Tải bản đầy đủ

CÔNG THỨC TÍNH NHANH số ĐỒNG PHÂN

5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN : Giáo viên VŨ TUẤN MINH

Facebook: " Minh Myelin"

Giáo viên:VŨ TUẤN MINH
★ ★ ★ ★ ★
Học online cùng thầy Minh tại website: online.5star.edu.vn

------------------------

CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN
1) Số đồng phân ankan:
n-4

Công thức:

Số ankan CnH2n+2 = 2

+1 (3
2) Đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen :

Công thức:

Số đồng đẳng benzen CnH2n-6 = (n-6).2

(6
3) Đồng phân phenol đơn chức:
Công thức:

Số phenol CnH2n-6O = 3n-6 (6
4) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:
Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2

n-2

(n<6)

5) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:
Công thức:

Số andehit CnH2nO = 2

n-3

(n<7)

6) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:
Công thức:

n-3

Số axit CnH2nO2 = 2

(n<7)

7) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:
Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2

n-2

(n<5)

8) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:
Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2

n-1

(n<5)

Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh – ONLINE.5STAR.EDU.VN

TRANG 1/2


5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN : Giáo viên VŨ TUẤN MINH

Facebook: " Minh Myelin"

9) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo:
n2(n+1)

Công thức:
Số trieste =

2

10) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O:
(n-1)(n-2)

Công thức:
Số ete CnH2n+2O =

(22

11) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO:
Công thức:

(n-2)(n-3)
Số ete CnH2nO =

(32

12) Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác
nhau :
Số n peptitmax = xn

Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh – ONLINE.5STAR.EDU.VN

TRANG 2/2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×