ wgàσ giỗ Tổ jùnƑ jưƟ κánƑ ba.
- Vở TV, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1/ Kiểm tra. 1 HS đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng đã học ở tiết trước: Sầm SΩ.
CŪ SΩ ǧίĒ εảσ ǟì ǟầm
Ta wΉ; ηư LJΗĞnƑ đàn cầm χĹn LJai.
- 2 HS lên bảng viết cả lớp theo dõi.
- GV nhận xét cho điểm HS.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
2/ Hoạt động 1 :
- Giới thiệu bài, nêu nhiệm vụ của tiết học.
- HS chú ý theo dõi.
- GV viết tựa bài lên bảng.
-2HS nhắc lại tựa bài học.
3/ Hoạt động 2 :
Mục tiêu: Giúp HS tự phát hiện các chữ có viết hoa
trong bài.
- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết T

-HS theo dõi và nhắc lại qui
trình viết các chữ T

- GV Y/C HS viết vào bảng con: chữ T
- Y/C HS đọc từ ứng dụng.
* GV giới thiệu: Tân Trào là tên một xã thuộc
huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi
diễn ra những sự kiện nổi tiếng trong lịch sử nước
Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

15


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

ta. Cụ thể:
+ Là nơi thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam -HS viết bảng con:
(ngày 22 tháng 12 năm1944).
-HS đọc: Tân Trào.
+ Là nơi họp Quốc dân Đại hội quyết định khởi -HS chú ý nghe.
nghĩa giành độc lập (16 −> 17 tháng 8 năm 1945).
-Y/C HS viết bảng con từ ứng dụng.
-Y/C HS đọc câu ứng dụng.
ǣǽ ai đi wgưϑ ωǞ xuċ,
Nǖớ wgàσ giỗ Tổ jùnƑ jưƟ κánƑ ba.
* GV : Câu ca dao nói về ngày giỗ Tổ Hùng Vương vào
ngày mồng mười tháng ba âm lịch hàng năm. Vào ngày
này, ở tựan Hùng (tỉnh Phú Thọ) tổ chức lễ hội lớn để - HS viết bảng con
tưởng niệm các vua Hùng có công dựng nước.
-1HS đọc câu ứng dụng.

-GV cho HS tập viết trên bảng con.
4/ Hoạt động 3. HD HS viết vào vở Tập viết.
Mục tiêu : Giúp HS vận dụng kiến tức vừa học vào
luyện viết đúng đẹp theo chữ cỡ nhỏ.
a) GV nêu yêu cầu:
- Viết chữ cái viết hoa T, D, Nǖ : 1 dòng;
- Viết tên riêng Tân Tǟào : 1 dòng;
- Viết câu ca dao 1 lần bằng chữ cỡ nhỏ.
b) GV cho HS viết bài.
- HS viết bài GV chú ý hướng dẫn
viết đúng nét, đúng độ cao và
khoảng cách giữa các chữ.
c) Chấm chữa bài:
- GV chấm nhanh 5 − 7 bài.
- Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
5/ Củng cố, nhận xét, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc những HS chưa viết xong bài về nhà viết
tiếp và viết thêm trên vở TV để rèn chữ cho đẹp.

-HS chú ý nghe.
-HS viết bảng con: giỗ Tổ

-HS viết vào vở.

-HS chú ý nghe.

- HS chú ý nghe.
TUẦN 27. TIẾT 27.
Hiệu trưởng ký, duyệt

ÔN TẬP GK II (Soạn trong giáo án Tập đọc)
Tổ chuyên môn kiểm tra, ký

Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

16


GV:

TUẦN 28. TIẾT 28

Trường tiểu học

Ngày

Bài dạy:

Năm Căn

tháng

ÔN CHỮ HOA

năm 20

(tiếp theo)

I. MỤC TIÊU. Giúp học sinh (HS):
- Củng cố cách viết hoa T (TȆ) thông qua bài tập ứng dụng.
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ cái viết hoa T (1dòng Th), L (1 dòng) ; viết đúng
tên riêng Thăng Long (1dòng) và câu ứng dụng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ: Tȇ˘ dụ‼
κưŊƑ xuΏǘn bằnƑ wθìn νμłn κuǬ bổ.
- Tự hào về Thăng Long – Thủ đô Hà Nội và tự giác giác chăm chỉ siêng năng tập thể
dục rèn luyện sức khỏe.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Mẫu chữ cái viết hoa T (TȆ)
- GV viết sẵn tên riêng TȆănƑ LΪƑ và câu ứng dụng Tȇ˘ dụ‼ κưŊƑ xuΏǘn bằnƑ
wθìn νμłn κuǬ bổ. trên dòng kẻ ô li.
- Vở TV, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1/ Kiểm tra. + 1 HS đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng đã học ở tiết trước:
* Tân Tǟào.
ǣǽ ai đi wgưϑ ωǞ xuċ
Nǖớ wgàσ giỗ Tổ jùnƑ jưƟ κánƑ ba
+ 2 HS lên bảng viết (Tân Tǟào) cả lớp theo dõi. GV nhận xét cho điểm HS
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
2/ Hoạt động 1 : GT bài, nêu nhiệm vụ của tiết học. -HS chú ý theo dõi.
- GV viết tựa bài lên bảng.
3/ Hoạt động 2 :
-2HS đọc lại tựa bài.
Mục tiêu: Giúp HS tự phát hiện các chữ có viết hoa
trong bài.
- Gv viết mẫu, nhắc lại cách viết T (TȆ), L
-HS theo dõi và nhắc lại qui trình
viết các chữ T , L

Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

17


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

-HS viết bảng con:
-1HS đọc: Thăng Long.
-HS chú ý nghe.

- GV Y/C HS viết vào bảng con chữ T (TȆ), L
- Y/C HS đọc từ ứng dụng.

* GV giới thiệu: Thăng Long là tên cũ của thủ đô Hà
Nội do vua Lý Thái Tổ (Lí Công Uẩn) đặt tên. Theo sử
sách thì khi dời kinh đô từ Hoa Lư (nay thuộc tỉnh Ninh
Bình) ra Đại La (nay là Hà nội). Lí Thái Tổ mơ thấy
rồng vàng bay lên. Vì vậy vua đổi tên Đại la thành
Thăng Long (thăng: bay lên; long: rồng). Thăng Long
là “rồng bay lên”.
-HS viết:

- Y/C HS viết bảng con từ ứng dụng.
- Y/C HS đọc câu ứng dụng Tȇ˘ dụ‼ κưŊƑ -1HS đọc câu ứng dụng.
xuΏǘn bằnƑ wθìn νμłn κuǬ bổ.
* GV : Câu tục ngữ khuyên chúng ta: phải siêng
năng tập thể dục. Năng tập thể dục làm cho con -HS chú ý nghe.
người khỏe mạnh như uống rất nhiều thuốc bổ.
- GV cho HS luyện viết bảng con Tȇ˘ dụ‼
4/ Hoạt động 3. HD HS viết vào vở Tập viết.
-HS viết bảng con
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức vừa học
vào luyện viết đúng đẹp theo chữ cỡ nhỏ.
a) GV hướng dẫn: Viết TȆ:1 dòng; Viết L: 1 dòng;
viết TȆănƑ LΪƑ : 1 dòng;
viết câu ứng dụng 1 lần bằng
- HS chú ý quan sát.
chữ cỡ nhỏ.
b) HS viết bài.
HS viết bài GV chú ý hướng
dẫn HS viết đúng nét, đúng
độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
c) Chấm chữa bài: GV chấm nhanh 5 − 7 bài.
- Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
5/ Củng cố, nhận xét, dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
- Nhắc những HS chưa viết xong bài về nhà viết
tiếp và viết thêm trên vở TV để rèn chữ cho đẹp.

- HS viết vào vở Tập viết.

-HS chú ý nghe.
Hiệu trưởng ký, duyệt

Tổ chuyên môn kiểm tra, ký

Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

18


GV:

TUẦN 29. TIẾT 29.

Trường tiểu học

Ngày

Năm Căn

tháng

Bài dạy: ÔN CHỮ HOA

năm 20
(tiếp theo)

I. MỤC TIÊU. Giúp học sinh (HS):
- Củng cố cách viết hoa T (Tǟ) thông qua bài tập ứng dụng.
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ cái viết hoa T (1 dòng Tr); viết đúng tên riêng
Trường Sơn (1 dòng) và câu ứng dụng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ:
Tς◊ em ηư λǼp Λłn càζ
B_μĞt ăn wgủ, λμĞt hnj hàζ là wgΞn.
- Lòng tự hào về đường Trường Sơn; càng hiểu hơn tình cảm của Bác Hồ với thiếu
nhi và tự giác chăm lo học hành làm theo lời Bác Hồ dạy.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC.
- Mẫu chữ viết hoa T (Tǟ)
- Tên riêng TǟưŊƑ SΩ và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li. Vở TV, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1/ Kiểm tra. + 1 HS đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng đã học ở tiết trước:
TȆănƑ lΪƑ . Tȇ˘ dụ‼ κưŊƑ xuΏǘn bằnƑ wθìn νμłn κuǬ bổ.
+ 2 HS lên bảng viết cả lớp viết bảng con: TȆănƑ LΪg; Ό˘ dụ‼.
= > GV nhận xét cho điểm HS
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
2/ Hoạt động 1: GT bài, nêu nhiệm vụ của tiết học - HS theo dõi.
- GV viết tựa bài lên bảng.
-2HS đọc lại tựa bài.
3/ Hoạt động 2 :
Mục tiêu: Giúp HS tự phát hiện các chữ có viết
hoa trong bài.
- Gv viết mẫu, nhắc lại cách viết T (Tǟ); S
-HS theo
dõi và
nhắc lại.

- GV Y/C HS viết vào bảng con: chữ T (Tǟ), S
- Y/C HS đọc từ ứng dụng.

-HS viết:

* GV giới thiệu Trường Sơn là tên dãy núi dài gần -HS đọc từ: Trường Sơn.
1000 km kéo dài suốt miền Trung nước ta. Trong -HS chú ý nghe.
Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

19


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

kháng chiến chống Mỹ, đường mòn Hồ Chí Minh chạy
dọc theo dãy Trường Sơn là con đường rất quan
trọng, đưa bộ đội ta vào chiến trường miền Nam đánh
Mỹ. Nay theo đường mòn Hồ Chí minh, chúng ta đã và
đang làm con đường quốc lộ “Đường Hồ Chí Minh”
nối các miền của Tổ quốc với nhau.

-Y/C HS viết bảng con từ ứng dụng.
-Y/C HS đọc câu ứng dụng:
Tς◊ em ηư λǼp Λłn càζ
B_μĞt ăn wgủ, λμĞt hnj hàζ là wgΞn.

-HS viết bảng con: TǟưŊƑ SΩ

* GV giúp HS hiểu : Câu thơ thể hiện tình cảm yêu
thương của Bác Hồ đối với thiếu nhi, Bác xem trẻ em
như búp trên cành. Bác khuyên trẻ em ngoan ngoãn,
-HS chú ý nghe.
chăm học.

-HS tập viết trên bảng con : Tς◊ em
4/Hoạt động 3. HD HS viết vào vở Tập viết.
-HS viết bảng con
Mục tiêu : Giúp HS vận dụng kiến thức vừa học
vào luyện viết đúng đẹp theo chữ cỡ nhỏ.
- HS chú ý quan sát
a) GVHD: Viết Tǟ, S, B :1 dòng;
viết TǟưŊƑ SΩ: 1 dòng;
viết câu thơ 1 lần bằng chữ cỡ nhỏ.
b) HS viết bài.
HS viết bài GV chú ý hướng dẫn
viết đúng nét, đúng độ cao và
khoảng cách giữa các chữ.
c) Chấm chữa bài
- GV chấm nhanh 5 bài.
-HS viết vào vở.
- Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
5/ Củng cố, nhận xét, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc HS chưa viết xong bài về nhà viết tiếp và
luyện viết thêm trên vở TV để rèn chữ cho đẹp.
- HS chú ý nghe.
Hiệu trưởng ký, duyệt

TUẦN 30. TIẾT 30.

Tổ chuyên môn kiểm tra, ký

Ngày

Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

tháng

năm 20

– 20 . Lớp 3A

20


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

Bài dạy: ÔN CHỮ HOA
I. MỤC TIÊU. Giúp học sinh (HS):
- Củng cố cách viết hoa U thông qua bài tập ứng dụng.
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ cái viết hoa U (1 dòng); viết đúng tên riêng
Uông bí (1 dòng) và câu ứng dụng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ:
Uū câσ LJừ κuở cŜ wΪ
Dạσ cΪ LJừ κuở cΪ cŜ λ΅ bô
- Rèn tính kiên trì, chăm chỉ và tự giác học tập rèn luyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Mẫu chữ cái viết hoa U; viết sẵn UŪƑ B_ť và câu ca dao
trên dòng kẻ ô li.
- Vở TV, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1/ Kiểm tra. + 1HS đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng đã học ở tiết trước:
TǟưŊƑ SΩ. Tς◊ em ηư λǼp Λłn cành
B_μĞt ăn wgủ ,λμĞt hnj hàζ là wgΞn
+ 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con (TǟưŊƑ SΩ. Tς◊ em).
=> GV nhận xét cho điểm HS
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
2/ Hoạt động 1. Giới thiệu bài, nêu nhiệm vụ của -HS chú ý theo dõi.
tiết học.
- GV viết tựa bài lên bảng.
-2HS nhắc lại tựa bài.
3/ Hoạt động 2. Mục tiêu: giúp HS tự phát hiện
các chữ có viết hoa trong bài.
- GV viết mẫu, nhắc lại cách viết U, B, D
-HS chú ý quan sát, nhắc lại.

- GV Y/C HS viết vào bảng con: U, B.
- Y/C HS đọc từ ứng dụng UŪƑ B_ť
* GV: Uông Bí là tên một địa danh (thị xã) ở
Quảng Ninh.
- Y/C HS viết bảng con từ ứng dụng.
- Y/C HS đọc câu ứng dụng:
Uū câσ LJừ κuở cŜ wΪ
Dạσ cΪ LJừ κuở cΪ cŜ λ΅ bô
* GV: Cây non cành mềm nên dễ uốn. Cha mẹ dạy -Viết bảng con
con ngay từ thuở nhỏ, mới dễ hình thành những
-2HS đọc: Uông Bí.
thói quen tốt cho con.
-HS chú ý lắng nghe.
-HS tập viết trên bảng con Uū câσ. Dạσ
Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

21


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

4/ Hoạt động 3. HD HS viết vào vở Tập viết.
-Viết bảng con
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức vừa học
-HS đọc câu ứng dụng.
vào luyện viết đúng đẹp theo chữ cỡ nhỏ.
a) GV hướng dẫn viết vào vở:
- Viết U, B, D : 1 dòng cỡ nhỏ.
- Viết UŪƑ B_ť 1 dòng cỡ nhỏ.
- Viết câu ứng dụng: 1 lần cỡ nhỏ.
-HS chú ý nghe.
b) GV cho HS viết bài.
- HS viết bài.
-HS viết bảng con:
- GV hướng dẫn viết đúng nét, đúng
độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
c) Chấm chữa bài
- GV chấm nhanh 5 bài.
- Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
-HS chú ý quan sát, lắng nghe.
5/ Củng cố, nhận xét, dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Nhắc HS chưa viết xong bài về nhà viết tiếp và
luyện viết thêm trên vở TV để rèn chữ cho đẹp.

-HS viết vào vở.

- HS chú ý nghe.

Hiệu trưởng ký, duyệt

TUẦN 31. TIẾT 31.

Tổ chuyên môn kiểm tra, ký

Ngày

tháng

năm 20

Bài dạy: ÔN CHỮ HOA
I. MỤC TIÊU. Giúp học sinh (HS):
- Củng cố cách viết hoa V thông qua bài tập ứng dụng.
Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

22


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

- Viết đúng và tương đối nhanh chữ cái viết hoa V (1 dòng) L, B (1 dòng); viết đúng
tên riêng Văn Lang (1 dòng) và câu ứng dụng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ:
Vỗ LJaσ cần ηΗϛu wgŗ. Bàn kĩ cần ηΗϛu wgưƟ.
- Cần phải biết đoàn kết, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác mới tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC. Mẫu chữ viết hoa: V
- GV viết sẵn lên bảng tên riêng Văn LanƑ và câu Vỗ LJaσ cần ηΗϛu wgŗ
Bàn kĩ cần ηΗϛu wgưƟ.
- Vở TV, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1/ Kiểm tra:
- Kiểm tra dụng cụ học tập của HS.
- Gọi 1HS đọc và viết (cả lớp theo dõi) từ ứng dụng và câu ứng dụng đã học ở tiết
trước: UŪƑ B_ť. Uū câσ LJừ κuở cŜ wΪ  Dạσ cΪ LJừ κuở cΪ cŜ λ΅ bô.
- GV nhận xét ghi điểm HS.
HOẠT ĐỘNG DẠY
2/ Hoạt động 1:
- Giới thiệu bài và nêu yêu cầu của tiết dạy.
- GV viết tựa bài lên bảng.

HOẠT ĐỘNG HỌC
-HS chú ý theo dõi.
-2HS đọc lại tựa bài.

3/ Hoạt động 2 : HD HS ôn, viết chữ cái viết hoa.
Mục tiêu: Giúp HS tự phát hiện các chữ có viết
hoa trong bài, ôn quy trình viết chữ cái hoa.
a) Luyện viết chữ viết hoa:
-GV cho HS tìm chữ viết hoa trong bài:
+ GV đưa từ ứng dụng Văn Lang trên bảng lớp.
+ HS quan sát từ ứng dụng.
H? Trong từ ứng dụng Văn Lang trên bảng lớp, => chữ cái V, L.
những chữ cái nào được viết hoa.
+ HS quan sát câu ứng dụng.
=> H? Trong câu ứng dụng rên bảng những chữ
=> chữ cái V, B.
cái nào được viết hoa.
-Theo dõi, nhắc lại quy trình viết.
- GV viết mẫu, nhắc lại cách viết V, L, B.

Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

23


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

- GV Y/C HS viết vào bảng con: V, L, B.
b) Luyện viết từ ứng dụng:

-HS viết vào bảng con

- Y/C HS đọc từ ứng dụng (Văn Lang).

-HS đọc Văn LanƑ.
-HS chú ý nghe.

* GV giới thiệu Văn Lang là tên nước Việt Nam ta
thời các vua Hùng. Đây là thời kì đầu tiên của
nước Việt Nam.
- Y/C HS viết bảng con từ ứng dụng.
c) Luyện viết câu ứng dụng:
- Y/C HS đọc câu ứng dụng:
Vỗ tay cần nhiều ngón
Bàn kĩ cần nhiều người
* GV: Câu ứng dụng muốn nói: vỗ tay cần nhiều
ngón mới vỗ được vang; muốn có ý kiến đúng, hay
cần nhiều người bàn bạc.
- HS tập viết trên bảng con : Vỗ LJaσ
4/ Hoạt động 3. HDHS viết vào vở Tập viết.
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức vừa học
vào luyện viết đúng đẹp theo chữ cỡ nhỏ.
a) GV hướng dẫn: Viết V, L, B ; Văn LanƑ 1
dòng; câu ứng dụng 1 lần bằng chữ cỡ nhỏ.
b) GV cho HS viết bài.
-HS viết bài GV chú ý hướng dẫn viết đúng nét,

-HS viết bảng con:
-1 HS đọc câu ứng dụng.
-HS chú ý lắng nghe.

-HS viết bảng con

- HS chú ý lắng nghe.

Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

24


GV:

Trường tiểu học

Năm Căn

đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
c) Chấm chữa bài: GV chấm nhanh 5 − 7 bài.
- Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
5/ Củng cố, nhận xét, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
-HS viết vào vở.
- Nhắc HS chưa viết xong bài về nhà viết tiếp và
luyện viết thêm trên vở TV để rèn chữ cho đẹp.
- HS chú ý nghe.

Hiệu trưởng ký, duyệt

TUẦN 32. TIẾT 32.

Tổ chuyên môn kiểm tra, ký

Ngày

tháng

năm 20

Bài dạy: ÔN CHỮ HOA
I. MỤC TIÊU. Giúp học sinh (HS):
- Củng cố cách viết hoa X thông qua bài tập ứng dụng.
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ cái viết hoa X (1 dòng) Đ, T (1 dòng); viết đúng
tên riêng Đồng Xuân (1 dòng) và câu ứng dụng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ:
Tō gỗ hΩ LJō wưϐ sΩ
Xấu wgưƟ Α−p ΖĞt cŜ hΩ Α−p wgưƟ.
- Cần thực thà, song cũng cần phải chú ý cả hình thức bên ngoài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Mẫu chữ viết hoa X
- Viết sẵn trên dòng kẻ ô li ĐŬƑ ǥίân và Tō gỗ hΩ LJō wưϐ sΩ
Xấu wgưƟ Α−p ΖĞt cŜ hΩ Α−p wgưƟ.
- Vở TV, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1/ Kiểm tra. - Kiểm tra dụng cụ HS.
- Gọi 1HS đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng đã học ở tiết trước:
Văn LanƑ. Vỗ LJaσ cần ηΗϛu wgŗ Bàn kĩ cần ηΗϛu wgưƟ.
- 2 HS viết cả lớp theo dõi. => GV nhận xét cho điểm HS
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
2/ Hoạt động 1:
- Giới thiệu bài, nêu nhiệm vụ của tiết học.
-HS chú ý theo dõi.
- GV viết tựa bài lên bảng.
-2HS đọc lại tựa bài.
3/ Hoạt động 2:
Mục tiêu: Giúp HS tự phát hiện các chữ có viết
hoa trong bài.
Giáo án: Tập Viết – Học kì II. Năm học 20

– 20 . Lớp 3A

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×