Tải bản đầy đủ

Giáo án giáo dục nha khoa lớp 5

Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1

Giáo dục nha khoa
Tiết 1

EM ĐI TRÁM RĂNG
I. MỤC TIÊU:
1. Mô tả trình tự công việc của nha sĩ và trợ thủ khi chữa răng cho học sinh nhằm
mục đích bình thường hoá việc đi trám răng.
2. Khuyến khích học sinh đi trám răng để giữ răng ăn nhai.
II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC SINH:
- Biết tưởng tượng tình huống.
- Biết sắp xếp theo thứ tự hợp lý.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT:
1- Giới thiệu mục tiêu nha khoa.
 Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
- Nhằm đạt mục tiêu số: 1
- Hoạt động lựa chọn: Thảo luận
- Hình thức tổ chức: nhóm
Hoạt động của GV


Hoạt động của HS

Nêu yêu cầu sinh hoạt.
- Phát phiếu bài tập.

- Tập hợp nhóm (nhóm 4)

- Yêu cầu chia nhóm.
- Kiểm tra xem học sinh có hiểu rõ
hình vẽ không bằng cách hỏi:
? Nha sĩ đang cầm cái gì đưa vào miệng
- Đại diện nhóm nhận phiếu bài tập
của bạn An?
- Mỗi nhóm sẽ cùng đọc kỹ phần yêu cầu - Các nhóm thảo luận (5p)
của bài tập,
- Trưởng nhóm hướng dẫn thảo luận để
- Sinh hoạt nhóm: các nhóm làm bài tập. đưa ra đáp án đúng.
- Đại diện nhóm trình bày:
- Hình 1, kẹp bông gòn.
- Hình 2, dụng cụ khoan làm sạch lỗ sâu.
- Hình 3, ống tiêm thuốc tê.
- Hình 4, gương và trám răng.
- Hình 6, dụng cụ đặt thuốc vào lỗ răng
trám.


Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1

- Nhận xét…

- Nhóm khác nhận xét bổ sung

- Rút bài để đưa ra ghi nhớ:
- Bài học hôm nay đã đưa ra những thông
điệp nào?
*Ghi nhớ: Em đi trám răng sớm để giữ
răng ăn nhai tốt.
Hoạt động 2: Liên hệ thực tế và giải quyết khó khăn:
- Nhằm đạt mục tiêu số: 2
- Hoạt động lựa chọn: Vấn đáp

- Hình thức tổ chức: Cá nhân
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Những bạn nào trong lớp đã từng đi
trám răng?

- Thực hiện theo yêu cầu gv
+ Hãy so với tiến trình vừa học, chi tiết
nào nha sĩ không làm cho em? Chi tiết
nào nha sĩ thực hiện cho em mà không có
trong tiến trình vừa học?
- trình bày lại việc trám răng (nếu có)
- Hỏi học sinh về những dự định trong
tương lai của các em về việc áp dụng bài
học.
- Em hãy kể lại cho ba mẹ nghe bài học
ngày hôm nay (học sinh có thể chuyền
nhau các phiếu bài học để mang về cho
cha mẹ xem) nhắc cha mẹ đưa em đi trám
răng nếu có răng sâu.
- Giáo viên hỏi lại việc thực hiện này vào
ngày hôm sau.
V. ĐỀ TÀI MỞ RỘNG:
- Bài tập về nhà:
- Tập làm văn: Em hãy thuật lại trình tự công việc của nha sĩ ở lần khám răng
gần đây nhất của em.
Hòa Mỹ, ngày 12 tháng 10 năm 2015
Giáo viên

Nguyễn Văn Thới


Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1

Giáo dục nha khoa
Tiết 2

THỬ TÀI TRÍ NHỚ CỦA EM
I. MỤC TIÊU:
1. Nhờ vào chi tiết của tranh giúp học sinh khắc sâu 4 việc cần làm để có hàm
răng sạch đẹp và ý nghĩa của mỗi việc này đối với việc phòng ngừa bệnh sâu răng.
2. Biết áp dụng thực tế
II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC SINH:
- Biết nhận xét phân tích và ghi nhớ các dữ kiện
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT:
1- Giới thiệu mục tiêu nha khoa.
 Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
- Nhằm đạt mục tiêu số: 1
- Hoạt động lựa chọn: Thảo luận
- Hình thức tổ chức: nhóm
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nêu yêu cầu sinh hoạt.
- Phát phiếu bài tập.

- Tập hợp nhóm (nhóm 4)

- Yêu cầu chia nhóm.
- Kiểm tra xem học sinh có hiểu rõ
hình vẽ không bằng cách hỏi:
- Mỗi nhóm sẽ cùng đọc kỹ phần yêu cầu - Đại diện nhóm nhận phiếu bài tập
của bài tập,
- Các nhóm thảo luận (5p)
- Sinh hoạt nhóm: các nhóm làm bài tập. - Quan sát và ghi nhớ các chi tiết của các
- Sau khi thu lại các bức tranh, giáo viên bức tranh
- Nộp lại tranh
đặt câu hỏi " Thử tài trí nhờ"
- Trả lời các câu hỏi của gv
- Có bao nhiêu bạn trong lớp? Hãy kể tên
các bạn đó ?
- Một trong những bạn này trong túi áo có
kẹo. Đó là bạn nào?
- Kẹo trong túi áo của Bê và mèo ăn vụng
- Bạn nào đang ăn vụn kẹo?
- Buổi học này vào ngày thứ mấy trong


Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1

tuần? Làm sao em biết?
- Cô giáo đang cho cả lớp xem bức
tranh nói về đề tài gì?
Phát lại các bức tranh để học sinh
kiểm tra lại.
- Nhận xét…

- Khám răng định kì 6 tháng một lần

- Nhóm khác nhận xét bổ sung

- Rút bài để đưa ra ghi nhớ:
- Bài học hôm nay đã đưa ra những thông *Ghi nhớ:
điệp nào?
- Ví dụ: - Ly và bàn chải giúp em liên
Giáo viên gợi cho học sinh liên hệ các chi tưởng đến nội dung " Chải răng sau khi
tiết trong tranh để đưa ra ghi nhớ.
ăn và trước khi đi ngũ"
- Kẹo trong túi áo của Bê và mèo ăn vụng
… " Hạn chế ăn vặt"
- Bức tranh nha sĩ khỉ ……… " Trám
răng định kỳ mỗi 6 tháng".
- Chung Fluor …………" Sử dụng Fluor
để ngừa sâu răng"
Hoạt động 2: Áp dụng thực tế:
- Nhằm đạt mục tiêu số: 2
- Hoạt động lựa chọn: Vấn đáp
- Hình thức tổ chức: Cá nhân
Hoạt động của GV
- Thống nhất với học sinh về việc áp dụng
bài học: Em chỉ ăn ngọt trong các bữa ăn
chính hoặc em chỉ ăn bánh kẹo nhiều nhất
2 lần mỗi ngày.

Hoạt động của HS
- Thực hiện theo yêu cầu gv

IV. GHI NHỚ:
4 việc cần làm để có hàm răng sạch đẹp
là:

- Đọc ghi nhớ
1- Chải răng sau khi ăn và trước khi đi
ngủ.
2- Hạn chế ăn vặt bánh kẹo và thức ăn
ngọt dễ dính.
3- Khám răng định kỳ mỗi 6 tháng 1 lần.

- Theo em lần chải răng quan trọng nhất
trong ngày là lần nào? Tại sao?

4- Sử dụng Fluor để ngừa sâu răng.


Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1

- Để phòng bệnh răng miệng tốt nhất
không nên ăn bánh kẹo, đúng hay sai?

- HS phát biểu tự do:
- Là lần trước khi đi ngủ, vì khi ngủ thì cơ
chế chải rửa thức ăn tự nhiên của môi má
và nước bọt bị ngưng hoạt động, vi khuẩn
có nhiều thức ăn động trên răng tạo ra
axit dễ phá hủy răng.
- Sai , nếu ă bánh kẹo xong ta chảy răng
thì vẫn không bị sâu răng…

V. ĐỀ TÀI MỞ RỘNG:
Bài tập về nhà:
Tập làm văn: " Bạn nên đi khám Nha sĩ ít nhất một lần" Hãy tưởng tượng em
hãy thuyết phục bạn của em về vấn đề này, khi bạn ấy nói với em rằng bạn ấy không
muốn đi nha sĩ vì bạn ấy không thấy đau răng.
Hòa Mỹ, ngày …. tháng ….. năm 2015
Giáo viên

Nguyễn Văn Thới


Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1

Giáo dục nha khoa
Tiết 3

EM CHƠI Ô CHỮ
I. MỤC TIÊU:
Giúp học sinh nhận biết được hình dạng và chức năng của các loại răng, qua đó
có ý thức giữ gìn răng.
II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC SINH:
Biết cách chơi ô chữ:
- Không cần theo thứ tự, tìm định nghĩa nào dễ nhất điền trước.
- Tìm từ phù hợp với định nghĩa nhưng phải có số ký tự bằng với các ô trên
bảng ô chữ.
- Chú ý nguyên tắc " Ngang dọc như nhau" ở các điểm giao nhau của các định
nghĩa.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT:
1- Giới thiệu mục tiêu nha khoa.
2- Nêu yêu cầu sinh hoạt.
- Chia nhóm.
- Phát phiếu bài tập.
- Nêu yêu cầu hoạt động cho học sinh : Nếu học sinh chưa biết nguyên tắc chơi
ô chữ, giáo viên sẽ giải thích dựa trên mục " Yêu cầu đối với học sinh" Tuy vậy
không nên giải thích quá kỹ sẽ làm cho học sinh mất sự hào hứng.
3- Sinh hoạt nhóm: các nhóm làm bài tập.
4- Sinh hoạt lớp:
Mỗi nhóm lần lượt đọc một định nghĩa và từ tương ứng tìm được.
Ví dụ:
- Nhóm 1: Người này chữa răng - NHA SĨ - có 5 ký tự.
- Nhóm 2: Tên một loại răng - RĂNG CỬA - có 7 ký tự.
5- Rút bài để đưa ra ghi nhớ:
Giáo viên đưa ra định nghĩa ngược của các từ có liên quan đến các loại răng để giúp
học sinh rút ra ghi nhớ:


Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1

- Răng mỏng và sắc dùng để cắn và cắt thức ăn là răng gì? - (RĂNG CỬA).
- Răng sắc và nhọn được sử dụng để cắn và xé thức ăn là răng gì? (RĂNG
NANH )
- - Răng phẳng rộng được sử dụng để nhai và nghiền thức ăn là răng gì?
(RĂNG HÀM).
6- Liên hệ thực tế và giải quyết khó khăn:
- Hãy chỉ răng cửa, răng nanh, răng hàm của em ( trong miệng).
- Hãy mô tả cách ăn ổi của em.
- Giả sử em bị mất răng cửa, hoặc răng hàm em có ăn ổi được không? Ăn có
cảm thấy ngon không?.
- Lưu ý khi bị mất răng hàm nếu em dùng răng cửa để " nhai" thức ăn, răng cửa
sẽ mau hư vì không đúng chức năng, ngoài ra thức ăn không thể nhuyễn, lâu ngày có
thể gây bệnh đường tiêu hoá. Do vậy, nếu lỡ bị để mất răng dù là răng cửa hay răng
hàm nên làm răng giả ngay để phục hồi không những thẩm mỹ mà còn cả chức năng
nhai nữa. Nhưng tốt nhất là phải giữ răng và nướu lành mạnh.
7- Áp dụng thực tế:
Thống nhất với học sinh về việc áp dụng bài học:
Em ăn nhiều trái cây tươi ( nhiều nước, nhiều xơ ) để tốt cho răng và nướu.
IV. GHI NHỚ:
1- Các loại răng:
Răng cửa: mỏng và sắc dùng để cắn và cắt thức ăn.
Răng nanh: sắc và nhọn được sử dụng để cắn và xé thức ăn.
Răng hàm: phẳng và rộng được sử dụng để nhai và nghiền thức ăn.
2- Răng muốn tốt phải có nướu lành mạnh, nướu muốn lành mạnh cần phải có
răng sạch.
Hòa Mỹ, ngày …. tháng ….. năm 201
Giáo viên

Nguyễn Văn Thới


Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1

Giáo dục nha khoa
Tiết 4

EM LÀM TOÁN
I. MỤC TIÊU:
1. Giúp học sinh nhận biết được công dụng của Fluor trong việc phòng ngừa
bệnh sâu răng và các dạng Fluor được sử dụng.
II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC SINH:
- Biết bổ sung một đề tài.
- Biết đặt ra một câu hỏi dựa trên đề bài.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT:
1- Giới thiệu mục tiêu nha khoa.
2- Nêu yêu cầu sinh hoạt.
 Hoạt động 1:
- Nhằm đạt mục tiêu số: 1
- Hoạt động lựa chọn: Quan sát tranh
- Hình thức tổ chức: nhóm-cá nhân
Hoạt động của GV
- Chia nhóm.
- Phát phiếu bài tập.

Hoạt động của HS

- Tiến hành chia nhóm
- Đại diện nhóm nhận phiếu

- Nêu yêu cầu hoạt động cho học
sinh : Trong thời gian 5 phút em hãy đọc
thật kỹ đề bài đã cho
- Sinh hoạt nhóm: Yêu cầu các nhóm
- Trưởng nhóm đọc phiếu bài tập và nêu
làm bài tập.
yêu cầu BT cho các bạn, tiến hành thảo
- Sinh hoạt lớp:
luận
+ Yêu cầu các nhóm lần lượt đọc một bài
tập và trả lời.
- Đại diện nhóm trình bày
- Rút bài để đưa ra ghi nhớ:
- nhóm khác nhận xét bổ sung
- Bài tập trên đã đề cập đến những đề tài - Học sinh nêu: trám răng, muối Fluor,
nha khoa nào?
viên Fluor, súc miệng dung dịch Fluor,
- Giáo viên lần lượt ghi lên bảng:

kem có fluor, Răng sữa, Răng vĩnh viễn.

- Đề tài nào được nói đến nhiều nhất?

- Fluor

- Tóm lại: Công dụng của Fluor là gì?
- Fluor có thể được sử dụng dưới những


Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1

dạng nào?
=> Ghi nhớ.

- Fluor giúp cho men răng rắn chắc ngừa
sâu răng. Fluor có thể được sử dụng dưới
nhiều dạng:
+ Kem đánh răng.
+ Nước súc miệng.
+ Muối ăn.
+ Viên uống.

 Hoạt động 3: Liên hệ thực tế và giải quyết khó khăn:
- Nhằm đạt mục tiêu số: 1
- Hoạt động lựa chọn: vấn đáp
- Hình thức tổ chức: ca nhân- cả lớp
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Trong những dạng Fluor này em đã - HS trả lời cá nhân theo hiểu biết của
mình
được sử dụng những dạng Fluor nào?
- Còn những dạng nào em chưa từng thấy
hay chưa từng sử dụng
+ Viên Fluor: là một loại thuốc giống như
vitamin, sử dụng theo hướng dẫn của Bác
sĩ, có bán tại các nhà thuốc tây.
+ Muối Fluor: Fluor được pha trộn trong
muối ăn hàng ngày giống như muối iốt,
hiện nay chưa có trên thị trường Việt
Nam những sẽ có trong vài năm tới.
+ Fluor hoá nước máy: có ở những nơi
dùng nước máy.
- Áp dụng thực tế:
- Hãy kể cho cha mẹ em nghe bài - thực hiện theo yêu cầu của gv
học ngày hôm nay.
- Xin cha mẹ mua kem đánh răng
có Fluor cho cả gia đình sử dụng.
Hòa Mỹ, ngày …. tháng ….. năm 201
Giáo viên

Nguyễn Văn ThớiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×