Tải bản đầy đủ

Giáo trình tin học văn phòng chi tiết, có minh họa rõ nét

giáo trình Tin học văn phòng

tRUNG TÂM TIN HọC: Long Hải Nhn sa mỏy tớnh ti nh Tel: 0987.667.995

Chơng I:
Một số thao tác cơ bản trong Windows

* Giới thiệu chung
Word 2003 là phần mềm soạn thảo văn bản văn bản cao cấp chạy trong môi trờng
Windows, chuyên dùng để soạn thảo các văn bản, sách vở tạp chí, viết báo tóm lại
Word để phục vụ cho công tác văn phòng.
Bài 1: Khởi động và tắt máy vi tính
1) Bật máy vi tính
- Bật công tắc màn hình (Power)
- Bật công tắc ở CPU - Central Processing Unit (Power - Bộ xử lý trung tâm).
2) Tắt máy vi tính
C1: Bấm chuột vào --> Start --> Turn off Computer(Xuất hiện hộp thoại nh hình
vẽ)
Rồi bạn nháy vào --> Turn off
nh hình dới đây


Bấm vào đây nếu bạn muốn
tắt máy
Nếu bạn không muốn tắt máy thì
bấm vào đây

C2: Từ bàn phím bạn nhấn đồng thời hai phím Alt + F4 --> Turn off
C3: Từ bàn phím bạn nhấn vào biểu tợng Windows
--> Turn off
C4: Từ bàn phím bạn nhấn vào biểu tợng Windows

Website:http://violet.vn/haimaokhe

-->Turn off Computer
--> u--> u

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

Bắt đầu với MICROSOFT WORD

Bài 2:
1. Khi ng Word 2003:

Cỏch 1: Nhn nỳt Start --> Programs --> Microsoft Office --> Microsoft
Office Word 2003.

Hỡnh 1: Khi ng chng trỡnh word
Cỏch 2: Nhn chut vo biu tng Microsoft Office Word 2003 trờn
mn hỡnh nn.
2. Cỏch thoỏt khi Word cng nh cỏc chng trỡnh khỏc:
C1 --> Click vào biểu tợng chữ X có màu đỏ ở góc phải màn hình
trờn gúc phi mn hỡnh.
*Lu ý: Khi thoỏt khi Word. Cú th Word s nhc ta ghi li tp tin nu tp tin ta


cha t tờn hoc ta m mt tp tin ó cú ra sa cha.
* Cú 3 la chn nh sau :
Yes - Cú ghi li nhng thay i ca tp tin;
No - Khụng ghi li;
Cancel-B qua quay li tip tc son tho.

2

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

C2: --> Nhấn tổ hợp phím Alt + F4
C3: --> File --> Close (Exit)
C4: --> Cách thoát khỏi một số trò chơi cũng nh một số chơng trình do bạn bấm
nhầm vào nh sau: (bạn nhấn phím ESC - escape hoặc chọn các cách 1 or 2 or 3 nh trên
or chọn Close or Exit or quit).
3. Lu ý:
- Khi chạy một chơng trình nếu muốn đổi chơng trình khác thì bạn cần phải đóng
chơng trình cũ lại chánh chạy nhiều chơng trình máy sẽ không đủ bộ nhớ để hoạt động
nên bị cheo.
- Khi đèn ở CPU hoặc một ổ đĩa nào đó đang sáng hoặc chuột có biểu tợng đồng
hồ cát thì bạn không đợc bật, tắt máy vì lúc này đầu từ đang đọc hoặc đang ghi lên đĩa.
- Tránh bật tắt máy vi tính nhiều: Vì lúc này máy rất hay bị hỏng.
4. Gii thiu mn hỡnh chớnh
+ Thanh Menu (Thc n): cha cỏc menu tp hp lnh nh File, Edit ...

Thanh Menu

Thanh Standard

Thanh Formatting

Thanh thc ngang

Thanh thc dc

Thanh cun dc

Lờn/xung mt
trang mn hỡnh
Thanh Drawing

Thanh trng thỏi

Thanh cun ngang

Hỡnh 2: Mn hỡnh chớnh ca chng trỡnh son tho vn bn Word
+ Thanh Standard (Thanh cụng c chun): cha cỏc cụng c nh: m tp tin
(Open), in n (Print), sao chộp (Copy) ....
+ Thanh Formatting (Thanh nh dng): cha cỏc cụng c nh dng vn bn:
phụng ch, in m, nghiờng .....
+ Thanh Tables and borders (Thanh bng v ng vin):
Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com

3


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

+ Thanh Drawing (V): cha cỏc cụng c v: v on thng (line), mi tờn
(Arrow), v hỡnh oval, cỏc vn bn ngh thut WordArt ....
Trang hin thi

Tng s trang vn bn

Dũng

Ct

Ch ỏnh chốn/ố

Hỡnh 3: Thanh trng thỏi
5. Ch nhỡn.
Thay i ch nhỡn xem b cc hoc chi tit vn bn; ch phúng to hay
thu nh khụng nh hng ti vn bn khi in ra.

Hp Zoom

Hỡnh 4: Phúng to thu nh mn hỡnh

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
+ thay i ch nhỡn phúng to, thu nh vn bn ta nhn mi tờn x xung,
chn phn trm thớch hp (hoc gừ s phn trm v nhn Enter) trong hp Zoom trờn
thanh cụng c..
+ Chuyn qua li gia cỏc kiu nhỡn trong Menu View trờn thanh cụng c hoc
nhn biu tng cỏc ch nhỡn phớa di, bờn trỏi ca mn hỡnh.
6) Chế độ gõ chèn đè:
Phím Insert dùng để bật, tắt chế độ gõ chèn, đè (Nếu bật ở chế độ gõ đè thì màn
hình sẽ hiện chữ 0VR ở phía dới).

Bài 3: Soạn Thảo văn bản trong Word
1) Cách gõ tiếng việt trong Word (Gõ kiểu Telex - TCVN - ABC)
Cú rt nhiu kiu gừ ting Vit, kiu gừ thụng dng nht Min Nam l kiu gừ
VNI kiu gừ ny dựng cỏc phớm s gừ du; Min Bc thng dựng kiu gừ TELEX
theo bng mó Tiờu chun Vit Nam

4

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

Bạn gõ
aa
oo
ee
dd
aw
uw, ], w
ow, [
ooo

Đợc
â
ô
ê
đ
ă

Bạn gõ
f
s
r
x
j
z

Đợc
huyền
sắc
hỏi
ngã
nặng
xoá dấu

ơ
oo

*) Lu ý:
- Cp ch rt hay gp trong ting Vit, gừ nhanh cú th dựng 2 phớm ][
gn nhau t c tc cao do gim mt na s thao tỏc do phi gừ cỏc phớm cỏch
xa nhau UWOW.
- Trong trng hp gừ sai du ta cú th gừ li du ỳng ngay sau nguyờn õm,
chng trỡnh s t ng sa li du khụng phi xoỏ ch gừ li, nu mun b du thỡ
ta ch vic gừ ch Z.
- Mun gừ cỏc ch: W, J, S, R, X, F ta gừ phớm ú 2 ln liờn tip.
Vớ d: mun gừ ch W ta gừ WW.
- Mun gừ hai ch O ta gừ phớm O ba ln liờn tip.
Vớ d: Xoong ni ; ta gừ Xooong nooif
2. Chc nng ch yu ca 1 s phớm dựng son tho.
a. Phớm Shift: Dựng vit hoa mt hoc vi ch cỏi khi gi phớm Shift cựng
vi ch cỏi cn vit hoa;
+ ấn và giữ phím Shift (Cùng với chữ cái cùng cần viết hoa)
. i vi cỏc phớm m cú hai kớ t i din mun ỏnh kớ t phớa trờn ta phi
bm phớm Shift cựng vi kớ t . Vớ d: mun gừ ký t % ta phi nhn phớm Shift v gừ
phớm s 5.
b. Phớm Caps Loock: Chuyn bn phớm sang ỏnh ch in hoa khi ang gừ ch
thng v ngc li.
+ ấn phím Claps Lock (Sau đó ấn chữ cần viết hoa)
---> Lu ý: khi muốn viết hoa cả dòng chữ ta phải chọn kiểu (Font chữ) chứ không
dùng hai cách trên.
+ Phớm Tab: mi ln nhn s tht u dũng vo mt khong dng Tab. Mc nh
l 1,25cm.

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com

5


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

+ Phớm Space Bar (phớm cỏch): Dựng y ký t sang bờn phi hoc chốn
khong trng gia cỏc ký t.
+
Backspace : Xoá các kí tự ở bên trái con trỏ (cursor).
+ Del: Delete xoá các kí tự tại vị trí con trỏ.
- Nu xoỏ nhiu ký t, ta chn khi ký t mun xoỏ (bụi en) v nhn phớm
Delete trờn bn phớm hoc nỳt Cut trờn thanh cụng c (biu tng hỡnh
).
+ Mun xoỏ khong trng gia 2 dũng ta t du chốn vo cui dũng trờn bm
phớm Delete hoc t du chốn vo u dũng ca on vn bn di bm phớm
Backspace.
+ y cỏc ký t hoc dũng vn bn sang bờn phi ta t du chốn vo trc ký t.
Dựng phớm Tab hoc phớm Space (phớm di nht trờn bn phớm) y.
3) Các thao tác di chuyển con trỏ (cursor) trong Word
--> Space: Phím cách (Tạo khoảng cách giữa các từ).
--> Enter: Dùng để kết thúc một đoạn văn bản (Paragraph).
--> Tab: Di chuyển con trỏ (cursor) một khoảng Tab.
--> Các phím mũi tên

di chuyển con trỏ theo các hớng.

--> Home: Di chuyển con trỏ (cursor) về đầu dòng.
--> End: Di chuyển con trỏ về cuối dòng.
--> Page Up và Page Down: Lật đi lật lại một trang màn hình (Monitor).
--> Ctrl + Home: Đa con trỏ về đầu văn bản.
--> Ctrl + End: Đa con trỏ về cuối văn bản.
--> Ctrl +

: Đa con trỏ trở đi trở lại kí tự đầu của chữ.

--> Bấm chuột tại một ví trí bất kì trong văn bản.
4) Những lu ý khi soạn thảo văn bản
- Ngay khi soạn thảo văn bn bt u vo son tho phũng cỏc s c mt
in, s c v phn mm ta nờn lu vn bn ngay t u. Sau ny son tho n õu
ta lu tip n ú.
- Khi son tho vn bn khụng nờn va ỏnh mỏy va trang trớ vn bn. Vic
trang trớ ch nờn lm khi ó son tho xong. (nhập văn bản ở dạng thô sau khi ó son
tho xong mới chỉnh xửa).
- Khi soạn thảo văn bản đằng sau dấu chấm phải viết hoa.
- Dấu chấm, dấu phẩy phải viết sát vào kí tự cuối cùng của câu.

6

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

Bài 4:

Cách ghi văn bản soạn thảo vào đĩa

1) Ghi văn bản vào đĩa cứng hoặc USB
Văn bản sau khi soạn thảo xong đợc lu vào một tệp (File) đợc đặt ngầm định
trong th mục My Documents.
--> File --> Save (Ctrl + s, hoặc click mouse
bạn đặt tên file ở hộp File name --> Save.

) xuất hiện hộp thoại lúc này

Thư mục ngầm
định để bạn đặt
tên file

Gõ tên file ở đây

Gõ tên file xong chọn

* Lu ý: bạn cũng có thể lu vào ổ khác nh ổ di động USB hoặc ổ D:\ ổ E:\ hoặc
một th mục nào đó nằm trong các ổ trên bằng cách bạn chọn tên ổ hoặc th mục nằm
trong mục Save in:..
2) Ghi file vừa soạn thảo với tên khác
--> File --> Save As hoặc ấn phím (F12) xuất hiện hộp thoại lúc này bạn đặt tên file ở
hộp File name --> Save
* Lu ý:
- Mỗi file có một tên khác nhau không đợc trùng nhau trong cùng một mục.
- Lu file lần đầu thì máy yêu cầu đặt tên file từ những lần sau máy không yêu cầu
đặt tên nữa.
Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com

7


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

- Bạn cần đặt tên file theo nội dung dễ nhớ của nội dung file để dễ cho việc tra
cứu sau này.
- Bạn cũng có thể tạo các th mục khác nhau chứa cùng một nội dung để chứa các
file vào trong đó.
3) Ghi văn bản vào USB
C1: Bạn đóng file đó lại và bấm chuột phải ở file đó rồi chọn Send To rồi chọn
gửi đến USB
C2: Bạn đóng file đó lại và bấm chuột phải vào file đó chọn Copy rồi mở USB
bấm chuột phải vào khu vực màn hình trống chọn Pate
C3: Bạn làm nh mục 1) or 2) nh trên rồi chọn nơi lu là USB
4) Chú ý:
Nếu bạn soạn thảo xong một văn bản mà quyên cha đặt tên file hoặc khi soạn thảo
xong mà cha lu tiếp vào mà đã đóng file lại thì Word sẽ đa ra một thông báo hỏi bạn nh
sau: ???

Ghi lại tên file rồi thoát

Thoát không ghi

Bỏ qua

đến đây bạn hãy chọn một trong 3 yêu cầu trên.

* Tham kho.

Cỏch gừ ting Vit vi b gừ VNI:

Font VNI do cụng ty Vietnam International (USA) phỏt trin, l font ch 2 byte
thng c s dng trong khu vc phớa Nam v nc ngoi. Font ny thng bt
u bng ch: VNI-xxx.TTF. Vớ d: VNI-Time...

Quy c, ý ngha ca cỏc phớm vi b gừ theo kiu VNI

=

8

Du sc
- Phớm s s 2
- Phớm s s 3

=
=

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Phớm

Du huyn
Du hi
Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com

s s

1


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

- Phớm s s 4
- Phớm s s 5
- Phớm s s 6
- Phớm s s 7
- Phớm s s 8
- Phớm s s 9

=
=
=
=
=
=

Du ngó
Du nng
Du m ca ch õ, ờ v ụ
Du rõu ca ch v
Du trng ca ch
Du gch ngang ca ch

- Phớm s s 0
=
Kh du (xoỏ du)
Vớ d:
Gừ dũng ch
Nc chy ỏ mũn
bng dóy cỏc phớm sau:
Nu7o71c cha3y d9a1 mo2n
hoc
Nu7o7c1 chay3 d9a1 mon2
Dựng phớm gừ cỏc ch s v cỏc ký t sau cỏc nguyờn
õm.
Vớ d:

A!

= A!

5) Lu ý: Gừ ting Vit vi Font Unicode.
Font Unicode vi kớch thc mó gp 256 ln so vi cỏc mó 8-bit hin hnh
(TCVN 5712, VNI ...) Unicode (16-bit) cú y cỏc ký t ting Vit v khc phc
c cỏc li tranh chp vi cỏc ký t iu khin (mt ch , , ... trong TCVN,
VNI ...)
Cỏc vn bn ting Vit c son bi font Unicode s hin th chớnh xỏc ting
Vit dự cú c m bng bt c mỏy tớnh no trờn th gii cú s dng Unicode. Vic
chuyn sang s dng font Unicode ca Vit Nam l mt iu tt yu. B Khoa hc CNMT ó chớnh thc phờ chun vic s dng b font Unicode 16-bit thng nht trờn
ton quc.
Cỏc mỏy tớnh dựng h iu hnh Windows 98SE, ME, 2000, XP hoc cú ci
Office 2000, XP, Office 2003 ó cú sn cỏc font Unicode: Arial, Courier New,
Microsoft Sans Serif, Palatino Linetype, Tahoma, Time New Roman, ....
Cú hai cỏch gừ ting Vit bng font Unicode:
+ S dng cỏc b gừ ting Vit h tr Unicode nh: Unikey, Vietkey 2000...
+ S dng keyboard cú sn ca Windows 2000, Windows XP ...
Tuy nhiờn, do vic s dng keyboard cú sn ca Windows hi phc tp vỡ b gừ
ny cú qui nh kiu gừ riờng nờn vic s dng b gừ ting Vit cú h tr Unicode l
la chn tt nht.
+ Cỏch gừ Unicode vi b gừ Unikey:
Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com

9


gi¸o tr×nh Tin hä c v¨n phßng

tRUNG T¢M TIN HäC:

Long H¶i
Tet: 0987.667.995

- Các máy tính cài bộ gõ Unikey có thể sử dụng font Unicode bằng cách:
1- Bấm phải chuột vào biểu tượng Unikey
ở khay
đồng hồ (góc dưới, bên phải màn hình) chọn kiểu gõ TELEX,
bộ gõ Unicode.
2- Trong cửa sổ màn hình soạn thảo văn bản Word
chọn phông chữ Unicode. Ví dụ: Arial, Courier New,

Microsoft Sans Serif, Palatino Linetype, Tahoma,
Time New Roman, Verdana....
- Khi đã chọn đủ hai điều kiện trên, việc gõ tiếng Việt
với phông chữ Unicode vẫn dùng cách gõ Telex hoặc VNI
như bình thường.
* Có thể thay đổi cách gõ trong cửa sổ chính của chương trình Unikey:
+ Cho hiện cửa sổ Unikey bằng cách:
- Bấm phím phải chuột vào biểu tượng Unikey
ở khay đồng hồ (góc dưới, bên
phải màn hình) chọn Bảng điều khiển...[CS+F5]
- Chọn kiểu gõ: Telex và bảng mã: Unicode dựng sẵn.

* Tham khảo2. Cách gõ 10 ngón: tập luyện với phần mềm MARIO Teaches typing

Bàn phím tiêu chuẩn và vị trí các ngón
tay

10

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

+ Cỏch t tay trờn bn phớm (vi bn phớm tiờu chun):
- Bn tay trỏi: Ngún ỳt - A
Ngún ỏp ỳt - S
Ngún gia - D
Ngún tr - F
- Bn tay phi: Ngún tr - J
Ngún gia - K
Ngún ỏp ỳt - L
Ngún ỳt - :
+ V trớ gừ cỏc phớm ca cỏc ngún tay:
- Bn tay trỏi: Ngún ỳt: Shift, 1, Q, A, Z
Ngún ỏp ỳt: 2, W, S, X
Ngún gia: 3, E, D, C
Ngún tr: 4, 5, R, T, F, V, B
- Bn tay phi: Ngún tr: 6, 7, Y, U, H, J, N, M
Ngún gia: 8, I, K, ,
Ngún ỳt: 0, -, =, Backspace, P, [, ], \, ;, Enter, /,
- Ngún tay cỏi ca mt trong hai tay dựng gừ phớm Space Bar.
Bài 5: Bảo vệ tập tin bằng mật khẩu

: bo v nhng tp tin quan trng ta cú th t mt khu.
1. Nhn Menu File chn Save As.

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com

11


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

2. Nhn Tools chn Security Options.

Mt khu m

Mt khu thay i

3. Trong hp Password to open (Mt khu m) gừ mt khu vo, nhn OK.
4. Xỏc nhn li mt khu trong hp Password to Modify, nhn OK.
5. Nhn Save ghi tp tin vo a. Tp tin ó c t mt khu.
* Lu ý: hin nay ó cú cỏc phn mm dũ tỡm c mt khu. gõy khú khn
cho cỏc phn mm ny thỡ mt khu c t phi cú di ti thiu l 7 ký t, nờn
dựng kt hp: ch, s, cỏc ký t c bit ...

Bài 6: Lỗi tiếng Việt - tạo th mục
1) Gõ không ra tiếng Việt
Bạn gõ đúng nhng vẫn không ra tiếng Việt lỗi này có nhiều nguyên nhân bạn hãy
kiểm tra các nguyên nhân sau:
* Bạn cha khởi động VietKey cách gõ tiếng Việt,
bạn hãy Double click vào biểu tợng VietKey 2000

VietKey 2000.lnk

a) --> Kiểu gõ --> Telex --> Chọn tiếng việt ---> tiếng anh
b) --> Bảng mã --> TCVN-ABC(.Vn time)
c) --> Tùy chọn --> Vietnamese Interfece --> khởi động nhanh --> Quét 3 kí tự
d) --> Công cụ --> Luôn chạy Vietkey khi khởi động PC
===> Sau đó bạn chọn mục TaskBar hoặc Luôn nổi
12

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

* Máy không có biểu tợng VietKey 2000 nguyên nhân do cha cài đặt Font chữ
tiếng Việt thì bạn hãy liên hệ với ngời biên soạn sách để đợc giúp đỡ cài đặt.

2) Th mục và tập tin
a. Th mục là gì?:
* Là nơi chứa nội dung về một loại hay nhiều loại thông tin nào đó do ngời dùng
tạo ra để dễ ràng cho việc quản lý, tra cứu, tìm kiếm thông tin, Th mục đợc tạo ra dới
dạng hình cây. Ví dụ nh trong một th viện ngời ta sẽ phải phân ra: Loại sách - Kiểu sách
- Sách.
* Cách tạo th mục: từ nền màn hình Decktop --> My Computer --> Bạn chọn
nơi chứa các th mục có thể là ổ C:\ hoặc D:\ hoặc E:\ tuỳ ở bạn.
Sau đó bạn bấm chuột phải ở chỗ màn hình trống (màu trắng) --> New --> Folder
--> lúc này bạn đặt tên mới tuỳ bạn. Bạn cũng có thể mở th mục vừa tạo ra để tạo tiếp
các th mục con trong th mục vừa tạo ra đó chính là hình cây của th mục.

Khu vực màn hình trống

b. Tập tin là gì?:
Văn bản sau khi soạn thảo xong đợc lu vào một (tập tin - tệp) tiếng Anh gọi là
(File). Mỗi một File có một tên khác nhau do ngời dùng đặt để dễ nhớ trong việc tra cứu
và tìm kiếm sau này.
- Ví dụ: Don xin lay chong.doc - Đây file của Word
- Ví dụ: Bang luong thang.xls - Đây file của Excel

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com

13


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

Bi 7: TO THT U DềNG
V CCH DềNG T NG CHO VN BN

: Cú tỏc dng khi kt thỳc mt on vn bn, nhn Enter xung dũng thỡ
chng trỡnh s t ng tht u dũng mi vo v to khong cỏch gia dũng trờn v
dũng di. Giỳp cho quỏ trỡnh son tho vn bn nhanh p hn.
1. Chn on vn bn cn to
tht u dũng v cỏch dũng t ng
(Vi vn bn mi thỡ b qua bc
ny).
2. Nhn Menu Format chn
Paragragh.
3. Trong hp x xung
Special chn First line.(To tht
u dũng)
4. Trong la chn Spacing
chn Before tng khong cỏch gia
hai on vn bn lờn 6 pt hoc 8 pt
tu ý (to khong cỏch gia 2 dũng).
5. Nhn OK xỏc nhn.

Hỡnh 13: To tht u dũng v cỏch dũng

Thanh và nút công cụ

Chơng II:

Bài 1: Thanh thực đơn Menu

1. File -----(Các lệnh về tệp)
New---- Mở tệp mới (Ctrl + N)
Open --- Mở tệp đã có (Ctrl + O)
Close --- Đóng
14

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

Save --- lu file (Ctrl + S)
Save As ---- Lu file với tên khác (F12)
Page setup --- định dạng trang in
Print Prewiew --- Xem trớc khi in
Print --- In văn bản (Ctrl - P)
2. Edit --- (Soạn thảo)
Undo Typing --- Trở lại thao tác vừa thực hiện (Ctrl + z)
Repeat Typing ---- Trở lại thao tác vừa Undo (Ctrl + y)
Cut --- Cắt đoạn văn bản vào bộ nhớ (Ctrl + X)
Copy --- Copy đoạn văn bản đã bôi đen
Paste --- Dán đoạn văn bản đã Copy hoặc Cut
Seleck All --- Chọn toàn bộ văn bản (Ctrl + A)
Find --- Tìm kiếm và thay thế (Ctrl + F)
3. View --- (Xem)
Ruler --- Thớc
Toolbars --- ẩn hiện các thanh công cụ
Header and Foorter --- Tiêu đề đỉnh và đáy
4. Insert --- (Chèn)
Page Numbers... --- Chèn số trang
Date and Time --- Chèn ngày và giờ
Symbol.. --- Chèn kí tự lạ
Piture -- Chèn bức tranh
Object --- Chèn đối tợng
5. Format --- (Định dạng)
Font --- (Phông chữ)
Paragraph.. --- (Đoạn văn bản)
Bullets and Numbering... --- (Hạt đậu và số)-đánh số thứ tự tự động
Borders and Shading... --- (Tạo đờng viền cho luận văn)
Columns --- Chia cột
Tabs.. --- Tạo một khoảng di chuyển Tab
Drop Cap --- Tạo chữ hoa lớn đầu dòng
Text Direction... Tạo chữ quay dọc trong bảng
6. Tools ---- (Tùy chọn)
Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com

15


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

Auto Correct Options... Tạo chữ viết tắt
7. Table --- (Bảng)
Draw Table --- Vẽ bảng
Insert --- Chèn bảng
Delete --- Xóa cột, dòng, bảng khi đã chọn
Select --- Chọn
Merge Cells --- Chộn cột trong bảng
Split Cells --- Chia cột trong bảng
Sort --- sắp xếp
Formula --- Công thức
8. Windows --- (Cửa sổ)
9. Help --- (Trợ giúp)

Bài 2: Thanh công cụ chuẩn
Standard

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

14

15

16 17

18

19

2
0

2
1

22

1- Mở văn bản mới

12- Chổi sơn

2- Mở văn bản đã có

13- Undo

3- Ghi văn bản

14- Redo

4- Kết nối Internet

15- Liên kết

5- In văn bản

16- ẩn hiện bảng Tables and borders

6- Xem trớc khi in

17- Tạo bảng

7- Kiểm tra chính tả

18- Chèn bảng Excel

8- Tìm kiếm

19- Chia cột

9- Cắt đoạn văn bản

20- ẩn hiện thanh cộng cụ vẽ

10- Copy đoạn văn bản

21- Hiện chữ ả

11- Dán đoạn văn bản

22- Số phần trăm để xem
Bài 3: Thanh định dạng

16

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

Formatting

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

11

12

13

14

15

16

17

1- Kiểu chữ

10- Căn đều hai bên

2- Kiểu font chữ

11- Tạo khoảng cách dan dòng

3- Cỡ chữ

12- Đánh số thứ tự

4- Chữ đậm

13- Đánh hạt đậu

5- Chữ nghiêng

14- Đẩy khối bôi đen trang trái, phải

6- Chữ Gạch chân

15- Tạo đờng viền

7- Căn lề trái

16- Đánh dấu đoạn văn bản

8- Căn vào giữa

17- Chọn màu cho chữ

9- Căn lề phải
Bài 4: Thanh công cụ bảng và đờng viền
Tables and Borders

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

11

12

13 14 15

16

1- Vẽ bảng

9- Chộn cột, dòng

2- Tẩy bảng

10- Chia cột, dòng

3- Kiểu đờng kẻ

11- Căn lề chữ trong bảng

4- Độ rộng đờng kẻ
5- Hiện bảng Borders and shading

12- Tạo khoảng dãn đều nhau giữa
dòng và cột

6- Lựa chọn viền khung trong

13- Chèn bảng tự động

7- Đổ màu cho bảng

14- Thay đổi kiểu quay chữ trong bảng

8- Chèn bảng

15- Sắp sếp trong bảng
16- Tính tổng

Bài 5: Thanh công cụ vẽ
Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com

17


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

Drawing

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16 17 18

1- Có nhiều tùy chọn

11- Chèn Clip Art

2- Gom các đối tợng thành một nhóm

12- Chèn tranh

3- Các khuôn mẫu tạo sẵn

13- Đổ màu

4- Vẽ đờng thẳng

14- Tô màu

5- Vẽ mũi tên

15- Chọn màu chữ

6- Vẽ hình chữ nhật

16- Kiểu dòng kẻ

7- Vẽ hình ô van

17- Kiểu dòng vẽ

8- Vẽ hộp Text Box

18- Vẽ các dạng mũi tên

9- Tạo chữ nghệ thuật

19- Đổ boáng cho các hình

19

10- Chèn các biểu đồ

Chơng III:
Định dạng văn bản trong Windows

Bài 1: Các thao tác định dạng văn bản trong Word

* Muốn định dạng một đoạn văn bản (Paragraph) hay cả văn bản bạn cần chọn
văn bản hay đoạn văn bản bằng cách bôi đen.
* Các cách chọn đoạn văn bản
C1: Giữ chuột rồi giê chuột đến hết đoạn văn bản cần định dạng rồi nhả chuột.
C2: Giữ phím Shift + Các phím di chuyển con trỏ

18

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com


giáo trình Tin họ c văn phòng

tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

1) Định dạng Font chữ (Format)
Chọn đoạn văn bản cần định dạng --> Format --> Font...

Bôi đen đoạn văn
bản cần định dạng
rồi nháy vào đây

Sau khi chọn vào Font máy tính sẽ xuất hiện hộp thoại Font.
(Hoặc bôi đen đoạn văn bản nhấn đồng thời hai phím Ctrl + D). Lúc này ở đây bạn có
thể chọn các loại Font chữ.
+ Nếu là chữ Việt Nam kiểu chữ in thờng bạn hãy chọn các kiểu có chữ Vn ở
đằng trớc nh VnTime.
+ Nếu là chữ Việt Nam kiểu chữ in hoa bạn cũng chọn các kiểu có chữ Vn ở
đằng trớc, nhng đằng sau kiểu chữ đó có chữ H nh VnTimeH.
+ ở đây bạn cũng có thể chọn kiểu chữ thờng (Regular), nghiêng (Italic), đậm
(Bold), đậm nghiêng (Italic Bold) hoặc kích cỡ chữ ở ô Size.

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com

19


giáo trình Tin họ c văn phòng

tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

+ VD: định dạng chữ nh sau font VnTme cỡ chữ 14: Châu á. ấn Độ Dơng. ảnh
đẹp.
+ VD: định dạng chữ nh sau font VnTme cỡ chữ 15: Hôm nay là thứ 7 không có
ngời yêu!
+ VD: định dạng chữ nh sau font VnUniverse cỡ chữ 16 đậm: ấn phím Space để
tạo khoảng cách.
+ VD: định dạng chữ nh sau font VnMonotype corsiva cỡ chữ 17:

Bật công tắc

nguồn (Power) ở CPU - Cetral Processing Unit.
2) Các thao tác cắt (Cut), dán (Paste), sao chép (Copy)
- Cắt đoạn văn bản: Chọn đoạn văn bản cần cắt --> Edit --> Cut
click vào logo ).

(Ctrl + x hoặc

- Dán đoạn văn bản vừa cắt: Đa con trỏ đến nơi cần dán --> Edit
(Ctrl + v hoặc click vào logo ).

--> Paste

- Sao chép đoạn văn bản: Chọn đoạn văn bản sao chép --> Edit
--> Copy (Ctrl + c
hoặc click vào logo ). Sau đó đa con trỏ đến nơi cần dán --> Edit --> Paste (Ctrl + v
hoặc click vào logo ).
3) Tạo đờng viền khung cho luận văn
20

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

--> Format --> Borders and shading... --> Page border ở đây bạn sẽ chọn kiểu đờng viền, chọn khoảng cách viền bao quanh luận văn --> Options...

Bài 2: Công thức Toán - Lý - Hoá
1) Gõ chỉ số trên, chỉ số dới:
VD:

H2SO4 or 5x2 + (-3x2) = 1

- Chỉ số dới Ctrl + =
- Chỉ số trên

Ctrl + Shift + =

Mẹo: Bạn có thể nhập ở dạng H2SO4 sau đó bôi đen rồi gõ chỉ số trên or chỉ số dới.
2) Chèn (Insert) kí tự lạ (Symboy) trong văn bản
- Chọn nơi cần chèn -->Insert -->Symbol...

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com

21


giáo trình Tin họ c văn phòng

tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

khi xuất hiện hộp thoại Insert bạn chọn các kí tự cần chèn ấn vào Insert, chèn xong bạn
bấm vào Close để đóng lại.
2) Đánh công thức Toán - Lý - Hoá
--> Insert --> 0bject... --> Create New --> Microsoft Equetion 3.0...

ở đây bạn chọn các kiểu công thức cần chèn công thức sẽ hiện lên ở ô đóng
khung nh trong ví dụ. ở đây bạn dùng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ rồi đánh
công thức.
* Lu ý bạn đã làm đúng nh trên nhng máy của bạn không thấy dòng chữ
Microsoft Equetion 3.0... để đánh công thức Toán - Lý - Hoá. Nguyên nhân do máy
của bạn cha cài đặt Microsoft Equetion 3.0... thì bạn hãy liên hệ với ngời biên soạn sách
để đợc giúp đỡ cài đặt.

22

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

Bài 3: Các thao tác định dạng cấp cao
1) Tạo khoảng cách dãn dòng trong văn bản
--> Format --> Paragraph... ở ô Indents and Spacing

Khoảng cách dãn
dòng là 1.3

2) Chọn căn lề cho văn bản --> File --> Page setup... --> Margins

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com

23


tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

giáo trình Tin họ c văn phòng

Lề trên (Top), lề dới (Bottom), lề trái (Left), lề phải (Right).
3) Chọn khổ giấy cho máy in
--> File --> Page setup... --> Pager...

Bạn có thể chọn các khổ giấy A3, A4 ở ô Page
ở mục thực đơn dọc Margins bạn có thể chọn giấy dọc ở ô (Portrait), giấy ngang
ở ô (landscape) --> OK

4) Đánh số trang
--> Insert -->Page Numbers...
Sau đó bạn chọn kiểu đánh số trang ở trên hoặc ở đới ở trong ô Position.
Sau đó bạn chọn kiểu đánh số trang ở bên phải, bên trái, ở giữa, hoặc chọn kiểu
in số trang ở bên trái rồi trang bên phải trong ô Alignment:
5) Thiết lập trang đứng trang nằm
Bạn muốn thiết lập trang thứ 1 đứng trang thứ 2 nàm trang thứ 3 đứng... ta làm nh
sau:

24

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com


giáo trình Tin họ c văn phòng

tRUNG TÂM TIN HọC:

Long Hải
Tet: 0987.667.995

Đặt con trỏ vào chữ cuối cùng của hàng cuối cùng trong trang trớc vì trang
sau sẽ là chính là trang bạn định thay đổi kiểu trang đứng hoặc trang nằm.
--> Insert --> Beak...
--> Next page --> OK
--> File --> Page setup...
--> Paper Size
(ở đây bạn chọn
kiểu quay dọc hoặc
quay ngang nh ở phần 3
rồi bạn chọn OK)
Lu ý: bạn muốn thay đổi các trang tiếp theo thì bạn sẽ phải làm cũng sẽ phải làm
lại từng bớc nh trên.
6) Xem tài liệu trớc khi in
Khi chọn mục này bạn sẽ nhìn thấy đợc toàn cảnh văn bản của bạn sẽ đợc in
ra giấy.
C1: --> File --> Print Prewiew để xem ở đây bạn cũng có thể nháy chuột vào
ô Magnifier để chỉnh lại cho đúng ý bạn xem song bạn chọn Close để đóng lại
rồi in.
C2: Click mouse

xem song bạn chọn Close để đóng lại rồi in.

Website: http://violet.vn/haimaokhe

Email: hoadiepvangtraiduoichanem@yahoo.com

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x