Tải bản đầy đủ

BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 3 _ cacbomonoxit

BÀI THUYẾT TRÌNH
NHÓM 3
MONOXIT (CO2)


PHƯƠNG PHÁP ĐiỀU CHẾ
• Cho H2SO4 đặc và axit HCOOH, đun nóng
HCOOH ------------> CO +H2
• (H2SO4 đặc là xúc tác)KHÍ THAN KHÔ
* Thành phần : CO, N2 , C02
* Điều chế :
-Cho hơi nước qua than nung đỏ
C + H2O ----> CO + H2
(Hỗn hợp khí tạo thành gọi là khí than ướt,
chứa trung bình khoảng 44% CO, còn lại là
CO2,N2,H2,...)KHÍ THAN ƯỚT
*Thành phần : CO, CO2 , N2 , H2
* Điều chế : -Sản xuất trong lò gas: thổi không khí
qua
than nung đỏ CO2 bị khử thành CO
CO2+C--->2CO
(Hỗn họp khí thu được gọi là khí lò gas hay
khí than khô, chứa trung bình khoảng 25%
CO, ngoài ra là N2,CO2 và một lượng nhỏ
khí khác)


CÁC NGUỒN SẢN SINH KHÍ CO
A-Trong tự nhiên :
• Trong điều kiện tự nhiên, CO có hàm lượng rất nhỏ, khoảng 0,1
- 0,1 ppm.

• -Nguồn gốc tự nhiên của nó còn chưa biết hết. Núi lửa, sự dậy
men ở môi trường hiếm khí, sấm chớp, cháy rừng là nguồn chủ
yếu của CO.. -Các sinh vật biển cũng có vai trò đáng kể. Các tảo
nâu như Fucus và Neocystis, sứa Physalia physalis và các sứa
ống khác cũng có chứa CO với lượng đáng kể.
• - Ngoài ra thực vật cũng tạo ra CO khi các tinh dầu thực vật bị
oxyd hoá.


CÁC NGUỒN SẢN SINH KHÍ CO
• B- Do con người
• -CO được hình thành do việc đốt cháy không hết
các nhiên liệu hóa thạch như than , dầu và một
số chất hữu cơ khác .
• - Khí thải từ các động cơ xe máy là nguồn gây ô
nhiễm CO chủ yếu ở các thành phố .
• -Hàng năm trên toàn câu sản sinh khoảng 600
triệu tấn CO


CÁC PHƯƠNG PHÁP GiẢM LƯỢNG CO
TRONG MÔI TRƯỜNG

*Tuyên truyền mọi người không đốt than trong
phòng kín thiếu oxi để tránh sản sinh ra khí CO
độc hại cho môi trường và cơ thể .
* Hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông
cá nhân mà thay vào đó là các phương tiện công
cộng góp phần làm giảm lượng khí CO do các
phương tiện giao thông gây ra .

Tác dụng của cây xanh
• CO không độc với thực vật vi cây xanh có thực
vật vì cây xanh có thể chuyển hóa CO thành
CO2 và sử dụng nó để quang hợp vì vậy thảm
thực vật được xem là tác nhân tự nhiên có tác
dụng làm giảm ô nhiễm CO

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×