Tải bản đầy đủ

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
Các hoạt động diễn ra trong năm 2017 của CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ
ST
T
1

2

3

4

5

Thời gian

Hoạt động

Tháng 1+2 -Tất niên CLB (âm lịch).
-Khai bút đầu xuân.
-Sinh nhật CLB.

- Bồi dưỡng kỹ năng chỉnh sửa video cho
thành viên CLB.
- Bồi dưỡng kỹ năng thiết kế đồ họa cho
thành viên CLB.
Tháng 3 -Ngày hội bảo trì và sửa chữa máy tính lần
9.
-Tổ chức chương trình Giờ Trái Đất.
-Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
-Truyền thông tuyển sinh Sinh viên Đại
học Sao Đỏ.
-Tổ chức sinh nhật thành viên 3 tháng đầu
năm.
- Bồi dưỡng kỹ năng sửa máy tính cho
thành viên CLB.
Tháng 4 -Tổ chức hội thao cho thành viên CLB.
- Tổ chức chương trình Ngày Trái Đất.
-Truyền thông tuyển sinh Sinh viên Đại
học Sao Đỏ.
- Bồi dưỡng kỹ năng chụp ảnh cho thành
viên CLB.
Tháng 5 -Tổ chức cuộc thi ảnh.
-Dọn dẹp vệ sinh môi trường.
-Truyền thông tuyển sinh Sinh viên Đại
học Sao Đỏ.
- Bồi dưỡng kỹ năng quay phim cho thành
viên CLB.
Tháng 6 -Tổ chức cuộc thi tin học văn phòng.
-Tổ chức sinh nhật thành viên tháng 4,5,6.
-Truyền thông tuyển sinh Sinh viên Đại
học Sao Đỏ.
- Bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình cho thành

Ghi chú


6

Tháng 7

7


Tháng 8

8

Tháng 9

9

Tháng 10

10

Tháng 11

11

Tháng 12

-

viên CLB.
-Truyền thông tuyển sinh Sinh viên Đại
học Sao Đỏ.
-Tổ chức giải cờ vua, cờ tướng.
-Truyền thông tuyển sinh Sinh viên Đại
học Sao Đỏ.
- Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho thành
viên CLB.
-SMC một ngày sống xanh.
-Đón tân sinh viên.
-Tổ chức sinh nhật thành viên tháng 7,8,9.
-Truyền thông tuyển sinh Sinh viên Đại
học Sao Đỏ.
- Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông bằng
facebook cho thành viên CLB.
-Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
-Tổ chức chương trình Trung Thu.
-Truyền thông tuyển sinh Sinh viên Đại
học Sao Đỏ.
- Bồi dưỡng kỹ năng xin việc cho thành
viên CLB.
-Ngày hội bảo trì và sửa chữa máy tính lần
10.
-Chào mừng ngày 20/11 ngày nhà giáo
Việt Nam.
- Bồi dưỡng kỹ năng tin học văn phòng cho
thành viên CLB.
-Tổ chức chương trình Noel.
-Tổ Chức tổng kết CLB.
-Tổ chức sinh nhật thành viên ba tháng
cuối năm.
- Bồi dưỡng kỹ năng chỉnh, sửa âm thanh
cho thành viên CLB.

Các chương trình trên chỉ là dự kiến. Các chương trình có thể thay đổi thời
gian, hoặc thêm bớt chương trình tùy vào hoàn cảnh tại thời điểm dự kiến.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×