Tải bản đầy đủ

Giáo án ngoài giờ lên lớp lớp 4 mới

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

THÁNG: 9

Chủ điểm: Mái

trường thân yêu của em
Nội dung: Giáo dục về truyền thống nhà trườ n g, về nội
quy trường lớp
Hoạt động:

Thăm phòng truyền thống

1. Mục tiêu hoạt động:
- Học sinh biết về truyền thống nhà trường, về nội quy trường lớp.
- Học sinh biết về các tổ chức trong trường.
- Biết cách thực hiện và nhắc nhở nhau cùng thực hiện nội quy nhà trường.
- Tự hào về truyền thống nhà trường, Ra sức học tập.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp.
- Đòa điểm: phòng truyền thống, sân trường.

- Thời lượng: 1 buổi.
- Thời điểm: Sinh hoạt lớp, giờ ra chơi.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Nói chuyện về truyền thống nhà trường.
- Thực hành, thực hiện nội quy trường lớp.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Sổ truyền thống nhà trường, Sổ truyền thống của Liên Đội.
- Bản nội quy trường lớp.
5. Các bước tiến hành:
- Đi thăm phòng truyền thống.
- Gặp mặt hiệu trưởng, hiệu phó, chủ tòch công đoàn, tổng phụ trách và nghe kể
chuyện về truyền thống.
- Tìm hiểu nội quy trường lớp.
- Nêu những nội quy mà em đã thực hiện được, những nội quy mà em hay vi
phạm cần phải khắc phục, sửa chữa.
- Tìm hiểu thực tế việc thực hiện nội quy trường lớp trong trường.
- Viết về những gì học được từ phòng truyền thống, lời hứa quyết tâm học tập và
rèn luyện tiến bộ.
6. Tư liệu:
- Tranh ảnh nhà trường qua các năm.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Nội dung:
Hoạt động:

Vui Trung Thu
Phá cỗ

1. Mục tiêu hoạt động:
- Học sinh biết về Tết Trung Thu.
- Học sinh có một đêm vui chơi tươi vui, phấn khởi.
- Giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau cho học sinh.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp, tổ khối, cả trường.


- Đòa điểm: Sân trường.
- Thời lượng: 1 buổi.
- Thời điểm: Đêm Trung thu.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Bày cỗ Trung thu, rước đèn, phá cỗ Trung thu.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Hoa quả, bánh kẹo.
- Đèn Trung thu, đầu lân, trống, loa đài
5. Các bước tiến hành:
- Chuẩn bò các tiết mục văn nghệ, chuyện kể về đêm trung thu.
- Tổ chức vui đêm Trung thu:
+ Giới thiệu đại biểu.
+ Nêu ý nghóa đêm Trung thu.
+ Các lớp bày cỗ + Văn nghệ.
+ Rước đèn + múa lân.
+ Phá cỗ.
+ Tuyên bố bế mạc.
6. Tư liệu:
- Bài Trung Thu độc lập đầu tiên.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Giáo dục an toà n giao thông

Nội dung:
Hoạt động:

Tìm hiểu biển báo giao thông, luật đi đường

1. Mục tiêu hoạt động:
- Học sinh biết về một số quy đònh khi tham gia giao thông; biết biển báo hiệu.
- Học sinh có kó năng an toàn khi tham gia giao thông; có kó năng tuyên truyền
mọi người cùng thực hiện.
- Có ý thức hơn khi tham gia giao thông VÌ MỘT XÃ HỘI AN TOÀN KHÔNG
TAI NẠN.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp, tổ khối.
- Đòa điểm: Đường làng.
- Thời lượng: 1 buổi
- Thời điểm: Ngày thứ bảy.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Tìm hiểu một số biển báo hiệu giao thông.
- Tham gia giao thông tại đòa phương
4. Tài liệu và phương tiện:
- Biển báo tín hiệu giao thông; Một số quy đònh trong Luật Giao thông.
- Khẩu hiệu hành động:
TẤT CẢ CÙNG Ý THỨC HƠN KHI THAM GIA GIAO THƠNG
VÌ MỘT XÃ HỘI AN TỒN – KHƠNG TAI NẠN

5. Các bước tiến hành:
- GV giới thiệu một số biển báo giao thơng .
- HS mơ tả hình dáng , màu sắc , đặc điểm của từng biển báo .
- GV giới thiệu tác dụng của từng biển báo .
- GV liên hệ giáo dục HS thực hiện tốt ATGT khi tham gia giao thơng .
- Hướng dẫn cách tham gia giao thông và cùng nhau thực hiện trên đường làng
(Mang theo khẩu hiệu hành động): Đi trên vỉa hè, sát lề phải; quan sát trước sau rồi mới
quyết đònh sang đường; không đùa giỡn trên đường; thực hiện theo các biển báo hiệu;
biết nhường đường cho nhau khi đi qua ngã tư, qua chỗ hẹp… Nhận xét, phân tích một
số tình huống giao thông trên đường của mọi người.
- Quay lại trường, tổng kết: + Học sinh nêu lại cách đi đường;
+ Kể lại một số tình huống khi tham gia giao thông.
+ Nhận xét, căn dặn học sinh.
6. Tư liệu:







Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Nội dung:
Hoạt động:

Giáo dục an toà n giao thông

Hội thi: Em với an toàn giao thông

1. Mục tiêu hoạt động:
- Học sinh biết về một số quy đònh khi tham gia giao thông.
- Học sinh có kó năng an toàn khi tham gia giao thông; có kó năng tuyên truyền
mọi người cùng thực hiện.
- Có ý thức hơn khi tham gia giao thông VÌ MỘT XÃ HỘI AN TOÀN KHÔNG
TAI NẠN.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp, tổ khối.
- Đòa điểm: Sân trường.
- Thời lượng: 1 buổi.
- Thời điểm: Ngày thứ bảy.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Tổ chức hội thi giữa các đội kiến thức về ATGT.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Biển báo tín hiệu giao thông; Một số Luật Giao thông.
- Loa, âm ly, trang trí khung cảnh cho hội thi.
- Hệ thống câu hỏi, đáp án.
5. Các bước tiến hành:
- Thành lập Ban giám khảo, họp Ban giám khảo để thống nhất cách cho điểm,
nhận xét; chọn người hướng dẫn chương trình.
- Ổn đònh tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ban giám khảo.
- Tổ chức thi tìm hiểu về quy đònh ATGT.
- HS phát biểu cảm nghó về hội thi, nêu hướng thực hiện tiếp theo.
- Công bố kết quả, trao giải thưởng.
- Phát biểu căn dặt học sinh thực hiện tốt ATGT và tuyên truyền cho mọi người
cùng thực hiện.
6. Tư liệu:
- Một số nguyên tắc về tổ chức hội thi.
- Bộ câu hỏi của những cuộc thi về ATGT của những năm trước.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Giáo dục an toà n giao thông

Nội dung:
Hoạt động:

Trình bày tiểu phẩm

1. Mục tiêu hoạt động:
- Học sinh biết về một số quy đònh khi tham gia giao thông.
- Học sinh có kó năng an toàn khi tham gia giao thông; có kó năng tuyên truyền
mọi người cùng thực hiện.
- Có ý thức hơn khi tham gia giao thông VÌ MỘT XÃ HỘI AN TOÀN KHÔNG
TAI NẠN.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp, tổ khối.
- Đòa điểm: Sân trường.
- Thời lượng: 1 buổi
- Thời điểm: Ngày thứ bảy.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Tiểu phẩm về an toàn giao thông.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Dụng cụ để thực hiện tiểu phẩm.
- Trang trí sân khấu; Khẩu hiệu hành động:
TẤT CẢ CÙNG Ý THỨC HƠN KHI THAM GIA GIAO THƠNG
VÌ MỘT XÃ HỘI AN TỒN – KHƠNG TAI NẠN

5. Các bước tiến hành:
- Chuẩn bò tiểu phẩm, cho các tổ, lớp tập dượt:
+ Đọc tiểu phẩm.
+ Phân vai.
+ Chọn trang phục, đạo cụ,…
+ Tập dượt.
- Trình bày tiểu phẩm.
- HS phát biểu cảm nghó về các tiểu phẩm, nêu những hành động đúng, những
hành động sai trong các tiểu phẩm  rút ra bài học cho bản thân khi tham gia giao
thông.
- Nhận xét, đánh giá, khen ngợi cho các nhóm.
- Phát biểu căn dặt học sinh thực hiện tốt ATGT và tuyên truyền cho mọi người
cùng thực hiện.
6. Tư liệu:
- Một số kòch bản tiểu phẩm của các năm trước, lớp khác.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp

THÁNG: 10
Nội dung:

tay bè bạn
Giáo dục tình cả m bạn bè

Hoạt động:

Chủ điểm: Vòng

Vòng tay bè bạn

1. Mục tiêu hoạt động:
- Học sinh biết cách giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập.
- Yêu thương bạn bè, đoàn kết, biết thông cảm cho nhau.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp.
- Đòa điểm: Phòng học.
- Thời lượng: 1 buổi.
- Thời điểm: Sinh hoạt lớp, giờ ra chơi.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Kể chuyện về tình cảm bạn bè.
- Thực hành giúp đỡ nhau trong học tập.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Đàn, nhạc, loa, âm ly.
5. Các bước tiến hành:
- Hát bài hát ca ngợi tình bạn bè.
- Kể những chuyện, đọc thơ, ca dao, tục ngữ về tình cảm bạn bè.
- Kể những câu chuyện thực tế về bản thân các em đã giúp đỡ bạn bè hay được
bạn bè giúp đỡ.
- Hình thành các “Đôi bạn cùng tiến”, “Nhóm học tập”.
- Hướng dẫn cho học sinh các kó năng giúp đỡ các bạn vươn lên trong học tập.
- Thực hành giúp đỡ nhau trong học tập.
- Trò chơi nhỏ thể hiện tinh thần đoàn kết.
- Nhận xét, động viên, khích lệ cho việc duy trì thực hiện.
6. Tư liệu:
- Những câu chuyện, thơ, ca dao, tục ngữ cảm động về tình cảm bạn bè Như:
Mười năm cõng bạn đến trường…







Hoạt động ngoài giờ lên lớp

THÁNG: 10
Nội dung:

tay bè bạn
Giáo dục tình cả m bạn bè

Hoạt động:

Chủ điểm: Vòng

Vòng tay bè bạn

1. Mục tiêu hoạt động:
- Học sinh biết cách giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập.
- Yêu thương bạn bè, đoàn kết, biết thông cảm cho nhau.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp.
- Đòa điểm: Phòng học.
- Thời lượng: 1 buổi.
- Thời điểm: Sinh hoạt lớp, giờ ra chơi.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Kể chuyện về tình cảm bạn bè.
- Thực hành giúp đỡ nhau trong học tập.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Đàn, nhạc, loa, âm ly.
5. Các bước tiến hành:
- Hát bài hát ca ngợi tình bạn bè.
- Kể những chuyện, đọc thơ, ca dao, tục ngữ về tình cảm bạn bè.
- Kể những câu chuyện thực tế về bản thân các em đã giúp đỡ bạn bè hay được
bạn bè giúp đỡ trong tuần qua.
- Nêu những tiến bộ, những điều học được của bản thân từ việc thực hiện phong
trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Nhóm học tập”.
 GV nêu ý nghóa của những việc làm đó: biết giúp đỡ, yêu thương bạn bè,
cùng nhau tiến bộ, tình cảm bạn bè thêm đoàn kết, gắn bó…
- Trò chơi nhỏ thể hiện tinh thần đoàn kết.
- Nhận xét, động viên, khích lệ HS duy trì thực hiện phong trào “Đôi bạn cùng
tiến”, “Nhóm học tập”.
6. Tư liệu:
- Những câu chuyện, thơ, ca dao, tục ngữ cảm động về tình cảm bạn bè Như:
Mười năm cõng bạn đến trường…







Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Nội dung:

Giáo dục nhâ n ái, nhân đạ o

Hoạt động:

Ủng hộ, quyên góp.

1. Mục tiêu hoạt động:
- Giáo dục lòng nhân ái, cảm thông chia sẻ với những bạn, những người có hoàn
cảnh khó khăn.
- Rèn kó năng giao tiếp, kó năng ứng xử, kó năng thể hiện sự cảm thông.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp, theo khối, cả trường.
- Đòa điểm: Sân trường, hội trường
- Thời lượng: tiến hành trong khoảng thời gian 2 tuần kể từ lúc phát động quyên
góp và tổng kết.
- Thời điểm: Ngày thứ bảy, giờ sinh hoạt dưới cờ
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Quyên góp ủng hộ vật chất (sách vở, quần áo, đồ dùng, tiền,…), ủng hộ về tinh
thần (đến thăm hỏi, viết thư bày tỏ sự cảm thông, chia sẽ và động viên,…) đối với các
bạn vượt khó trong học tập, trẻ em và nhân dân vùng bò thiên tai, lũ lụt, những người
già neo đơn không nơi nương tựa, những người khuyết tật.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Sách vở, đồ dùng, quần áo, tiền,…
- Giấy viết thư, bút viết, phong bì, tem thư.
- Phương tiện đi lại
5. Các bước tiến hành:
- Phát động quyên góp ủng hộ (nêu ý nghóa của việc làm cao đẹp này, tình đoàn
kết tương thân, tương ái…) trong giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp cuối tuần.
- HS chuẩn bò quyên góp, ủng hộ hoặc viết thư động viên, thăm hỏi, …
- Tổ chức buổi lễ phát động:
+ Nêu ý nghóa của việc ủng hộ, quyên góp;
+ Từng em lên trao quà ủng hộ;
+ Thu thập, đóng gói các đồ quyên góp ủng hộ theo nhóm, theo lớp.
- Phát biểu ý kiến của học sinh.
- Tổng kết, khen ngợi.
- Chuyển thư, quà quyên góp ủng hộ đến cho người nhận.
6. Tư liệu:
- Phim ảnh nơi xảy ra bão lũ hoặc những câu chuyện về hoàn cảnh người cần
được ủng hộ.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Nội dung:

Giáo dục nhâ n ái, nhân đạ o

Hoạt động:

Đi thăm người già neo đơn,
người khuyết tật trong đòa phương

1. Mục tiêu hoạt động:
- Giáo dục lòng nhân ái, cảm thông chia sẻ với những bạn, những người có hoàn
cảnh khó khăn.
- Rèn kó năng giao tiếp, kó năng ứng xử, kó năng thể hiện sự cảm thông.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp, theo khối, cả trường.
- Đòa điểm: Gia đình người già neo đơn hoặc người khuyết tật tại đòa phương
- Thời lượng: 1 buổi
- Thời điểm: Ngày thứ bảy
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Đi thăm gia đình người già neo đơn không nơi nương tựa, hoặc người khuyết tật.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Quà trao tặng
- Chổi, cuốc, búa đóng đinh, đinh, giây thép,…
5. Các bước tiến hành:
- Tìm hiểu thực tế để xác đònh đối tượng gia đình sẽ đến thăm, những việc cần
làm trong buổi đến thăm. Ví dụ: quét dọn sân vườn, làm cỏ, hàng rào, sửa chữa nhà
cửa…
- Tiến hành đi thăm hỏi:
+ Giới thiệu, trao quà.
+ Trò chuyện cùng gia đình
+ Giúp đỡ gia đình làm một số công việc
- Trở về trường:
+ Kể về chuyến đi thăm: những việc em đã làm; những việc em học được, cảm
nhận được.
+ Nêu ý nghóa của hành động thăm hỏi đó.
- Tổng kết, khen ngợi.
6. Tư liệu:







Hoạt động ngoài giờ lên lớp

THÁNG: 11

Chủ điểm: Biết
Nội dung:

giá o
Hoạt động:

ơn thầy cô giáo
Giáo dục lò n g kính trọng, biế t ơn thầ y cô
Làm báo tường

1. Mục tiêu hoạt động:
- Học sinh biết kính trọng thầy cô giáo.
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, học sinh sẽ cố gắng vươn lên trong học tập.
- Có khả năng thể hiện bản thân, tạo tính mạnh dạn, tự tin…
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp, tổ khối, trường.
- Đòa điểm: Sân trường.
- Thời lượng: 3 tuần kể từ lúc phát động đến lúc hoàn thành báo tường.
- Thời điểm: Trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 3 tuần.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Kể chuyện về tình cảm học sinh dành cho thầy cô.
- Làm thơ, viết thư, làm báo tường.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Các bài thơ, ca, câu chuyện nói về thầy cô giáo
- Giấy khổ rộng, bút lông, bút màu.
5. Các bước tiến hành:
- Phát động phong trào thi đua “Hoa chăm ngoan”.
- Sưu tầm hoặc tự sáng tác các câu chuyện, bài thơ, bài hát ca ngợi thầy cô giáo.
- Làm báo tường:
+ Thành lập Ban biên tập nội dung
+ Tiến hành viết và trang trí.
- Tổng kết phong trào thi đua “Hoa chăm ngoan”  khen ngợi các bạn.
- Giới thiệu báo tường.
- Giáo viên phát biểu cảm nghó.
6. Tư liệu:
- Những câu chuyện, thơ, ca dao, tục ngữ cảm động về tình cảm thầy trò; báo
tường qua các năm.




 


Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Chủ điểm: Biết
Nội dung:

giá o
Hoạt động:

ơn thầy cô giáo
Giáo dục lò n g kính trọng, biế t ơn thầ y cô
Văn nghệ chào mừng

1. Mục tiêu hoạt động:
- Học sinh biết kính trọng thầy cô giáo.
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, học sinh sẽ cố gắng vươn lên trong học tập.
- Có khả năng thể hiện bản thân, tạo tính mạnh dạn, tự tin…
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp, tổ khối, trường.
- Đòa điểm: Sân trường.
- Thời lượng: 3 tuần kể từ lúc phát động đến lúc tổ chức văn nghệ. Riêng văn
nghệ1 buổi.
- Thời điểm: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Kể chuyện về tình cảm học sinh dành cho thầy cô.
- Múa hát, đọc thơ, diễn tiểu phẩm.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Đàn, nhạc, loa, âm ly; phông màn, trang trí…
- Cờ, hoa; quần áo, đạo cụ hóa trang…
5. Các bước tiến hành:
- Tập luyện văn nghệ.
- Phân công học sinh viết bài cảm nghó nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Dâng hoa tặng thầy cô giáo.
+ Học sinh phát biểu cảm nghó.
+ Múa hát, đọc thơ, kể chuyện
+ Giới thiệu báo tường.
+ Giáo viên phát biểu cảm nghó.
6. Tư liệu:
- Những câu chuyện, thơ, ca dao, tục ngữ cảm động về tình cảm thầy trò; báo
tường qua các năm.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Nội dung:

Giáo dục bả o vệ môi trườ n g
Hoạt động:

Triển lãm

1. Mục tiêu hoạt động:
- Học sinh biết bảo vệ môi trường là vì cuộc sống hôm nay và mai sau.
- Học sinh biết tuyên truyền cho mọi người cùng thực hiện.
- Yêu môi trường sống xung quanh.
- Có khả năng thể hiện năng khiếu vẽ của mình; khả năng thuyết trình.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp, trường.
- Đòa điểm: Phòng học.
- Thời lượng: 2 tuần kể từ khi phát động đến lúc kết thúc triển lãm
- Thời điểm: Sinh hoạt lớp, giờ ra chơi, ngày thứ bảy.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Thi vẽ tranh bảo vệ môi trường.
- Tổ chức triển lãm.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Bút giấy, màu vẽ.
- Băng rôn, khẩu hiệu, pano về vấn đề bảo vệ môi trường.
- Phần thưởng cho các bài vẽ.
5. Các bước tiến hành:
- Phát động phong trào vẽ tranh tuyên truyền cho bảo vệ môi trường để học sinh
tìm hiểu nội dung, cách thể hiện.
- Thành lập ban giám khảo.
- Trang trí phòng triển lãm.
- Thi vẽ tranh - chấm điểm.
- Tổ chức triển lãm - thuyết trình về nội dung tranh thể hiện.
- Tổng kết, trao giải.
- Nhận xét, đánh giá
6. Tư liệu:
- Tài liệu về bảo vệ môi trường.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Nội dung:

Giáo dục bả o vệ môi trườ n g

Hoạt động:

Ra quân thu gom rác thải

1. Mục tiêu hoạt động:
- Học sinh biết bảo vệ môi trường là vì cuộc sống hôm nay và mai sau.
- Học sinh biết tuyên truyền cho mọi người cùng thực hiện.
- Yêu môi trường sống xung quanh.
- Có khả năng thể hiện năng khiếu vẽ của mình; khả năng thuyết trình.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp, trường.
- Đòa điểm: Phòng học.
- Thời lượng: 1 buổi
- Thời điểm: Một ngày nào đó trong tuần.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Ra quân thu gom rác thải.
- Viết báo cáo về tình hình rác thải tại đòa phương
4. Tài liệu và phương tiện:
- Băng rôn, khẩu hiệu, tranh vẽvề vấn đề bảo vệ môi trường.
- Chổi, cuốc, cào cỏ, thùng rác,…
5. Các bước tiến hành:
- Học sinh đi thăm (mang theo Băng rôn, khẩu hiệu, tranh vẽ về vấn đề bảo vệ
môi trường) một số nơi tại đòa phương có tình trạng thải rác bừa bãi. Bao gồm: nước
thải, khí thải, rác thải rắn; thả rong gia súc; đi vệ sinh không đúng nơi…
- Ra quân thu dọn rác thải ở một vài đòa điểm.
- Viết báo cáo về tình hình rác thải tại đòa phương, ý thức của người dân trong
việc giữ gìn môi trường sống  Nêu lên các hướng giải pháp.
- Trình bày các bài báo cáo.
- Nhận xét, đánh giá.
6. Tư liệu:
- Tài liệu về bảo vệ môi trường.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp

THÁNG: 12

Chủ điểm: Uống

nước nhớ nguồn
Nội dung:
Giáo dụ c lò n g tự hà o và biế t ơn đối vớ i
những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ
quốc
Hoạt động:

Viếng đài tưởng niệm

1. Mục tiêu hoạt động:
- Giáo dục các em truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghóa của dân
tộc ta.
- Biết trân trọng, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó.
- Giáo dục các em lòng biết ơn; tự hào, kính trọng anh bộ đội, gia đình thương
binh liệt só.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo khối lớp/ toàn trường.
- Đòa điểm: Đài tưởng niệm đòa phương.
- Thời lượng: 1 buổi
- Thời điểm: Tổ chức vào dòp kỉ niệm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam 22/12.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Viếng đài tưởng niệm.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Loa, âm ly.
- Hương nhang, bó hoa.
- Chổi, thùng rác, cào cỏ.
5. Các bước tiến hành:
a) Chuẩn bò:
- Xây dựng kế hoạch viếng thăm nghóa trang liệt só và thông qua BGH.
- Thành lập ban tổ chức: Mời đại diện cha mẹ học sinh của lớp làm thành viên
ban tổ chức.
- Liên hệ với người chăm sóc đài tưởng niệm, đại diện Hội Cựu chiến binh đòa
phương để giao lưu, kể chuyện về những chiến công vẻ vang và sự hi sinh anh dũng
của các anh hùng liệt só tiêu biểu.
- Hướng dẫn các em HS tự tìm hiểu về những tấm gương anh dũng, hi sinh dũng
cảm người đòaphương qua người lớn trong gia đình, tư liệu, sách, báo,…
- Chuẩn bò một số tiết mục văn nghệ: đọc thơ, hát, trò chơi trong buổi giao lưu.
- Viết lời phát biểu cảm tưởng.
b) Viếng đài tưởng niệm:







Hoạt động ngoài giờ lên lớp
- Hướng dẫn học sinh xếp thành hàng đôi trước đài tưởng niệm.
- Học sinh lên thắp hương, đặt hoa dưới chân tượng đài.
- Đại diện học sinh đọc lời phát biểu cảm tưởng thể hiện lòng biết ơn về sự hi
sinh to lớn của các anh hùng liệt só đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc; hứa
quyết tâm học tập để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
- Tiến hành làm vệ sinh: nhặt cỏ, quét dọn trong khuôn viên đài tưởng niệm.
- Giao lưu, kể chuyện về các anh hùng liệt só người đòa phương.
+ Đại điện Hội CCB kể cho các em về những tấm gương anh hùng liệt só tiêu
biểu gắn với những chiến công và sự hi sinh anh dũng, quả cảm trong chiến đấu chống
quân thù.
+ Tổ chức trò chơi, múa hát ca ngợi công ơn anh bộ đội và sự hi sinh của các anh
hùng liệt só.
+ Đại diện học sinh cảm ơn CCB và hứa chăm ngoan, học giỏi.
c) Tổng kết, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá ý thức thái độ của học sinh trong buổi tham quan.
- Cảm ơn ban quản lí đài, CCB, nhắc nhở học sinh học tập xứng đáng với sự hi
sinh lớn lao của các anh hùng liệt só.
6. Tư liệu:
- Tài liệu lòch sử đòa phương.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Chủ điểm: Uống

nước nhớ nguồn
Nội dung:
Giáo dụ c lò n g tự hà o và biế t ơn đối vớ i
những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ
quốc

Xem phim lòch sử về 2 cuộc kháng chiến chống
Pháp và chống Mỹ.
Hoạt động:

1. Mục tiêu hoạt động:
- Giáo dục các em truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghóa của dân
tộc ta.
- Biết trân trọng, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó.
- Giáo dục các em lòng biết ơn; tự hào, kính trọng anh bộ đội, gia đình thương
binh liệt só.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo khối lớp/ toàn trường.
- Đòa điểm: Phòng học
- Thời lượng: Tìm hiểu thực tế 1 tuần, xem phim 1 buổi
- Thời điểm: Ngày thứ Bảy.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Xem phim tài liệu.
- Tìm hiểu thực tế về một người đã từng tham gia cách mạng hay chú bộ đội tại
đòa phương.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Máy vi tính, máy chiếu; âm li, loa.
- Các thước phim cần chiếu
5. Các bước tiến hành:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đến thăm một người đã từng tham gia cách mạng
hay chú bộ đội tại đòa phương; lắng nghe những chuyện kể của họ.
- Giáo viên chuẩn bò các thước phim lòch sử về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp,
chống Mỹ của dân tộc, về những con người đã làm nên chiến thắng đó (có thời lượng
khoảng 40 phút, nội dung thật xúc tích, đầy đủ về bố cục và phù hợp với tâm lý lứa
tuổi).
- Đưa ra một số câu hỏi để học sinh cần nắm nội dung trong khi xem phim.
- Tiến hành chiếu phim.
- Thảo luận về nêu nội dung phim.
- Kể thực tế về một người đã từng tham gia cách mạng hay chú bộ đội tại đòa
phương mà em đã tìm hiểu.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp
- Nhận xét, khen ngợi.
6. Tư liệu:
- Tài liệu lòch sử đòa phương.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Nội dung:
Hoạt động:

Giáo dục sứ c khỏ e

Rửa tay bằng xà phòng

1. Mục tiêu hoạt động:
- Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, phòng tránh một số bệnh thường gặp.
- Biết 6 bước rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh một số bệnh.
- Biết tuyên truyền mọi người phòng tránh một số bệnh.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp/ toàn trường.
- Đòa điểm: Sân trường.
- Thời lượng: 1 buổi.
- Thời điểm: Giờ ra chơi, sinh hoạt lớp, thứ bảy.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Thực hành rửa tay bằng xà phòng phòng tránh bệnh.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Loa, âm ly.
- Tranh ảnh về vệ sinh phòng bệnh.
- Xà phòng, thau nhựa, nước sạch, khăn tay.
- Máy chiếu, vi tính, đóa CD về vệ sinh phòng bệnh.
5. Các bước tiến hành:
- Cho học sinh xem phim ảnh về tác hại, nguyên nhân và vệ sinh phòng bệnh
tay - chân - miệng, viêm gan A, giun sán,… (liên quan đến đường tiêu hóa, đôi tay).
- Hỏi đáp nhanh một số nguyên nhân, tác hại và cách phòng một số bệnh trên.
- Hỏi đáp nhanh về tình hình thực tế việc giữ gìn đôi tay của các em, của những
người thân trong gia đình.
- Nêu ý nghóa của việc giữ vệ sinh đôi tay đối với phòng bệnh.
- HD 6 bước rửa tay bằng xà phòng.
- Thực hành rửa tay bằng xà phòng.
- Tổng kết, căn dặn học sinh về nhà thực hiện và tuyên truyền cho mọi người
biết, thực hành theo.
6. Tư liệu:
- Tài liệu nói về nguyên nhân, tác hại, cách phòng tránh một số bệnh về đường
tiêu hóa, liên quan đến việc giữ sạch sẽ đôi tay.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Nội dung:
Hoạt động:

Giáo dục sứ c khỏ e

Giao lưu cùng nhân viên y tế học đường

1. Mục tiêu hoạt động:
- Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, phòng tránh một số bệnh thường gặp.
- Biết ăn sạch, uống sạch, ở sạch để phòng bệnh.
- Biết tuyên truyền mọi người phòng tránh một số bệnh.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp/ toàn trường.
- Đòa điểm: Phòng học.
- Thời lượng: 1 buổi.
- Thời điểm: Giờ ra chơi, sinh hoạt lớp, thứ bảy.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Tuyên truyền về 3 sạch: ăn sạch, uống sạch, ở sạch để phòng bệnh.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Tranh ảnh về vệ sinh phòng bệnh.
5. Các bước tiến hành:
- Giáo viên liên hệ với nhân viên y tế học đường, thống nhất ngày giờ làm việc,
thống nhất nội dung cần tuyên truyền.
- Tiến hành giao lưu cùng nhân viên y tế học đường:
+ Cho học sinh xem phim ảnh về tác hại, nguyên nhân và vệ sinh phòng bệnh
tay - chân - miệng, viêm gan A, giun sán,… (liên quan đến việc ĂN - UỐNG - Ở).
- Hỏi đáp nhanh một số nguyên nhân, tác hại và cách phòng một số bệnh trên.
- Hỏi đáp nhanh về tình hình thực tế việc giữ gìn đôi tay của các em, của những
người thân trong gia đình.
- Hướng dẫn các kỹ năng làm sao để thực hiện được ĂN SẠCH - UỐNG SẠCH Ở SẠCH và những điều cần tránh.
- Tổng kết, căn dặn học sinh về nhà thực hiện và tuyên truyền cho mọi người
biết, thực hành theo.
6. Tư liệu:
- Tài liệu nói về nguyên nhân, tác hại, cách phòng tránh một số bệnh về đường
tiêu hóa, liên quan đến việc giữ sạch sẽ đôi tay.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp

THÁNG: 1
Chủ điểm:
Nội dung:

Ngày Tết quê em
Giáo dục truyề n thố n g dâ n tộc

Hoạt động:

Giới thiệu về truyền thống văn hóa dân tộc
và Tết cổ truyền

1. Mục tiêu hoạt động:
- HS biết chuyện cổ tích về truyền thống văn hóa quê hương như: truyện cổ tích
Bánh chưng, bánh dày, Sự tích quả dưa hấu.
- Giới thiệu cho các em biết Tết cổ truyền văn hóa của dân tộc ta là Tết Nguyên
Đán.
- Biết trang trí cho ngày Tết thêm vui và ấm áp.
- GD cho các em chơi xuân tiết kiệm.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp.
- Đòa điểm: Phòng học.
- Thời lượng: 2 tuần kể từ lúc chuẩn bò cho đến lúc hoàn thành.
- Thời điểm: Dòp Tết Nguyên đán.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Kể chuyện truyền thống văn hóa quê hương.
- Thực hành làm một sản phẩm trang trí cho ngày Tết.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Kéo, giấy màu, dây kim tuyến…
- Tranh dân gian ngày Tết, câu đối,
5. Các bước tiến hành:
- HD để học sinh tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc qua báo đài, người lớn
trong gia đình. Những vấn đề như sau: Ý nghóa của ngày Tết, các sự tích như: Bánh
chưng, bánh dầy, Cây nêu ngày Tết, Đưa ông Táo về Trời, Làm Tất niên, Đón giao
thừa…; Tình cảm của người thân trong gia đình… Tìm hiểu về cách trang trí nhà cửa
chuẩn bò đón Tết.
- Tổ chức tìm hiểu về ngày Tết: Thi kể chuyện.
- Nhận xét, khen ngợi.
- Tổ chức cho học sinh tập làm một số sản phẩm ngày Tết, như trang trí nhà cửa,
gói cốm,…
- Tổng kết.
6. Tư liệu:
- Những câu chuyện, sự về ngày Tết.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp

THÁNG: 2

Em yêu Tổ quốc Việt Nam
Giáo dục tình yêu đố i vớ i quê hương, đấ t
Chủ điểm:

Nội dung:

nướ c
Hoạt động:

Tham quan một di tích lòch sử, di tích văn hóa ở
đòa phương

1. Mục tiêu hoạt động:
- HS biết di tích lòch sử, di tích văn hóa của đòa phương.
- HS thêm yêu quê hương, đất nước; hứa quyết tâm học tập và rèn luyện tốt để
mai này xây dựng quê hương đất nước.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp.
- Đòa điểm: Khu di tích lòch sử, di tích văn hóa đòa phương.
- Thời lượng: 1 buổi
- Thời điểm: Dòp đầu năm.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Những câu chuyện xung quanh di tích lòch sử, di tích văn hóa đòa phương.
- Dã ngoại; Kể chuyện.
- Thực hành làm vệ sinh di tích.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Các câu chuyện về di tích lòch sử, di tích văn hóa đòa phương.
- Cuốc, chổi, thùng đựng rác.
- Cây hoa để lưu niệm; bình nước.
5. Các bước tiến hành:
Chuẩn bị
a) Đối với GV:
- Lên kế hoạch cho buổi dã ngoại.
- Liên hệ với người bảo vệ, chăm sóc, cai quản khu di tích lòch sử, di tích văn hóa
đòa phương.
- Lập bảng nội quy khi đi tham quan
b) Đối với HS:
- Tìm hiểu trước về khu di tích lòch sử, di tích văn hóa đòa phương.
Tiến hành hoạt động
- GV: Nêu nội quy khi đi tham quan.
- GV hoặc người cai quản khu di tích giới thiệu sơ lược về khu di tích lòch sử, di
tích văn hóa đòa phương.
HS: - Nêu những câu hỏi, thắc mắc.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp
- Thi kể những gì mình biết về khu di tích lòch sử, di tích văn hóa đòa phương.
- Trồng cây, dọn vệ sinh:
- GV giảng thêm: Phải biết yêu quý và tôn tạo cảnh đẹp trong khu di tích. Không
xả rác, không xâm phạm cảnh quan thiên nhiên của các di tích.
- HS: Đưa ra những lời nhắc nhở, tạo ra những biển báo nhắc nhở các bạn hãy
không xả rác, không xâm phạm cảnh quan thiên nhiên của các di tích.
- Tiến hành trồng cây lưu niệm, thu dọn vệ sinh.
- Quay lại trường.
6. Tư liệu:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Hoạt động ngoài giờ lên lớp

THÁNG: 3

Yêu quý mẹ và cô
Nội dung:
Giáo dục tình cả m yê u quý đối với bà , mẹ và
cô giáo, chò
em gá i
Chủ điểm:

Hoạt động:

Sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3)

1. Mục tiêu hoạt động:
- Hiểu ngày 8 tháng 3 là ngày kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ.
- Biết dành những gì tốt đẹp cho người mẹ và chò em gái.
2. Quy mô, đòa điểm, thời lượng, thời điểm tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp.
- Đòa điểm: Trong lớp.
- Thời lượng: 1 buổi
- Thời điểm: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
3. Nội dung và hình thức hoạt động:
- Kỉ niệm ngày thành lập Quốc tế Phụ nữ.
- Mittinh, văn nghệ, kể chuyện, đọc thơ.
4. Tài liệu và phương tiện:
- Chuẩn bò tài liệu nói về ngày 8 tháng 3.
- Hoa quả, bánh kẹo.
5. Các bước tiến hành:
Chuẩn bị
a) Đối với GV:
- Lên kế hoạch cho buổi mittinh.
- Hướng dẫn trang trí phòng sinh hoạt.
b) Đối với HS:
- Tìm hiểu trước về ngày Quốc tế Phụ nữ.
- Sưu tầm bài hát, bài thơ, câu chuyện ca ngợi người phụ nữ, người mẹ, cô giáo…
- Trang trí phòng sinh hoạt.
Tiến hành hoạt động
. Hoạt động 1: Tìm hiểu về ngày 8 tháng 3:
- GV: Gợi cho HS nói những hiểu biết về ngày 8 tháng 3.
- HS: Nói trước lớp những hiểu biết về ngày 8 tháng 3.
- GV bổ sung: Ngày 8/3 ghi dấu ấn 1 ngày đấu tranh đòi quyền tự do, bình đẳng
của phụ nữ. Sau trở thành ngày Quốc tế Phụ nữ.
- HS: Viết ra giấy những việc sẽ làm trong ngày 8/3. Trình bày trước lớp.
Hoạt động 2: Hát bài hát ca ngợi người mẹ







Hoạt động ngoài giờ lên lớp
- GV Dạy hát bài: Chỉ có một trên đời ý thơ Liên Xô, nhạc Trương Quang Lục.
- GV HD tìm hiểu nội dung bài hát.
Hoạt động 3: Thi kể chuyện, đọc thơ… ca ngợi người phụ nữ:
- GV giảng: người phụ nữ có thể là người bà, người mẹ, cô giáo, nữ anh hùng,…
- HS: Thi kể chuyện (có thể kể về sự tích anh hùng, nỗi vất vả, sự chăm lo gia
đình của người phụ nữ.
- Nhận xét, tuyên dương.







Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Nội dung: TƠN TRỌNG , THÂN THIỆN , ĐỒN KẾT VỚI CÁC BẠN GÁI
.
I/ MỤC TIÊU: Giúp HS :
- HS biết tơn trọng , thân thiện và đồn kết với các bạn gái . .
- Biết cư xử và thể hiện tốt tình cảm thương u với các bạn gái .
II/ QUY MƠ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI ĐIỂM, THỜI LƯỢNG:
- Quy mơ: Tổ chức theo lớp
- Địa điểm: Sân trường
- Thời điểm: tiết sinh hoạt
- Thời lượng : 20 phút
III/ NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1. Nội dung:
- Vai trò của thành viên trong lớp .
2. Hình thức hoạt động:
- HS sưu tầm thơ ca, sách báo ca ngợi người phụ nữ Việt nam.
IV/ TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN:
- Một số bài hát , câu ca dao tục ngữ .
V/ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
*Hoạt động 1 : Tun truyền , giáo dục
- GV tun truyền , giáo dục cho HS biết sự cần thiết và quan trọng tình cảm
thương u với các bạn gái .
- Nhắc nhở HS phải biết thương u , tơn trọng và nhường nhịn đối với các
bạn gái trong lớp .
*Hoạt động 2 : Ca múa hát , đọc thơ…
- Hát tập thể bài : Em u trường em
- tổ chức cho học sinh thi đọc những bài thơ, câu ca dao ,tục ngữ ,kể chuyện
- GV theo dõ , nhận xét , tun dương
- Liên hệ GDHS : Bạn bè trong lớp các em phải biết tơn trong , thân
thiện , đồn kết với các bạn gái .







Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×