Tải bản đầy đủ

GA the chat 1924 thang di trong duong hep co mang vat tren tay

Giáo án
Lĩnh vực

: Phát triển Thể Chất

Chủ đề

: Những con vật đáng yêu

Đề tài

: +) Đi trong đờng hẹp có mang vật trên tay
+) Trò chơi vận động Trời nắng - trời ma

Lứa tuổi

: 19 - 24 tháng

Thời gian

: 8 - 10 phút


Ngời dậy

: Trần Thị Hằng

Đơn vị

: Trờng Mầm Non Hồng An

I - Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên và thực hiện đợc vận động Đi trong đờng hẹp có mang vật trên
tay.
- Trẻ nhớ tên trò chơi và biết chơi cùng cô, cùng bạn.
2. Kĩ năng
- Rèn cho trẻ khéo léo khi đi trong đờng hẹp chân không chạm vào hoa cỏ ven
đờng.
- Phát triển cơ chân cho trẻ, trẻ có phản xạ nhanh nhẹn qua trò chơi vận động:
Trời nắng, trời ma.
3. Giáo dục
Trẻ ngoan, tích cực tham gia vào các hoạt động.
II - Chuẩn bị:
- Cô nghiên cứu tài liệu soạn và thuộc giáo án.
- Chỗ học của trẻ an toàn rộng rãi, không chớng ngại vật (trẻ ngồi ghế).
- Trang phục cô trẻ gọn gàng.
- Bao cát màu xanh, màu đỏ.
- Hộp quà màu xanh, màu đỏ.
- Mô hình nhà bác Gấu.
- 2 đờng thẳng làm đờng hẹp dài 2,5 - 3m.
- Mũ thỏ cho đủ cô và trẻ.
1


III - Tiến trình hoạt động
Hoạt động của cô
1. ổn định - Kiểm tra sức khoẻ - Khởi động.

Hoạt động của trẻ

- Cô cho trẻ lại gần cô. Cô kiểm tra trang phục sức khoẻ

của trẻ, cho trẻ làm các chú thỏ con đi dạo chơi 1->2phút Trẻ đi theo cô
(cho trẻ đi nhanh, chậm, chạy, đi bình thờng).
2. Trọng động
* Hoạt động 1: Giới thiệu tên vận động
- Cho trẻ quan sát hình ảnh trên màn hình và cô giới
thiệu Bác Gấu đang đi giữa trời ma vì ma to quá làm đổ
nhà của bác Gấu nên bác Gấu đã tìm đến nhà Thỏ trắng Trẻ quan sát và lắng
để trú ma. Thỏ trắng rất tốt bụng đã cho bác Gấu vào nhà nghe
Thỏ còn giúp bác Gấu sửa lại nhà. Nhng trong quá trình
bác Gấu và Thỏ trắng sửa lại nhà còn thiếu một số
nguyên vật liệu. Vậy các chú Thỏ hãy chuyển giúp bác
Gấu những bao vật liệu nhé. Để chuyển đợc những bao
vật liệu đến giúp bác Gấu chúng ta phải đi qua một con
đờng hẹp. Để cám ơn các chú Thỏ bác Gấu đã chuẩn bị Trẻ quan sát
rất nhiều hộp quà để tặng các con đấy. Các chú Thỏ hãy
chọn 1 hộp quà và mang về trong con đờng hẹp. Để thực
hiện tốt các chú Thỏ quan sát Thỏ mẹ làm trớc nhé.
* Hoạt động 2: Cô làm mẫu
- Cô làm mẫu lần 1 không phân tích
- Cô làm mẫu lần 2 phân tích: Thỏ mẹ ngồi cạnh A, Thỏ
mẹ đứng dậy đi đến trớc con đờng, cầm một bao vật liệu
bằng 2 bàn tay. Thỏ mẹ bớc đi trong con đờng hẹp, khi đi
mắt nhìn về phía trớc, đầu không cúi, chân khéo léo để
không chạm bụi hoa bụi cỏ 2 bên đờng. Đến nơi Thỏ mẹ
đặt bao vật liệu vào rổ giúp bác Gấu. Thỏ mẹ chọn 1 hộp
quà và quay trở về trong đờng hẹp. Khi đi hết đoạn đờng
Thỏ mẹ đặt hộp quà vào rổ, sau đó về chỗ ngồi.
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
2


- Cô gọi 1 trẻ lên thực hiện, cô quan sát sửa sai cho trẻ.
- Lần lợt từng trẻ thực hiện. Cô quan sát sửa sai cho trẻ.
Động viên trẻ kịp thời, giáo dục trẻ.
- Cô thực hiện lại 1 lần.

Trẻ lên thực hiện.

* Hoạt động 4: Trò chơi vận động trời nắng, trời ma.
Bác Gấu đã có đủ vật liệu để hoàn thành nhà của mình Trẻ lần lợt thực hiện
rồi. Bác Gấu khen các chú Thỏ rất tốt bụng và khéo léo
trong vận động: Đi trong đờng hẹp có mang vật trên
tay Bác Gấu mời tất cả các chú Thỏ đi tắm nắng cùng
bác Gấu đấy. Khi đến câu hát trời ma các chú Thỏ phải Trẻ chơi cùng cô, cùng
bạn

chạy ngay về nhà Bác Gấu để trú ma.
Cho trẻ chơi 2 lần.
* Hoạt động 5: Mở rộng - Giáo dục.
Cho trẻ quan sát nhà bác Gấu có các con vật nuôi. Cô
giáo dục trẻ về dinh dỡng và vệ sinh môi trờng.
- Nhắc lại tên vận động cho trẻ.

3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-> 2 phút sau đó ra Trẻ quan sát
ngoài.
Trẻ đi nhẹ nhàng

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×