Tải bản đầy đủ

Giáo án mĩ thuật lớp 2 chi tiết đầy đủ theo phương pháp đan mạch

Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 2: Môn Mĩ thuật

CHỦ ĐỀ 1:
HỘP MÀU CỦA EM
Thời lượng: 4 tiết ( bài 1, 6, 11, 14)
I. MỤC TIÊU:
- HS nhận biết được ba sắc độ đậm nhạt chính: đậm, đậm vừa, nhạt.
- HS tạo tạo ra những sắc độ đậm nhạt đơn giản trong bài vẽ trang trí hoặc bài vẽ
tranh. HS có kiến thức đơn giản về màu sắc và phân biệt được đậm nhạt của màu sắc
khi sử dụng trong trang trí.
- Vân dụng được vào trong trang trí.
- HS phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo và năng lực diễn đạt bằng lời.
II. CHUẨN BỊ:
* Giáo viên: Máy nghe nhạc, giấy A2, bản pha màu, các tranh vẽ có màu sắc, một số
bài vẽ có trang trí.
* Học sinh: Giấy A4, màu, hồ dán, kéo
III. QUI TRÌNH:
-Vẽ theo nhạc
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1: MÀU SẮC QUANH EM – VẼ THEO NHẠC
* Mục tiêu:
- HS cảm nhận được những màu sắc có xung quanh em thông qua giai điệu nhạc.
- HS vẽ theo nhạc để tạo ra những bức tranh có nhiều màu sắc. Phát huy được trí
tưởng tượng của các em.
Giáo viên
1. Ổn định
- Kiểm tra đồ dùng học tập của HS
- GV yêu cầu HS khởi động trò chơi: Tìm màu
nhanh
2. Bài mới
a. Hoạt động 1: Màu sắc và cách pha màu
GV giới thiệu hộp màu
- Trên tay cô có những màu gì?
Gv vẽ màu lên bảng
- Đỏ + Vàng ?
- Xanh lam + Vàng ?
- Xanh lam + Đỏ ?
Ba màu cam, lục, tím là những màu nhị hợp.
Gv yêu cầu HS lấy màu làm thử vào giấy
Giáo viên soạn giảng : Nguyễn Văn Huệ

Học sinh
Các nhóm trưởng làm
việc.
HS thực hiện trò chơi

Đỏ, vàng, xanh lam
Cam, lục, tím
HS lấy màu thực hiện

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

- Em thấy những màu nào đậm, màu nào nhạt?
* Trong trang trí gồm có ba màu sắc cơ bản đó là :
đỏ, vàng, xanh lam. Ba màu này không có bất kì
một màu nào pha ra được chúng hết. Ngoài ra, còn

có thêm hai màu trung tính là đen và trắng.
b. Hoạt động 2: Vẽ theo nhạc
Gv giới thiệu qui trình vẽ theo nhạc
Mở nhạc từ giai điệu nhẹ nhàng tăng dần lên nhanh
và sôi động.
Yêu cầu HS vẽ màu từ nhạc đến đậm
- Em có thích hoạt động này không?
- Màu sắc trong bức tranh như thế nào?
c. Hoạt động 3: Chia sẻ
Đính bài vẽ của các nhóm lên bảng
- Gọi đại diện các nhóm lên chia sẻ nội dung tranh
vẽ, chủ đề bức tranh.
- GV yêu cầu các nhóm bổ sung
- Em thích hình ảnh hay màu sắc gì trong bức tranh?
- Nhìn bức tranh em có liên tưởng gì đến các hình
ảnh?
- Khi quan sát bức tranh em nghĩ tới đề tài gì?
GV chốt ý, nhận xét tiết học.
3. Dặn dò:
Chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau.

Giáo án lớp 2: Môn Mĩ thuật

HS trả lời

HS nhge nhạc, cảm
nhận giai điểuồi di
chuyển vẽ màu trên tờ
giấy A2.

Các nhóm trưng bày sản
phẩm
HS trả lời

TIẾT 2: MÀU ĐẬM, MÀU NHẠC – VẼ THEO NHẠC
Mục tiêu: HS có kiến thức đơn giản về màu sắc và phân biệt được đậm nhạt của màu
khi sử dụng.
Giáo viên
1. Ổn định
- Kiểm tra đồ dùng học tập của HS
- GV yêu cầu HS khởi động trò chơi: Ghép tranh
2. Bài mới
a. Hoạt động 1: Nhận biết gam màu
Gv giới thiệu bảng màu
- Những màu nào là gam màu nhạt và màu đậm?
- Trong bảng màu em thấy những màu nào rực rỡ?
GV bổ sung: Những màu mang sắc đỏ thuộc gam
màu nóng còn những màu mang sắc xanh thuộc
gam màu lạnh.
b. Hoạt động 2: Vẽ theo nhạc.
Gv bật nhạt nhẹ nhàng, êm dịu. Yêu cầu HS đi theo
vòng tròn vẽ màu vào tờ giấy nhóm theo gam màu
Giáo viên soạn giảng : Nguyễn Văn Huệ

Học sinh
Các nhóm trưởng làm
việc.
HS thực hiện trò chơi
HS quan sát, nhận xét
tìm ra những màu.

HS nghe giai điệu vẽ
Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

lạnh .
- Nhạc sôi động thì vẽ màu gam màu nóng.
Đính bài các nhóm lên bảng
Yêu cầu HS lên trình bày ý tưởng của nhóm mình,
nêu chủ đề bức tranh, đặt tên tranh.
- Cách vẽ màu này các em cảm thấy như thế nào?
- Em thích vẽ gam màu nóng hay lạnh?
- Em có hài lòng với bức tranh mình vẽ không?
Yêu cầu HS chọn một mảng màu rồi dán khung
tranh vào
- Tên bức tranh của mình vừa chọn là gì?
- Các em có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết
được không?
GV chốt ý.
Dặn dò:3.
Chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau.

Giáo án lớp 2: Môn Mĩ thuật

màu vào giấy.

HS trả lời
HS chọn mảng màu rồi
dán khung tranh
HS đăt tên tranh của
mình và nêu ý tưởng
bức tranh mình chọn

TIẾT 3: VŨ ĐIỆU CỦA MÀU
* Mục tiêu:
- HS vận dụng được những khung hình màu để làm trang trí.
- HS biết cách trang trí và trang trí được một đồ vật mà em thích.
Giáo viên
1. Ổn định
- Kiểm tra đồ dùng học tập của HS
- GV yêu cầu HS khởi động
2. Bài mới
a. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
GV giới thiệu một số tranh vẽ
- Em thấy các đồ vật này như thế nào?

Học sinh
Ban học tập làm việc
HS khởi động

HS quan sát, nhận xét
- Đồ vật được vẽ trên
giấy màu.
- Màu sắc có đẹp không?
- Màu sắc đẹp
- Cách sếp xếp họa tiết cân đối chưa?
- Cân đối
- Các em thấy cách trang trí họa tiết có điểm gì nổi - Màu sắc lộn xộn
bật?
nhưng hài hòa
Gv chốt ý.
b. Hoạt động 2: Trang trí trên đồ vật
GV yêu cầu HS dùng những bảng màu ở tiết học
trước vẽ một đồ vật lên đó như: túi ,chén, ly,..
HS thực hành
- Vẽ các họa tiết trên giấy màu hoặc bảng màu.
- Cắt những họa tiết rồi sắp xếp và trang trí đường
diềm lên đồ vật đã vẽ.
Dùng hồ dán lại.
3. Dặn dò:
Giáo viên soạn giảng : Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 2: Môn Mĩ thuật

Chuẩn bị bài sau
TIẾT 4: TRƯNG BÀY SẢN PHẨM – CHIA SẺ
* Mục tiêu:
-HS tạo ra được ngân hàng đồ vật.
- Phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo và năng lực diễn đạt bằng lời.
Giáo viên
1. Ổn định
- Kiểm tra đồ dùng học tập của HS
- GV yêu cầu HS khởi động
Gv giới thiệu bài, ghi đề
2. Bài mới
a. Hoạt động 1: Trưng bày sản phẩm
Yêu cầu các nhóm dán sản phẩm vào tờ giấy A2 rồi
trang trí và tô màu nền
Đính bài lên bảng
Cả ớp quan sát.
b. Hoạt động 2: Chia sẻ
Yêu cầu các nhóm lên chia sẻ ý tưởng nội dung
tranh của nhóm mình
- Cách sắp xếp
- Màu sắc
- Cách trang trí
- Em có thấy hài lòng về sản phẩm của nhóm mình
không?

Học sinh
Các nhóm trưởng làm
viêc.

HS dán vào bảng nhóm

Các nhóm trưng bày sản
phẩm
Cả lớp quan sát, nhận
xét
Đại diện mỗi nhóm lên
chia sẻ
Các nhóm khác có ý
kiến.

GV có ý kiến, chốt ý.
Nhận xét tiết học
3. Dặn dò:
- Chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết học sau

Giáo viên soạn giảng : Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 2: Môn Mĩ thuật

CHỦ ĐỀ 2:
EM VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU
Thời lượng: 2 tiết ( Bài 10,23 )
I. MỤC TIÊU:
- HS biết cách quan sát, hình dung các bộ phận trên khuôn mặt để vẽ tranh chân
dung theo cảm nhận.
- Vẽ được chân dung của bản thân hoặc những người mình yêu thích.
- HS phát huy được khả năng diễn đạt cảm xúc của bản thân đối với người khác.
II. CHUẨN BỊ:
* Giáo viên: Một số tranh vẽ chân dung, bài vẽ của HS.
* Học sinh: Giấy A4, màu, hồ dán, kéo.
III. QUI TRÌNH:
- Vẽ biểu cảm
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1: VẼ CHÂN DUNG TỰ HỌA
* Mục tiêu:
-HS biết quan sát, hình dung các bộ phận trên khuôn mặt để vẽ tranh chân dung theo
cảm nhận.
- Vẽ được chân dung của bản thân hoặc những người mình yêu thích.
Giáo viên
1. Ổn định
- Kiểm tra đồ dùng học tập của HS
- Khởi động
Gv giới thiệu bài, ghi đề
2. Bài mới
a. Hoạt động 1: Quan sát, tìm hiểu tranh
GV giới thiệu tranh
- Bức tranh vẽ gì?
- Tranh chân dung được vẽ như thế nào?
- Vẽ tranh chân dung thì diễn tả cái gì là chính?
- Vậy khuôn mặt có những bộ phận nào?
Mỗi người đều có những nét đáng yêu riêng, có bạn
thì khuôn mặt vuông, tròn, trái xoan,…có đặc điểm
cũng khác nhau. Vì vậy, muốn vẽ chân dung thì các
em hãy nhớ lại người mình vẽ có điểm gì nổi bậc và
dễ nhận biết.
b. Hoạt động 2: Vẽ chân dung – Vẽ biểu cảm
Gv nêu qui trình vẽ biểu cảm
Yêu cầu HS nhớ lại khuôn mặt mình vẽ rồi vẽ vào
tờ giấy A4 ( 3 tranh )
- GV giúp HS yếu hoàn thành bài vẽ.
Đính các bài vẽ của HS lên bảng
Giáo viên soạn giảng : Nguyễn Văn Huệ

Học sinh
Ban học tập làm việc
HS hát

HS quan sát, nhận xét
và trả lời câu hỏi

HS thực hành vào giấy
A4
Trưng bày sản phẩm
Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Gọi từng HS lên chia sẻ ý tưởng của mình về:
- Em vẽ ai
- Người đó có đặc điểm gì nổi bậc
- Em thích điều gì trong bức tranh đó
Yêu cầu HS chọn ra một bài
GV nhận xét

Giáo án lớp 2: Môn Mĩ thuật

Chia sẻ ý tưởng tranh
Chọn ra bài vẽ đẹp.

TIẾT 2: VẼ MẸ HOẶC CÔ GIÁO
* Mục tiêu:
- Vẽ được chân dung của mẹ hoặc cô giáo theo ý thích.
- Diễn tả được ý tưởng của bức tranh
Giáo viên
Học sinh
1. Ổn định
- Kiểm tra đồ dùng học tập của HS
- Khởi động
2. Bài mới
*GV gợi ý HS thảo luận nói về mẹ và cô giáo:
HS thảo luận nhóm đôi
+ Em yêu quý ai nhất?
nói cho bạn nghe về mẹ
+ Mẹ và cô giáo thường làm những công việc gì?
hoặc cô giáo mình
+ Khuôn mặt của mẹ hoặc cô giáo như thế nào?
- HS nhận xét, tìm được
mái tóc mẹ và cô ra sao?
cách vẽ và sắp xếp các
*GV cho HS quan sát tranh vẽ chân dung biểu đạt
hình ảnh, cách dùng màu
mẹ hoặc cô giáo.
sắc trong các bức tranh
*GV hướng dẫn HS cách vẽ chân dung biểu đạt mẹ
vẽ chân dung Mẹ hoặc
và cô giáo
Cô giáo.
+ Chú ý vẽ màu không lệ thuộc vào màu da mà vẽ
- HS vẽ cá nhân chân
theo cảm xúc của người vẽ.
- HS trưng bày bài vẽ
* GV hướng dẫn HS trưng bầy bài vẽ
- HS thuyết trình và nêu
GV gợi ý HS thuyết trình về bài vẽ và nêu cảm
cảm nhận của mình về
nhận của mình.
tác phẩm mình vẽ.
HS có được tình yêu
GV giáo dục HS qua bài học thêm yêu quý hơn
những người thân bên mình.

Giáo viên soạn giảng : Nguyễn Văn Huệ

thương, kính trọng với
mẹ và cô giáo.

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 2: Môn Mĩ thuật

CHỦ ĐỀ 3:
TRƯỜNG EM
Thời lượng: 5 tiết
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh hiểu về các họat động ở trường, về chủ đề ngày nhà giáo Việt Nam
và biết cách vẽ hình ảnh về bạn bè, thầy cô giáo,…
- Hiểu được hình dáng của con người trong các hoạt động để tạo được những bức
tranh, nghệ thuật sắp đặt về đề tài nhà trường,…
- Học sinh phát triển được khả năng tưởng tượng và sáng tạo về một câu chuyện
của chính các em ở trường, ở nơi công cộng khác,…
- Học sinh phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ, cảm xúc của bản
thân, biết cách chia sẻ và biểu diễn.
- Học sinh yêu mến thầy cô, bạn bè và có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, bảo
vệ của công.
II. CHUẨN BỊ:
* Giáo viên: Một số tranh ảnh về hoạt động ở trường em
* Học sinh: Giấy A4, màu, giấy màu, hồ dán,…
III. QUY TRÌNH :
- Vẽ cùng nhau.
- Tạo hình 2D, vẽ, xé dán,…
- Xây dựng cốt truyện.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1: TÌM HIỂU NỘI DUNG – VẼ CÙNG NHAU
Giáo viên
1/ Ổn định tổ chức

Học sinh
- Học sinh khởi động.

- Khởi động

- Học sinh chia nhóm

- Tuỳ điều kiện lớp học chia nhóm

- Ban học tập kiểm tra

- Kiểm tra đồ dùng

phát đồ dùng

2/ Bài mới: Giới thiệu và gợi ý về chủ đề các
hoạt động ở trường.
Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung
Giáo viên soạn giảng : Nguyễn Văn Huệ

- Quan sát
Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 2: Môn Mĩ thuật

- Giới thiệu về chủ đề trường học.

- Thảo luận theo nhóm,

- Treo tranh về chủ đề trường học.

các nhóm tự thảo luận đặt

- Gợi ý câu hỏi học sinh thảo luận.

câu hỏi cho các nhóm
khác

Hoạt động 2: Tạo dáng, vẽ theo quan sát.
- Gợi ý cách tạo dáng.

- Các nhóm cử đại diện

- Hướng dẫn cách vẽ

thay nhau lên tạo dáng

Hoạt động 3: Thực hành.

- HS quan sát

Yêu cầu hoàn thành các bài ký hoạ nét trong thời

- HS quan sát, vẽ

gian nhanh nhất để còn đổi mẫu.
Hoạt động 4: Trưng bày chia sẻ.

- Các nhóm trưng bày sản

- Chia sẻ cảm nhận của mình về các bài ký hoạ

phẩm.

dáng.

- Quan sát, chia sẻ.

* Dặn dò chuẩn bị cho tiết học sau

- Các nhóm thu dọn bảo
quản sản phẩm của mình.

TIẾT 2, 3 : XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN - VẼ CÙNG NHAU
Giáo viên
1/ Ổn định tổ chức

Học sinh
- Học ổn định

- Khởi động

- Học sinh khởi động.

- Kiểm tra đồ dùng

- Các nhóm trưởng lấy sản

- Chia sẻ cảm nhận.

phẩm.

2/ Bài mới

- Chia sẻ cảm nhận.

Hoạt động 1: Xây dựng cốt truyện theo chủ đề.
- Các nhóm thảo luận

- Các nhóm hội ý, chọn

Hoạt động 2: Hướng dẫn sáng tác tranh

câu chuyện nhóm mình thể

- Giáo viên hướng dẫn cách vẽ vẽ tranh

hiện.

* Cách 1. Chọn các bài ký hoạ phù hợp với nội

- Quan sát

dung câu chuyện của nhóm mình can hoặc tô màu

- HS ghi nhớ, thảo luận,

xé dán.

chọn hình thức nhóm mình

Giáo viên soạn giảng : Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 2: Môn Mĩ thuật

Hoạt động 3: Thực hành.

thể hiện.

GV bao quát hướng dẫn học sinh.

Phân công công việc cho
từng thành viên trong
nhóm và thực hành.

Hoạt động 4: Nhận xét chia sẻ.

- Chia sẻ cảm nhận của

- Chia sẻ cảm nhận khi đựơc làm việc theo nhóm

từng nhóm

về chủ đề này.
* Dặn dò chuẩn bị cho tiết học sau

- Các nhóm thu dọn bảo
quản sản phẩm của mình.

TIẾT 4 : VẼ CÙNG NHAU - TẬP CHIA SẺ CÂU CHUYỆN
Hoạt động của giáo viên
1/ Ổn định tổ chức

Hoạt động của
học sinh
- Học ổn định

- Khởi động

- Học sinh khởi động.

- Kiểm tra đồ dùng

- Các nhóm trưởng lấy sản

2/ Hoàn thiện bài, tập chia sẻ câu chuyện

phẩm.

Hoạt động 1: Hoàn thiện bài
- Các nhóm vẽ, tạo con rối hoàn thiện.

Hoàn thành sản phẩm

Hoạt động 2: Chọn cách chia sẻ, thể hiện, tập
lời thoại.

- Chú ý quan sát, ghi nhớ,

- Các nhóm phân công thành viên trong nhóm tập

thảo luận…
- Các nhóm chọn hình
thức thể hiện, phân công
tập.
- Chia sẻ cảm nhận của
từng nhóm
- Học sinh ghi nhớ

* Dặn dò chuẩn bị cho tiết học sau

- Các nhóm thu dọn bảo
quản sản phẩm của mình.

Giáo viên soạn giảng : Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 2: Môn Mĩ thuật

TIẾT 5 : CHIA SẺ CÂU CHUYỆN
Giáo viên
1/ Ổn định tổ chức

Học sinh
- Học ổn định

- Khởi động

- Học sinh khởi động.

- Kiểm tra đồ dùng

- Các nhóm trưởng lấy sản

2/ Chia sẻ câu chuyện

phẩm.

Hoạt động 1: Hội ý, tập chia sẻ

- Chia sẻ cảm nhận.

- Các nhóm tập.

- Các nhóm hội ý, tập

Hoạt động 2: Chia sẻ câu chuyện.
- Các nhóm bốc thăm thứ tự chia sẻ.

- Các nhóm bốc thăm, chia
sẻ.
Các nhóm còn lại chú ý theo
dõi và chia sẻ ngược lại với
câu chuyện mà các bạn đã
kể.
- Học sinh tự nhận xét, đánh
giá lẫn nhau.

Hoạt động 3: Nhận xét chung giờ học .

- Học sinh ghi nhớ

* Dặn dò chuẩn bị cho tiết học sau.

- Các nhóm thu dọn bảo
quản sản phẩm của mình.

Giáo viên soạn giảng : Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×