Tải bản đầy đủ

Giáo án mĩ thuật lớp 1 chi tiết đầy đủ theo phương pháp đan mạch

Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật

Ngày soạn : 15/ 11 / 2015
CHỦ ĐẾ 1:

EM TRONG CUỘC SỐNG
Thời lượng : 3tiết
I. Mục tiêu:
- HS biết cách quan sát, hình dung, khám phá bản thân mình và những hoạt động yêu
thích các em tham gia hàng ngày.
- HS vẽ được chân dung bản thân.
- HS phát huy được khả năng diễn đạt cảm xúc của bản thân. HS bồi dưỡng thêm
những kỹ năng sống trong hoạt động vẽ tranh về công việc hàng ngày.
II. Chuẩn bị:
*GV: + Tranh chân dung biểu cảm. + Giấy vẽ A3.
*HS: Giấy vẽ A4, chì, màu.
III. Hoạt động chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG 1: VẼ KHUÔN MẶT CỦA EM ( Tự giới thiệu)
Giáo viên


Học sinh

- GV gợi ý cho các em suy nghĩ về bản thân - HS nhớ lại khuôn mặt mình và kể
+ Mỗi bạn đều có những nét đáng yêu cho bạn nghe, nhờ bạn nhận xét.
riêng, bạn thì khuôn mặt tròn, bạn khuôn
mặt trái xoan, bạn có đôi mắt to…
- GV gợi ý HS tìm ra những đặc điểm các
bộ phận trên khuôn mặt người.

- HS hiểu được trên khuôn mặt người

- GV gợi ý HS vẽ biểu cảm khuôn mặt.

có mắt, mũi miệng, tai.

- GV gợi ý HS vẽ các bộ phận, mắt, mũi - HS nhìn gương tự vẽ hoặc nhớ lại
miệng.

khuôn mặt hình tròn, trái xoan…

- GV hướng dẫn HS cách vẽ thêm hình ảnh
cho bức chân dung của em và cách vẽ màu.

- HS vẽ thêm hình ảnh

- GV cho HS quan sát một số tranh vẽ chân -HS quan sát nhận biết cách vẽ chân
dung biểu cảm.

dung biểu cảm và vẽ màu.

* Thực hành: GV hướng dẫn HS vẽ chân - HS vẽ chân dung của mình.
dung biểu cảm của mình giấy A4 và vẽ - HS nêu cảm nhận về chân dung của
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2015 - 2016


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh


Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật

màu.

mình và của bạn.

- GV gợi ý HS trưng bày bài, nêu cảm nhận.
HOẠT ĐỘNG 2: NHỮNG ĐIỀU EM THÍCH ( Vẽ cùng nhau)
Giáo viên

Học sinh

* Khởi động:
- GV cùng HS hát tập thể

- HS hát cùng cô bài hát “Ra vườn hoa
em chơi”

- GV gợi ý học sinh thảo luận về nội - HS thảo luận nhóm nói cho bạn nghe
dung bài hát.

về hình ảnh trong bài hát và những trải

+ Bài hát có nhắc đến ai?

nghiệm của mình.

+ Em bé chơi ở đâu?
+ Em đã bao giờ ra vườn hoa hay công
viên chơi chưa? Ở đó có những cảnh đẹp
gì? Em có thích không?
- GV gợi ý cho các em suy nghĩ về kể - HS thảo luận về những công việc, hoạt
cho bạn nghe về bản thân mình:

động học tập, vui chơi hàng ngày.

+ Mỗi bạn đều có những sở thích và hoạt
động riêng.
- GV viên gợi ý HS vẽ bản thân mình - HS vẽ nét dáng hoạt động
với dáng hoạt động
- GV viên gợi ý HS ghép các dáng hoạt - HS ghép dáng hoạt động với bạn thành
động thành bức tranh mà các em thích

bức tranh mình thích

- GV hướng dẫn các em thêm các hình - HS vẽ thêm khung cảnh công viên,
ảnh khác cho sinh động.

vườn hoa hay nhà, cây.

- GV gợi ý HS vẽ màu có đậm nhạt, có - HS vẽ màu theo ý thích.
hòa sắc.

HOẠT ĐỘNG 3: EM VÀ THẾ GIỚI TỰ NHIÊN
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2015 - 2016


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật

Hoạt động của GV
-GV giới thiệu tranh, ảnh,clip về các hoạt

Hoạt động của HS
HS ngồi theo nhóm , cử nhóm trưởng và

động tròng cuộc sống

đặt tên cho nhóm

+ Em thấy đây là các hoạt động gì?
+Em thích nhất hoạt động nào? Em đã tham
gia hoạt động đó chưa?

HS quan sát và nhận xét về hoạt động của

+Em thấy hoạt động đó như thế nào?

con người.
-5-6 HS chia sẻ.
Nhóm trao đổi ,chọn đề tài để thể hiện.

-GV yêu cầu các nhóm làm tranh…. Dựa

Nghiên cứu ngân hàng hình ảnh sau đó

trên ngân hàng hình ảnh ở hoạt động 2.GV có thể cắt rời hình ảnh từ bức kí hoạ này
gợi ý các nhóm

dán sang bức kí hoạ khác làm sau để con

-Các nhân vật trong tranh này dang làm gì? người trong bức vẽ này giao tiếp được với
Nhân vật trong bức kí hoạ này có thể chuyểnnhau .Có thể vẽ thêm một số hình ảnh
sang bức khác được không?

khác để tranh thêm sinh động

-Vẽ thêm một số hình ảnh khác để tranh sinh
động.
-YC hs thực hành
-GV đến từng bàn để quan sát hướng dẫn cụ HS thực hành cùng nhau –các nhóm làm
thể cho nhữn học sinh còn lúng túng

tranh

HOẠT ĐỘNG 4: TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
Giáo viên
- GV hướng dẫn HS trưng bầy bài vẽ

Học sinh
- HS trưng bầy bài vẽ ở các góc hoặc
trên bảng theo ý thích.

- Gợi ý các nhóm thảo luận, mỗi nhóm

- Các nhóm trưởng điều hành nhóm nêu

thảo luận và tập nhận xét về một tranh

ý kiến về : các hình ảnh, màu sắc, nội

gắn trên bảng ( theo thứ tự ).

dung của tranh, cảm nhận về bức tranh.

- Gợi ý HS cách trình bầy, thuyết trình

- HS tìm cảm hứng từ những bức tranh

về bài của nhóm mình và nhận xét nhóm

mình vẽ qua tiếp thu thẩm mỹ từ vẻ đẹp

khác

của bức tranh.

+ Tranh vẽ em đang làm gì? Khung cảnh - Đại diện các nhóm trình bày , cá nhân
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2015 - 2016


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật

đó ở đâu?

khác trong nhóm bổ sung; các nhóm

+ Ngoài hoạt động vẽ trong tranh em

khác nhận xét.

còn muốn vẽ về hoạt động nào khác?
+ Em sử dụng chất liệu gì để vẽ bức
tranh của mình?
- GV gợi ý HS sắm vai hoạt động trong

- HS tập sắm vai theo dáng hoạt động vẽ

tranh vẽ của nhóm mình.

trong tranh ( có thể sắm vai theo tranh
nhóm bạn)

- GV giáo dục ý thức HS có ý thức về

- HS bồi dưỡng thêm những kỹ năng

công việc và hoạt động hàng ngày của

sống trong hoạt động vẽ tranh về công

mình.

việc hàng ngày của các em.

Ngày soạn : 15/ 11 / 2015
CHỦ ĐẾ 2:

Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2015 - 2016


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật

NGÔI NHÀ THÂN YÊU
Thời lượng : 5 tiết
Tuần 18;19;20;21;22
I.Mục tiêu:
-HS phát triển trí nhớ về ngôi nhà .
-Thể hiện được ngôi nhà bằng hình ảnh.
- Thể hiện được ngôi nhà bằng giấy màu
-Trình bày và chia sẻ tác phẩm của mình qua việc phân tích hình ảnh, đặc điểm và
hình dáng ngôi nhà của mình.
-Tìm được hình ảnh phù hợp và sắp xếp hợp lí các hình ảnh thành khung cảnh thiên
nhiên.
- HS có ý thức bảo vệ và yêu mến ngôi nhà của mình.
II. Chuẩn bị:
*GV: Giấy A4,vật tìm được, giấy màu....
*HS: + Giấy vẽ A4, chì, màu.
+ Vật tìm được, giấy màu....
III. Hoạt động chủ yếu:
HOẠT ĐÔNG 1: VẼ NGÔI NHÀ- VẼ CÙNG NHAU
Mục tiêu: Thể hiện được ngôi trường bằng hình ảnh.
Hoạt động GV
Cho HS nhớ lại và tưởng tượng ngôi

Hoạt động HS
HS nhớ lại ngôi nhà của mình và trả

nhà của mình bằng hình ảnh, màu sắc:

lời các câu hỏi.

GV đặt câu hỏi:
-Ngôi nhà của em có hình dáng như
thế nào?
-Có những đặc điểm gì?
-Em sử dụng màu gì để vẽ tranh?
*Yêu cầu HS trưng bày tác phẩm của

*HS trưng bày tác phẩm của mình và

mình và cùng nhận xét.
cùng nhận xét bài bạn.
HOẠT ĐỘNG 2: XÉ DÁN NGÔI NHÀ-TẠO HÌNH 2D
Mục tiêu: Thể hiện được ngôi nhà bằng giấy màu
Hoạt động GV
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Hoạt động HS
Năm học: 2015 - 2016


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Cho HS nhớ lại và tưởng tượng ngôi

Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật

HS tưởng tượng ngôi nhà của mình

nhà của mình và thực hiện xé dán bằng hoặc xem hình mẫu.
giấy màu các loại- cho HS xem những
hình dáng khác nhau để dễ hình dung
-Ngôi nhà của em như thế nào?

Trả lời câu hỏi

-Có đặc điểm gì?
-Em sử dụng những vật liệu gì để tạo
hình ngôi nhà?
-Có thể xé dán thêm cây.
Cho HS cắt dán hoặc xé dán ngôi nhà

HS xé dán hoặc cắt dán ngôi nhà và

và cây theo ý thích.

cây của mình theo ý thích.

HOẠT ĐỘNG 3: TRÌNH BÀY VÀ GIỚI THIỆU VỀ NGÔI NHÀ ĐÃ XÉ DÁN
Mục tiêu: Trình bày và chia sẻ tác phẩm của mình qua việc phân tích hình ảnh, đặc
điểm và hình dáng ngôi nhà của mình.
Hoạt động GV
- Cho HS dán ngôi nhà và cây đã xé

Hoạt động HS
-HS xé dán ngôi nhà vào giấy lớn để

dán vào khổ giấy lớn lần lượt từng HS

trưng bày.

lên thuyết trình tác phẩm của mình

-HS treo tác phẩm vừa hoàn thành lên

theo một số gợi ý sau:

bảng lần lượt từng em lên trình bày tác

-Tác phẩm của em có những hình ảnh

phẩm của mình.

gì?
-Em đã sử dụng những vật liệu nào để
tạo nên tác phẩm của mình?
- Có thể thêm gì cho bức tranh thêm

Lớp lắng nghe để rút kinh nghiệm

sinh đông hơn?

HOẠT ĐỘNG 4: TẠO KHUNG CẢNH THIÊN NHIÊN- hoạt động nhóm
Mục tiêu: Tìm được hình ảnh phù hợp và sắp xếp hợp lí các hình ảnh thành khung
cảnh thiên nhiên.
Hoạt động GV
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Hoạt động HS
Năm học: 2015 - 2016


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật

-Các nhóm thảo luận, lựa chọn chi tiết, HS thảo luận chọn hình ảnh, sắp xếp
hình ảnh và sắp xếp phù hợp với

hợp lí.

phong cảnh.
-Cả nhóm luôn trao đổi trong quá trình
thể hiện bức tranh cho hoàn thiện hơn.
Kết thúc tại khung cảnh, hình ảnh phù
hợp với nội dung chủ đề, các nhóm
treo tranh lên bảng và chia sẽ với nhau
về quá trình thực hiện.
-Phong cảnh được tạo ra ở đâu?

Các nhóm chia sẻ với nhau tác phẩm

-Có những hình ảnh gì trong bức

mình vừa thực hiện.

tranh?
-Qua bức tranh em muốn gửi đến
thông điệp gì đến cho mọi người?
HOẠT ĐỘNG 5: KỂ CHUYỆN VỀ NGÔI NHÀ CỦA EM
Giáo viên

Học sinh

- GV hướng dẫn HS thảo luận chọn câu

- HS trưng bầy bài vẽ ở các góc hoặc

chuyện sinh động trong thế giới thiên

trên bảng theo ý thích.

nhiên qua sản phẩm của nhóm mình.

- Các nhóm trưởng điều hành nhóm nêu

- Gợi ý HS cách trình bầy, thuyết trình

ý kiến về : các hình ảnh, màu sắc, nội

về bài của nhóm mình và nhận xét nhóm

dung của tranh, cảm nhận về bức tranh.

khác

- HS tìm cảm hứng từ những bức tranh

+ Tranh vẽ em đang làm gì? Khung cảnh mình vẽ qua tiếp thu thẩm mỹ từ vẻ đẹp
đó ở đâu?

của bức tranh.

+ Ngoài hoạt động vẽ trong tranh em

- Đại diện các nhóm trình bày , cá nhân

còn muốn vẽ về hoạt động nào khác?

khác trong nhóm bổ sung; các nhóm

+ Em sử dụng chất liệu gì để vẽ bức

khác nhận xét.

tranh của mình?
- GV giáo dục hs có ý thức bảo vệ môi
trường tạo tính tự tin, mạnh dạn, phát
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2015 - 2016


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật

huy trí tưởng tượng qua ngôn ngữ nói.

Chủ đề: EM VÀ NHỮNG VẬT NUÔI YÊU THÍCH
Thời lượng: 5 tiết
Tuần 24;25;26;27;28
I . Mục tiêu:
- HS hiểu biết những đặc điểm, hình dáng về những con vật thân quen, gần gũi.
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2015 - 2016


Trng Tiu Hc Ngha Chỏnh

Giỏo ỏn lp 1: Mụn M thut

- HS v hoc xộ dỏn v nhng con vt nuụi n gin
- HS tng tng v sỏng to c mt cõu chuyn v nhng con vt yờu thớch.
Qua ú phỏt trin kh nng din t v nhng suy ngh ca bn thõn HS.
- Hc sinh cm nhn c v p ca loi vt. Bit yờu quý v chm súc cỏc con vt
II- Đồ dùng dạy học :
GV : + Su tầm 1 số tranh , ảnh của HS vẽ, xé dán , nặn con vật quen thuộc.
+ Ngân hàng hình ảnh , t liệu bài học trong máy tính , trình chiếu, đài , máy
nghe nhạc..
- Vật tìm đợc , giấy màu, giấy cuộn VS...
- HS : Vật tìm đợc, giấy vẽ, màu vẽ..
III. Hoạt động dạy học chủ yếu :
HOT NG 1: V CON VT ( chộp hỡnh nh)
Hot ng ca GV

Hot ng ca HS

1. n nh
2. Cỏc hot ng:
- GV cho HS quan sỏt mt s bi v con vt p, - HS quan sỏt, tham kho.
ng nghnh.
- GV hng dn hc sinh v hỡnh nh con vt qua - HS quan sỏt, nh li c im con
quan sỏt trờn tranh nh hoc nh li.

vt.

+ Cn v b phn no trc? Chỳ ý n dỏng hot

- HS bit cỏch v con vt.

ng ca con vt.
+ Sau ú v cỏc phn no? Chi tit no lm rừ
c im ca con vt?
+ V mu con vt nh th no?
- GV v th phm HS nh li cỏch v.
- GV hng dn HS v c th.

- HS v cỏ nhõn trờn giy A4, cú th v

3. Nhn xột:

vi con vt mỡnh thớch.

- GV hng dn HS trng by bi v chia s con vt - HS trng by bi v v chia s cm
ca mỡnh.

nhn khi xem tỏc phm ca cỏc bn,

GV nhn xột gi hc

hoc ca mỡnh, chn bi mỡnh thớch v
bi v p, sỏng to, ng nghnh.
- HS cú th tỡm ra nhiu phng ỏn, v
tip, ghộp hỡnh, v thờm con vt khỏc,

Giỏo viờn son ging: Nguyn Vn Hu

Nm hc: 2015 - 2016


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh
- GV gợi ý cho quy trình tiếp theo:

Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật
hoặc tạo dáng, xé dán con vật để thành

+ Để sản phẩm của nhóm mình thành những bức những bức tranh đề tài con vật
tranh đề tài con vật, chúng ta nên làm gì tiếp?
Dặn dò: mang theo đồ dùng học vẽ, kéo, hồ dán,…
Hoạt động 2: VẼ TRANH CON VẬT ( vẽ cùng nhau, xé dán)
Hoạt động GV

Hoạt động HS

1. Ổn định
2. Các hoạt động:
- GV cho HS quan sát một số tranh đề tài con vật,

- HS hoạt động nhóm chọn phương án

sản phẩm tạo dáng và xé dán con vật .

thực hiện:

- GV yêu cầu HS sáng tạo những bức tranh các con

+ Vẽ cùng nhau tranh dề tài trên giấy

vật từ những sản phẩm của tiết trước.

A3 từ hình ảnh con vật của cá nhân.

+ Cắt, dán, ghép hình.

+ Tìm ra chất liệu tạo dáng con vật: đất

+ Vẽ tiếp.

nặn, từ vật tìm được…

+ Vẽ thêm hình ảnh.

- HS chia sẻ thảo luận tìm ra cách làm

- GV yêu cầu HS chia sẻ thảo luận với nhau về cách

hiệu quả nhất.

sắp xếp bố cục, cách vẽ thêm hình vào bức tranh
- GV hướng dẫn tạo dáng, xé dán con vật.
+ Tạo dáng từng bộ phận con vật rồi ghép lại.
+ Tạo dáng cả con vật.
- GV rèn luyện HS kỹ năng làm việc hợp tác nhóm
- GV hướng dẫn HS thực hành
3. Nhận xét:

HS làm việc tập trung, hợp tác và tôn

- GV tổ chức HS trưng bầy sản phẩm và chia sẻ.

trọng lẫn nhau

Dặn dò: mang theo đồ dùng học vẽ, kéo, hồ dán,…

HOẠT ĐỘNG 3: VẼ TRANH CON VẬT ( vẽ màu)
Hoạt động GV

Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Hoạt động HS

Năm học: 2015 - 2016


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật

1. Ổn định
2. Các hoạt động:
- GV yêu cầu HS tô màu vào bức tranh các con vật từ

HS làm việc theo nhóm

sản phẩm của tiết trước.
- GV yêu cầu HS chia sẻ thảo luận với nhau về cách
sắp xếp bố cục, cách vẽ màu của tranh các con vật.
Các nhóm thảo luận và đặt tên cho bức tranh của
nhóm mình.
- GV rèn luyện HS kỹ năng làm việc hợp tác nhóm

- HS làm việc tập trung, hợp tác và
tôn trọng lẫn nhau
- HS chia sẻ thảo luận tìm ra cách làm

3. Nhận xét:

hiệu quả nhất.

- GV tổ chức HS trưng bày sản phẩm và gợi ý để các
nhóm chia sẻ.

- HS thảo luận chia sẻ trong nhóm

GV nhận xét giờ học

chọn cách trưng bày tranh

Dặn dò: mang theo đồ dùng học vẽ, kéo, hồ dán,…
Hoạt động 4: XÂY DỰNG CÂU CHUYỆN VỀ CON VẬT
Mục tiêu: Hợp tác nhóm để viết câu chuyện từ tranh của mình
Giáo viên

Học sinh

GV hướng dẫn cho hs viết câu chuyện từ bức tranh

- HS hoạt động nhóm chọn phương án

của mình

thực hiện:

-gợi ý cho các em viết câu chuyện về ý thức bảo vệ
môi trường , bảo vệ các loài động vật .
- GV rèn luyện HS kỹ năng làm việc hợp tác nhóm
- GV hướng dẫn HS thực hành
- GV tổ chức HS trưng bầy sản phẩm

- Viết câu chuyện từ tranh của nhóm
- HS chia sẻ thảo luận tìm ra bài viết hay
nhất.

Hoạt động 5: KỂ CHUYỆN VỀ CON VẬT CỦA EM
1 .ổn định
2. các hoạt động
+ GV cho HS trng bµy c¸c t¸c phÈm vÒ c¸c con
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

- HS trng bµy c¸c t¸c phÈm vÒ con vËt
Năm học: 2015 - 2016


Trng Tiu Hc Ngha Chỏnh

Giỏo ỏn lp 1: Mụn M thut

vật của em, của nhóm em... Bức tranh vẽ, xé

của em...dáng các con vật của nhóm tạo

dán...dáng các sản phẩm làm đợc.

thành câu chuyện , hay bức tranh các
con vật... làm đợc.

+ Bạn hãy giới thiệu tác phẩm của mình, nhóm

+ HS thảo luận nhau theo nhóm bài của

mình ? ý tởng là gì ? Câu chuyện về các con

nhóm mình , nhóm bạn.

vật của nhóm mình nh thế nào ? - Cho HS các
nhóm lên thuyết trình, thảo luận

- HS lên giới thiệu, trình bày đóng vai

- GV hỏi thêm các nhóm về ý nghĩa câu

diễn lại câu chuyện của nhóm mình về

chuyện ? ý tởng sắp đặt bức tranh, tạo hình

các con vật yêu thích của em , của nhóm

công viên.., màu sắc không gian , thời gian, địa

em...

điểm .. ?
3. Nhn xột:
GV nhn xột gi hc
Dn dũ: mang theo dựng hc v.
HS thc hin

Quan sỏt thiờn nhiờn quanh em

CH : THIấN NHIấN QUANH EM
Thi lng : 4 tit
Tun15;16;17;18
I.Mc tiờu:

Giỏo viờn son ging: Nguyn Vn Hu

Nm hc: 2015 - 2016


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật

- Biết dùng màu sắc,đường nét, đậm nhạt thông qua âm nhạc và nhịp điệu tạo nên bức tranh nhiều
màu sắc.Tưởng tượng và sáng tạo ra được hình ảnh mới từ bức tranh nhiều màu sắc
- HS có những hiểu biết về thiên nhiên quanh em.
- Làm quen với kí hoạ thiên nhiên xung quanh. Biết dùng các hình ảnh đó để tạo được những bức
tranh về đề mình thích.
- HS phát triển được khả năng tưởng tượng và sáng tạo về một câu chuyện của chính các em ở
trường, ở nơi công cộng khác…Biết diễn đạt những suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc của bản thân.
- Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm.Yêu thích thiên nhiên xung
quanh.
II. Chuẩn bị đồ dùng:
1.Giáo viên chuẩn bị:
- Nhạc không lời hoặc các bài hát thiếu nhi, các bài đồng giao.
- Màu sáp dầu, giấy A1.
2.Học sinh chuẩn bị:
- Giấy A4+A3, màu vẽ, chì, tẩy, giấy màu, hồ dán .
III.Các hoạt động cụ thể:
Hoạt động 1.EM SÁNG TẠO MÀU SẮCTỪ ÂM NHẠC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV chia lớp thành các nhóm: Cho hs điểm số-HS về nhóm
ngẩu nhiên
- GV giới thiệu, hướng dẫn hoạt động vẽ theo -HS quan sát lắng nghe
nhạc
-GV cho HS nghe nhạc

-HS nghe nhạc và di chuyển theo vòng tròn

Gv lưu ý hs : hạn chế dùng màu đen.

xung quanh bàn vừa đi vừa nhún nhảy,hát

-GV quan sát điều phối màu từ sáng đến đậm
và chọn điểm dừng phù hợp cho các nhóm
-Sau khi hoàn thành tranh cho hs gắn tranh lên
-HS gắn tranh
bảng
*Thảo luận chia sẻ:
-GV đặt câu hỏi để HS nâu ý kiến về sản
phẩm:

-HS trình bày

+ Về màu sắc
+Đường nét
+Khi quan sát các em liên tưởng đến hình ảnh
-Hs quan sát, lắng nghe
gì?
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2015 - 2016


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật

+Từ các hình ảnh đó em liên tưởng đến đề tài -Hình thành bức tranh theo ý tưởng
nào?
-Các thành viên khác nêu ý kiến, thắc mắc
hoặc đề ra ý tưởng mới
-Gv quan sát ghi nhận , tuyên dương các

-HS lắng nghe

nhóm,cá nhân có ý tưởng và trình bày hay
sáng tạo.
Hoạt động 2.KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TỰ NHIÊN QUA MÀU SẮC
Hoạt động của giáo viên
- GV cho hs chọn sản phẩm cá nhân, gv hướng

Hoạt động của học sinh

dẫn cho hs dùng khung giấy đã chuẩn bị dịch
chuyển trên khung giấy lớnđể tìm kiếm màu -HS quan sát lắng nghe và chọn mảng màu
sắc ,đường nét mình thỉchồi dán ra khung để mình thích.
tạo ra bức tranh.
- GV hướng dẫn cho hs vẽ thêm hình hoặc

-HS thực hành

chỉnh sửa đơn giản nhưng vẫn giữ được mảng
màu đã có sẵn.
* Trưng bày ý tưởng và chia sẻ:
- GV mời cá nhân lên trình bày ý tưởng roi tự

-HS gắn tranh và chia sẻ tranh

chọn cho mình bạn tiếp theo mà mình thích.
-Gv quan sát ghi nhận , tuyên dương các cá
nhân có ý tưởng và trình bày hay sáng tạo.
* GV chốt ý: Những mảng màu còn lại chúng
ta sẽ tạo ra nhiều sản phẩm mới , ,đẹp, sáng
tạo hơn ở các hoạt động tiếp theo.
*Dặn dò : mang sản phẩm về trang trí lớp
học, hoặc góc học tập của lớp mình.
-HS lắng nghe
Hoạt động 3: TÌM MẢNG MÀU ĐỂ TẠO THÀNH SẢN PHẨM SÁNG TẠO( Vẽ cùng
nhau)
Giáo viên

Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Học sinh

Năm học: 2015 - 2016


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật

- GV cho hs chọn mảng màu từ mảng màu còn lại -HS chọn mảng màu để tạo ra sản phẩm
tiết trước để tạo ra sản phẩm .

trang trí .

-Cho HS chọn ra một số hoạ tiết để trang trí
-Từ hình ảnh đó em liên tưởng đến đề tài gì?

-HS nêu ý tưởng của mình.

Cho hs nêu cảm xúc và tưởng tượng liên tưởng
đến đề tài của tác phẩm mình.
-GV hướng dẫn hs dán sản phẩm và trưng bày theo -Hs dán sản phẩm theo nhóm.
nhóm.
Hoạt động 4: TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
Mục tiêu: giới thiệu được sản phẩm của nhóm mình tới bạn bè.
Giáo viên
- GV hướng dẫn HS trưng bầy sản phẩm:

Học sinh
-Nêu cảm nhận và chia sẻ câu chuyện

+ Gợi ý HS trình bầy về sản phẩm của nhóm mình.

của mình cùng các bạn.

- HS trưng bầy sản phẩm, nói cho
bạn nghe về sản phẩm của nhóm
mình. Chất liệu, ý tưởng.
* GV giáo dục HS qua bài học thêm yêu quý hơn - HS nhận thấy được từ phế liệu bỏ đi
những những đồ vật cũng như những câu chuyện có thể sử dụng làm những vật trang

trí cho cuộc sống đẹp hơn.

mình đã tưởng tượng được.

CHỦ ĐỀ : EM SÁNG TẠO VỚI ĐỒ VẬT
Thời lượng : 4 tiết
Tuần:29;30;31;32
I.Mục tiêu:
- HS hiểu được hình dáng và sự đa dạng của hình dạng và màu sắc của đồ vật
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2015 - 2016


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật

- HS tạo được đồ vật đơng giản và trang trí theo cảm nhận riêng.
-HS phát triển năng lực tạo hình của cá nhân và nhận biết được vẻ đẹp của đồ vật được trang trí.
II. Chuẩn bị đồ dùng :
HS: giấy A4 ,màu, chì, tẩy…
GV: một số đồ vật, các bài đã được trang trí…
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1:TẠO DÁNG ĐỒ VẬT MÀ MÌNH THÍCH
Mục tiêu: Vẽ được một số đồ vật yêu thích
Hoạt động GV
Yêu cầu HS quan sát hoặc nhớ lại một số

Hoạt động HS
HS quan sát hoặc nhớ lại những đồ vật

đồ vật quen thuộc có trong nhà của mình để

quen thuộc

vẽ.
Đồ vật của em có hình dáng ra sao?

Trả lời câu hỏi

Nó có màu gì?
Có đặc điểm gì nổi bật?
Cho HS trưng bày một số đồ vật của mình

HS trưng bày sản phẩm của mình và tiến

v, nhận xét để chọn ra một đồ vật cho là

hành nhận xét cũng như nghe góp ý từ bạn

đẹp nhất để giờ sau trang trí.

bè.

GV giúp HS chọn ra bài đẹp.
Hoạt động 2:TRANG TRÍ ĐỒ VẬT THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Mục tiêu: HS trang trí được đồ vật theo cảm nhận riêng
Hoạt động GV
Sau khi chọn được đồ vật ở hđ 1 GV cho

Hoạt động HS
HS sẽ trang trí vào bài mình đã chọn

HS tiến hành trang trí
Cho HS xem một số mẫu trang trí để học
sinh cảm nhận được và chọn ra hoạ tiết để
trang trí cho bài của mình
Em sẽ trang trí gì cho đồ vật của mình?

HS trả lời

Màu sắc trong bài trang trí của em ra sao?
Cho hs trưng bày sản phẩm của mình và
cùng các bạn nhận xét

HS trưng bày tác phẩm cùng các bạn nhận

xét
Hoạt động 3: THIẾT KẾ GIAN HÀNG TRƯNG BÀY
Hoạt động của GV
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Hoạt động của HS
Năm học: 2015 - 2016


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh
- Ổn định
Cắt dán theo nhóm
- GV yêu cầu HS cắt đồ vật của mình ra để sắp xếp theo
nhóm.
- Các nhóm sắp xếp các sản phẩm của nhóm mình để tạo
thành một chủ đề theo ý thích.
Câu hỏi gợi ý:
- Chủ đề của nhóm mình là gì? Nhóm của mình sắp xếp
các đồ vật trên tờ giấy lớn như thế nào? Có cần phải vẽ
thêm gì vào trong sản phẩm của nhóm mình nữa không?

Giáo án lớp 1: Môn Mĩ thuật

- HS thực hiện

-HS lắng nghe để sắp xếp được
gian hàng đồ vật cho mình

HOẠT ĐỘNG 4: TRƯNG BÀY GIAN HÀNG ĐỒ VẬT CỦA EM
Hoạt động của GV
- Ổn định
Chia sẻ
- GV trưng bày sản phẩm của các nhóm lên bảng
Câu hỏi:
- Nhóm của mình đã sắp xếp các sản phẩn của các bạn
như thế nào? Chủ đề của bức tranh nhóm mình là gì?
- GV gợi ý để nhóm khác nhận xét chóm bạn.
- GV chốt ý, nhận xét giờ học

Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Hoạt động của HS
- HS thực hiện
-HS các nhóm lên chia sẻ
-Nhóm bạn góp ý

Năm học: 2015 - 2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×