Tải bản đầy đủ

Nếu .......thì........

Nếu bạn quá tập trung vào những thứ bạn không có, bạn sẽ quên mất những điều mình đang
có.
Nếu bạn mãi chìm đắm trong quá khứ, bạn sẽ không còn thời gian cho hiện tại và tương lai.
Nếu bạn quá tập trung vào những điều bạn không thể làm, bạn sẽ không còn thời gian cho
những điều bạn có thể làm.
Nếu bạn quá tập trung vào những khó khăn, bạn sẽ không còn thời gian cho những cơ hội.
Nếu bạn quá tập trung vào vấn đề, bạn sẽ không còn thời gian để nghĩ ra những giải pháp.
Nếu bạn quá tập trung vào những người không thích bạn, bạn sẽ không còn thời gian cho
những người yêumến bạn.
Nếu bạn quá tập trung vào những khuyết điểm của người khác, bạn sẽ không thể thấy được
những điều tốtđẹp nơi họ.
Nếu bạn quá tập trung vào việc phán xét người khác, bạn sẽ không còn thời gian để học hỏi từ
họ.
Nếu bạn quá tập trung vào cái tôi của mình, bạn sẽ không còn thời gian quan tâm đến người
khác. Nhưng nếu bạn quá tập trung chăm lo cho người khác, bạn cũng sẽ không còn thời gian
để chăm sóc cho bản thân mình .
Nếu bạn quá tập trung vào những thứ tiêu cực, bạn sẽ không còn thời gian cho những điều tích
cực.
Và cuối cùng, nếu bạn quá tập trung vào những điều tầm thường, bạn sẽ không còn thời gian để
tạo ra những thứ thực sự có ý nghĩa.
Bạn không có quá nhiều thời gian trong cuộc sống này, vì vậy hãy sử dụng nó một cách thông

minh và hướng sự tập trung của mình vào những thứ hiệu quả nhất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×