Tải bản đầy đủ

Giáo án mĩ thuật lớp 3 chi tiết đầy đủ theo phương pháp đan mạch

Trường tiểu học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 3: Môn Mĩ thuật

CHỦ ĐỀ 1:
EM YÊU NHỮNG ĐỘNG VẬT QUEN THUỘC
Thời lượng: 5 tiết ( bài 14,15,26,28,31)
I. MỤC TIÊU:
- HS hiểu biết những đặc điểm, hình dáng về các con vật thân quen, gần gũi.
- HS vẽ , xé dán hoặc nặn, tạo dáng được những con vật nuôi quen thuộc.
- HS tưởng tượng và sáng tạo được một câu chuyện về những con vật yêu thích.
- Hs phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ của bản thân.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Tranh, ảnh, clip về các con vật
- Sản phẩm tạo dáng các con vật
- Tài liệu tham khảo
- Bài vẽ của HS
2. Học sinh: Giấy vẽ, màu, bút dạ, bảng, giấy màu, keo dán,...
III. QUI TRÌNH
- Vẽ theo nhạc, Vẽ cùng nhau

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1: GIỚI THIỆU CÁC CON VẬT NUÔI - VẼ THEO NHẠC
Giáo viên
I.Ổn định tổ chức:
* Khởi động với âm nhạc: Nghe nhạc vẽ
theo tiết tấu.
- GV tổ chức HS vẽ theo nhạc hình tròn to,
nhỏ.
? Những con vật quen thuộc là những con
gì?
- GV gợi ý HS tưởng tượng các con vật từ
hình tròn (con cá, con gà, con mèo, con
thỏ…)
- GV cho HS tiếp cận trực quan, clip về
hình ảnh các con vật.
- Hướng dẫn HS quan sát, ghi nhớ đặc
điểm hình dáng, màu sắc và hoạt động của
con vật, nêu câu hỏi gợi ý:(Phát phiếu câu
Giáo viên soạn giảng: Nghĩa Chánh

Học sinh

HS nghe nhạc, cảm nhận và vẽ
hình tròn to, nhỏ theo ý thích.
- Học sinh trả lời
- HS tưởng tượng, tìm các con
vật
- HS chọn, cắt một mảng hình
tròn mình thích và vẽ tiếp các
bộ phận thành con vật theo cảm
nhận.
- HS quan sát, cảm nhận vẻ đẹp
và lợi ích của các con vật qua
tranh, ảnh, clip.
- HS kể các việc đã làm, kỉ niệm
Năm học: 2014 - 2015


Trường tiểu học Nghĩa Chánh


hỏi cho các nhóm)
+ Em thích nhất con vật nào? Tại sao?
+ Nó có những bộ phận chính nào? Hình
dáng các bộ phận đó?
+ Nêu đặc điểm hình dáng, màu sắc, hoạt
động của con vật mà em thích nhất?
+ Vẻ đẹp và cảm nhận, tình cảm của em về
con vật đó?
! Thảo luận 3 phút
! Hết thời gian.
! Đại diện các nhóm trình bày phần thảo
luận.

Giáo án lớp 3: Môn Mĩ thuật

đối với con vật ở nhà,ở quê, đã
gặp…

- HS thảo luận nhóm, quan sát
cảm nhận, nói cho nhau nghe về
con vật mình yêu thích qua gợi
ý của GV.
- HS đại diện nhóm nói về con
vật mình yêu thích trước lớp.

TIẾT 2: VẼ CON VẬT ( chép hình ảnh)
Giáo viên

Học sinh

- GV cho HS quan sát một số bài vẽ con - HS quan sát, tham khảo.
vật đẹp, ngộ nghĩnh.
- HS quan sát, nhớ lại đặc điểm
- GV hướng dẫn học sinh vẽ hình ảnh con con vật.
vật qua quan sát trên tranh ảnh hoặc nhớ lại. - HS biết cách vẽ con vật.
+ Cần vẽ bộ phận nào trước? Chú ý đến
dáng hoạt động của con vật.
+ Sau đó vẽ các phần nào? Chi tiết nào để
làm rõ đặc điểm của con vật?
+ Vẽ màu con vật như thế nào?
- GV hướng dẫn HS vẽ cụ thể.

- HS vẽ cá nhân trên giấy A4,
có thể vẽ vài con vật mình thích
, mỗi con trên 1 tờ A4

! Vẽ dáng con vật(10-15 phút)

- Thực hiện lệnh.

! Hết giờ.

- HS trưng bày bài vẽ và chia sẻ
cảm nhận khi xem tác phẩm của
các bạn, hoặc của mình, chọn
bài mình thích và bài vẽ đẹp,
sáng tạo, ngộ nghĩnh.

- GV vẽ thị phạm để HS nhớ lại cách vẽ.

- GV hướng dẫn HS trưng bày bài.

- HS có thể tìm ra nhiều phương
án, vẽ tiếp, ghép hình, vẽ thêm
con vật khác, hoặc tạo dáng, xé
- GV gợi ý cho quy trình tiếp theo:
dán con vật để thành những bức
+ Để sản phẩm của nhóm mình thành tranh đề tài con vật
những bức tranh đề tài con vật, chúng ta
Giáo viên soạn giảng: Nghĩa Chánh

Năm học: 2014 - 2015


Trường tiểu học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 3: Môn Mĩ thuật

nên làm gì tiếp?

TIẾT 3: VẼ TRANH CON VẬT ( vẽ cùng nhau bằng chì)
Giáo viên

Học sinh

- GV cho HS quan sát một số tranh đề tài
con vật.
- GV yêu cầu HS sáng tạo những bức tranh
các con vật từ những sản phẩm của tiết
trước.
+ Cắt, dán, ghép hình.
+ Vẽ tiếp.
+ Vẽ thêm hình ảnh.
- GV yêu cầu HS chia sẻ thảo luận với nhau
về cách sắp xếp bố cục.
- GV hướng dẫn vẽ các con vật trong tranh
lớn
- GV rèn luyện HS kỹ năng làm việc hợp tác
nhóm
- GV hướng dẫn HS thực hành

- HS hoạt động nhóm chọn
phương án thực hiện:
+ Vẽ cùng nhau tranh đề tài
trên giấy A3 từ hình ảnh con
vật của cá nhân.

- GV tổ chức HS trưng bầy sản phẩm

- HS chia sẻ thảo luận tìm ra
cách làm hiệu quả nhất.
- HS làm việc tập trung, hợp
tác và tôn trọng lẫn nhau
Hs vẽ cùng nhau các con vật
trong tranh theo chủ đề nhóm
chọn(Đàn gà, đàn mèo, thỏ,
hay chó, trâu, lợn...)
- HS thảo luận chia sẻ trong
nhóm chọn cách trưng bày
tranh

TIẾT 4: TÔ MÀU VÀ CHỌN CÁCH CHIA SẺ
Giáo viên

Học sinh

*Tô màu
! Quan sát bài vẽ màu về tranh các con vật
của các bạn lớp trước.\
? Màu sắc nổi bật và tập trung ở đâu?
- GV yêu cầu HS lấy tranh về và cùng nhau
vẽ màu hoặc xé dán trên bức tranh lớn.
* Tổ chức trưng bày và thuyết trình tranh.
- GV gợi ý HS thảo luận nói về bài vẽ và sản

- HS quan sát hiểu cách vẽ
màu

Giáo viên soạn giảng: Nghĩa Chánh

-HS trả lời.
- HS vẽ màu cùng nhau trên
bài chung
(20 phút)

Năm học: 2014 - 2015


Trường tiểu học Nghĩa Chánh

phẩm nhóm mình:
+ Tranh vẽ hình ảnh con vật gì?
+ Con vật ở đâu trong nhà hay ngoài vườn?
+ Tại sao em lại vẽ màu như vậy?
+ Sản phẩm của nhóm em làm bằng vật liệu gì?
+ Em thích bài vẽ và sản phẩm của nhóm
nào? Tại sao? Theo em bạn muốn nói điều gì
qua các hình ảnh con vật?

Giáo án lớp 3: Môn Mĩ thuật

HS hoạt động nhóm thảo
luận chọn cách nói về bài vẽ
và sản phẩm nhóm mình.
HS trình bầy trước lớp
HS nhận xét nhóm bạn
HS chọn bài vẽ và sản phẩm
đẹp, nêu cảm tưởng của bản
thân.

+ Em hãy thảo luận và minh họa một câu HS tập kể chuyện theo nhân
chuyện nhỏ về đàn gà hay con vật trong vật trong tranh.
tranh.
- Giáo dục kỹ năng sống:
GV và HS trao đổi về cách chăm sóc các con HS trao đổi.
vật, ích lợi của con vật và cần phải có ý thức
bảo tồn những loại động vật quý hiếm.
TIẾT 5: CHIA SẺ TRANH
Giáo viên
* Tổ chức trưng bày và thuyết trình tranh.
- GV gợi ý HS thảo luận nói về bài vẽ và sản
phẩm nhóm mình:
+ Sản phẩm của nhóm mang nội dung gì?
Câu chuyện gì?...
+ Con vật ở đâu trong nhà hay ngoài vườn?
+ Tại sao nhóm quyết định xây dựng câu
chuyện hay nội dung như vậy?
+ Sản phẩm của nhóm em làm bằng vật liệu gì?
+ Em thích sản phẩm của nhóm nào? Tại
sao? Theo em bạn muốn nói điều gì qua các
hình ảnh con vật?
Kết thúc quy trình này các em có thể sáng tạo
ra hình thức nào khác về những con vật và
sản phẩm các em làm?
GV nhận xét tổng hợp chung các quy trình
của chủ đề đã học.

Giáo viên soạn giảng: Nghĩa Chánh

Học sinh
HS hoạt động nhóm thảo
luận chọn cách nói về bài vẽ
và sản phẩm nhóm mình.
HS trình bầy trước lớp
HS nhận xét nhóm bạn

HS chọn bài vẽ và sản phẩm
đẹp, nêu cảm tưởng của bản
thân.
- Tạo hình con rối và nghệ
thuật biểu diễn..
Nghe.

Năm học: 2014 - 2015


Trường tiểu học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 3: Môn Mĩ thuật

CHỦ ĐỀ 2:
EM SÁNG TẠO VỚI NHỮNG HỌA TIẾT KÌ DIỆU
Thời lượng: 4 tiết (bài 2,6,25,19)
I. MỤC TIÊU:
- HS có kiến thức đơn giản về vẽ họa tiết và phân biệt được đậm nhạt của màu sắc
khi sử dụng trong trang trí.
- HS vận dụng được các họa tiết vào trong trang trí các đồ vật như: chén, bát, ly, lọ
hoa,…và các hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật , trang trí đường diềm.
- Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm
- HS phát huy khả năng sáng tạo và năng lực diễn đạt bằng lời nói.
II. CHUẨN BỊ:
* Giáo viên: Một số bài vẽ trang trí có các họa tiết khác nhau , giấy A3, …
* Học sinh: Giấy A4, màu ,bút chì , hồ dán,…
III. QUI TRÌNH:
- Vẽ cùng nhau, tạo ngân hàng họa tiết
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1: VẼ HỌA TIẾT
* Mục tiêu:
- HS có kiến thức đơn giản về vẽ họa tiết và phân biệt được đậm nhạt của màu sắc
trong trang trí.
- Vẽ được họa tiết theo ý thích.
Giáo viên
1.Ổn định:
Kiểm tra đồ dùng học tập của HS
Khởi động
2. Bài mới:
a. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
GV giới thiệu tranh
- Tranh vẽ gì?
- Các họa tiết được vẽ như thế nào?
- Màu sắc trong tranh có gì nổi bậc?
Những họa tiết thường dùng để trang trí đố là hoa,
lá, các con vật. Các họa tiết được vẽ đơn giản
b. Hoạt động 2: Cách vẽ và vẽ họa tiết
GV hướng chọn họa tiết đơn giản để vẽ
- Vẽ nét chính trước, vẽ chi tiết sau
- Vẽ màu theo ý thích
Yêu cầu HS vẽ bài vào giấy A4
GV giúp các HS vẽ được họa tiết đơn giản
c. Hoạt động 3: Trưng bày
GV gợi ý cho HS chia sẻ nội dung bài vẽ
Giáo viên soạn giảng: Nghĩa Chánh

Học sinh
Ban học tập làm việc
HS hát
HS quan sát, nhận xét
và trả lời câu hỏi

HS lắng nghe
HS nắm được cách vẽ
HS thực hành vào giấy
A4

HS đính bài lên bảng
Năm học: 2014 - 2015


Trường tiểu học Nghĩa Chánh

GV nhận xét, đánh giá
3. Dặn dò:
Chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau

Giáo án lớp 3: Môn Mĩ thuật

HS lên bảng chia sẻ ý
tưởng bài vẽ của mình
Các HS khác nhận xét

TIẾT 2: TẠO NGÂN HÀNG HỌA TIẾT- VẼ CÙNG NHAU
* Mục tiêu: HS biết sắp xếp các họa tiết để trở thành một ngân hàng họa tiết cho
riêng mình.
Giáo viên
1. Ổn định:
Kiểm tra đồ dùng học tập
Khởi động: Trò chơi ghép hình
2. Bài mới:
a. Hoạt động 1: Chọn, cắt họa tiết
Yêu cầu HS sử dụng những họa tiết ở bài học
trước, chọn những họa tiết đẹp rồi cắt chúng ra
Lưu ý: Khi sử dụng các em nên cẩn thận để không
đụng vào bạn
b. Hoạt động 2: Tạo ngân hàng hình ảnh
GV yêu cầu các nhóm thảo luận để chọn ra cách
sắp xếp
GV theo dõi các nhóm còn lúng túng kịp thời hổ
trợ, giúp đỡ để hoàn thành sản phẩm.
c. Hoạt động 3: Trưng bày, chia sẻ
GV gợi ý HS cách chia sẻ tranh:
- Vì sao nhóm em chọn những họa tiết này?
- Cách vẽ màu này thể hiện được ý tưởng gì ở
trong tranh?
- Em có hài lòng về sản phẩm của nhóm mình
không?
Gv nhận xét
3. Dặn dò:
Chuẩn bị đồ dùng học tập cho bài học sau

Giáo viên soạn giảng: Nghĩa Chánh

Học sinh
Ban học tập làm việc
HS tham gia trò chơi
HS chọn họa tiết rồi cắt

Thảo luận nhóm để
chọn ra cách sắp xếp
cho phù hợp
HS vẽ màu nền cho kín
tranh
Các nhóm đính tranh lên
bảng
Đại diện các nhóm chia
sẻ
Các nhóm khác có ý
kiến

Năm học: 2014 - 2015


Trường tiểu học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 3: Môn Mĩ thuật

TIẾT 3: VẼ VÀ TRANG TRÍ HỌA TIẾT TRÊN ĐỒ VẬT
* Mục tiêu:
- HS phát triển khả năng sáng tạo và năng lực hợp tác nhóm.
- Biết cách trang trí và trang trí được một đồ vật theo ý thích.
Giáo viên
1. Ổn định:
Kiểm tra đồ dùng học tập
Khởi động: Trò chơi ghép hình
2. Bài mới:
a. Hoạt động 1: Quan sát
GV giới thiệu một số họa tiết và các đồ vật có
trang trí
- Các đồ vật được trang trí như thế nào?
- Em có nhận xét gì về cách sắp xếp các họa tiết?
- Cách vẽ màu có nổi rõ được họa tiết chính
không?
Trong cuộc sống có nhiều đồ vật sử dụng hằng
ngày được trang trí rất đẹp. Mỗi một cách trang trí
đều có một vẻ đẹp riêng.
b. Hoạt động 2: Cách vẽ và vẽ
GV hướng đân HS vẽ
- Chọn một đồ vật rồi vẽ
- Cát các họa tiết ở tiết học trước để trang trí vào
đồ vật
- Dùng hồ dán lạ
- Vẽ màu
GV bao quát giúp các nhóm hoàn thiện bài
3. Dặn dò:
Chuẩn bị bài sau

Học sinh
Ban học tập làm việc
HS tham gia trò chơi

HS quan sát, nhận xét
và trả lời câu hỏi

HS theo dĩ để nắm được
cách vẽ
Các nhóm thảo luận
chọn ra cách trang trí
HS thực hành

TIẾT 4: HOÀN THÀNH – CHIA SẺ
* Mục tiêu: HS phát triển khả năng sáng tạo và năng lực diễn đạt bàng lời
Giáo viên

Học sinh

1. Ổn định:
Kiểm tra đồ dùng học tập
Ban học tập làm việc
Khởi động
HS hát
2. Bài mới:
a. Hoạt động 1: Hoàn thành bài
Yêu cấu các nhóm hoàn thiện sán phẩm của tuần HS hoàn thiện bài
học trước
GV giúp những nhóm chưa hoàn thiện sản phẩm
Giáo viên soạn giảng: Nghĩa Chánh

Năm học: 2014 - 2015


Trường tiểu học Nghĩa Chánh

b. Hoạt động 2: Chia sẻ
Yêu cầu các nhóm đính sản phẩm lên bảng
Gợi ý HS cách chia sẻ về:
- Tên đồ vật
- Vì sao nhóm em lại chọn đồ vật này
- Đồ vật này có ích lợi gì
- Qua bài học này em về nhà sẽ làm gì?
Gv nhận xet, tuyên dương
3. Dặn dò:
Chuẩn đồ dùng học tập cho tiết học sau

Giáo viên soạn giảng: Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 3: Môn Mĩ thuật

HS đính bài lên bảng
Đại diện các nhóm lên
trình bày
Các nhóm khác nhận
xét, cho ý kiến các nhân

Năm học: 2014 - 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×