Tải bản đầy đủ

giáo án bài gấp mũ calo

TUẦN 20

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Môn: THỦ CÔNG
I. Mục tiêu:

Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2014
Bài 12: GẤP MŨ CA LÔ (T2)

1.KT: HS gấp thành thạo mũ ca lô.
2.KN: Gấp được mũ ca lô đúng quy trình, nếp gấp đều, đẹp, cân đối.
3.TĐ: Rèn tính tỉ mỉ, khéo léo.
II. Đồ dùng dạy học:
-GV: Mẫu mũ ca lô .Tranh quy trình.
- HS:Giấy màu.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
TG

NỘI DUNG CÁC
HOẠT ĐỘNG


3’

I. KTBC:

1’
7’

20’

5’

II. Bài mới:
1. Giới thiệu
bài:
2. Hướng dẫn
gấp và trang
trí trình bày
sản phẩm:

Nghỉ 5’
3. Thực hành:

III. Củng cố dặn dò:

PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

- Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng.
- Nhận xét.
- Giới thiệu Bài 9: Gấp mũ ca lô
(T2).
- Treo bài mẫu và tranh quy
trình.
- Gọi HS nhắc lại các bước gấp
mũ ca lô.
- Giới thiệu một số mẫu gấp.
- Hướng dẫn dán vào phần trình
bày sản phẩm.
- Hướng dẫn học sinh tự gấp,
trang trí và trình bày sản phẩm.

- Quan sát hướng dẫn những học
sinh còn lúng túng.
- Tổ chức trưng bày sản phẩm
đẹp.
- Bình chọn sản phẩm đẹp nhất.
- Dặn dò HS chuẩn bị tiết sau.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Các tổ trưởng báo cáo việc
chuẩn bị.

- Quan sát.
- 2 HS nêu lại các bước.
- Nhận xét, bổ sung.
- Quan sát, nhận xét.

- Thực hành gấp mũ ca lô.

- Các tổ bầu chọn sản phẩm
đẹp dự thi.


Rút kinh nghiệm – bổ sung:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×