Tải bản đầy đủ

Mẫu Kịch Bản Sinh Nhật Câu Lạc Bộ, Đội, Nhóm Được Trung Ương Đoàn Phê Duyệt 2017

Kịch bản Ngày hội Đoàn kết Thành viên và
Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

1. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC, ĐÓN TIẾP THÀNH VIÊN
- Đón tiếp đại biểu (gắn hoa cài ngực, tặng kỷ
yếu)
- Ổn định vị trí đại biểu, ưu tiên vị trí trên cho các
đại biểu, thành viên CLB ngồi xen kẽ hoặc ngồi
cuối.
2. VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG.
+
………………………………………….............................
.........................
……………………………………………………
+
………………………………………….............................
.........................
……………………………………………………
+
………………………………………….............................
.........................

……………………………………………………
+
………………………………………….............................
.........................
……………………………………………………
+
………………………………………….............................
.........................
……………………………………………………
3. KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH
1


Kịch bản Ngày hội Đoàn kết Thành viên và
Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

- Đã đến thời gian bắt đầu chương trình Ngày hội
Đoàn kết Thành viên và Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB
Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ
Ban Tổ chức chương trình xin trân trọng kính mời
và đề nghị các vị đại biểu khách quý, các bạn
thành viên Câu lạc bộ cùng các vị khách mời mau
chóng ổn định vị trí theo sự sắp xếp của Ban Tổ
chức để chương trình chính thức làm việc. Ban Tổ
chức xin trân trọng cảm ơn!

4. TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể
các bạn thành viên thân mến!
Được sự đồng ý của Ban chấp hành Đoàn trường,
Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ,
thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Truyền thống học
sinh – sinh viên Việt Nam (09/1/1950-09/1/2017) và 86 năm
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/193126/03/2017), mừng năm mới 2017, Câu lạc bộ Truyền thông
Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ tổ chức chương trình Ngày
hội Đoàn kết Thành viên và Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập
CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ.
Đây là dịp Câu lạc bộ tổng kết quá trình thành lập
và những kết quả đã đạt được trong thời gian 4
năm vừa qua (06/01/2013 – 06/01/2017) và đề ra


2


Kịch bản Ngày hội Đoàn kết Thành viên và
Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

những nhiệm vụ trong thời gian sắp tới. Sự có mặt
của các vị đại biểu và các bạn trong buổi lễ ngày
hôm nay là niềm vinh hạnh và tự hào rất lớn cho
đại gia đình Câu lạc bộ Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ.
Thay mặt Ban Tổ chức, chúng tôi xin trân trọng
giới thiệu:
+
………………………………………….............................
.........................
……………………………………………………
+
………………………………………….............................
.........................
……………………………………………………
+
………………………………………….............................
.........................
……………………………………………………
+
………………………………………….............................
.........................
……………………………………………………
+
………………………………………….............................
.........................
……………………………………………………
+ Xin trân trọng giới thiệu dại diện các Câu lạc
bộ, đội, nhóm sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ.
Xin nhiệt liệt chào mừng: Đội TNXK nhà trường,
3


Kịch bản Ngày hội Đoàn kết Thành viên và
Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

CLB Tuổi trẻ Khởi nghiệp, CLB Thiện nguyện Tay
Chung Tay, CLB Ảo thuật Sao Đỏ, Đội TNXK khoa
Điện, khoa Ô tô, Khoa May – Thời Trang, khoa Cơ
Khí, Khoa Hóa học – Thực phẩm,.... Xin nhiệt liệt
chào mừng
+ Anh Đồng Bá Tuyến, thành viên sáng lập Câu
lạc bộ, Chủ nhiệm đầu tiên; Anh Đoàn Phương
Nam, thành viên sáng lập, Trưởng ban Cố vấn
cùng các thành viên sáng lập, cựu thành viên Câu
lạc bộ. Xin đề nghị nhiệt liệt chúc mừng!
+ Và không thể thiếu là trên 30 thành viên Câu
lạc bộ. Xin nhiệt liệt chào mừng.

5. TẶNG HOA CHÚC MỪNG
4


Kịch bản Ngày hội Đoàn kết Thành viên và
Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, các vị
đại biểu khách quý, các đơn vị bạn có mối quan
hệ thân thiết với Câu lạc bộ đã chuẩn bị những bó
hoa tươi thắm, những món quà ý nghĩa chúc
mừng sinh nhật kỷ niệm 4 năm ngày thành lập
Câu lạc bộ (06/01/2013-06/01/2017). Ban Tổ chức
xin trân trọng kính mời và giới thiệu đại diện các
đơn vị lên chúc mừng CLB, xin kính mời Ban Chủ
nhiệm CLB nên nhận hoa:
+ Đội TNXK nhà trường
+ CLB Tuổi trẻ Khởi nghiệp
+ CLB Ảo thuật Sao Đỏ,
+ Đội TNXK khoa Điện,
+ Đội TNXK khoa Ô tô,
+ Đội TNXK Khoa May – Thời Trang,
+ Đội TNXK khoa Cơ Khí,
+ Đội TNXK khoa Hóa học – Thực phẩm
+
………………………………………….............................
......+
………………………………………….............................
......+
………………………………………….............................
......Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn tình cảm
mà các đơn vị đã dành cho Câu lạc bộ. Hy vọng
trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa
chúng ta sẽ ngày càng phát triển góp phần vào sự
phát triển của công tác Đoàn – Hội và phong trào
5


Kịch bản Ngày hội Đoàn kết Thành viên và
Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

sinh viên nhà trường. Ban Tổ chức xin trân trọng
cám ơn!

6. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CLB
Hạt nhân từ những thành viên Diễn đàn Sinh viên
Sao Đỏ thành lập tháng 5/2009 và CLB Văn hóa
Sinh viên Sao Đỏ thành lập ngày 1/4/2010, chính
thức được thành lập từ ngày 06/01/2013, trải qua
hơn 4 năm hoạt động CLB đã trở thành hạt nhân
trong phong trào Đoàn – Hội và công tác sinh viên
nhà trường. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời
đồng chí Phạm Văn Hồng, Chủ nhiệm CLB lên
trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2016.
Xin trân trọng kính mời đồng chí.
7. KHEN THƯỞNG THÀNH VIÊN
Thưa quý vị đại biểu, trong năm vừa qua với trên
40 hoạt động đã diễn ra, SMC SAODO đã chứng tỏ
sự năng động và chất lượng của các hoạt động.
Sau một năm hoạt động, trong dấu ấn chung của
CLB có sự đóng góp của các thành viên xuất sắc.
Sau đây thay mặt Ban Chủ nhiệm CLB, xin trân
trọng kính mời đồng chí Nguyễn Công Vinh,
Trưởng ban Công tác thành viên đọc quyết định
6


Kịch bản Ngày hội Đoàn kết Thành viên và
Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

tặng giấy khen của Ban Chủ nhiệm CLB. Xin trân
trọng kính mời đồng chí.
Đọc đến ai người đó chủ động lên xếp hàng, đọc
xong quyết định thì Chủ nhiệm CLB cùng với
Trưởng ban Cố vấn lên trao giấy khen cho các bạn
và chụp ảnh lưu niệm

8. RA MẮT BAN CHỦ NHIỆM CLB KHÓA MỚI
8.1 Công bố Ban Chủ nhiệm
Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể
thành viên Câu lạc bộ, thực hiện Quy chế Tổ chức
và hoạt động của Câu lạc bộ Truyền thông Sinh
viên Sao Đỏ, ngày 30/12/2016, Câu lạc bộ đã tổ
chức Hội nghị thành viên năm 2016. Tại Hội nghị,
thành viên Câu lạc bộ nhất trí tiếp tục duy trì thực
hiện quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ đã
được Ban Thư ký Hội sinh viên nhà trường chuẩn y
ngày 06/01/2013; Hiệp thương và bầu cử Ban Chủ
nhiệm, Ban Cố vấn Câu lạc bộ nhiệm kỳ 5 năm
2017. Sau đây, thay mặt Ban Tổ chức Câu lạc bộ,
xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Công
Vinh, Trưởng ban Công tác thành viên nên đọc
quyết định Công bố danh sách Ban Chủ nhiệm
7


Kịch bản Ngày hội Đoàn kết Thành viên và
Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

Câu lạc bộ nhiệm kỳ mới. Xin trân trọng kính mời
các đồng chí Ban Chủ nhiệm nhiệm kì mới ra
mắt.
Vinh đọc quyết định. Các bạn trong Ban Chủ
nhiệm khóa mới có tên tự động lên xếp hàng
8.2. Ban Chủ nhiệm ra mắt.
Sau khi ổn định đồng chí Hồng bàn giao Hồ sơ,
Con dấu Câu lạc bộ trao xong MC mời đại biểu đại
diện Ban chấp hành Đoàn trường, Ban Thư ký Hội
Sinh viên cùng đại diện các CLB đội nhóm lên
chụp ảnh lưu niệm.

8.3. Ban Chủ nhiệm nhận nhiệm vụ, hứa
quyết tâm
Sau khi chụp ảnh lưu niệm đại biểu về, thành
viên Ban Chủ nhiệm xếp hàng, Chủ nhiệm mới lên
nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm
Tôi....tân Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông Sinh
viên Sao Đỏ, cùng tất cả thành viên Ban Chủ
nhiệm CLB khóa mới xin nhận nhiệm vụ mà Ban
Chủ nhiệm khóa 4 đã bàn giao. Tập thể Ban Chủ
nhiệm khóa 5 xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực, quyết
8


Kịch bản Ngày hội Đoàn kết Thành viên và
Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

tâm hết sức mình, phát huy truyền thống của
CLB, đoàn kết tập hợp thành viên quyết tâm thực
hiện tốt các nhiệm vụ mà Nhà trường, Đoàn – Hội
giao phó, đóng góp vào sự lớn mạnh và phát triển
của phong trào sinh viên nhà trường, khẳng định
sự trưởng thành và phát triển của thành viên CLB.
Ban Chủ nhiệm chúng tôi rất mong tiếp tục nhận
được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban
giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Đoàn
trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên, các Câu lạc bộ,
đội, nhóm nhà trùng cùng Ban Cố vấn và tất cả
thành viên CLB để tập thể Ban Chủ nhiệm CLB
hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tập thể Ban Chủ nhiệm khóa 5 CLB Truyền thông
Sinh viên Sao Đỏ: Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa!
Xin trân trọng cám ơn!

8.4. Chia tay Ban Chủ nhiệm khóa cũ
Sau khi phát biểu, Chủ nhiệm mới mời Chủ nhiệm
cũ lên tặng quà.
Sau đây Ban Chủ nhiệm khóa mới xin trân trọng
kính mời các anh,chị thành viên CLB không tiếp
tục tham gia Ban Chủ nhiệm CLB khóa mới lên
9


Kịch bản Ngày hội Đoàn kết Thành viên và
Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

nhận món quà tri ân của Ban Chủ nhiệm khóa mới
xin trân trọng kính mời!
Sau khi tặng quà, Chủ nhiệm cũ phát biểu cám ơn
tình cảm của Ban Chủ nhiệm khóa mới, mong mọi
người cùng nhau cố gắng thực hiện xuất sắc
nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng và
phát triển CLB. Sau đó hát tặng 1 bài hát, khi
Hồng phát biểu Ban Chủ nhiệm chủ động về chỗ
ngồi.
9. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU CẤP TRÊN
9.1. Mời phát biểu
Xin trân trọng cảm ơn phần giao lưu của Ban Chủ
nhiệm khóa cũ. Trong thời gian vừa qua, hoạt
động của Câu lạc bộ nhận được rất nhiều sự quan
tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà
trường, Ban chấp hành Đoàn trường, Ban Thư ký
Hội sinh viên, Tiếp theo chương trình, Ban Tổ chức
chương trình xin trân trọng kính mời:
…………………………
…………………………………………………………………
lên phát biểu ý kiến giao nhiệm vụ cho Ban Chủ
nhiệm Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ mới. Xin trân
trọng kính mời thầy.
Phần phát biểu giao nhiệm vụ của BCH Đoàn
trường.

10


Kịch bản Ngày hội Đoàn kết Thành viên và
Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

9.2. Chủ nhiệm mới phát biểu đáp từ
Sau khi thầy phái biểu xong, Thành nên phát biểu
đáp từ:
Thay mặt Ban Chủ nhiệm CLB Truyền thông Sinh
viên Sao Đỏ, chúng em xin chân thành cảm ơn
những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của............
Chúng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tạo
điều kiện trong nhiệm kỳ vừa qua, hy vọng trong
nhiệm kỳ mới sẽ nhận được nhiều hơn sự quan
tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Ban chấp hành
Đoàn trường, Ban Thư ký Hội sinh viên.
Thay mặt Ban Chủ nhiệm xin hứa sẽ thực hiện tốt
các nhiệm vụ được giao đưa Câu lạc bộ ngày càng
phát triển, góp phần thực hiện tốt công tác Đoàn
– Hội và phong trào sinh viên nhà trường. Em xin
chân thành cảm ơn!

11


Kịch bản Ngày hội Đoàn kết Thành viên và
Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

10. GIAO LƯU, TỔ CHỨC SINH NHẬT CLB
- Trong suốt 4 năm qua, từ 36 thành viên ban đầu của Câu lạc
bộ Văn học trẻ rồi Câu lạc bộ Văn hóa Sinh viên và nay là Câu
lạc bộ Truyền thông Sinh viên, SMC SAODO tự hào là gia
đình của trên 200 thành viên qua các thời kì. Trong chương
trình Ngày hội Đoàn kết Thành viên và Lễ kỷ niệm 4 năm
thành lập CLB Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ ngày hôm
nay diễn ra từ 06h00 sáng, SMC SAODO rất vui mừng vì đã
có rất nhiều các anh, chị cựu thành viên qua các thời kỳ về
tham dự và chung vui cùng CLB. Sau đây, Ban Tổ chức xin
trân trọng kính mời anh,..... gửi tặng chương trình 1 tiết mục
văn nghệ.
Các thành viên luân phiên chủ động lên hát từ 2-3 bài.
Trong lúc đó, Ban tổ chức chuẩn bị bàn để cắt bánh sinh nhật,
chưa mang bánh ra. Sau khi kết thúc các tiết mục văn nghệ,
bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, mọi người cùng hát và
vỗ tay, các chủ nhiệm clb mang bánh lên. Khi bài hát kết thúc
các chủ nhiệm cùng cắt bánh, sau đó ban tổ chức chia bánh
cho đại biểu và thành viên. Chương trình giao lưu văn nghệ
tiếp tục.
- Kết thúc chương trình, phát biểu cám ơn!
- Chụp ảnh lưu niệm

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×