Tải bản đầy đủ

Kỹ năng làm việc nhóm

Bài 2

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM


NỘI DUNG

1

Tổng quan về nhóm

2

Hoạt động của nhóm

3

Điều hành nhóm

4


Kỹ năng làm việc nhóm

5

Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn


1

Tổng quan về nhóm

Khái niệm nhómNhóm là tập hợp nhiều người cùng có chung mục tiêu, thường xuyên tương tác với nhau, mỗi thành viên có
vai trò nhiệm vụ rõ ràng và có các quy tắc chung chi phối lẫn nhau.Nhóm là đơn vị thực thi cơ bản
Nhóm là sự trộn lẫn kỹ năng, kinh nghiệm và hiểu biết nội bộ của nhiều người
Nhóm chắc chắn sẽ nhận những kết qủa những cá nhân
Nhóm nhỏ thì mềm dẻo hơn nhóm lớn, dễ kết hợp vả điều chỉnh
TEAM = Together Everyone Achieves More
= Together Everyone Accomplishes More
= Tối ưu hóa tiềm năng cá nhân


1

Tổng quan về nhóm

Khái niệm nhóm1

Tổng quan về nhóm

Nhóm làm việc

Cùng mục tiêu
Hợp tác, phối hợp, giúp đỡ nhau
Kiến tạo môi trường mới từ sự độc lập đến phụ thuộc


1

Tổng quan về nhóm
Bạn hình dung về nhóm làm việc như thế nào


1

Tổng quan về nhóm

ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ ( NGUYÊN TẮC PERFORM )
1. Có mục đích rõ rệt ( Purpose and Values )
2. Được tiếp thêm sức mạnh ( Empowerment )
3. Có quan hệ giao tiếp tốt ( Relationships and Communication )
4. Có sự linh họat ( Flexibility )
5. Có năng suất làm việc tối ưu ( Optimal Performance )
6. Có sự công nhận và trân trọng thành quả đạt được ( Recognition and Appreciation )
7. Có tinh thần nhiệt huyết ( Morale )


1

Tổng quan về nhóm

Nhóm làm việc thành công khi có các đặc điểm sau:

1) Năng lực – Mỗi thành viên phải có kỹ năng nào đó mà nhóm cần

2) Mục tiêu rõ ràng và thuyết phục

3) Tận tụy với mục tiêu chung

4) Mọi thành viên đều đóng góp, và đều hưởng lợi.

5) Môi trường khuyến khích.

6) Phù hợp với mục tiêu của tổ chức


Tổng quan về nhóm

1

Nhân tố thành công của nhómPhải có mục tiêu nhóm. Mục tiêu chung (hay mục đích) của nhóm phải cụ thể, rõ ràng. Mục tiêu này phải được
các thành viên nhóm hiểu rõ và cùng cam kết thực hiện. Mục tiêu xuyên suốt quá trình hoạt động của nhóm,
nhưng cũng có thể điều chỉnh thay đổi để phù hợp môi trường mà nhóm tồn tại. Tuy nhiên mục tiêu từng
thành viên, mục tiêu của nhóm phải phù hợp với mục tiêu của tổ chứcPhải tương tác, liên hệ, giao tiếp với nhau thường xuyên. Tiếp xúc và tương tác sẽ làm ảnh hưởng lẫn nhau
giữa các thành viên và tác động ảnh hưởng này làm nên động lực phát triển nhóm: có thể tích cực hoặc tiêu
cực.


1

Tổng quan về nhóm

Nhân tố thành công của nhómPhải có các quy tắc nhóm. Nhóm phải xây dựng được quy tắc, quy định, nội quy của nhóm để sao cho nhóm
hoạt động hiệu quả. Đây là những quy tắc chính thức. Trong nhóm còn có những quy tắc ngầm không công bố
nhưng cũng có hiệu lực không kém phần quan trọng. Quy tắc ngầm có mặt tích cực và mặt tiêu cực.Phải có vai trò, trách nhiệm rõ ràng của các thành viên trong nhóm. Nhóm chỉ hoạt động hiệu quả khi các
thành viên được biết rõ nhiệm vụ, phù hợp năng lực của mình, không chồng chéo, giẫm đạp lên nhau.


1

Tổng quan về nhóm

Nhân tố thành công của nhómĐể đạt được mục tiêu chung cần có tinh thần phê bình đóng góp ý kiến mang tính xây dựng: hỗ trợ lẫn nhau
(không phải phó thác cho người khác). Thừa nhận ưu điểm và biết được nhược điểm của các thành viên khác
trong nhóm là thành công bước đầu của TeamworkMỗi cá nhân có một điểm mạnh riêng tạo nên tính đa dạng cho tập thể, các cá nhân phải nhìn nhận sự khác
biệt của nhau. Không phải chỉ nhìn nhận mặt tốt của nhau mà còn dám nói lên những điều mà mình cho là
không đúng. Thêm vào đó, để tăng sức mạnh đoàn kết cần thiết phải phân chia nhiệm vụ thích hợp sao cho
mỗi người phát huy điểm mạnh của mình, bổ sung hỗ trợ điểm yếu của người khác


1

Tổng quan về nhóm

Ba điều kiện để hình thành teamwork


1

Tổng quan về nhóm

So sánh giữa Teamwork và những hình thái khác


1

Tổng quan về nhóm

Tại sao phải có TeamWork


1

Tổng quan về nhóm

Tầm quan trọng của nhóm làm việc

Làm việc theo nhóm tạo điều kiện tăng năng suất và hiệu quả của công việc.
Làm việc theo nhóm có thể giảm được một số nhân sự, khâu trung gian nên linh hoạt hơn.
Nhóm có thể tạo ra môi trường làm việc mà các kiến thức và kinh nghiệm của các cá nhân bổ trợ cho nhau,
các quyết định đưa ra toàn diện và phù hợp hơn.Nhóm làm việc có đủ khả năng hoàn thành một dự án hoàn chỉnh trong khi mỗi cá nhân chỉ có thể hoàn thành
một phần việc. Nhóm có thể tận dụng những gì tốt nhất của mỗi cá nhân trong công tác chuyên môn và cả
ngoài chuyên môn. Các thành viên tự rút ra những gí tốt nhất để học hỏi lẫn nhau, cải thiện thái độ và ứng xử
của mình.


1

Tổng quan về nhóm

Tầm quan trọng của nhóm làm việcNhóm làm việc hiệu quả là nhóm hội tụ một số đặc điểm cơ bản như các thành viên hiểu rõ lý do tồn tại của
nhóm; các nguyên tắc và quy chế được thảo luận, đồng thuận; thông tin trong nhóm thông đạt; các thành viên
hỗ trợ nhau; có những quy tắc kiểm tra, đánh giá, khen thưởng rõ ràng. Để có những đặc điểm trên nhóm
phải giữ giá trị căn bản của nhóm, lấy đó làm định hướng hoạt động của mình chứ không phải là thi hành theo
chỉ thị cấp trên. Các nhiệm vụ của cá nhân và nhóm được nêu rõ bằng các mục tiêu (SMART). Nhóm phải phối
hợp lẫn nhau, sáng tạo.Tác động tới sự làm việc hiệu quả của nhóm là các yêu tố bối cảnh, quy mô nhóm, sự đa dạng của thành viên
nhóm, các chuẩn mực nhóm, lãnh đạo…


1

Tổng quan về nhóm

Làm thế nào để hình thành TeamWork


1

Tổng quan về nhóm

Trở ngại lớn nhất của TeamWork


1

Tổng quan về nhóm

Trở ngại lớn nhất của TeamWork


1

Tổng quan về nhóm

Yếu tố thúc đẩy trong TeamWork


1

Tổng quan về nhóm

Mục tiêu và phương pháp của TeamWork


1

Tổng quan về nhóm

Gợi ý hành động


1

Tổng quan về nhóm

Phân loại nhóm
Chia thành hai nhóm:
Nhóm chính thức là nhóm được hình thành xuất phát từ nhu cầu của một tổ chức, trên cơ sở quyết định của
tổ chức đó.Nhóm không chính thức là nhóm hình thành tự nhiên từ nhu cầu của mỗi thành viên của nhóm, thí dụ như
nhóm bạn bè có cùng sở thích, nhóm người có cùng mối quan tâm


1

Tổng quan về nhóm

Phân loại nhóm
Chia thành hai nhóm:
Nhóm chính thức là nhóm được hình thành xuất phát từ nhu cầu của một tổ chức, trên cơ sở quyết định của
tổ chức đó.Nhóm không chính thức là nhóm hình thành tự nhiên từ nhu cầu của mỗi thành viên của nhóm, thí dụ như
nhóm bạn bè có cùng sở thích, nhóm người có cùng mối quan tâm


1

Tổng quan về nhóm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×