Tải bản đầy đủ

Phân tích đk ra đời và 2 thuộc tính của hàng hóa SLĐ tại sao nói hh SLĐ là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn chung của tư bản

Đề 1: Phân tích đk ra đời và 2 thuộc tính của hàng hóa SLĐ. Tại sao nói hh SLĐ là
chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn chung của tư bản.


Điều kiện ra đời:

Theo C.Mác, SLĐ là tòa bộ các thể lực và trí lực ở trong thân thể một con người,
trong nhân cách sinh động của con người, thể lực và trí lực mà con người phải làm
cho hoạt động để sản xuất ra những vật có ích.
Trong bất cứ xã hội nào, SLĐ cũng là đk cơ bản của sản xuất, nhưng k phải trong
bất kỳ đk nào, SLĐ cũng là hàng hóa. SLĐ chỉ có thể trở thành hàng hóa trong
những đk lịch sử nhất định:
-

Người có SLĐ phải được tự do về thân thể, làm chủ được SLĐ của mình và
có quyền bán SLĐ của mình như một hàng hóa. Điều này có nghĩa là SLĐ
của người nô lệ không phải là hàng hóa vì bản thân anh ta thuộc sở hữu của

-

chủ nô, anh ta cũng k có quyền bán SLĐ của mình.

Người có SLĐ phải bị tước đoạt hết mọi TLSX và TLSH, họ trở thành người
“vô sản”, buộc phải bán SLĐ để tồn tại. Điều này có nghĩa là SLĐ của ng
thợ thủ công cũng k phải hàng hóa, vì anh ta vẫn có TLSX để tạo ra sản
phẩm nuôi sống mình, chứ k phải bán SLĐ để sinh tồn.

Sự tồn tại đồng thời của hai đk nói trên tất yếu biến SLĐ thành hàng hóa. Tuy
nhiên, trong các hình thái xã hội trước CNTB chỉ có sản phẩm lao động mới là
hàng hóa. Tức là chỉ đến khi sản xuất hàng hóa phát triển đến một mức độ nhất
định nào đó, khi các hình thái xã hội cũ bị phá vỡ, thì mới xuất hiện những đk trên
ra đời.


2 thuộc tính hàng hóa SLĐ:
Cũng giống như mọi hàng hóa khác, hàng hóa SLĐ cũng có 2 thuộc tính :
giá trị và giá trị sử dụng.
Giá trị hàng hóa SLĐ:
Giá trị hàng hóa bằng hao phí LĐXH để sản xuất ra hàng hóa đó. Giá
trị hàng hóa SLĐ cũng bằng hao phí LĐXH để sản xuất ra SLĐ. SLĐ
chỉ tồn tại như năng lực sống của con người. Muốn tái sản xuất ra
năng lực đó, người công nhân phải tiêu dùng một lượng TLSH nhất
định về ăn, mặc, ở, học nghề…ngoài ra phải thỏa mãn nhu cầu gia
đình và con cái anh ta nữa. Có như vậy SLĐ mới đc sản xuất và tái

o

o
o


sản xuất liên tục.
Gía trị hh SLĐ bao hàm cả yếu tố tinh thần và lịch sử.
Lượng giá trị hàng hóa SLĐ do 3 bộ phận hợp thành:
Gía trị TLSH về vật chất và tinh thần cần thiết để tái sx SLĐ, duy trì
đs bản thân người CN.
Gía trị TLSH cho gia đình, con cái người CN.
Phí tổn đào tạo người CN.

Gía trị sử dụng hàng hóa SLĐ:
Hàng hóa thông thường sẽ mất dần giá trị và giá trị sử dụng trong quá
trình tiêu dùng. Thế nhưng, SLĐ là 1 loại hàng hóa đặc biệt, nó tạo ra
giá trị thặng dư khi bị tiêu dùng. Trong quá trình lao động, người LĐ
sử dụng SLĐ để sx 1 hàng hóa khác, đó đồng thời cũng là quá trình
tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị hàng hóa SLĐ.
 Gía trị hh SLĐ có tính đb, nó là nguồn gốc sinh ra giá trị, tức là
bản thân nó có thể tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của nó. Nhờ
đó mà tiền tệ có thể biến thành tư bản.Lý giải:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×