Tải bản đầy đủ

Chương II - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH VỀ DỰ HỘI GIẢNG
TRƯỜNG THPT
TRẦN HƯNG ĐẠO
SỞ GDĐT - HP

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN
TIẾT:
TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ
TỪ 0
O
ĐẾN 180
O
THỰC HIỆN: GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ VÂN
TRƯỜNG: THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

Quy ước các biểu tượng điều hành
1.Học sinh ghi vở
2.Giáo viên điều hành trao đổi

3.Sử dụng sách giáo khoa
4.Hãy kết nối điều đã biết với điều phải tìm
5.Theo dõi để trả lời câu hỏi
hoặc
6. Giáo viên phát tài liệu

α
C
B
A
Bài toán
Bài giải
sin α = ?
cos α = ?
tan α = ?
cot α = ?
sin α =
AC
BC
cos α =
AB
BC
cot α =
AB
AC
tan α =
AC
AB

O
x
y

1

-1
Nửa đường tròn đơn vị
Đặt góc nhọn α
α
x


o
y
o
................ M

H
Hãy biểu diễn các tỷ
số lượng giác
của α theo x
o
và y
o
?
sin α = ?
cos α = ?
tan α = ?
cot α = ?
sin α =
MH
OM
cos α =
OH
OM
tan α =
MH
OH
cot α =
OH
MH
sin α = y
o
cos α = x
o
tan α =
y
o
x
o
cot α
x
o
=
y
o
1
tan α tồn tại khi α ≠90
o

M

M
x
o
y
o
A'
,ĐK: x
o
≠ 0
cot α xác định khi α ≠ 0
o

α ≠ 180
o
,ĐK: y
o
≠ 0
A
Định nghĩa:

M
x
o
y
o
1
1•
Đặt góc α, 0
o
≤ α ≤ 180
o

Chỉ ra M (x
o
;y
o
) - hình vẽ

x
y
O
1
-1
x
o
y
o
1
M
0
o
< α < 90
o
=>dấu của x
o
và y
o
?

0
o
< α <90
o
cả bốn giá trị sin α , cos α, tan α,và cotα đều dương
90
o
< α < 180
o
=>dấu của x
o
và y
o
?

x
o
90
o
< α <180
o
chỉ có giá trị sin α dương
các giá trị lượng giác còn lại âm
tan α tồn tại khi α ≠90
o
,
cot α xác định khi α ≠ 0
o
và α ≠ 180
o
α
N
α

Giá trị
lượng giác
α
0
o
30
o
45
o
60
o
90
o
180
o
sin α
cos α
tan α
cot α
x
y
O 1 -1
M
0
1
0
||
M
1
0
||
0
M
0
-1
0
||
2
2
2
2
1
1
3
2
1
2
3
1
3
1
2
3
2
3
1
3
1
M
2
1
2
3
3
0
o
M
2
2
2
2
45
o
M
1
2
3
2
60
o

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×