Tải bản đầy đủ

tác giả nam cao1
1
06/23/13
06/23/13
Tác gia
Tác gia
NAM CAO
NAM CAO


(1915-1951)
(1915-1951)
Trong vườn chuối
Thành Chương
06/23/13 2
I. Vài nét về cuộc đời và con người
I. Vài nét về cuộc đời và con người

1.

1.
Cuộc
Cuộc


đời
đời2.
2.


Con
Con
người
người


06/23/13 3
1
1
. Cu c iộ đờ
. Cu c iộ đờTên khai sinh: Trần Hữu Tri
Tên khai sinh: Trần Hữu Tri

Bút danh khác: Thuý Rư, Xuân Du, Nhiêu Khê…
Bút danh khác: Thuý Rư, Xuân Du, Nhiêu Khê…

Quê hương: Làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lí Nhân, Hà
Quê hương: Làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lí Nhân, Hà
Nam .
Nam .
+Một vùng quê nghèo khó quanh năm
+Một vùng quê nghèo khó quanh năm
+ Bọn cường hào ác bá ức hiếp, đục khoét tàn tệ
+ Bọn cường hào ác bá ức hiếp, đục khoét tàn tệ

Gia đình : trung nông, nghèo, đông con
Gia đình : trung nông, nghèo, đông con

Con đường đời:
Con đường đời:
+ trước cách mạng: sống lay lắt bằng nhiều nghề như làm may, viết văn, gia
+ trước cách mạng: sống lay lắt bằng nhiều nghề như làm may, viết văn, gia
sư…
sư…
+ sau cách mạng: tích cực hoạt động văn nghệ phục vụ kháng chiến …
+ sau cách mạng: tích cực hoạt động văn nghệ phục vụ kháng chiến …
+ năm 1951: hi sinh trên đường đi công tác ở Ninh Bình
+ năm 1951: hi sinh trên đường đi công tác ở Ninh Bình
*
*
Cuộc đời Nam Cao là tấm gương sáng ngời về phẩm chất của một nhà văn
Cuộc đời Nam Cao là tấm gương sáng ngời về phẩm chất của một nhà văn
chiến sĩ.
chiến sĩ.


06/23/13 4

Mang nặng tâm sự u uất của một trí thức giàu
Mang nặng tâm sự u uất của một trí thức giàu
tâm huyết và tài năng trong một xã hội bất công
tâm huyết và tài năng trong một xã hội bất công

Tấm lòng đôn hậu, chan chứa yêu thương, gắn
Tấm lòng đôn hậu, chan chứa yêu thương, gắn
bó sâu nặng với người nông dân
bó sâu nặng với người nông dân

Là người trí thức “trung thực vô ngần” luôn
Là người trí thức “trung thực vô ngần” luôn
nghiêm khắc đấu tranh với bản thân vươn đến
nghiêm khắc đấu tranh với bản thân vươn đến
một lẽ sống cao đẹp hơn
một lẽ sống cao đẹp hơn
2. Con người
2. Con người


06/23/13 5
II. Quan điểm nghệ thuật
II. Quan điểm nghệ thuật
1.
1.
Nghệ
Nghệ


thuật
thuật


phải
phải


phản
phản


ánh
ánh


được
được


bản
bản


chất
chất


của
của


hiện
hiện


thực
thực


2.
2.
Nghệ
Nghệ


thuật
thuật


phải
phải


mang
mang


nội
nội
dung
dung
nhân
nhân


đạo
đạo


sâu
sâu


sắc
sắc


3. Nghệ thuật phải sáng tạo, không chấp nhận sự
3. Nghệ thuật phải sáng tạo, không chấp nhận sự
cẩu thả trong nghề viết
cẩu thả trong nghề viết
4. Nghệ thuật phải gắn bó với lợi ích dân tộc, lợi
4. Nghệ thuật phải gắn bó với lợi ích dân tộc, lợi
ích cách mạng
ích cách mạng
06/23/13 6
1.Nghệ thuật phải phản ánh được
1.Nghệ thuật phải phản ánh được
bản chất của hiện thực
bản chất của hiện thựcChao ôi, nghệ thuật
Chao ôi, nghệ thuật
không cần phải là ánh trăng lừa dối,
không cần phải là ánh trăng lừa dối,


không nên là ánh trăng lừa dối
không nên là ánh trăng lừa dối
. Nghệ thuật
. Nghệ thuật
có thể chỉ là
có thể chỉ là
những
những
tiếng đau khổ
tiếng đau khổ
kia thoát ra từ những kiếp lầm than”
kia thoát ra từ những kiếp lầm than”
(
(
Trăng sáng
Trăng sáng
)
)Chao ôi, đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm
Chao ôi, đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm
mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ là những kẻ gàn dở, bần tiện, ngu
mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ là những kẻ gàn dở, bần tiện, ngu
ngốc, xấu xa, bỉ ổi. Toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không
ngốc, xấu xa, bỉ ổi. Toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không
bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ
bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ
ta thương”
ta thương”
(
(
Lão Hạc
Lão Hạc
)
)
06/23/13 7
2. Nghệ thuật phải mang nội dung
2. Nghệ thuật phải mang nội dung
nhân đạo sâu sắc
nhân đạo sâu sắcMột tác phẩm thật giá trị phải vượt lên trên tất
Một tác phẩm thật giá trị phải vượt lên trên tất
cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm
cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm
chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng
chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng
được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn
được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn
lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình
lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình
bác ái, sự công bình. Nó
bác ái, sự công bình. Nó
làm cho nguời gần
làm cho nguời gần
người hơn
người hơn


(Đời thừa)
(Đời thừa)
06/23/13 8
3.Nghệ thuật phải sáng tạo, không
3.Nghệ thuật phải sáng tạo, không
chấp nhận sự cẩu thả trong nghề
chấp nhận sự cẩu thả trong nghề
viết
viết


Văn chương không cần đến những người
Văn chương không cần đến những người
thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu
thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu
đưa cho.
đưa cho.
Văn chương chỉ dung nạp những
Văn chương chỉ dung nạp những
người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi
người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi
những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo
những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo
những gì chưa có
những gì chưa có
(
(
Đời thừa
Đời thừa
)
)
06/23/13 9
4. Nghệ thuật phải gắn bó với lợi
4. Nghệ thuật phải gắn bó với lợi
ích dân tộc, lợi ích cách mạng
ích dân tộc, lợi ích cách mạng


Cây bút của tôi nó bất lực, nó không khạc ra
Cây bút của tôi nó bất lực, nó không khạc ra
lửa và đạn như cây súng. Nó ỳ ạch chạy theo
lửa và đạn như cây súng. Nó ỳ ạch chạy theo
phong trào mãi mà không kịp. Các bạn tôi cũng
phong trào mãi mà không kịp. Các bạn tôi cũng
đều thấy na ná như tôi. Họ thấy rằng bàn tay
đều thấy na ná như tôi. Họ thấy rằng bàn tay
họ, nếu chưa cầm súng một phen thì cầm bút
họ, nếu chưa cầm súng một phen thì cầm bút
cũng vụng về.
cũng vụng về.
Lắm lúc chúng tôi muốn vứt cả
Lắm lúc chúng tôi muốn vứt cả
bút đi để cầm súng
bút đi để cầm súng


(
(
Đường vô Nam
Đường vô Nam
)
)
06/23/13 10
III. Sự nghiệp văn học
III. Sự nghiệp văn học
1.
1.
Con đường sáng tác
Con đường sáng tác
2.
2.
Giá trị nội dung
Giá trị nội dung
3.
3.
Đặc sắc nghệ thuật
Đặc sắc nghệ thuật
*Đánh giá
*Đánh giá

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×