Tải bản đầy đủ

ga nha tre

SỔ SOẠN BÀI
Tên chủ đề lớn: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: (4 tuần, từ 17/10 đến ngày 11/11/2016)
Tên chủ đề nhánh: "Bé yêu mẹ"
Thời gian thực hiện: (1 tuần, từ 17/10 đến ngày 21/10/2016)
- Đón trẻ: - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ xếp giày dép, đồ dùng vào nơi qui
định, tìm đúng ảnh của mình gắn vào bảng bé đến lớp.
* Thể dục sáng: Thổi bóng
- ĐT1: Thổi bóng

BC.3

2

- ĐT2: Đưa bóng lên cao

CB.3

2

- ĐT3: Cầm bóng lên


CB.3
- ĐT4: Bóng nẩy

1
.

2

2 . Trẻ cầm bóng bật tại chỗ


- Hoạt động góc:
Nội dung:
- Thao tác vai: Chơi với em búp bê, thay quần áo cho em, ru em ngủ
- Xếp hình: Xâu vòng tặng mẹ
- Làm sách tranh: Xem tranh ảnh về hoạt động ngày 20/10, giở sách
- Tạo hình, âm nhạc: Nghe hát, hát, múa các bài hát về mẹ, bà, Nặn bánh tặng
bà, mẹ, Dán hoa tặng mẹ, bà
1.Mục đích yêu cầu:
*Kiến thức:
+ Trẻ biết chơi với các đồ chơi, biết chơi cùng bạn, cạnh bạn
+Trẻ biết cách chơi và không quang ném đồ chơi
+ Trẻ biết sử dụng các miếng ghép rời, các hình khối xếp hình, xếp chồng bé
thích.
+ Trẻ biết lắc lư theo điệu nhạc, vỗ tay và hát cùng với cô.
*Kỹ năng:
+ Rèn kỹ năng xếp đường thẳng, xếp chồng lên nhau
+ Biết nhặt đồ chơi khi rơi vãi, không tranh giành đồ chơi của bạn.
*Thái độ:
+ Biết giữ gìn đồ chơi
+ Trẻ biết lấy, cất đồ chơi theo đúng nơi quy định
+ Trẻ thích chơi với các đồ chơi ở các góc chơi
2. Chuẩn bị:
- Bộ đồ chơi lắp ghép, xếp hình, tranh ảnh, sách truyện tranh.
- Giấy A4, bút màu, cô cắt hoa sẵn cho trẻ dán


3. Tiến hành:
ND hoạt động


Hoạt động 1:
Thảo luận
trước khi chơi

Hoạt động 2:
Bao quát quá
trình chơi của
trẻ

Hoạt động 3:
Kết thúc chơi

Hoạt động của cô
- Cho trẻ hát bài “Cô và mẹ ”và trò chuyện về
nội dung bài hát. Chúng ta cùng chơi nhé!
- Cháu nào thích chơi trò chơi với cô nào?
- Ở góc xếp hình hôm nay cô sẽ cho các con
lắp ghép, xếp hình thành những hình mà bé
thích
- Các con sẽ xếp thành hình gì?
- Ngoài xếp hình hôm nay các con còn được
xâu vòng tặng mẹ
* Góc TTV hôm nay các con sẽ chơi trò chơi:
- Cho em ăn, ru em ngủ, thay quần áo cho em
- Ai thích chơi ở góc này?
*Góc sách: Xem sách, giở sách, tô màu, dán
hoa tặng mẹ, bà, nặn bánh tawngh bà, mẹ
- Bạn nào thích chơi ở góc này?
- Trong góc này các con sẽ lấy những quyển
sách giở từng trang xem trong đó có những
điều gì thú vị nào?
* Vậy bây giờ ai thích góc nào thì con hãy
nhẹ nhàng về góc đó và thực hiện vai chơi
của mình.
* Cô quan sát các nhóm chơi
Cô đến góc TTV
- Các con đang chơi gì đấy?
- Các đang nói chuyện với ai?
- Những chuyện gì?
*Cô thăm góc sách và đặt câu hỏi:
- Các con đang xem gì đây? Các con giở sách
ntn?
- Nhận xét chung: Cô mời cả lớp tập trung lại
góc tiêu biểu nghe cô nhận xét. Khi nhận xét
cô khen nhóm, cá nhân nào làm tốt. Động viên
nhóm góc, cá nhân nào chưa hoàn thành lần
sau cố gắng hơn.
* Kết thúc: Cho trẻ cất đồ chơi cùng cô và
nhẹ nhàng đi ra ngoài

Hoạt động
của trẻ
- Trẻ hát
cùng với cô
- Trẻ lắng
nghe

- Trẻ lắng
nghe cô
hướng dẫn
cách giở, lật
sách

- Tô màu
- Các con
đang nấu ăn,
tắm cho em

- Nói chuyện
với em bé, dỗ
em ăn
- Xem truyện
tranh, giở
từng trang

- Trẻ cất dọn
đồ chơi


Tuần 1: Thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2016
I. Hoạt động học: Lĩnh vực phát triển thể chất
Thể dục: VĐCB: Đi trong đường ngoằn ngoèo
có mang vật trên tay

1.Mục đích yêu cầu:
*Yêu cầu cơ bản:
+ Kiến thức: Trẻ nhớ được tên bài tập “Đi trong đường ngoằn ngoèo có mang
vật trên tay”, trẻ biết hai tay cầm bóng và đi giữ thăng bằng.
+ Kỹ năng: Phát triển cơ chân và rèn luyện tính mạnh dạn cho trẻ
+Thái độ: Trẻ biết chú ý nghe hiệu lệnh của cô, trẻ có tính kĩ luật trật tự
*Yêu cầu kết hợp: Âm nhạc
2. Chuẩn bị:
+ Đối với cô: Phấn vẽ, lớp học rộng rãi thoáng mát, bóng nhỏ
+ Đối với trẻ: Tâm thế thoải mát, đầu tóc gọn gàng, bóng nhỏ
3. Hướng dẫn:
ND hoạt
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
động
*Ổn định
- Cô cùng trẻ hát bài: Cô và mẹ
- Trẻ hát và trò
gây hứng
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề
chuyện cùng cô
thú
* Khởi động: cho trẻ đi chạy làm đoàn tàu
Hoạt động 1 đi các kiểu đi.( đi bằng gót chân, bàn chân, - Trẻ tập trung ra
Khởi động
mủi bàn chân, chạy chậm chạy nhanh). sau sân và đứng thành
đó đứng thàng vòng tròn.
vòng tròn
* BTPTC:
- Trẻ tập theo hiệu
- ĐT1: Đưa bóng lên cao
lênh của cô
- ( 2 lần 8 nhịp)

CB.3

2

- ĐT2: Cầm bóng lên
- ( 2 lần 8 nhịp)
CB.3
- ĐT3: Bóng nẩy

2


- ( 2 lần 8 nhịp)

- ( 3 lần 8 nhịp)
1

2 . Trẻ cầm bóng bật tại

chỗ
* Vận động cơ bản: Đi trong đường
ngoằn ngoèo có mang vật trên tay
-Sơ đồ tập
- Hôm nay cô cháu mình cùng nhau vận
Trẻ đứng 2 hàng
chuyển các quả bóng giúp các mẹ thi
đối diện vào nhau
chuyền bóng chuẩn bị hội thi 20/10 nhưng 

đi được các con hãy qua một con đường
rất là khó đi, các con chú ý khi đi cẩn thận
Hoạt động 2 kẻo ngã nhé.
Trọng động - Cô làm mẫu
+ Lần 1: Không giải thích

+ Lần 2: Vừa làm mẫu vừa giải thích

+ TTCB: - Cô đứng tự nhiên khi nghe hiệu
lệnh cô cúi xuống cầm bóng bằng hai tay
và đi nhẹ nhàng vào đường ngoằn ngoèo
- Trẻ quan sát và
và khi đi nhớ nhìn thẳng về phía trước.
thực hiện
- Bây giờ bạn nào giỏi lên đi lại cho cô và
các bạn xem
- Cô cho cả lớp thực hiện (2-3 lần)
- Khi trẻ thực hiện cô chú ý sửa sai cho
- Trẻ đi nhẹ nhàng.
Hoạt động 3 trẻ
Hồi tĩnh
- Cho hai tổ thi đua
- Củng cố: Cô nhắc lại tên vận động và
thực hiện lại lần cuối, cô nhận xét, tuyên
bố kết quả
Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp thư giản
II. Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích
- Thao tác vai: Chơi với em búp bê, thay quần áo cho em, ru em ngủ
III. Chơi ngoài trời:
1. HĐCCĐ: Quan sát tranh về mẹ
- Câu hỏi đàm thoại
+ Ai đây?
+ Mẹ đang làm gì?


2. TCVĐ: Chèo thuyền
3. Chơi tự do: Chơi theo ý thích cầu trượt, xích đu…
IV.Vệ sinh, ăn, ngủ trưa:
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách….
- Tập thói quen khi ngủ không nói chuyện
V. Chơi – tập buổi chiều
- Đọc đồng dao, ca dao: “Con gà cục tác lá chanh, “dung dăng dung dẻ”,
- Hát và nghe hát: Mẹ yêu không nào, chiếc khăn tay, cháu yêu bà
VI. Trả trẻ:
- Trò chuyện và nêu gương trẻ ngoan, cắm cờ. hướng dẫn trẻ làm vệ sinh cất đồ
dùng; ra về.
*Đánh giá sau một ngày:
- Đạt được mục tiêu đề ra không?.........................................................................
- Hoạt động trẻ thích là:.........................................................................................
- Hoạt động trẻ không hứng thú là:........................................................................
- Trẻ chưa đạt yêu cầu cần hướng dẫn thêm:.........................................................
- Trẻ vượt trội:........................................................................................................
***********************************
Tuần 1: Thứ 3 ngày 18 tháng 10 năm 2016
I. HĐCCĐ: Lĩnh vực phát triển nhận thức
LTPHCGQ: Xâu vòng màu đỏ tặng mẹ
1.Mục đích yêu cầu:
*Yêu cầu cơ bản:
+ Kiến thức: - Trẻ biết xâu 5- 6 hột hạt màu đỏ vào nhau thành cái vòng
- Biết cầm đồ vật bằng ngón cái và ngón trỏ, hiểu từ xâu vòng và
nhận biết màu đỏ
+ Kỹ năng: - Phát triển cơ tay của trẻ.
- Rèn luyện sự khéo léo của bàn tay và ngón tay.
+ Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý, chơi đoàn kết với bạn.
- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi cẩn thận.
- Tích cực tham gia hoạt động cùng cô.
* Yêu cầu kết hợp: Âm nhạc: Bài cô và mẹ
2. Chuẩn bị:
+ Đối với cô: - Dây dài 20- 25cm, hột hạt màu đỏ bằng nhựa, đường kính lỗ xâu
là 0,5 cm
+ Đối với trẻ: - Mỗi trẻ 1 rổ hột hạt và dây
3. Hướng dẫn:
ND hoạt động
* Ổn định gây

Hoạt động của cô
- Cô và trẻ cùng hát bài cô và mẹ

Hoạt động của trẻ
- Hát cùng cô


hứng thú

+ Cô hỏi trẻ: Các cháu vừa hát xong bài hát - Cô và mẹ
gì?
+ Nội dung bài hát nói lên điều gì?
Hoạt động 1:
*Quan sát vật mẫu
Quan sát và
- Cô có gì đây?
- Cái vòng
khám phá
- Đây là gì?
- Hạt vòng
- Hạt vòng màu gì?
- Màu đỏ
- Còn đây là gì?
- Sợi dây
- Nhân địp sắp đến ngày 20/10 cô cháu
mình cùng nhau xâu vòng tặng mẹ nhé.
* Cô làm mẫu: Tay trái cô cầm hạt vòng
- Trẻ quan sát
để hở lỗ, tay phải cầm sát đầu dây, xâu dây
qua lỗ, cô xâu hạt màu đỏ vào dây, xâu
xong cô buộc lại thành vòng
- Cô cho trẻ nhắc lại kỹ năng cô vừa xâu
Hoạt động 2:
* Trẻ thực hiện:
Trẻ thực hiện
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ đựng các hạt
vòng và dây
- Khi trẻ xâu cô chú ý quan sát, hướng dẫn,
sửa sai cho trẻ.
- Nếu trẻ nào chưa làm được, cô cầm tay trẻ
cùng làm, khuyến khích trẻ trả lời câu hỏi:
“Làm gì?”, “Vòng màu gì?”
- Cô khuyến khích, động viên trẻ yếu, kém
- Cô giúp trẻ buộc lại thành vòng tặng bạn
- Trưng bày sản phẩm và nhận xét
- Kết thúc cô cho trẻ đi vòng quanh hát bài
“Em búp bê” và tặng nhà cho bạn búp bê
- Trẻ hát
Hoạt động 3:
- Cô tập cho trẻ nói những lời chúc tặng
Kết thúc
bạn
- Trẻ nhẹ nhàng thu dọn cất đồ chơi
II. Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích
- Xếp hình: Xâu vòng tặng mẹ
III. Chơi ngoài trời:
1. Quan sát có chủ định: Quan sát tranh về bà
- Câu hỏi đàm thoại
+ Ai đây?
+ Bà đang làm gì?
+ Tóc bà có màu gì?
2.Chơi vận động: Máy bay
3.Chơi tự do:
IV.Vệ sinh, ăn, ngủ trưa:
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách, cô động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất.


- Tập thói quen ngủ đủ giấc.
V. Chơi – tập buổi chiều
- Hát, nghe hát và múa các bài trong chủ đề, chơi các trò chơi âm nhạc, hãy lắng
nghe, tai ai tinh, ai nhanh hơn….
- Đọc thơ các bài về mẹ, bà: yêu mẹ, bà và cháu…
- Nêu gương- cắm cờ
VI. Trả trẻ: - Dọn dẹp đồ chơi .Chuẩn bị đồ dùng cá nhân.Ra về
- Dặn dò trẻ những việc hôm sau, trao đổi với phụ huynh về tiến bộ của trẻ
*Đánh giá sau một ngày:
- Đạt được mục tiêu đề ra không?.........................................................................
- Hoạt động trẻ thích là:.........................................................................................
- Hoạt động trẻ không hứng thú là:........................................................................
- Trẻ chưa đạt yêu cầu cần hướng dẫn thêm:.........................................................
- Trẻ vượt trội so với yêu cầu:...............................................................................
**************************************
Tuần 1: Thứ 4 ngày 19 tháng 10 năm 2016
I. HĐCCĐ: Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
Tạo hình: Dán hoa tặng mẹ
1. Mục đích yêu cầu
* Yêu cầu cơ bản:
+ Kiến thức:
- Trẻ biết phết keo vào mặt sau và dán, trẻ hứng thú tham gia hoạt động dán
+ Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phết keo, dán chính giữa bố cục
+ Thái độ:
- Trẻ yêu quí và giữ gìn sản phẩm của mình
* Yêu cầu kết hợp: - KPKH, âm nhạc
2. Chuẩn bị:
+ Đối với cô: - Tranh tô mẫu, que chỉ, giấy A4, keo dán, hoa cắt sẵn
+ Đối với trẻ: - Hoa, keo dán, giấy A4
- Bàn ghế để trẻ ngồi thực hiện.
3. Tổ chức hoạt động:
Hoạt động
ND hoạt động
Hoạt động của cô
của trẻ
* Ổn định gây - Cô và trẻ cùng nhau hát bài hát “Dán hoa
- Bài dán hoa
hứng thú
tặng mẹ”
tặng mẹ
- Cô và các con vừa hát song bài hát gì?
+ Đàm thoại:
- Hôm nay cô tổ chức một cuộc thi triển lãm
tranh bây giờ các con hãy cùng làm một đoàn
tàu và đi tham quan triển lãm cùng cô nào
Hoạt động 1:
- Cô có gì đây?
- Bức tranh


Quan sát mẫu

- Bức tranh dán cái gì?
- Bông hoa
- Bông hoa màu gì?
- Màu đỏ
+ Hướng dẫn trẻ dán::
- Trẻ chú ý
- Cô dán mẫu lần 1: Không phân tích
quan sát
- Cô vừa dán xong cái gì đây ?
- Bông hoa
- Bông hoa này màu gì?
- Màu đỏ
+ Cô làm mẫu lần 2: Phân tích
- Cô cầm hoa bằng tay trái và cô phết keo mặt Trẻ chú ý
sau bông hoa và dán lên giấy.
quan sát lắng
- Cô phát sáp màu và vở cho trẻ
Hoạt động 2:
* Cô cho cả lớp thực hiện:
- Trẻ thực
Trẻ thực hiện - Trong khi trẻ thực hiện cô quan sát hướng
hiện
dẫn trẻ dán, sửa tư thế ngồi và cách cầm hoa
cho trẻ
- Cô đặt câu hỏi gợi mở nhằm phát triển ngôn
ngữ cho trẻ
- Cô giúp đỡ cháu còn yếu kém
Hoạt động 3:
+ Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm
Nhận xét sản - Cô nhận xét động viên khen ngợi trẻ
phẩm
+ Kết thúc:
- Trẻ thực
- Cô và trẻ làm chim mẹ chim con và đi ra
hiện
ngoài
II. Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích
- Làm sách tranh: Xem tranh ảnh về hoạt động ngày 20/10, giở sách
III. Chơi ngoài trời:
1.Quan sát cã chñ ®Þnh: Quan sát bầu trời
- Câu hỏi đàm thoại:
- Cho trẻ đọc đồng dao: Rồng rắn lên mây
- Các con thấy bầu trời hôm nay ntn?
2. Chơi vận động: Đập bóng
3.Chơi tự do:
IV.Vệ sinh, ăn, ngủ trưa:
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách, cô động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất.
- Tập thói quen ngủ đủ giấc.
V. Chơi - tập buổi chiều
- Ôn tập các bài đã học, Chơi theo ý thích ở các góc, bình bầu bé ngoan
- Hát, nghe hát, và biểu diễn các bài hát: Dán hoa tặng mẹ, cô và mẹ, bé ngoan
VI. Trả trẻ:
- Dọn dẹp đồ chơi .Chuẩn bị đồ dùng cá nhân.Ra về
*Đánh giá sau một ngày:
- Đạt được mục tiêu đề ra không?.........................................................................
- Hoạt động trẻ thích là:.........................................................................................
- Hoạt động trẻ không hứng thú là:........................................................................


- Trẻ vượt trội:........................................................................................................
- Trẻ chưa đạt yêu cầu cần hướng dẫn thêm:.........................................................
- Trẻ vượt trội so với yêu cầu:................................................................................
*************************************
Tuần 1: Thứ 5 ngày 20 tháng 10 năm 2016
I. Hoạt động học: Lĩnh vực phát triển nhận thức
Nhận Biết: Trò chuyện về người mẹ của bé
1. Mục đích yêu cầu:
* Yêu cầu cơ bản:
+ Kiến thức: - Trẻ biết trò chuyện cùng cô về mẹ
- Trẻ biết tên của mẹ và biết 1 số đặc điểm nổi bật, sở thích, nghề nghiệp...của
mẹ mình.
+Kĩ năng: - Phát triển kỹ năng nhận biết và gọi tên.
- Phát âm rõ ràng, Rèn luyện khả năng chú ý, ghi nhớ.
+Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý mẹ.
* Yêu cầu kết hợp: Âm nhạc, trò chơi.
2. Chuẩn bị
+ Đối với cô: Bàn, ghế, lô tô
+ Đối với trẻ: Trang phục cho trẻ gọn gàng, lô tô bàn, ghế
3. Hướng dẫn:
Nội dung
hoạt động
* Ổn định
gây hứng
thú

Hoạt động của cô

Hoạt động của
trẻ
- Cô cho trẻ hát bài “ Mẹ yêu không nào” - Trẻ hát
- Cô và trẻ trò chuyện về nội dung bài hát
- Bài hát nói về ai?
- Nói về em bé đi
* Trò chuyện về mẹ của bé
hỏi về chào
- Mẹ
- Ai là người sinh ra các con?

Hoạt động1:
Trò chuyện - Các con đoán xem đây là ai?
về mẹ của bé - Cho trẻ phát âm từ “Mẹ” theo lớp,
nhóm, cá nhân
- Cô mời bạn Anh Thư lên giới thiệu về
mẹ của mình nào:
+ Mẹ con tên là gì? mẹ con làm nghề gì?

- Tên Giang, cắt
+ Mẹ con như thế nào?(hỏi trẻ về đặc tóc
điểm mẹ của trẻ: tóc, mắt...)
- Tóc như thế nào?

- Tóc ngắn


- Mẹ con mặc trang phục gì?
- Mẹ con làm nghề gì?
- Mẹ thường nấu gì cho con ăn?
( Hỏi nhiều trẻ)

- Mắt to
- Cắt tóc
- Nấu cơm, thị
kho, cá dán

( Sau mỗi câu trả lời cho trẻ nhắc lại)
- Cô hỏi tương tự với 1 số trẻ khác,
khuyến khích trẻ nói nhiều.
* Giáo dục trẻ biết yêu mẹ, nghe lời mẹ.
Hoạtđộng 2:
Chọn áo cho
mẹ

- TC : Chọn áo cho mẹ
- Cô chia lớp thành 2 đội cùng đi qua
những đoạn đường hẹp để đi siêu thị - Trẻ đi qua
chọn áo cho mẹ: 1 đội chọn áo màu đường hẹp chọn
áo lên tặng mẹ
xanh, 1 dội chọn áo màu đỏ
( Hết 1 bản nhạc mà đội nào chọn được
áo có màu theo yêu cầu tặng mẹ nhiều
nhất bạn đó là ngời chiến thắng).
- Kêt thúc : Cô kiểm tra kết quả, nhận xét
chung cả lớp

- Trẻ hát
*Cô và trẻ hát bài” Cả nhà thương nhau”
và đi ra ngoài
II. Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích
- Tạo hình: Nặn bánh tặng bà, mẹ, Dán hoa tặng mẹ, bà
III. Chơi ngoài trời:
1. HĐCCĐ: Quan sát công việc của mẹ
* Câu hỏi đàm thoại
+ Ai đây?
+ Mẹ đang làm gì?
+ Đi chợ mua gì?
+ Về làm gì?
2. TCVĐ: Lái xe
3. Chơi tự do: Nhặt lá vàng rơi trên sân trường
IV.Vệ sinh, ăn, ngủ trưa: - Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng cách
V. Chơi – tập buổi chiều
-Trò chơi xây dựng, xây nhà, lắp ghép
- Đọc thơ: Yêu mẹ, bà, bà và cháu
- Múa bài hát: Chiếc khăn tay, lắc qua lắc một cái…Chơi tự do ở các góc.
VI. Trả trẻ: - Dọn dẹp đồ chơi .Chuẩn bị đồ dùng cá nhân.Ra về
*Đánh giá sau một ngày:


- Đạt được mục tiêu đề ra không?.........................................................................
- Hoạt động trẻ thích là:.........................................................................................
- Hoạt động trẻ không hứng thú là:........................................................................
- Trẻ chưa đạt yêu cầu cần hướng dẫn thêm:.........................................................
- Trẻ vượt trội:........................................................................................................
- Trẻ chưa đạt yêu cầu cần hướng dẫn thêm:.........................................................
- Trẻ vượt trội so với yêu cầu:................................................................................
****************************************
Tuần 1: Thứ 6 ngày 21 tháng 10 năm 2016
I. Hoạt động học: Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Văn học: Thơ : Yêu mẹ
1.Mục đích yêu cầu:
*Yêu cầu cơ bản:
+ Kiến thức: -Trẻ thuộc thơ và nhớ tên bài thơ “Yêu mẹ”, tên tác giả “Nguyễn
Bao”
- Trẻ biết trả lời các câu hỏi liên quan đến bài thơ
+ Kỹ năng: - Trẻ biết lắng nghe cô và các bạn đọc bài thơ “Yêu mẹ”
+Thái độ: Trẻ biết quan tâm đến bạn bè, đoàn kết yêu thương giúp đỡ bạn
*Yêu cầu kết hợp: - Âm nhạc
2. Chuẩn bị:
+ Đối với cô: - Tranh ảnh về đồ dùng đồ chơi
+ Đối với trẻ: Tâm thế thoải mát, đầu tóc gọn gàng, đồ dùng đồ chơi
3. Hướng dẫn:
ND hoạt động
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
*Ổn định gây
- Cô cùng trẻ hát bài Chiếc khăn tay
- Trẻ hát và trò
hứng thú
- Đàm thoại về nội dung bài hát
chuyện cùng cô
- Yêu mẹ, mẹ đi làm từ sáng sớm nói
về công việc của mẹ rất vất vả các con
có muốn biết công việc của mẹ ntn
hãy chú ý lắng nghe cô đọc thơ nhé.
- Cô đọc lần 1: Cô đọc diễn cảm bài
Hoạt động 1
thơ
Cô đọc trẻ nghe - Cô đọc lần 2: Kèm tranh minh họa
và đàm thoại
- Trẻ lắng nghe
- Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì? - Yêu mẹ
Hoạt động 2
- Do ai sáng tác?
- Nguyễn Bao
Đàm thoại
- Bài thơ nói về ai?
- Mẹ
- Hằng ngày mẹ làm những công việc - Nấu cơm, đi chợ,
gì?
đi làm
- Em đã yêu mẹ ntn?
- Kề má
- Em bé nói gì với mẹ?
- Yêu mẹ lắm
*Giáo dục trẻ phải biết yêu thương


mẹ, ngoan vâng lời bố mẹ, ông bà
- Cô cho trẻ đọc theo tổ, nhóm
- Trẻ đọc
- Cô cho trẻ đọc cá nhân
- Cô cho trẻ đọc cả lớp
- Khi trẻ đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cô cho cả lớp đọc lại với cô 1 lần
Hoạt động 3
nữa.
Kết thúc
- Cho trẻ đi trong đường hẹp mang đồ
chơi tặng bạn búp bê.
- Trẻ chơi
II. Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích
- Tạo hình, âm nhạc: Nghe hát, hát, múa các bài hát về mẹ, bà,
III. Chơi ngoài trời:
1.HĐCCĐ: Quan sát tranh công việc của bà
- Câu hỏi đàm thoại
+ Ai đây?
+ Bà đang làm gì?
2.TCVĐ: Hái hoa
3.Chơi tự do: Chơi theo ý thích cầu trượt, xích đu…
IV.Vệ sinh, ăn, ngủ trưa:
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách….
- Tập thói quen khi ngủ không nói chuyện
V. Chơi – tập buổi chiều
- Bình bầu bé ngoan
- Hát múa các bài trong chủ đề: Mẹ yêu không nào, chiếc khăn tay, cháu yêu bà
- Chơi tự chọn ở các góc
VI. Trả trẻ:
- Dọn dẹp đồ chơi
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân.Ra về
*Đánh giá sau một ngày:
- Đạt được mục tiêu đề ra không?.........................................................................
- Hoạt động trẻ thích là:.........................................................................................
- Hoạt động trẻ không hứng thú là:........................................................................
- Trẻ chưa đạt yêu cầu cần hướng dẫn thêm:.........................................................
- Trẻ vượt trội:.....................................................................................................
Ngày 13 tháng 10 năm 2016
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ HỘI


SỔ SOẠN BÀI
Tên chủ đề lớn: Bé và những người thân trong gia đình
Thời gian thực hiện: (4 tuần, từ 17/10 đến ngày 11/11/2016)
Tên chủ đề nhánh: " Những người thương yêu bé "
Thời gian thực hiện :(1 tuần, từ 24/10 đến ngày 28/10/2016)
- Đón trẻ: Cô đón trẻ với tâm trạng cởi mở và nhắc trẻ chào cô, bố mẹ...
- Chơi: Với các đồ chơi trong lớp
- Thể dục buổi sáng:* Hoạt động 1: Khởi động:
Cho trẻ làm đoàn tàu đi các kiểu đi: lên-xuống dốc, đi thường kết hợp hát
bài “Đoàn tàu nhỏ xíu” ra sân tập thể dục.
*. Hoạt động 2: Trọng động: Bài tập phát triển chung
+ Hô hấp: Gà gáy
+ Tay vai:

+ Chân:

+ Bụng-lườn:

+ Bật: Bật chụm tách chân
- Trò chơi: Trời tối- trời sáng
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.


- Hoạt động góc:
Nội dung:
- Trò chơi thao tác vai: Nấu và cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ
- Xếp hình: Xếp hàng rào khu vườn gia đình
- Tạo hình, âm nhạc: Chơi với đất nặn, tô màu theo ý thích, hát múa, đọc thơ
các bài về gia đình
- Làm sách tranh: Xem sách tranh về gia đình, giở sách
1.Mục đích yêu cầu:
*Kiến thức:
+ Trẻ biết sử dụng đồ chơi theo đúng chức năng, công dụng của nó
+Trẻ biết cách chơi và không quang ném đồ chơi
+ Nhận biết được vai chơi của mình
+ Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để xây dựng, xếp những công trình
theo mẫu như: đường đi, xếp hình nhà…
*Kỹ năng:
+ Rèn kỹ năng xếp đường thẳng, xếp chồng lên nhau
+ Biết nhặt đồ chơi khi rơi vãi, không tranh giành đồ chơi của bạn
+ Biết cùng chơi với nhau trong nhóm 2 - 3 trẻ và thể hiện được mối quan hệ
qua lại trong một trò chơi và một vài nhóm chơi (mẹ con, bế em, nấu ăn, bác sĩ,
đi mua sắm cho gia đình...)
*Thái độ:
+ Biết giữ gìn đồ chơi
+ Trẻ biết lấy, cất đồ chơi theo đúng nơi quy định
+ Trẻ thích chơi với các đồ chơi ở các góc chơi
2. Chuẩn bị:
- Búp bê, bộ đồ nấu ăn, đất nặn, giấy A4, bút sáp màu


3. Tiến hành:
ND hoạt động
Ổn định gây
hứng thú

Hoạt động của cô

- Cho trẻ hát cả nhà thương nhau!
- Trò chuyện với trẻ về những người thân
trong gia đình.
- Hướng trẻ chơi vào hoạt động
Hoạt động 1:
+Xây dựng: Xếp nhà từ các hình khối.
Thoả thuận
- Ai thích chơi ở góc này?
trước khi chơi. - Ở góc này các con sẽ dùng những khối gỗ
xếp chồng lên nhau để tạo thành ngôi nhà .
- Thao t¸c vai : nấu và cho em búp bê ăn
- Ai thích chơi ở góc này?
- Ở góc này các con sẽ cùng nấu cơm, cháo và
cho em búp bê ăn.
- Gãc s¸ch: Tô màu theo ý thích, chơi với đất
nặn
- Bạn nào thích chơi ở góc này?
- Cô đã chuẩn bị rất nhiều tranh ảnh về gia
đình các con dùng những màu yêu thích để tô
màu nhé
- ¢ m nh¹c: Cả nhà thương nhau, Mẹ yêu
không nào
- Góc này các con sẽ hát múa các bài hát như:
Cả nhà thương nhau, Mẹ yêu không nào
* Vậy bây giờ ai thích góc nào thì con hãy
nhẹ nhàng về góc đó và thực hiện vai chơi
của mình.
Quá trình trẻ chơi ở các góc:
* Cô quan sát các nhóm chơi
Cô đến góc TTV
- Các con đang làm gì?
Hoạt động 2:
- Nấu như thế nào?
Quá trình trẻ
- Cho em ăn như thế nào?
hoạt động góc. *Cô lại góc xây dựng, xếp hình và hỏi trẻ
- Các con đang làm gì?
- Các con xếp nhà bằng gì?
- xếp như thế nào?
*Cô thăm góc sách và đặt câu hỏi:
- Các con đang làm gì?
- Trong tranh có những ai?
- Các con tô như thế nào?
- âm nhạc:

Hoạt động
của trẻ
- Trẻ hát và
trò chuyện
cùng cô
- Trẻ giơ tay.
- Trẻ lắng
nghe
- Trẻ giơ tay.

- Trẻ giơ tay
- Trẻ lắng
nghe.

- Trẻ nhẹ
nhàng về góc
chơi trẻ thích
- Trẻ chơi ở
các góc
- Nấu cháo
cho búp bê
- Trẻ trả lời
- Xây nhà
- Những khối
gỗ
- Trẻ trả lời
- Tô màu
tranh


Hoạt động 3:
Nhận xét góc
chơi.

các con hát những bài gì?Con hát kết hợp với - Trẻ trả lời
dụng cụ âm nhạc gì?
-Trẻ trả lời.
* Nhận xét trẻ sau khi chơi:
- Nhận xét chung: Cô mời cả lớp tập trung lại
góc tiêu biểu nghe cô nhận xét.
- Yêu cầu trẻ nhẹ nhàng cất đồ chơi
**********************************
Tuần 2: Thứ 2 ngày 24 tháng 10 năm 2016
I. Hoạt động học: Lĩnh vực phát triển thể chất
Thể dục: VĐCB: Bò thấp
TCVĐ: Ai tài hơn

1.Mục đích yêu cầu:
*Yêu cầu cơ bản:
+ Kiến thức: - Trẻ biết bò bằng bàn tay cẳng chân, bò đúng thẳng hướng
+ Kỹ năng: - Phát triển cơ tay, cơ chân và rèn tự tin nhanh nhẹn
+Thái độ: Trẻ biết chú ý nghe hiệu lệnh của cô, trẻ có tính kĩ luật trật tự
*Yêu cầu kết hợp: Âm nhạc
2. Chuẩn bị:
+ Đối với cô: Cổng chui
+ Đối với trẻ:
ND hoạt
Hoạt động của cô
Hoạt động của
động
trẻ
*Ổn định
- Cô giới thiệu hội thi “ Bé khỏe phù đổng”
- Trẻ hát và trò
gây hứng thú - Giới thiệu các đội tham gia:
chuyện cùng cô
+ Đội nhà sạch
Hoạt động 1 + Đội nhà đẹp
- Trẻ tập trung
Khởi động
- Trước khi vào phần thi cho các đội khởi
ra sân tập trung
động.
thành vòng tròn
- Chuyển đội hình thành vòng tròn
* Khởi động: cho trẻ đi chạy làm đoàn tàu
đi các kiểu đi.( đi bằng gót chân, bàn chân,
mủi bàn chân, chạy chậm chạy nhanh).
- Cô cho trẻ đứng thành 3 hàng ngang tập bài
tập phát triển chung.
- Trẻ tập theo
* BTPTC:
hiệu lênh của

-Tay :
- ( 3 lần 8 nhịp)


- ( 2 lần 8 nhịp)

- Chân :

- Bụng :

- ( 2 lần 8 nhịp)

- ( 3 lần 8 nhịp)
90
- Bật

Hoạt động 2
Trọng động

* Vận động cơ bản: Bò thấp
Cho trẻ đứng đội hình 2 hàng ngang đối diện - Trẻ đứng 2
hàng ngang
nhau.
- Trẻ lắng nghe
- Cô kể cho trẻ nghe đoạn truyện “ Bác gấu
đen và 2 chú thỏ” cô nói nhà của bạn thỏ nâu
bị đổ phải xây dựng lại nhà. Đội nào nhanh
và khỏe mang được nhiều gạch, cát đến nhà
bạn thỏ, đội đó sẽ dành chiến thắng. Đường
đến nhà bạn thỏ các đội phải lấy gạch cát sau
đó bò đem tới.
- Sơ đồ tập:
xxxxxxxxxx


xxxxxxxxxx
- Trẻ quan sát
+ Lần 1: Cô làm mẫu cho trẻ xem và quan sát và thực hiện
+ Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp phân tích động
tác
-Trẻ lắng nghe
+ TTCB: Trẻ chống cả bàn tay và cẳng chân
và biết cách
chơi luật chơi
xuống sàn, mắt nìn phía trước khi bò phối
Hoạt động 3 hợp tay nọ, chân kia.
Hồi tĩnh
+ Cô mời 1 trẻ lên đi
- Trẻ đi nhẹ
+ Cho lần lượt trẻ lên thực hiện cô sửa sai
nhàng
cho trẻ
+ Cô hỏi trẻ tên vận động
+ Cô mời 2 đội thi nhau thực hiện
+ Củng cố: Cô nhắc lại tên vận động và thực
hiện lại lần cuối, cô nhận xét, tuyên bố kết
quả
* Trò chơi vận động : Ai tài hơn
Cô phổ biến cách chơi, luật chơi, cô giới
thiệu trẻ hiểu
- Tổ chức cho trẻ chơi, khích lệ, động
viên trẻ chơi
- Nhận xét chơi
Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp thư giản
II. Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích
- Trò chơi thao tác vai: Nấu và cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ
III. Chơi ngoài trời:
1. Quan sát có mục đích: Quan s¸t tranh về gia đình
- Ai đây?
- GĐ có những ai?
- Ai là người lớn tuổi nhất?
- Ông bà nội là người sinh ra ai?
- Ông bà ngoại là người sinh ra ai?
- Tình cảm của các con đối với gia đình như thế nào?
2. Chơi vận động: Lái ô tô
3. Chơi theo ý thích: Cầu tuột, xích đu ngoài trời…
IV.Vệ sinh, ăn, ngủ trưa:
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng cách, giới thiệu thực đơn và khuyến khích
trẻ tự xúc ăn. Tập thói quen khi ngủ không nói chuyện
V. Chơi - tập buổi chiều
* LQBM: Truyện cháu chào ông ạ
- Cho trẻ hát bài: “Cả nhà thương nhau”
- Chơi vận động nhẹ, chơi tự chọn ở các góc
VI. Trả trẻ:
- Dọn dẹp đồ chơi


- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân.Ra về
*Đánh giá sau một ngày:
- Đạt được mục tiêu đề ra không?.........................................................................
- Hoạt động trẻ thích là:.........................................................................................
- Hoạt động trẻ không hứng thú là:........................................................................
- Trẻ chưa đạt yêu cầu cần hướng dẫn thêm:.........................................................
- Trẻ vượt trội so với yêu cầu:...............................................................................
Tuần 2: Thứ 3 ngày 25 tháng 10 năm 2016
I. Hoạt động học: Lĩnh vực phát triển nhận thức
KPKH: Trò chuyện về gia đình của bé
1.Mục đích yêu cầu:
*Yêu cầu cơ bản:
+ Kiến thức: Trẻ biết gọi tên, nhận biết những người thân trong gia đình, biết
gia đình có những ai
- Nhận biết số lượng thành viên trong gia đình.
+ Kỹ năng:
- Luyện các giác quan cho trẻ
- Luyện phát triển ngôn ngữ đủ câu, đủ từ
+Thái độ:
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn yêu quí ông bà cha mẹ, chăm ngoan lễ phép, vâng
lời người lớn, nhường nhịn em nhỏ.
*Yêu cầu kết hợp: - Âm nhạc, nhận biết
2. Chuẩn bị:
+ Đối với cô: - Tranh về gia đình, mô hình
+ Đối với trẻ: - Mỗi trẻ 1 bộ tranh lô tô bố mẹ, ông bà và các con.
3. Hướng dẫn:
ND hoạt
Hoạt động của cô
Hoạt động của
động
trẻ
*Ổn định gây * Cô và trẻ hát bài “ Cả nhà thương nhau”
- Trẻ hát và trò
hứng thú
Trò chuyện với trẻ về gia đình của trẻ
chuyện cùng cô
- Gia đình con có ai?
- Bố, mẹ, con
Hoạt động 1 * Hôm nay cô cháu mình đến thăm gia đình
Trò chuyện
nhà bạn Huy và tìm hiểu về gia đình bạn ấy
về gia đình
nhé!
- Bố, mẹ, con
thân yêu của - Bức tranh vẽ gì?
- Bố

- Tưới cây
- Gia đình bạn Huy có những ai ?
- Mẹ
- Đây là ai ?
- Trẻ phát âm “ Bố” Theo lớp, nhóm, cá nhân
- Nấu cơm
- Bố bạn Huy đang làm gì ?
- Còn đây là ai ?


- Trẻ phát âm từ “ Mẹ” theo lớp, nhóm, cá
nhân
- Mẹ bạn Huy đang làm gì vậy ?
( Mẹ là người luôn quan tâm đến bữa ăn, giấc
ngủ hàng ngày của các con, các con phải yêu
quý mẹ nhé!)
- Gia đình bạn Huy còn ai nữa ?
- Trẻ phát âm từ “ Em trai”(Cho nhiều trẻ
phát âm)
Hoạt động 2
- Em đang làm gì ?
Bé nhanh tay - Vậy trong gia đình nhà bạn Huy có những
ai? (Hỏi nhiều trẻ)
- Gia đình nhà Bạn Huy có bố, mẹ, bạn Huy
và em trai sống rất vui vể và hanh phúc
- Ngoài gia đình Bạn Huy có bố, mẹ em trai
gia đình nhà các con còn có ai nữa?
Hoạt động 3 - Cô cho trẻ xem tranh gia đình có ông, bà…
Kết thúc
* T/c 1: Chơi lô tô
- Cô cho trẻ chọn lô tô về bố, mẹ, ông , bà
- Trẻ chọn theo hiệu lệnh của cô
- Sau mỗi lần chọn cô cho trẻ phát âm
( Cô quan sát để sữa cho những trẻ chọn sai)
* T/C2: Tặng quà
- Các con cùng đi siêu thị chọn thật nhiều quà
cho bà, và mẹ nhé
- Chia lớp thành 2 đội mua quà và đi qua
đường hẹp về tặng quà cho bà và mẹ
- Sau thời gian 2 phút đội nào tặng quà nhiều
hơn là đội chiến thắng.
* Giáo dục trẻ : Phải biết yêu quý và vâng lời
ông, bà, bố, mẹ
* Kết thúc : Cô tuyên dương đội chiến thắng.
Nhận xét chung
II. Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích
- Xếp hình: Xếp hàng rào khu vườn gia đình
III. Chơi ngoài trời:
1. Quan sát có mục đích: Tranh ảnh về công việc của bố, mẹ
Hướng dẫn:
* Ổn định: Cho trẻ đứng vòng tròn và hát cùng cô
- Trẻ hát bài “ Cả nhà đề yêu .
- Bài hát có nội dung gì? ( Nói về tình cảm gia đình)
- Gia đình có yêu thương nhau không? ( Rất yêu thương nhau)
- Ai đây?

- Em trai
- Chơi
- Bố, mẹ, bạn
Huy, em trai

- Trẻ chơi

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe


- Bố đang làm gì?
- Mẹ đang làm gì?
- Giáo dục: Các con phải biết quí trọng những kỉ niện của gia đình khi bên nhau.
2. Trò chơi vận động: Chi chi chành chành
3. Chơi tự chọn:
+ Cô trò chuyện giới thiệu các đồ chơi ngoài trời, cách chơi.
+ Cho trẻ lựa chọn đồ chơi theo ý thích, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, nhường
nhịn nhau, kỉ luật, an toàn.
IV.Vệ sinh, ăn, ngủ trưa:
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách….
- Tập thói quen khi ngủ không nói chuyện
V. Chơi - tập buổi chiều
- BTTH: Bài 4 trang 5
- Chơi lắp ráp, xếp hình, hát múa bài “cả nhà đều yêu”, Mẹ yêu không nào, múa
cho mẹ xem
- Chơi tự chọn ở các góc
VI. Trả trẻ:
- Dọn dẹp đồ chơi
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân; Ra về
*Đánh giá sau một ngày:
- Đạt được mục tiêu đề ra không?.........................................................................
- Hoạt động trẻ thích là:.........................................................................................
- Hoạt động trẻ không hứng thú là:........................................................................
- Trẻ chưa đạt yêu cầu cần hướng dẫn thêm:.........................................................
- Trẻ vượt trội so với yêu cầu:...............................................................................
***************************************
Tuần 2: Thứ 4 ngày 26 tháng 10 năm 2016
I. Hoạt động học: Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Văn học: Truyện : Cháu chào ông ạ

1.Mục đích yêu cầu:
*Yêu cầu cơ bản:
+ Kiến thức: Trẻ hiểu được nội dung truyện: “Cháu chào ông ạ”, nhớ được tên
gọi và hành động của các nhân vật.
- Trẻ biết trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung truyện, kể lại được truyện
+ Kỹ năng: - Trẻ biết lắng nghe cô và các bạn kể truyện: “Cháu chào ông ạ”
+ Thái độ: Trẻ biết quan tâm đến mọi người thân trong gia đình, biết giúp đỡ
mọi người những công việc đơn giản.
*Yêu cầu kết hợp: - Âm nhạc
2. Chuẩn bị:
+ Đối với cô: - Tranh ảnh về bài thơ, bài hát “Cả nhà thương nhau”


+ Đối với trẻ: Tâm thế thoải mát, đầu tóc gọn gàng
3. Hướng dẫn:
Néi dung
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
* Ổn định
- Xúm xít xúm xít.
- Bên cô bên cô.
giới thiệu
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “ Trời sáng trời - Trẻ chơi trò chơi.
tối” nào!
- Các con rất ngoan, hôm nay cô cùng các - Trẻ đi theo sự hướng
con đến thăm gia đình nhà bạn Lan qua dẫn của cô.
màn ảnh nhỏ nhé! Cô cùng trẻ đi dưới làn
nhạc “Ông cháu”
- Mẹ.
- Đã đến nhà bạn Lan rồi! Các con nhìn
- Mẹ đang nấu cơm.
xem nhà bạn lan có ai đây?
- Bố.
- Mẹ đang làm gì?
- Chơi với em.
- Còn ai đây?
- Bà đang đan áo.
- Bố đang làm gì?
- Ông.
- Thế đây là ai?
- Chim bạc má.
- Cô đố các con biết ai đang chăm sóc cây - Con gà.
đây?
- Trên cây có con gì đây?
- Cháu chào ông ạ!
- Các con ơi nhà bạn lan còn nuôi con gì
đây?
- Thế Ông, Gà con, Chim bạc má có trong
câu Chuyện gì mà cô đã kể cho các con
- Trẻ về chỗ ngồi.
nghe?
- Đúng rồi đó là những nhân vật trong câu
chuyện “ Cháu chào Ông ạ” đấy. Và bây
giờ cô mời các con nhẹ nhàng về chỗ ngồi
và đến với nội dung câu chuyện nhé!
Hoạt động 1: - Cô kể lần 1: Không tranh
Cô kể chuyện - Các con vừa nghe cô kể câu chuyện gì? - Cháu chào ông ạ!
- Đúng rồi đó là câu chuyện cháu chào ông
ạ đấy! để biết được Gà con, Chim Bạc má,
Cóc vàng đã gặp ai các con cùng lắng nghe - Trẻ chú ý lắng nghe.
nhé!
* Cô kể lần 2: Kết hợp với điệu bộ minh
hoạ.
- Cô kể diễn cảm bằng lời và minh hoạ
động tác của các nhân vật trong chuyện.
Các con vừa nghe cô kể câu chuyện gì?
- Cháu chào ông ạ!
- Trong chuyện có những ai?
- Gà con, chim bạc
má, cóc vàng.
- Gà con, Chim bạc má, Cóc vàng đã gặp


ai trên
- Ông ạ!
đường?
- Khi gặp Ông các bạn đã làm gì?
- Chào ông ạ!
- Các bạn chào Ông như thế nào?
- Cháu chào ông ạ!
- Ông đã nói với Gà con, Chim Bạc má, - Ông khen các bạn
Cóc vàng như thế nào?
ngoan quá.
- Cô chú ý hỏi tập thể và cá nhân khuyến - Trẻ trả lời.
khích trẻ trả lời câu hỏi của cô và sửa sai
cho trẻ.
- Các con ạ! Gà con, Chim bạc Má, cóc
Vàng đều là những bạn ngoan. Để biết
được các bạn ngoan như thế nào các con - Trẻ chú ý quan sát,
cùng hướng lên màn hình và đến với nội lắng nghe cô kể
dung câu chuyện nhé!
chuyện.
Hoạt động 2: * Cô kể lần 3: Cô kể kết hợp sử dụng máy
Trẻ tập kể
trình chiếu minh hoạ nội dung câu chuyện.
- Các con vừa xem câu chuyện gì?
- Cháu chào ông ạ!
- Các con ơi! Gà con, Chim bạc Má, Cóc
Vàng đều là những bạn rất ngoan, các con
phải học tập các bạn khi gặp người lớn
tuổi các con phải biết khoanh tay chào các - Vâng ạ!
con nhớ chưa nào!
- Cô tập cho trẻ kể cùng cô
- Trẻ kể
- Cô là người dẫn truyện
Hoạt động 3: * Kết thúc
- Trẻ vâng lời cô vỗ
Kết thúc
- Các con ạ! Để trở thành những em bé
tay theo nhịp bài hát
ngoan luôn được mọi người yêu mến thì “Mẹ yêu không nào”
các con phải ngoan ngoãn vâng lời Ông bà, rồi đi ra ngoài sân
Bố mẹ các con nhớ chưa nào! Cho trẻ hát trường.
theo nhịp bài hát “Mẹ yêu không nào” và
ra chơi.
II. Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích
Tạo hình, âm nhạc: Chơi với đất nặn, tô màu theo ý thích, hát múa, đọc thơ các
bài về gia đình
III. Chơi ngoài trời:
1. Quan sát có mục đích : Quan sát vườn rau
Hướng dẫn:
- Cho trẻ đọc bài thơ “thăm nhà bà”
- Cho trẻ quan sát vườn rau
- Hỏi trẻ: trong vườn có những loại cây gì?
- Đây là gì?
- Rau để làm gì?
- Muốn vườn rau tươi tốt lớp mình phải làm thế nào?


2. Chơi vận động: Bóng tròn
3. Chơi theo ý thích: Đồ chơi ngoài trời, nhặt lá vàng, vẽ phấn tự do
IV.Vệ sinh, ăn, ngủ trưa:
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách, cô động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất.
- Tập thói quen khi ngủ không nói chuyện
V. Chơi - tập buổi chiều
- Tô màu, nặn người thân trong gia đình
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao về gia đình: Công cha như núi Thái Sơn,
- Múa bài: Kéo cưa lừa xẻ, lời chào buổi sáng
- Chơi vận động nhẹ và chơi tự chọn ở các góc. Bình bầu cắm hoa bé ngoan
VI. Trả trẻ:
- Dọn dẹp đồ chơi
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân.Ra về
*Đánh giá sau một ngày:
- Đạt được mục tiêu đề ra không?.........................................................................
- Hoạt động trẻ thích là:.........................................................................................
- Hoạt động trẻ không hứng thú là:........................................................................
- Trẻ chưa đạt yêu cầu cần hướng dẫn thêm:.........................................................
- Trẻ vượt trội so với yêu cầu:...............................................................................
***************************************
Tuần 1: Thứ 5 ngày 27 tháng 10 năm 2016
I. Hoạt động học: Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc: Dạy hát: “Cả nhà thương nhau”
NDKH: TCAN: Tiếng hát ở phía nào?
1. Mục đích yêu cầu:
* Yêu cầu cơ bản:
+ Kiến thức: - Trẻ biết hát đúng theo cô cả bài hát “Cả nhà thương nhau” hát
vui tươi.
- Trẻ nhớ tên bài hát “Cả nhà thương nhau”, tác giả và hiểu nội
dung bài hát, thuộc bài hát.
+ Kỹ năng: Trẻ biết hát đúng giai điệu bài hát, biết nhún theo nhịp bài hát, biết
chơi trò chơi âm nhạc.
+Thái độ: Trẻ biết chú ý tích cực trong giờ học, thực hiện theo yêu cầu của cô
* Yêu cầu kết hợp:
2. ChuÈn bÞ
- §ối với c«: Bài hát, đầu đĩa, ti vi,
- §ối với trÎ: Mũ chóp
3 Hướng dẫn
Tên hoạt động
Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×