Tải bản đầy đủ

Giáo án âm nhạc lớp 1 VNEN

Giáo án âm nhac tiểu hoc - VNEN
2

Tuần

TUẦN 2
Khối lớp 1
Tiết 2: Ôn Tập Bài Hát: Quê Hương Tươi Đẹp
I. Yêu cầu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát và vỗ tay đệm theo bài hát, đệm theo tiết tấu bài hát.
- Giáo dục cho các em hiểu rõ hơn về truyền thống dân tộc ta.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn, máy nghe và băng nhạc.
- Nhạc cụ gõ ( Song loan, thanh phách)
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh


Hoạt động 1 : Ôn bài hát quê
hương tươi đẹp.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai
hương tươi đẹp.
điệu bài hát.
- Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai - Trả lời:
điệu, đó là dân ca của dân tộc nào?
+ Tên bài hát: Quê hương tươi
đẹp
- GV đệm đàn cho HS luyện thanh
+ Dân ca của dân tộc Nùng
- Luyện thanh
La la la la la

la la la la la

- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều
hình thức:
+ Bắt giọng cho HS hát
+ Đệm đàn và bắt nhịp cho HS.
+ Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách
- Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún
chân nhịp nhàng ( tiếng quê bước sang trái
nhún chụm hai chân, tiếng bao bước sang
phải) theo nhịp 2

- Hát theo hướng dẫn của GV
+ Hát không có nhạc.
+ Hát theo nhạc đệm
+ Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm
theo phách.
- Hát kết hợp với vận động phụ
họa theo hướng dẫn.

- Mời HS lên biễu diễn trước lớp.

- HS biễu diễn trước lớp:
+ Từng nhómGiáo án âm nhac tiểu hoc - VNEN
2
- Nhận xét:

Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay
theo tiết tấu lời ca.
- GV hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca
- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay theo tiết tấu

Tuần
+ Cá nhân
- HS lắng nghe

- Chú ý nghe và xem GV làm mẫu
-HS thực hiện gõ đệm theo tiết
tấu.
+ Cả lớp.
+ Từng dãy, nhóm
+ Cá nhân
- Nhận xét ( có thể mời HS nhận xét trước - Nhận xét các bạn hát và vỗ tay
khi GV nhận xét)
theo tiết tấu lời ca ( xem bạn nào,
nhóm nào thực hiện đúng, hay
nhất, nhóm nào chưa đều)

Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò
-GV đệm đàn cùng hát lại với HS đã học. - HS thực hiện đúng hướng dẫn.
( hoặc mở băng mẫu để HS hát và vận
động theo nhạc)
- Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm - HS lắng nghe
biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa
đạt cần cốgắng hơn.
- Dặn HS về ôn lại bài hát Quê hương tươi Ghi nhớ
đẹp, tập võ tay đúng phách và đúng tiết tấu
lời ca.
Khối lớp 2
Tiết 2: Học Hát Bài: Thật Là Hay
I/ MỤC TIÊU:
Hoàn thành bài này HS biết:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
- Biết gõ đệm theo phách.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
GV chuẩn bị:
- Nhạc cụ đệm hát quen dùng Phách, song loan, ...
- Tranh minh họa cho bài hát “Thật la hay”
- Chép lời ca vào bảng phụ.
- Đệm đàn, hát chuẩn bài hát (GV chuyên nhạc)
HS chuẩn bị:
- Sách bài hát lớp 2.


Giáo án âm nhac tiểu hoc - VNEN
2
- Nhạc cụ gõ: Phách, song loan, ...

Tuần

III. TIẾN TRÌNH:

1./ Khởi động:
Cho ban văn nghệ điều khiển lớp sinh hoạt đầu giờ (hát hoặc chơi trò chơi).
2./ Học hát bài “Thật là hay”:
- Giới thiệu bài hát, tác giả.

- Nhạc sĩ Hoàng Long và nhạc sĩ
Hoàng Lân là anh em sinh đôi, sinh
ngày 18/6/1942 tại thị xã Vĩnh Yên
(Vĩnh Phúc). Nhạc sĩ Hoàng Lân Tên
thật là: là Nguyễn Hoàng Lân.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát.
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh
thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát ghép đoạn và cả bài vài lần cho
thuộc lời bài hát.

3./ Luyện tập bài hát kết hợp gõ đệm:


Giáo án âm nhac tiểu hoc - VNEN
Tuần
2
- Các nhóm luyện tập hát thuộc lời bài hát “Thật là hay” và kết hợp gõ đệm
theo phách của bài hát theo hình tiết tấu sau:

- Giáo viên đến từng nhóm giúp đỡ.
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.

4./ Biểu diễn bài hát “Thật là hay” trước lớp:
- Cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp bài hát “Thật là hay” vừa
học.
- Cho các nhóm nhận xét nhau về hát và vận động phụ họa theo nhạc hay vỗ
tay theo nhip.
- GV nhận xét từng nhóm và nhận xét chung.

- Cho cá nhân hát tốt lên hát trước lớp.
Sau tiết này, GV đánh giá nhận xét sự tiến bộ của HS

- GV khen ngợi những cá nhân và nhóm học hát tốt.

- Em hãy hát bài hát cho mọi người trong gia đình nghe.
- Tích cực tham gia hát cùng các bạn trong lớp
*******


Giáo án âm nhac tiểu hoc - VNEN
2

Tuần

Khối lớp 3
Tiết 2: Học Hát Bài: Quốc Ca Việt Nam (lời2)
I/ MỤC TIÊU:
Hoàn thành bài này HS biết:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca (lời 1).
- Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ.
- Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
GV chuẩn bị:
- Nhạc cụ đệm hát quen dùng Phách, song loan, ...
- Tranh minh họa cho bài hát “Reo vang bình minh”
- Chép lời ca vào bảng phụ.
- Đệm đàn, hát chuẩn bài hát (GV chuyên nhạc)
HS chuẩn bị:
- Sách bài hát lớp 3.
- Nhạc cụ gõ: Phách, song loan, ...
III. TIẾN TRÌNH:

1./ Khởi động:
Cho ban văn nghệ điều khiển lớp sinh hoạt đầu giờ (hát hoặc chơi trò chơi).
2./ Học hát lời 2 bài hát Quốc ca Việt Nam:
- Giới thiệu lại bài hát, tác giả.
- Nhạc sĩ VĂN CAO tên thật là:
Nguyễn Văn Cao. Ông sinh ngày
15/11/1923. Tại Lạch Trai, TP Hải
Phòng. Ông mất ngày 10/07/1995.
- Bài hát Quốc ca Viết Nam tên là
Tiến quân ca. Được ra đời năm 1944.


Giáo án âm nhac tiểu hoc - VNEN
Tuần
2
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh
thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát ghép đoạn và cả bài vài lần cho
thuộc lời bài hát.

3./ Luyện tập bài hát kết hợp gõ đệm:
- Các nhóm luyện tập hát thuộc lời 2 bài hát Quốc ca Việt Nam và kết hợp gõ
đệm theo phách của bài hát theo hình tiết tấu sau:

- Giáo viên đến từng nhóm giúp đỡ.
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.

4./ Biểu diễn lời 2 bài hát Quốc ca trước lớp:
- Cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp lời 2 bài hát Quóc ca vừa học
và biểu diễn cả bài.
- Cho các nhóm nhận xét nhau về hát và tư thết đứng hát.
- GV nhận xét từng nhóm và nhận xét chung.

- Cho cá nhân hát tốt lên hát trước lớp.
Sau tiết này, GV đánh giá nhận xét sự tiến bộ của HS


Giáo án âm nhac tiểu hoc - VNEN
2
- GV khen ngợi những cá nhân và nhóm học hát tốt.

Tuần

- Em hãy hát bài hát cho mọi người trong gia đình nghe.
- Tích cực tham gia hát cùng các bạn trong lớp chào cờ đầu tuần hoặc trong
các buổi lễ.
*******
Khối lớp 4
Tiết 2: Học Hát Bài: Em Yêu Hoà Bình
I/ MỤC TIÊU:
Hoàn thành bài này HS biết:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
- Biết tác giả bài hát là: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.
- Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
GV chuẩn bị:
- Nhạc cụ đệm hát quen dùng Phách, song loan, ...
- Tranh minh họa cho bài hát “Em yêu hòa bình”
- Chép lời ca vào bảng phụ.
- Đệm đàn, hát chuẩn bài hát (GV chuyên nhạc)
HS chuẩn bị:
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4
- Nhạc cụ gõ: Phách, song loan, ...
III. TIẾN TRÌNH:


Giáo án âm nhac tiểu hoc - VNEN
2

Tuần

1./ Khởi động:
Cho ban văn nghệ điều khiển lớp sinh hoạt đầu giờ (hát hoặc chơi trò chơi).
2./ Học hát lời bài hát “Em yêu hòa bình”:
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn - sinh ngày 10
tháng 3 năm 1929 tại Hà Nội.
- Các bài hát do ông sáng tác như: Biết ơn
chị Võ Thị Sáu, Noi gương Lý Tự Trọng, Bài
ca Ngô Mây, Ca ngợi Trần Thị Lý, Ca ngợi
Nguyễn Văn Trỗi…

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh
thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát ghép đoạn và cả bài vài lần cho
thuộc lời bài hát.

3./ Luyện tập bài hát kết hợp gõ đệm:
- Các nhóm luyện tập hát thuộc bài hát “Em yêu hòa bình” và kết hợp gõ đệm
theo phách của bài hát theo hình tiết tấu sau:


Giáo án âm nhac tiểu hoc - VNEN
2

Tuần

- Giáo viên đến từng nhóm giúp đỡ.
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.

4./ Biểu diễn bài hát “Em yêu hòa bình” trước lớp:
- Cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp bài hát “Em yêu hòa bình”
vừa học.
- Cho các nhóm nhận xét nhau về hát và vận động phụ họa theo nhac hoặc vỗ
tay theo phách, nhip.
- GV nhận xét từng nhóm và nhận xét chung.

- Cho cá nhân hát tốt lên hát trước lớp.
Sau tiết này, GV đánh giá nhận xét sự tiến bộ của HS

- GV khen ngợi những cá nhân và nhóm học hát tốt.

- Em hãy hát bài hát cho mọi người trong gia đình nghe.
- Em hãy tập thêm động tác vận động phụ họa cho bài hát cùng người thân
trong gia đình.
- Tích cực tham gia hát cùng các bạn trong lớp khi khởi động mỗi tiết học và
tham gia hát ở cộng đồng.


Giáo án âm nhac tiểu hoc - VNEN
2

Tuần
*******

Khối lớp 5
Tiết 2: Học Hát Bài: Reo Vang Bình Minh
I/ MỤC TIÊU:
Hoàn thành bài này HS biết:
- Biết tác giả của bài hát là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
- Biết hát theo giai điệu và lời ca, ngắt câu và lấy hơi đúng chỗ.
- Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp của bài hát.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên buổi sáng qua nội dung diễn
đạt trong bài hát.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
GV chuẩn bị:
- Nhạc cụ đệm hát quen dùng Phách, song loan, ...
- Tranh minh họa cho bài hát “Reo vang bình minh”
- Chép lời ca vào bảng phụ.
- Đệm đàn, hát chuẩn bài hát (GV chuyên nhạc)
HS chuẩn bị:
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 5
- Nhạc cụ gõ: Phách, song loan, ...
III. TIẾN TRÌNH:

1./ Khởi động:
Cho ban văn nghệ điều khiển lớp sinh hoạt đầu giờ (hát hoặc chơi trò chơi).
2./ Học hát lời bài hát “Em yêu hòa bình”:
- Giới thiệu bài hát, tác giả.


Giáo án âm nhac tiểu hoc - VNEN
2

Tuần

Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (1921-1989)
quê ở huyện Ô Môn (Cần Thơ) là một trong
các nhạc sĩ nổi tiếng ở nước ta. Ông có nhiều
đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc Việt
Nam. Đặc biệt đối với thiếu nhi, Ông đã sáng
tác rất nhiều bài hát như: Múa vui, thiếu nhi
thế giới liên hoan, Reo vang bình minh…

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh
thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát ghép đoạn và cả bài vài lần cho
thuộc lời bài hát.

3./ Luyện tập bài hát kết hợp gõ đệm:
- Các nhóm luyện tập hát thuộc bài hát “Em yêu hòa bình” và kết hợp gõ đệm
theo phách của bài hát theo hình tiết tấu sau:

- Giáo viên đến từng nhóm giúp đỡ.
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.

4./ Biểu diễn bài hát “Reo vang bình minh” trước lớp:


Giáo án âm nhac tiểu hoc - VNEN
Tuần
2
- Cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp bài hát “Reo vang bình
minh” vừa học.
- Cho các nhóm nhận xét nhau về hát và vận động phụ họa theo nhac hoặc vỗ
tay theo phách, nhip.
- GV nhận xét từng nhóm và nhận xét chung.

- Cho cá nhân hát tốt lên hát trước lớp.
Sau tiết này, GV đánh giá nhận xét sự tiến bộ của HS

- GV khen ngợi những cá nhân và nhóm học hát tốt.

- Em hãy hát bài hát cho mọi người trong gia đình nghe.
- Em hãy tập thêm động tác vận động phụ họa cho bài hát cùng người thân
trong gia đình.
- Tích cực tham gia hát cùng các bạn trong lớp khi khởi động mỗi tiết học và
tham gia hát ở cộng đồng.
*******
DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔN

DUYỆT BGHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×