Tải bản đầy đủ

Giáo án lập kế hoạch học tập cấp 3 kỹ năng sống

Trường THCS Hai Bà Trưng

Giáo án kỹ năng sống

LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP
Bài
8
777
771
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Qua bài này, các nữ sinh sẽ:
 Hiểu được giá trị của thời gian.
 Phát triển kỹ năng lập thời gian biểu học tập hàng ngày và thực hiện thời gian
biểu này có hiệu quả.
 Phát triển kỹ năng tự đánh giá việc thực hiện thời gian biểu của bản thân.THỜI GIAN: 180 phút.

 PHƯƠNG TIỆN VÀ VẬT LIỆU CẦN

-

Một số đồng hồ giấy, màu vàng,
Câu chuyện tình huống,
Giấy có in sẵn vòng tròn, chia thành 24 phần. Số lượng giấy theo số học
sinh.
Giấy A4,
Bút lông,
Băng keo,
Kéo.

 TIẾN TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG
1. Khởi động lớp học

(10 phút)

Trò chơi: Thi hát
Giáo viên chia học sinh thành 3 nhóm. Đại diện 3 nhóm bốc thăm để chọn nhóm
số I (bắt đầu), nhóm thứ II và nhóm thứ III ( Lưu ý tùy theo học sinh đông hay ít
mà số nhóm có thể thêm).
Luật chơi:
Tất cả các nhóm thống nhất 1 chủ đề ( hoặc 1 từ). Ví dụ: Trường
Nhóm I bắt bài hát, hát 1 câu ngắn rồi ngưng, ví dụ “ Trường làng tôi,
canh xanh lá vây quanh…”

1


Trường THCS Hai Bà Trưng
-

Giáo án kỹ năng sống

Nhóm II phải bắt bài hát khác có cùng chủ đề, ví dụ “Hôm qua em đến
trường, mẹ dắt tay từng bước …”
Nhóm III, hát tiếp “Một lần đi trên con đường này, hoa phượng vàng ….về
lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ…”

-


Khi một nhóm (ví dụ Nhóm I) ngưng bài, trong lúc nhóm III đếm 1-2-3, nhóm II
phải tiếp theo bài hát mới, nếu nhóm III đếm đến số 3 mà nhóm II vẫn
không có được bài mới thì nhóm II sẽ thua.
Các nhóm cứ tiếp tục, không được lập lại bài đã hát. Nhóm nào hát nhanh và hát
được nhiều bài theo đề tài đã ra là thắng.

2. Giới thiệu bài học.

(5 phút)

Giáo viên hướng dẫn vào bài học:
Trong trò chơi vừa rồi, mỗi nhóm đều có một nhiệm vụ, đó là hát bài hát đúng
chủ đề và hát trong thời gian cho phép. Nếu nhóm dù hát đúng chủ để
nhưng chậm so với thời gian, nhóm vẫn bị thua. Sử dụng thời gian nào
vào việc đó, sẽ giúp chúng ta thành công.
Với độ tuổi các em hiện nay, điều gì là quan trọng. Đó là cuộc sống gia đình,
bạn bè, và quan trọng hơn hết, quyết định việc thành công trong tương lai
của mình, đó chính là học tập. Khi chúng ta biết sử dụng thời gian hợp lý
cho việc học tập của mình, chúng ta sẽ học tập tiến bộ và có hiệu quả. Bài
học hôm nay sẽ giúp các em nhận thức tầm quan trọng của thời gian và
việc xây dựng kế hoạch học tập.
1. Hoạt động 1: Trò chơi: Đồng hồ vàng - Giá trị của thời gian.
Thảo luận nhóm - Lợi ích của việc quản lý thời gian

(35 phút)

Mục tiêu
Các em nữ sinh:
- Ý thức được giá trị của thời gian.
- Phát triển tư duy nhận thức việc biết quản lý thời gian đem lại những lợi
ích cho sinh hoạt của các em.
Cách thức tiến hành
Bước 1:Giáo viên chia học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm 6 em. Giáo viên giải
thích cho các nhóm về hoạt động của nhóm.
Mỗi nhóm chọn một đại diện là người sẽ được nhận thẻ từ giáo viên. Trên
thẻ có ghi một vật dụng dung trong học tập.Người đại diện không được
nói đúng tên vật dụng này, nhưng có thể diễn tả trong 5 giây sao cho
2


Trường THCS Hai Bà Trưng

Giáo án kỹ năng sống

nhóm mình đoán trúng tên vật dụng, cộng 3 điểm. Nếu lố 5 giây, không
tính điểm. Không đoán được hoặc đoán sai, trừ 2 điểm.
Nếu nhóm đoán sai, quyền đoán được chuyển qua nhóm khác, nếu đoán
trúng, quyền đoán được tiếp tục. Nhóm nào đoán nhanh và đoán được
nhiều, có nhiều điểm, sẽ được trao cho chiếc đồng hồ vàng là biểu tượng
của việc sử dụng thời gian có gía trị.
Compa

Vở/ tập

Thước

Sách toán

Cặp

Bút máy

Sách Sinh

Bóp bút

Bài thi

Bút chì

Cục gôm

Sách Sử

Bước 2: Giáo viên mời học sinh nhận xét:
- Vì sao nhóm A chiến thắng? (được cao điểm nhất)
- Vì sao nhóm B thất bại?( ít điểm nhất)
Bước 4: Giáo viên nhận xét và rút ra ý chính.
Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có chiếc đồng hồ thời gian,
chính chúng ta sẽ biến đồng hồ thời gian của mình thành đồng hồ vàng
khi chúng ta biết quí trọng thời gian, và biết quản lý thời gian cho hợp
lý, giờ nào việc nấy.
Giải lao

(10 phút)

2. Hoạt động 2:
Hoạt động 2: lên kế hoạch đạt mục tiêu.
Bước 1: Giải thích cho các em hiểu để đạt được mục tiêu
Kỹ năng đặt mục tiêu giúp ích gì?
o Giúp các em suy nghĩ, ước mơ điều gì đó cụ thể và thực tế và phấn đấu để đạt
được điều mình mong muốn.
o Đối với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những gì xảy ra trong cuộc
sống có thể làm các em mất lòng tin, thất vọng và không còn muốn hi vọng và mơ
ước nữa. Kỹ năng này giúp các em hướng đến những mục tiêu cụ thể thực tế và
được hỗ trợ để có thể thực hiện được.

Bước 2: Lập mục tiêu bao gồm mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn
3


Trường THCS Hai Bà Trưng
-

Giáo án kỹ năng sống

Mục tiêu cho cả cuộc đời là mục tiêu dài hạn.
Mục tiêu cho từng giai đoạn là mục tiêu ngắn hạn hoặc trung hạn tuỳ vào thời gian
cần để đạt được mục tiêu đó.
Mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn có những điểm giống và khác nhau.
Việc thực hiện các mục tiêu ngắn hạn hoặc trung hạn luôn giúp đạt được mục tiêu dài
hạn.
Có những mục tiêu phi thực tế nhưng có những mục tiêu dễ dàng đạt được (mục tiêu
thực tế). Việc phi thực tế hay thực tế tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân và cách mà mỗi cá
nhân xác định mục tiêu cho mình như thế nào.

Phương pháp: làm bài tập cá nhân- Tập huấn viên phát sẵn bảng lập các bước lập kế
hoạch để các ghi vào bài tập hướng dẫn.
Lập mục tiêu cho mình theo câu hỏi sau (xem file đính kèm)
1. Xác định mục tiêu: Ghi ra một mục tiêu ngắn hạn và một mục tiêu dài hạn.
2.

Những lợi ích mà em sẽ có được nếu em đạt được mục tiêu của mình là gì?

3. Những trở ngại ngăn cản em đạt được muc tiêu của mình?
4. Em cần phải học hay làm gì?
5. Ai sẽ đông viên em? “
6. Kế hoạch thực hiện của em như thế nào?
7.

Ngày hoàn thành:

8.

Mỗi cá nhân hoàn tất phần bài tập mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Chia 4 nhóm nhỏ, dựa vào
bài tập của mình. Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau đây:

-

-

Kết luận: Biết đặt mục tiêu cho cuộc sống giúp cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Sống không có mục tiêu, sống theo kiểu nước chảy bèo trôi, được chăng hay chớ, đến
đâu hay đó ... thì cuộc đời không có đích, trở nên vô vị, có thể mất phương hướng.
Đặt mục tiêu giúp ta chủ động hơn trong cuộc sống của mình.
Biết đặt những mục tiêu phù hợp cho từng giai đoạn và có quyết tâm và kế hoạch
thực hiện thì sẽ dần bước lên những nấc thang thành công trong cuộc sống.
4


Trường THCS Hai Bà Trưng

Giáo án kỹ năng sống

3. Hoạt động 3: Vẽ hình – Có kế hoạch học tập - Quản lý thời gian hiệu quả (30 phút)
Mục tiêu
Các em nữ sinh:
- Gia tăng ý thức về việc sử dụng thời gian của bản thân.
- Nhận thức mình đang sử dụng thời gian có ích hay chưa, bao nhiều thời
gian cho học tập.
- Xây dựng quyết tâm điều chỉnh thời gian để việc học có hiệu quả.
Cách thức tiến hành
Bước 1: Giáo viên
phát cho mỗi học sinh
một tờ giấy, trên đó có
vẽ bánh xe thời gian,
từ điểm 1 đến 24.
Giáo viên hướng dẫn
học sinh viết vào bánh
xe đồng hồ thời gian
nào các em làm gì
Bước 2: Mỗi học sinh
thiện hiện.
Bước 3: Giáo viên cho
các em học sinh chia
sẻ với nhau theo cặp
về việc sử dụng thời
gian trong một ngày
của mình. Sau đó các
em viết tên mình lên
bảng đồng hồ thời
gian của mình rồi dán
chúng lên tường

23

24
3

1

2

3
4
5

22

6

21
3

7
8

20

9

19
10

18
11

17
12

16
15

14

13

Bước 4: Giáo viên mời vài cặp chia sẻ với cả lớp về đồng hồ và việc sử dụng thời
gian của mình.
Bước 5: Giáo viên nhận xét.

5


Trường THCS Hai Bà Trưng

Giáo án kỹ năng sống

Chúng ta có một ngày 24 giờ.
Có thời gian cho việc ăn uống, ngủ nghỉ để đảm bảo sức khỏe và tái tạo năng
lượng và phát triển thân thể.
Có thời gian cho việc giải trí để phát triển tinh thần.
Có thời gian cho việc nhà để phụ giúp cha mẹ.
Có thời gian để chúng ta phát triển kiến thức, đó là thời gian học tập, học trên
lớp và học ở nhà.
Chúng ta đã sử dụng thời gian mình có hợp lý chưa?
Chúng ta dành đủ thời gian cho việc tự học của mình ở nhà chưa? Chúng ta
cần biết cân đối thời gian để học tập của mình. Nếu chúng ta dành đủ thời
gian cho việc học, củng cố và phát triển kiến thức, việc học của chúng ta sẽ
đạt kết quả tốt hơn.

Giải lao

(10 phút)

3. Hoạt động 4: Hướng dẫn lập thời gian biểu học tập

(40 phút)

Mục tiêu:
-

Giúp các em học sinh biết các yếu tố chính trong việc lập kế hoạch học
tập.
Học sinh phát triển khả năng tư duy và phân tích trong việc xây dựng kế
hoạch học tập cho bản thân.

Cách thức tiến hành
Bước 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ khung bên dưới: cột Buổi, thời gian
trong ngày, việc, ghi chú.
Buổi

Thời gian trong
ngày

Việc trong
ngày

Buổi
sáng

Từ mấy giờ
đến mấy giờ

Học ở
trường

Buổi
chiều

Từ mấy giờ
đến mấy giờ

Học ở nhà

Ghi chú

Học bài, làm bài tập để trả bài cho
các môn hôm sau.
Chuẩn bị bài mới
Học nhóm….
Phần ô này các em có thể viết

6


Trường THCS Hai Bà Trưng

Giáo án kỹ năng sống
trên 1 tờ giấy nhỏ các môn hôm
sau học rồi gắn lên

Buổi tối

Bước 2: Giáo viên đề nghị các em lấy đồng hồ thời gian, ghi vào khung trên các
công việc em làm trong ngày ( đi học, phụ việc nhà…)
Giáo viên lưu ý đi vòng quanh để giúp học sinh làm.
Bước 3: Giáo viên hướng dẫn học sinh xếp thời gian học ở nhà, cân đối việc sử
dụng thời gian rảnh cho việc học và giải trí.
Giáo viên lưu ý đi vòng quanh để giúp học sinh làm.
Bước 4: Giáo viên cho các em lập thành nhóm 3 học sinh để nhận xét giúp nhau
về bảng thời gian của mỗi thành viên.
Bước 5: Giáo viên mời các em dán kế hoạch học tập của mình lên. Giáo viên
xem và hướng dẫn nếu cần điều chỉnh.
4. Tổng kết bài học

(10 phút)

Giáo viên đề nghị các em nêu cao tinh thần quyết tâm thực hiện kế hoạch học
tập của mình theo thời gian đã đề ra, khi nói tập to: quyết tâm, quyết tâm.

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×