Tải bản đầy đủ

Chuyên đề

Để tài toàn bộ tài liệu các bạn có thể vào link hướng dẫn này để đọc chi tiết nếu bạn chưa
biết cách tải!!!
http://khotailieu.jweb.vn/dashboard/posts/editpost.html?post=41464
=>Chuyên đề 2015
Hóa: https://shink.in/PRzw5
Lý: https://shink.in/NHISW
1000 Bài Tập Lý: https://shink.in/O6spa
=>Chuyên đề 2016
Hóa: https://shink.in/xWoiv
Lý: https://shink.in/5V3kz
1000 Bài Tập Lý: https://shink.in/Q7Ucs
Khóa 599 đề thi thử 2017 Tuyensinh 24/7
=>Cập nhật lần 1
1-5 đề:
Hóa https://shink.in/spnQF
Lý https://shink.in/TBXJ6
Sinh https://shink.in/jcSr3
Toán https://shink.in/obg1z
=>Cập nhật lần 2
Hóa https://shink.in/OpwWZ
Lý https://shink.in/CmvsI

Sinh https://shink.in/LRnH5
Toán https://shink.in/W3TbB
Anh https://shink.in/vs7om
Địa https://shink.in/kzmZa
Sử https://shink.in/Vdvf2
Van https://shink.in/21F8I
Ma Trận 2017: https://shink.in/CmvsI
………………………..
Pen I Hocmai Hóa 2017:
Đề 1: https://shink.in/PU8Ib
Đề 2: https://shink.in/gdIGh
Toán 2017-Lê Bá Trần Phương
Đề 1: https://shink.in/Ad8MZ
Đề 2: https://shink.in/4IM2a
Toán 2017 Nguyễn Thanh Tùng:
Đề 1: https://shink.in/OGtmE
Đề 2: https://shink.in/pvszZ
…………..
Trước hết tất cả các bạn hãy subscribe ngay trang Youtube này để cập nhật nhanh nhất bài
giảng: https://www.youtube.com/dashboard?o=U
Khóa bổ trợ (liên tục cập nhật hàng tuần)
Casio Vted.vn
https://www.youtube.com/watch?v=vIznE3mP_18
Kĩ thuật Casio Toán Lưu Huy Thưởng
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgeNvASv07rV2qG7m01eTUwQYdRnErmVp


Kĩ Thuật Casio Lưu Bá Tuấn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgeNvASv07rWmm8uAcBmBhwHtGzX0kCcN
Casio Vật Lý Nguyễn Thanh Tùng
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgeNvASv07rV0SXIwBA7GkahAb8r2CPzY
20 Ngày Cấp tốc Hóa Nguyễn Anh Phong: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLgeNvASv07rU2Zt-umYhkdjEOX2CcuyLh
…………..
Kho tài liệu khủng hơn nữa:
https://drive.google.com/open?id=0B2j40VLDdDurQzlLQ3ZwS0pXQlk
Đang cập nhật thêm…
Thông tin từ…….. http://khotailieu.jweb.vn/
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×