Tải bản đầy đủ

DẠY học THEO CHỦ đề TÍCH hợp lịch sử 6 bài 6 v ăn h óa c ổ đ ại

Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

PHỤ LỤC III

HỒ SƠ DỰ THI
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP

1.

Tên chủ đề dạy học:

“TIẾT 6 BÀI 6. V ĂN H ÓA C Ổ Đ ẠI ”
2. Môn học chính của chủ đề: Môn Lịch sử 6
3. Các môn được tích hợp:
* Môn Điạ lí 6:
* Môn Toán
* Môn Tiếng anh 6
* Môn Giáo dục công dân 7
* Môn Mỹ thuật 6

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

1

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

Phụ lục I

PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN DỰ THI
- Phòng giáo dục Đào tạo huyện Thanh Oai
- Trường THSC Tam Hưng.
- Điện thoại:

0433876510

Email: Cap2tamhung@gmail.com

- Thông tin về giáo viên:
+ Họ và tên: NHỮ THỊ THU
+ Ngày sinh: 22- 8 –1969
+ Môn: Lịch sử
+ Điện thoại: 0988618957

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

Email: thuthao2689@gmail.com

2

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên mônPhụ lục II

BÀI DỰ THI “DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP”
1/ Tên hồ sơ
Tích hợp môn Địa lý, môn Toán, môn tiếng Anh và môn Giáo dục công dân vào
môn Lịch sử lớp 6- bài 6 tiết 6 “ Văn hóa cổ đại”

2/ Mục tiêu dạy học:
a/ Kiến thức:
* Môn Địa li
- Địa lí lớp 6 bài 8 “Sự vận động trái đất quanh mặt trời”
+ HS hiểu kiến thức về thiên văn học: hiện tượng tự nhiên - sự tự quay
của trái đất, sự vận động quanh mặt trời của trái đất,mặt trăng quay
quanh trái đất….để con người làm ra lịch.
+ Tác dụng của hiện tượng tự nhiên đối với đời sống con người
*

Môn Toán.
- Môn Toán Tiểu học
+ HS nhớ lại công thức tính diện tích và chu vi hình tròn -nhớ đến số Pi -> tử
đó HS hiểu rõ số Pi =3,14 là thành tựu văn hóa cổ đại Phương Đông.
- Môn Toán lớp 7, lớp 8, vật lý 8
+ HS biết các định lí, định luật của các nhà bác học nổi tiếng từ thời cổ đại

* Môn Tiếng Anh
- Tiếng Anh 6 – Bài hát về bảng chữ cái Tiếng Anh
+ HS nhớ về hệ chữ cái là thành tựu văn hóa của Phương Tây cổ đại -> xác
định được cách phát âm của từng vùng, từng lãnh thổ, từng quốc gia
Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

3

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

+ Tạo không khí thoải mái cho các em trong quá trình tiếp thu bài.
* Môn Giáo dục công dân:
- Giáo dục công dân lớp 7 - Bài 15
+ Hiểu những di tích được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và di
sản văn hóa thế giới.
+ Biết gìn giữ, biết bảo vệ những di tích lịch sử ở địa phương.
* Môn Mĩ thuật:

HS vẽ sơ đồ tư duy

b/ Kĩ năng:
- Biết phân tích, đánh giá, khâm phục những thành tựu văn hóa của người
xưa để lại -> khám phá tìm tòi những điểu bí ẩn của thành tựu văn hóa cổ.
- Khả năng thuyết trình trước lớp những kiến thức lĩnh hội được qua giờ
học một cách thoải mái tự tin.
- Vận dụng các kiến thức của môn học khác và kiến thức trong xã hội để có
kiến thức mới
- Kĩ năng thu thập thông tin trên nhiều kênh hình …
- Kĩ năng đọc tranh ảnh, khai thác thông tin…
c/ Thái độ:
- Lên án những hành vi, thái độ xâm hại đến các di tích, di sản. đồng thời
nhắc nhở mọi người cùng chung tay bảo vệ thành tựu văn hóa cổ, di tích, …
- Khâm phục, ngưỡng mộ những kì quan của nhân loại, cũng như sự sáng tạo
trong lao động - nghệ thuật của cư dân thời cổ đại.
- Bồi dưỡng khả năng vận dụng thực tế vào bài học.

3/ Đối tượng dạy học của bài học.
- Khối 6 trường THCS Tam Hưng: gồm 4 lớp
- Lớp 6A có 45 học sinh: gồm 21 học sinh nam và 24 học sinh nữ.
Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

4

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

- Lớp 6B có 45 học sinh: gồm 17 học sinh nam và 27 học sinh nữ.
- Lớp 6C có 42 học sinh: gồm 24 học sinh nam và 18 học sinh nữ.
- Lớp 6D có 43 học sinh: gồm 21 học sinh nam và 22 học sinh nữ.
Cả khối có 175 học sinh, các em vừa ở bậc Tiểu học lên. Vì vậy các em còn
bỡ ngỡ, ham chơi chưa có ý thức học và tìm hiểu lịch sử.
( Bài được thực hiện dạy trong 45 phút )

4/ Ý nghĩa của bài học:
Qua mấy nghìn năm tồn tại, cư dân cổ đại Phương Đông và Phương Tây
đã để lại cho nhân loại một kho tàng văn hóa đồ sộ, vĩ đại, điều đó vừa nói lên
năng lực vĩ đại của trí tuệ loài người, vừa đặt cơ sở cho sự phát triển của nền
văn minh nhân loại sau này.
Do đặc trưng của bộ môn –đa số học sinh không có hứng thú học và tìm
hiểu lịch sử. Vì vậy qua bài dạy kết hợp liên môn, học sinh không chỉ hiểu
biết những thành tựu văn hóa đa dạng, phong phú, rực rỡ của nền văn minh
nhân loại ở buổi bình minh của loài người, mà học sinh còn hiểu được những
thành tựu đó ngày nay chúng ta vẫn còn đang được thứa hưởng. Bên cạnh đó
các em còn được khám phá những điều kì diệu, bí ẩn trong các công trình
kiến trúc điêu khắc của thời cổ đại.
Giúp học sinh tự hào về trí tuệ, sự lao động sáng tạo của con người, họ đã
tạo ra những thành tựu quý giá đó. Từ đó các em tự có ý thức giữ gìn, bảo vệ
những di sản, di tích Quốc gia nói chung và di tích lịch sử địa phương nói
riêng. Đồng thời biết tố cáo những hành vi xâm hại tới các di sản di tích.
M ỗi tập thể, mỗi cá nhân hãy chung tay giữ gìn bảo vệ di sản, di tích. Bởi
nó là tài sản vô giá để lại cho thế hệ sau.

5/ Thiết bị dạy học, học liệu:
-

Sử dụng máy chiếu , loa kết nối với máy tính.
Học liệu:
+ SGK các môn: Lịch sử lớp 6, Địa lí lớp 6, giáo dục công dân lớp 7, Toán
lớp 5…

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

5

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

+ Bài hát Tiếng anh: http//www yotube.com/wach?
+ Sách tham khảo, tranh ảnh,tư liệu nguồn intenet

6/ Hoạt động dạy và học:
TIẾT 6

Bài 6: VĂN HOÁ CỔ ĐẠI
A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được
- Những di sản văn hoá đồ sộ, quý giá của thời cổ đại đã để lại cho loài người.
- Những thành tựu văn hoá: (chữ viết, chữ số, lịch, văn học, khoa học, nghệ
thuật…) của người Phương Đông và Phương Tây cổ đại.

2. Tư tưởng
- Giáo dục lòng tự hào về những thành tựu văn minh của loài người thời cổ
đại, bước đầu ý thức về việc tìm hiểu các thành tựu văn minh cổ đại.
- Giáo dục ý thức tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và giữ gìn di sản,
di tích quốc gia và của địa phương.
3. Kĩ năng:
- Rèn luyện kỹ năng mô tả một công trình kiến trúc hay nghệ thuật lớn
thời cổ đại qua tranh ảnh.
- Rèn kĩ năng thuyết trình trước lớp.
B/ CHUẨN BỊ CỦA GV – HS :
GV : - Tham khảo tài liệu có liên quan.
- Tranh ảnh một số công trình tiêu biểu.
HS : - Đọc và trả lời những câu hỏi sgk.
- Sưu tầm tranh ảnh.
C/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

6

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
Chỉ bản đồ các quốc gia cổ đại Phương Đông và Phương Tây? Biểu hiện
kinh tế chính ở Phương Đông và Phương Tây cổ đại? Hiện nay các quốc gia
đó thuộc châu lục nào?
3. Dạy học bài mới.
a. Giới thiệu bài mới: Các quốc gia cổ đại được hình thành theo thời gian
khác nhau, với thể chế xã hội, thành phần kinh tế khác nhau, nhưng đã để lại
cho nhân loại một kho tàng văn hóa đồ sộ phong phú, có nhiều thành tựu mà
hiện nay chúng ta vẫn còn đang sử dụng. Đó là những thành tựu gì ? Ai là
người sáng tạo ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
b. Dạy học bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

KIẾN THỨC
CẦN ĐẠT

* Hoạt động 1: Tìm hiểu những thành tựu văn hoá của người
1/ Các dân tộc
cổ đại Phương Đông.

Phương Đông
thời cổ đại đã
có những thành
tựu văn hoá
gì ?

Tích hợp môn Địa li
GV: giới thiệu ảnh

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

7

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

? Dựa vào kiến thức môn Địa lí ->Nêu hiểu biết của em về hiện
tượng này? Dựa vào hiện tượng này người Phương Đông cổ đại
- Sáng tạo ra lịch.
đã sáng tạo ra thành tựu nào?
(Lịch âm)
H: Hiện tượng mặt trăng quay quanh trái đát, họ sáng tạo ra lịch
(âm lịch)
GV: mở rộng –>KL
? Tại sao thành tựu đầu tiên là Thiên văn và Lịch?
HS: Vì người Phương Đông kinh tế chính của họ là nông nghiệp
cho nên họ biết quan sát các hành tinh ảnh hưởng tới “mưa thuận
gió hòa” để mùa mảng tốt tươi…
GV: mở rộng ->KL
? Em cho biết chữ viết các dân tộc cổ đại Phương Đông có gì đặc
biệt?
- Chữ viết: chữ
tượng hình, viết
trên thẻ tre
mai rùa…

GV: giới thiệu ảnh

Chữ tượng hình Ai Cập cổ khắc
trên lăng mộ vua Ram-xét VI
? Nêu hiểu biết của em về sự ra đời của chữ tượng hình?
Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

8

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

GV: giới thiệu ảnh, mở rộng -> kl
( Do sản xuất phát triển, xã hội tiến lện, con người có nhu cầu về
chữ viết và ghi chép những suy nghĩ của mình ……)
? Chữ tượng hình thường được viết ở đâu ?.
GV: giới thiệu ảnh

-> nhận xét ->Kl

Chữ viết trên giấy Pa-pi-rút

Viết trên mai rùa

GV: giới thiệu ảnh: Bảng chữ cái tượng hình Ai Cập cổ

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

9

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

GV: mở rộng ( Săm Pô-li-ông ( 1790-1842) người sáng lập
ngành Ai Cập học, vì ông là người dã đọc và giải thích được
nhiều tài liệu viết,các biên niên sử, bài hát, các câu thần chú của
người Ai Cập cổ đại
Tích hợp môn toán
GV: giới thiệu ảnh hình tròn
H: công thức tính diện tích hình tròn, chu vi hình tròn?

- Toán học:
Nghĩ ra phép đếm
10, tính số pi =
3,14
sáng tạo ra chữ số
từ 0 -> 9

2

S = π. R

C = 2π. R

π ≈ 3,14

HS biết số Pi để sử dụng trong công thức tính diện tích hoặc tính
chu vi hình tròn, mà học sinh không biết số Pi là thành tựu của
quốc gia cổ đại nào. Vậy số Pi là thành tựu của quốc gia cổ đại
nào?
GV: nhận xét -> Kl
? Ngoài ra còn có những thành tựu nào trong lĩnh vực toán học?

GV: giới thiệu tranh minh họa ( Chữ số Ân Độ )
Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

10

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

1

2

3

4

5

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

6

7

8

9

GV: mở rộng ->kết luận

Thảo luận bàn:
Câu hỏi:
Sự ra đời của toán học có ý nghĩa như thế nào đối với đời
sống con người ?
Trả lời :
Giúp con người ứng dụng vào đo đạc ruộng đất , xây dựng
,tính toán , buôn bán ,quân sự ......
- HS trả lời -> HS nhận xét
- GV kết luận
GV: giới thiệu tranh về kiến trúc

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

11

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

- Kiến trúc:
+ Kim Tự Tháp
(Ai Cập),
+ Thành Babilon
( Lưỡng Hà)
+ Vạn lý trường
thành ( Trung
Quốc)

?Nêu hiểu biết của em về các công trình này ?
GV: giới thiệu ảnh -> HS đọc tìm hiểu

(Có 138 kim tự tháp được xd khoảng từ năm 2600 – 664 (TCN),
trong điều kiện hết sức thô sơ đã cho thấy sự vĩ đại về sức sáng
tạo của cư dân Ai Cập cổ đại và quyền uy của các Pha-ra-on.KTT
được X D để gìn giư xác của các Pha -ra- on. Đây là một trong 7
kì quan của TG và là công trình kiến trúc duy nhất ở thời cổ đại
còn tồn tại tương đối nguyên vẹn cho đến ngày nay.)
Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

12

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

GV: mở rông (sự bí ẩn của Kim Tự Tháp)
ĐIỀU KÌ DIỆU VÀ BÍ ẨN TRONG KIM TỰ THÁP
Kim Tự Tháp là nơi chôn cất các Pha- ra- ông, cũng là nơi
cất giấu báu vật của người Ai Cập cổ đại. Nhưng trong Kim
Tự Tháp có một điều kì diệu và bí ẩn:
- Ta có một đồng tiền đã bị hoen rỉ, nhưng ta đem đồng tiền
đó để bên trong Kim Tự Tháp thì vài ngày sau đồng tiền đó
trở nên sáng bóng.
- Ta đang bị đau đầu, nhưng ta vào ngồi bên trong Kim Tự
Tháp một vài giờ thì ta thấy hết đau đầu.
- Ta pha hai cốc sữa như nhau, một cốc để bên trong Kim Tự
Tháp và một cốc để bên ngoài. Vài ngày sau cốc sữa bên
ngoài nó bị ôi thối. Nhưng cốc sữa bên trong Kim Tự Tháp
vẫn uống được ngon lành…
GV: kết luận Kim Tự Tháp và vườn treo Babilon là 2 trong 7 kì
quan của Thế giới cổ đại.
Tích hợp giới thiệu di sản Việt Nam.
GV: giới thiệu ảnh

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

13

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

Thánh địa Mỹ Sơn

2.

Người Hi
Lạp và Rô-ma
đã có những
đóng góp gì về
văn hóa?
THÀNH NHÀ HỒ
GV:giới thiệu
Công trình xây dựng đầy bí ẩn: Thánh địa Mỹ Sơn và Thành nhà
Hồ ) là 2 trong nhiều di tích được công nhận di sản văn hóa Thế
giới.( HS về tìm hiểu khám phá các di sản)
Hoạt động 2: Tìm hiểu những thành tựu văn hoá của người
Phương Tây cổ đại.
Tích hợp môn Địa lí
GV: giới thiệu ảnh

- Tạo ra lịch (lịch
dương )

- Chữ viết: Tạo
hệ chữ cái: a,b,c

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

14

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

? Liên hệ kiến thức Địa lí để nói những hiểu biết của em về hiện
tượng này? Dựa vào hiện tượng này họ đã sang tạo ra thành tựu
nào ?
GV nhận xét mở rộng, kết luận.
? Cách làm lịch của Phương Tây và Phương Đông cổ đại có gì
khác nhau?
GV: mở rộng, kết luận
? Nêu thành tựu về chữ viết của Phương Tây cổ đại?
GV: giới thiệu ảnh.
GV: mở rộng mỗi nước phát âm một khác.
BẢNG CHỮ CÁI RÔ MA ( LA –TINH):
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Y

S

T

U

V

W

X

Z

Tích hợp với môn Tiếng Anh
? HS: Hát bài hát về bảng chữ cái Tiếng Anh
http://www.youtube.com/watch?v=YNA6QjM64WE
GV: kết luận -> hệ chữ cái Việt Nam là cải tiến từ hệ chữ cái Rôma (La Tinh) cho phù hợp với tiếng Việt.
- Khoa học: đạt
trình độ cao và
nhiều nhà khoa học
nổi tiếng.
VD: Ta- lét,Pi-tago , Ơ-cơ-lit, Ac-

HS : đọc bảng chữ cái Tiếng Việt

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

15

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn
si-met...

A

Ă

Â

B

C

D

Đ

E

Ê

G

H

I

K

L

M

N

O

Ô

Ơ

P

Q

R

S

T

U

Ư

V

X

Y

? Khoa học Phương Tây cổ đại đạt thành tựu như thế nào?
GV mở rộng, kết luận
? Kể tên các nhà bác học nổi danh?
GV: giới thiệu ảnh cùng các định luật, định lí gắn tên tuổi của
các nhà bác học ( câu truyện vui của các bác học )

Ơ- cơ -lít

Pi- ta-go
- Văn học : bộ sử
thi I-li -át và Ô- đixê của Hô -me.

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

16

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

Vật lý: Ac-si-mét

? Nêu hiểu biết của em về văn học Phương Tây cổ đại ?
GV: mở rộng (là 2 bản trường ca lớn của nhà thơ mù Hô-me…)

Kiến trúc: có
nhiều công trình
nổi tiếng:
+ Đền Pac-tênông
ở Aten
HiLạp
+ Đấu trường Côli-de ở Rôma
+ Tượng lực sĩ
ném đĩa…

GV: giới thiệu qua nội dung 2 sử thi đó.
+ I-li-át dài 15698 câu thơ, là bản trường ca về cuộc chiến tranh
ở thành I-li-ôn, một tên gọi khác của thành Tơ-roa. Bản
trường ca thuật lại 50 ngày trong năm thứ mười, năm cuối
cùng của cuộc chiến tranh ở Tơ-roa.
+ Ô-đi-xê dài 12110 câu thơ là bản trường ca về hành trình trở
về quê hương Hi lạp của nhân vật U-li-xơ ( hayÔ-đi-xê) và
đồng đội, sau khi thắng trận trong cuộc chiến tranh ở Tơ-roa.
U-li-xơ đã vượt qua bao gian nan nguy hiểm mới về đến quê
hương và gặp lại người vợ chung thủy.
? Nêu những thành tựu về kiến trúc của Phương Tây ?
GV: giới thiệu tranh ảnh

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

17

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

Đền Pác-tê-nông ở A-ten (Hi Lạp) xây dựng năm 447 (TCN)
thờ nữ thần A-tê-na

Khải hoàn môn La Mã
Được xây dựng năm 29-27 (TCN) là biểu tượng vinh danh cho
công lao đặc biệt xuất sắc của một tướng tài ( hoàng đế Xê-da).
NGHỆTHUẬT

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

18

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

Lực sĩ ném đĩa
GV: giới thiệu 7 kì quan của thế giới cổ đại

Tích hợp môn GDCD lớp 7:
Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

19

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam HưngGiáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

Liên hệ di tích của nước ta và của địa phương

? Kể tên các di tích của nước ta được UNESCO công nhận là di
sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ?
GV: giới thiệu di sản Việt Nam


HS quan sát ảnh, kể tên từng di sản

? Kể tên các di tích ở đia phương được xếp hạng ?
HS: chùa Bối Khê, nhà thờ Nguyễn Trực, Đình Lê Dương...
GV: giới thiệu môt ảnh số di tích địa phương.

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

20

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Nhà thờ Nguyễn Trực

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

Chùa Bối Khê

Vậy để những di tích đó được tồn tại mãi với thời gian là học
sinh chúng em phải làm gì ?
( giữ gìn, bảo vệ, nhắc nhở… học giỏi sau đóng góp sức người,
sức của để trùng tu tôn tạo…)

4. Củng cố:
GV: mời 2 học sinh
HS: 1 học sinh hùng biện kiến thức đã được học ( học sinh cùng mô
hình Kim Tự Tháp )
“ Em xin chào thầy cô và các bạn.
Đố thầy cô và các bạn em đến từ nơi đâu?
Em xin tự giới thiệu . Em đến từ Phương Đông cổ đại, hôm nay em đến đây để
khoe với Thầy cô và các bạn những điều kì diệu ở nơi em ...”

Giới thiệu ảnh học sinh hung biện

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

21

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

22

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

HS : Vẽ Sơ đồ tư duy

HS: Kể tên các thành tựu văn hóa cổ đại hiện đang còn sử dụng ?
( HS: lịch, hệ chữ cái a,b,c, toán học, các công trình nổi tiếng, các
định lí, định luật …)
5. Dăn dò:
-

Học theo hệ thống câu hỏi ở các bài đã học.

Sưu tầm tranh ảnh, tên của những công trình nổi tiếng của thời cổ đại.
- Chuẩn bị tiết sau ôn tập.

-

7/ Kết quả kiểm tra đánh giá
Câu hỏi: Tại sao người Ai Cập giỏi hình học ?
Đáp án: Vì hàng năm sông Nin thường gặp lụt lội , xóa mặt ranh giới đất
đai ,họ phải đo lai ruộng đất …

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

23

Năm học: 2014 - 2015


Trường THCS Tam Hưng

Lớp / Điểm
6A
6B
6C
6D

Giỏi
75%
80%
60%
68%

Người thực hiện: Nhữ Thị Thu

Giáo án: Chủ đề tích hợp liên môn

Khá
25 %
20%
35%
30%

24

Trung bình
0
0
5%
2%

Yếu
0
0
0
0

Năm học: 2014 - 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×