Tải bản đầy đủ

195 Bài tập trắc nghiệm phần hàm số


I. Đối với bạn có nhu cầu tải riêng lẻ:
 Cách 1: Tải trực tiếp theo các Link sau
(Phí cho nhà mạng 25% và website 25%):
 199 Câu Tính đơn điệu tải tại đây (http://goo.gl/1mI12j)

 291 Câu Cực trị tải tại đây
(https://goo.gl/2Cy3xv)
 134 Câu GTLN – GTNN tải tại đây (https://goo.gl/6kJnlZ)
 110 Câu Đồ thị tải tại đây
(https://goo.gl/zEOGtT)
(https://goo.gl/m2L9UU)
 195 Câu Tương giao tải tại đây
 188 Câu Tiếp tuyến tải tại đây
(https://goo.gl/69Af2q)
 155 Câu Tiệm cận tải tại đây
(https://goo.gl/S0gw2i)
 Cách 2:
- Bước 1 : Click trang NẠP THẺ (http://napngay.com/tc/@84976557831)
cào mệnh giá 70.000vnđ (Phí 25% cho nhà mạng)
- Bước 2 : Nhắn tin vào số điện thoại 0976 557 831 với nội dung : "tên tài
liệu - Email - 5 số cuối của các mã thẻ cào điện thoại" để xác nhận (thời
gian tối đa 15 phút)
- Bước 3: Nhận Tài liệu qua Email.

II. Đối với bạn có nhu cầu tải trọn bộ 1272 câu:
 Cách 1: Tải trực tiếp theo các Link trên (chú ý hơi đắt chút do phí nhà
mạng và website):


 Cách 2:
- Bước 1 : Click trang NẠP THẺ (http://napngay.com/tc/@8497655783)
cào (1 hoặc nhiều thẻ) mệnh giá 350.000vnđ (25% nhà mạng)
- Bước 2 : Nhắn tin vào số điện thoại 0976 557 831 với nội dung :
"1272_Email _ 5 số cuối của (1 hoặc nhiều ) mã thẻ cào điện thoại" để xác
nhận (thời gian tối đa 15 phút)
- Bước 3: Nhận Tài liệu qua Email.

250.000vnđ

(liên hệ email:
 Cách 3: Chuyển khoản trực tiếp
luyenthitk.vn@gmail.com hoặc số điện thoại 0976 557 831) và nhận file
qua email.


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Email: luyenthitk.vn@gmail.com
Điện thoại: 0976 557 831
FB.com/tailieutoan.vnTải thêm tài liệu toán Tại đây (https://goo.gl/Z8WB72)

----------------------------------------------------------------------------File PDF:
 199 Câu Tính đơn điệu tải tại đây (https://goo.gl/uJlOmw)
 291 Câu Cực trị tải tại đây
(https://goo.gl/WtAjYL)
 134 Câu GTLN – GTNN tải tại đây (https://goo.gl/D4mHjO)
 110 Câu Đồ thị tải tại đây
(https://goo.gl/pIIw4j)
(https://goo.gl/vaMv4h)
 195 Câu Tương giao tải tại đây
 188 Câu Tiếp tuyến tải tại đây
(https://goo.gl/Jt4EnJ)
 155 Câu Tiệm cận tải tại đây
(https://goo.gl/zxI3XO)
--------------------------------------------------------------------- Xem thêm trọn bộ trắc nghiệm toán 12: https://goo.gl/KqS7Tu
(https://drive.google.com/open?id=0Bz1J7RNczMLzcWZGbWQxVmlESmc)
- Xem thêm bộ trắc nghiệm toán 11: https://goo.gl/GhaJVX
(https://drive.google.com/open?id=0Bz1J7RNczMLzTEJ3WFp1aWozb28)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×