Tải bản đầy đủ

Thông báo thay đổi đc kho

DNTN VƯỢNG THỦY
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
-----------------------

Số: 05/TB - VT
Ninh Bình, ngày 27 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO
( V/v thay đổi địa điểm giao nhận hàng)
Kính gửi: - Công ty CP hàng tiêu dùng Masan;
- Công ty CP Vinacafe Biên Hòa;
- Công ty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo.
DNTN Vượng Thủy xin thông báo về việc thay đổi địa điểm giao nhận hàng
bắt đầu từ ngày 01/06/2015 như sau:
Địa chỉ mới: SN 734, đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Phong, TP Ninh
Bình, Tỉnh Ninh Bình.
Vậy kính mong Quý Công ty giao hàng theo địa chỉ mới để thuận lợi cho
việc kinh doanh của Nhà phân phối.

Trân trọng!
DNTN VƯỢNG THỦYTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×