Tải bản đầy đủ

đề thi ngữ văn học kì 1 lớp 12

TRUNG TÂM GIÁO DỤC
THƯỜNG XUYÊN
HUYỆN HẢI HÀ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 12
NĂM HỌC: 2015 – 2016
MÔN: NGỮ VĂN
THỜI GIAN: 90 PHÚT

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA
1. Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong
chương trình học kì II, môn Ngữ văn lớp 12.
2. Đánh giá năng lực đọc- hiểu, cảm thụ và tạo lập văn bản của học sinh.
3. Nghị luận trong sáng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong hành văn
Từ đó học sinh có thể hình thành các năng lực:
– Đọc- hiểu 1 đoạn văn.
– Năng lực viết văn.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
- Hình thức : Tự luận
- Cách tổ chức kiểm tra: cho học sinh làm bài kiểm tra tự luận tập trung trong 90
phút.

III. THIẾT LẬP MA TRẬN
- Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình môn Ngữ văn lớp 12,
học kì II.
- Chọn các nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm
tra (theo các bước như minh họa)
- Xác định khung ma trận.


KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Bảng mô tả các tiêu chí của đề kiểm tra)
Mức độ
Nhận biết
Chủ đề
1. Đọc hiểu
văn bản

Thông hiểu

- Hiểu được ý
nghĩa nội dung.

- Từ nội dung
trình bày các kiến
thức về phương
pháp lập luận,
biện pháp tu từ,
đặt tên cho văn
bản

1

3
0,5

Vận dụng thấp

Vận dụng
cao

Cộng


30%=
3,0 điểm
2,5

2. Làm văn
- Tạo lập văn
bản làm văn
nghị luận văn
học

- Viết bài văn
nghị luận về một
tác phẩm hiện đại.

1

70%=
7,0 điểm
7,0

Tổng số câu
Tổng điểm

1

3
0,5 = 5%

IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

1
2,5 = 25%

7,0 = 70%

10,0
điểm
=100%


TRUNG TÂM GIÁO DỤC
THƯỜNG XUYÊN
HUYỆN HẢI HÀ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 12
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Môn: Ngữ văn 12
Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ BÀI
I. Đọc hiểu (3.0 điểm)
Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi sau:
“Cây dừa gắn bó với người dân Bình Định chặt chẽ như cây tre đối với người
dân miền Bắc. Cây dưà cống hiến hiến tất cả của cải của mình cho con người: thân cây
làm máng, lá làm tranh, cọng lá chẻ nhỏ làm vách, gốc dừa già làm chõ đồ xôi, nước
dừa để uống, để kho cá, kho thịt, nấu canh, làm nước mắn,… Cùi dừa ăn sống với bánh
đa, làm mứt, làm bánh kẹo, ép lấy dầu dùng để thắp, để ăn, để chải đầu, nấu xà phòng.
Sọ dừa làm khuy áo, làm gáo, làm muôi. Vỏ dừa bện dây rất tốt đối với người đánh cá
vì nó mềm, dẻo dai, chịu mưa, chịu nắng.”
(Theo Hoàng Văn Huyền, Những mẩu chuyện địa lí)
Câu 1: Xác định nội dung chính của văn bản trên? (0,5 điểm)
Câu 2: Văn bản trên có câu chủ đề không? Văn bản trên được trình bày theo cách nào?
(1,0 điểm)
Câu 3: Các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản trên? Ý nghĩa của việc sử
dụng những biện pháp nghệ thuật đó? (1,0 điểm)
Câu 4: Hãy đặt tên cho văn bản trên. (0,5 điểm)
II. Làm Văn (7.0 điểm)
Bàn về truyện ngắn,có ý kiến cho rằng: "Qua một nỗi lòng, một cảnh ngộ, một sự
việc của nhân vật, nhà văn muốn đối thoại với bạn đọc một vấn đề nhân sinh".
Anh/chị hãy cảm nhận tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu
đề làm sáng tỏ ý kiến trên.

-------------------------- Hết -------------------------( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm )
Họ và tên thí sinh:………………………………Số báo danh:………………


V. HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 12
THỜI GIAN: 90 PHÚT

I. HƯỚNG DẪN CHẤM
1. Giám khảo cần nắm vững đáp án để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh
cách chấm đếm ý cho điểm.
2. Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo không quá cứng nhắc, cần chủ
động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm, khuyến khích những bài viết
có cảm xúc và sáng tạo.
3. Chỉ cho điểm tối đa khi bài làm của học sinh đạt được cả yêu cầu về kĩ năng và kiến
thức.
II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Phần

I
Đọc
-hiểu

Câu/Ý
Nội dung
Điểm
1. - Đoạn văn nêu lên sự gắn bó và giá trị sử dụng của cây
0.5
dừa đối với đời sống con người, đặc biệt là người dân
Bình Định.
2. – Câu chủ đề: “Cây dừa gắn bó với người dân Bình Định 0.5
chặt chẽ như cây tre đối với người dân miền Bắc”
– Đoạn văn được trình bày theo cách diễn dịch
0.5
3. - Các biện pháp nghệ thuật được sử dụng và ý nghĩa:
0.5
+ Liệt kê: Liệt kê các giá trị sử dụng của cây dừa trong
đời sống con người.
+ So sánh: Sự gần gũi, thân thiết của cây dừa trong đời
sống người dân Bình Định giống như cây tre với người
dân miền Bắc.
0.5
+ Nhân hóa: Cây dừa như con người (cây dừa gắn bó,
cống hiến tất cả của cải của mình).
4. Có thể đặt tên: Cây dừa Bình Định
a. Yêu cầu về kỹ năng
- Biết cách viết bài văn nghị luận văn học.
- Văn viết có cảm xúc, lập luận chặt chẽ, bố cục sáng rõ,
không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp,…
b. Yêu cầu về kiến thức
Thí sinh có thể sắp xếp các luận điểm theo nhiều cách,

0.5


II
Làm
văn

nhưng về cơ bản cần đảm bảo được những nội dung sau:
* Giới thiệu tác giả, tác phẩm.

0.5

* Cảm nhận làm sáng tỏ ý kiến:
- Ý kiến trên đã khẳng định vai trò của truyện ngắn:
Truyện ngắn tuy khuôn khổ ngắn, ít nhân vật, sự kiện chỉ
là những mảnh nhỏ,là lát cắt của đời sống nhưng lại phản
ảnh những nét bản chất của đời sống một cách cô đọng
và hàm súc, có tính gợi mở, mang ấn tượng rất đậm.

0,5

- Muốn làm được điều đó, người viết truyện ngắn phải có
tài nắm bắt những hiện tượng tưởng nhỏ nhặt bình
thường trong cuộc sống nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn
lao, sâu sắc. Nhà văn phải dồn nén ý tưởng trong một
khuôn khổ hạn chế nên truyện ngắn thường tạo được tình
huống chứa đựng nhiều ý nghĩa, lối hành văn ngắn gọn,
tiết chế nhất.
- Truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn
Minh Châu: được viết sau năm 1975. Tác phẩm viết về
đề tài thế sự,một bức tranh cuộc sống thời hậu chiến ở
một làng chài miền Trung. Cụ thể hơn là bi kịch của một
gia đình cùng với những chi tiết éo le nhưng qua đó gợi
nên tinh thần nhân đạo sâu sắc của tác giả. Thông qua tác
phẩm,nhà văn muốn đối thoại với bạn đọc một vấn đề
nhân sinh.
- Đặc điểm của truyện ngắn:
So với tiểu thuyết,truyện ngắn chỉ là một lắt cắt của một
hoàn cảnh. Chính vì thế truyện ngắn thường diễn ra trong
một thời gian, không gian hạn chế,nhân vật rất ít, nhà
văn thường hướng đến việc phát hiện và khám phá đời
sống. Việc khắc họa một hiện tượng,một nét bản chất
qua hình tượng nhân vật và tình huống chi tiết.
- Phân tích tác phẩm:
0,5
+Truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn
Minh Châu tập trung xây dựng tình huống nhận thức:
Phùng trở về vùng biển miền Trung để chụp bức ảnh tĩnh
vật thuyền và biển. Trong chuyến đi ấy,anh không chỉ
chụp được bức ảnh đẹp để có những cảm nhận về cái đẹp
nghệ thuật mà còn thấy một cảnh ngộ đau lòng về cuộc
sống của một đôi vợ chồng hàng chài,bi kịch ấy bắt
nguồn từ chính sự đói nghèo.
1,0
+ Là một nghệ sĩ, Phùng rung động trước vẻ đẹp của
thiên nhiên. Anh cảm thấy câu nói của người xưa: "Nghệ


thuật là cái đẹp, là đạo đức". Chính nhờ được chứng kiến
một cảnh tượng tuyệt mĩ của tạo hóa mà tâm hồn Phùng
như được gột rửa tinh khôi. Qua chi tiết này, Nguyễn
Minh Châu n gửi gắm đến bạn đọc một thông điệp:
Trong cuộc sống,con người cần biết vươn mình lên để
khám phá cuộc sống, biết yêu quý cái đẹp hiện hữu trước
mắt. Đặc biệt với giới văn nghệ sĩ cần biết khám phá chất 1,0
thơ của hiện thực để làm đẹp hơn cho đời.
+Tuy nhiên, truyện ngắn tập "Chiếc thuyền ngoài xa"
của Nguyễn Minh Châu trung vào tình huống éo le của bi
kịch gia đình hàng chài. Từ con thuyền đẹp như mơ đó
bước ra là những người xấu xí (gã chồng vũ phu,nhẫn
1,0
tâm dánh đập người vớ... Người đàn bà cam chịu,nhẫn
nhục...Đứa con vì bệnh mẹ đã lao vào đánh cha mình...).
+ Có thể nói nhà văn đã lựa chọn một cảnh ngộ tiêu biểu
cho cuộc sống bất hạnh của người lao động hàng chài.
Câu chuyện về người phụ nữ mà Phùng được nghe giúp
người đọc hiểu về cuộc đời bà (lai lịch, số phận, tính
cách). Đây là một phát hiện,một khám phá mang tính bản
chất về cuộc sống thời hậu chiến. Cuộc sống sau chiến
tranh bộn bề lo toan trở thành đề tai nổi bật trong nhiều
1,0
tác phẩm của các nhà văn thời kì này.
+ Ngoài ra, tác giả còn viết về vấn đề bạo lực gia đình
nảy sinh từ sự nghèo khổ. Vấn đề nhà văn đặt ra ở đây là
một cuộc chiến đấu mới đầy cam go, quyết liệu và không
kém gì hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ vừa xảy
ra mới đây - đó là cuộc chiến chống đói nghèo và tha hóa 1,0
con người.
=> Thông điệp thẩm mĩ của tác giả: Nhà văn phải là
người gắn bó với cuộc đời, đừng tạo cho mình một
khoảng cách mà hãy đứng giữa dòng chảy cuộc sống để
khám phá, phát hiện thêm các vấn đề ở nhiều góc độ
khác nhau. Chỉ có như vậy mới mong hiểu đúng được
bản chất của cuộc sống vốn phức tạp, phong phú, muôn
màu.
+ Truyện ngắn có dung lượng không nhiều,nhân vật
ít,xảy ra trong một không gian và thời gian hạn chế nên
đòi hỏi nhà văn phải lựa chọn những chi tiết cô đúc,
giọng văn chứa nhiều hàm ý để phản ánh bản chất cuộc
sống và gửi gắm những trăn trở, suy nghĩ của mình về
con người.
+ Truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn


Minh Châu là một bức thông điệp mà nhà văn muốn gửi
đến mỗi người: Hãy biết lắng nghe cuộc sống. Truyện
ngắn đã tạo ra sự chia sẻ, đồng cảm về những vấn đề mà
nhà văn chưa nói hết.

0,5

Tóm lại: Ý kiến trên đã cho ta thấy rõ đặc điểm nổi bật
của truyện ngắn,từ đó thấy được trách nhiệm của nhà văn
và việc tiếp nhận đúng đắn nơi bạn đọc. Văn học phản
ánh cuộc sống,vì thế thông qua một truyện ngắn nhà văn
cũng muốn đối thoại, chia sẻ với bạn đọng những trăn
trở, suy tư với bạn đọc các vấn đề nhân sinh.
TỔNG ĐIỂM

10.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×