Tải bản đầy đủ

Cách tính số lượng ngày trong 1 năm

GV : Hoàng Trọng Tấn , Tân Phú , TPHCM , Nhận dạy Luyện Thi Toán THPT
Tel : 0909520755 , Face : Hoàng Trọng Tấn
Page : trắc nghiệm toán– T(100) pp phân rã

Cách tính số lượng ngày trong 1 năm 
_Gần đây mình xem trên mạng thấy có nhiều bài trắc nghiệm liên quan đến thực tế , đa số đều xây
dựng thông qua các hàm số cơ bản như lượng giác hay log , mũ chỉ có điều ẩn số t lúc này là ngày
trong năm và t thường nhận giá trị nguyên trong đoạn 1; 365 hay : 1  t  365
Ví dụ : ngày 2/9/2017 là ngày thứ 245 trong năm 2017 , vì 2017 là năm không nhuận
_Lý do : từ đầu năm là ngày 1/1/2017 cho đến ngày 2/9/2017 trải qua các tháng là : 1;2;3;4;5;6;7;8 và 2
ngày của tháng 9 ,trong đó các tháng có 31 ngày là : 1;3;5;7;8 và các tháng có 30 ngày là : 4;6 còn lại
tháng 2 có 28 ngày
Vậy làm phép tính đơn giản ta sẽ có tổng cộng : 5.31+2.30+28+2=245 ngày từ đó ta có ngày 2/9/2017
là ngày thứ 245 trong năm 2017
Bây giờ ta xét trường hợp tổng quát :
Xét : ngày a tháng b năm c , a, b, c  N , a  31, b  12 , gọi y là số lượng ngày tính từ ngày 1/1 cho
tới ngày a tháng b ( năm ko nhuận )
Nếu b lẻ và bé hơn hoặc bằng 7 : y  a  30,5b  32,5
Nếu b chẵn và khác 2

: y  a  30, 5b  32


Nếu b lẻ và lớn hơn 7

: y  a  30, 5b  31, 5

Nếu b =2 thì

: y  31  a

Ví dụ : Ngày 19 / 9 có a  19, b  9 , b lẻ lớn 7 suy ra số ngày : y  19  30,5.9  31,5  262
Ví dụ : Ngày 25 / 10 có a  25, b  10 , b chẵn khác 2 suy ra số ngày : y  25  30,5.10  32  298
Ví dụ : Ngày 26 / 2 có a  26, b  2 , suy ra số ngày là : y  31  26  57
Ví dụ : Ngày 5 / 5 có a  5, b  5 , b lẻ bé hơn 7 suy ra số ngày : y  5  30,5.5  32,5  125
Ví dụ : Số giờ có ánh sáng mặt trời của của TPHCM năm không nhuận được cho bởi hàm số

 

y  4sin 
( x  60)   10 , với x là số ngày trong 1 năm , 1  x  365 hỏi vào ngày 25 / 5 của năm thì
 178

số giờ có ánh sáng mặt trời của TPHCM gần với con số nào nhất ?
A.14h

B.13h

C.13h30

D.2h chiều

 

Giải : ngày 25/5 là ngày thứ : 25  30,5.5 32,5 145trong năm nên y  4sin 
(145  60)   10  14
 178

suy ra đáp A
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×