Tải bản đầy đủ

slide quản trị chất lượngTÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000:2000( HOẶC 2008) Ở VIỆT NAM

CHÀO MỪNG CÔ GIÁO VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI

BÀI THẢO LUẬN CỦA NHÓM 11


ĐỀ TÀI:TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
THEO ISO 9000:2000( HOẶC 2008) Ở VIỆT NAM


I: Cơ sở lý luận về QTCL và hệ thống QTCL theo ISO 9000:2000(2008)QTCL: là những hoạt động có tính phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất
lượng.(theo Iso 9000:2000)ISO 9000:2000(2008) là bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng với mục đích giúp tổ chức hoạt
động có hiệu quả hơn.LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 9000:2000(2008)


Tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng.
Tăng năng suất, giảm giá thành.
Tăng năng lực cạnh tranh.
Tăng uy tín của doanh nghiệp, tổ chức về chất lượng.


II. Tình hình áp dụng ISO 9000:2000(2008) trong quản lý hành
chính.

• Tình hình áp dụng:
 Từ năm 1996 đơn vị đầu tiên nhận được chứng nhận.
 Hiện nay có khoảng 1300 đơn vị được cấp chứng chỉ ISO 9000 và 50 đơn vị được
cấp chứng chỉ ISO 1400.


Kết quả bước đầu đạt được:

 Rút ngắn được thời gian, giảm sai sót và tồn đọng trong việc giải quyết các yêu
cầu của dân.

 Áp dụng HTQLCL với ứng dụng công nghệ

thông tin nên cập nhật thông tin
nhanh, theo dõi được các quá trình giải quyết công việc, kiểm soát tài liệu.


Kết quả bước đầu đạt được:

 Xác định rõ hơn chức năng nhiêm vụ, nhất là trách nhiệm và quyền hạn từ người
lãnh đạo tới cán bộ công chức.

 UBND quận I thành phố Hồ Chí Minh giảm tồn đọng từ 15% xuống còn 2%,


UBND quận Hồng Bàng Hải Phòng, Sở xây dựng Quảng Nam đã giải quyết 100%
hồ sơ, không còn tồn đọng…


Kết quả bước đầu đạt được:

 Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng được 8 bộ quy trình với 12 đầu
quy trình, hơn 30 biểu mẫu và 1 sổ tay chất lượng, trong đó có các quy trình
quan trọng liên quan đến công việc xử lý khiếu nại tố cáo.


Những thiếusót và nhược điểm:

 Bệnh “nặng tình hơn lý”.
 Không có sự nghiêm minh rứt khoát trong xử lý vi phạm.
 Hành lang pháp lý để quản lý các hoạt động tư vấn-chứng nhận còn chưa được
hoàn thiện


Những thiếu sót và nhược điểm

 các chuyên gia và cơ quan Việt Nam trong lĩnh vực này lại bộc lỗ những nhược
điểm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thiếu.

 ISO không có quy trình cụ thể cho từng tổ chức.
 Không có kinh phí để bổ sung trang thiết bị và đào tạo nhân lực


III. Tình hình áp dụng ISO 9000:2000(2008) trong các doanh
nghiệp.

• Kết quả áp dụng:
 4/2000: có 130 DN áp dụng.
 6/2000: có 156 DN áp dụng.
 2004: có gần 1500 DN áp dụng.
 Hiện nay: có khoảng 4500 DN áp dụng.


c:

 Làm thay đổi tư duy quản lý, chiến lược trong kinh doanh của nhiều chủ doanh
nghiệp.

 Làm giá thành giảm, tăng sức cạnh tranh, quản lý chất lượng được duy trì, nâng
cao thương hiệu, tạo niềm tin với khách hàng.


• Thành tựu đạt được:
 Nhiều ngành đưa chất lượng là một trong những yếu tố chính trong chiến lược
phát triển và kinh doanh: thủy sản, nông nghiệp, xây dựng, dệt may…

 Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tiếp cận và áp dụng hiệu quả ISO
9000:2000(2008)


• Hạn chế, thiếu sót:
 Nhiều DN( lãnh đạo) còn chưa thông hiểu về hệ thống ISO 9000.
 Thời gian, công sức, chi phí để áp dụng còn khá cao.
 Chưa áp dụng triệt để tin học vào hệ thống QTCL.
 Chưa có sự thống nhất giữa các bộ phận trong hệ thống QTCL.


 Áp dụng ISO 9000:2000 vào: cải tiến trang thiết bị, đào tạo nhân lực, vệ sinh an
toàn thực phẩm.

 Thành tựu:

- Công ty luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin cho khách hàng.
- Đứng đầu Topten hàng Việt Nam chất lượng cao 9 năm liền 1997-2005.
- Luôn đứng đầu trong ngành sữa việt nam.


IV. Giải pháp khắc phục

 Làm cho DN, tổ chức( nhà lãnh đạo) hiểu được tầm quan trọng của áp dụng ISO
9000 trong quản lý.

 Quán triệt tinh thần để toàn thể mọi người đều nhận thức đúng đắn và tham gia
tích cực vào quá trình vận dụng này.

 Phải áp dụng các phương tiện công nghệ tiên tiến,hiện đại trong quá trình áp
dụng.


Giải pháp khắc phục

Việc áp dụng ISO 9000 cần được đổi mới, cải tiến liên tục
Nhà nước cũng nên hỗ trợ thêm kinh phí cho có tổ chức,doanh nghiệp
trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.
Kết luận
Tình hình áp dụng hệ thống QTCL theo ISO 9000 năm 2000 (2008) ở Việt Nam
còn gặp nhiều khó khăn và trở ngại nhưng các tổ chức cũng đã dần khắc phục và
đạt được nhiều thành công, góp phần đưa nền kinh tế đất nước ngày một phát
triển và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×