Tải bản đầy đủ

Hop Dong Trung Bay 20 mat cafe

THỎA THUẬN MUA HÀNG VÀ TRƯNG BÀY CÀ PHÊ
WAKE UP HƯƠNG CHỒN VÀ VINACAFE 3IN1
Ngày …….. tháng……. Năm 2012
Tên cửa hàng
Địa chỉ
Điện thoại:
Tên Giám Sát Mại vụ

: ………………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………………….

1. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
- Nhằm hỗ trợ lợi nhuận cho các điểm bán khu vực Miền Bắc và Miền Trung khi kinh doanh sản
phẩm Café Wake up hương chồn và vinacafe 3in1.
- Xây dựng hình ảnh thông qua chương trình trưng bày tại cửa hiệu và gia tăng doanh số café.
2. CƠ CẤU CHƯƠNG TRÌNH
- Mỗi tháng cửa hiệu mua và trừng bày 12 mặt café wake up hương chồn và 8 mặt vinacafe
3in1.
Lưu ý: Trong trường hợp cơ cấu chương trình có thay đổi thì cửa hiệu sẽ được Giám sát Mại Vụ khu

vực thông báo trước ít nhất 01 tuần.
3.

TIÊU CHÍ TRƯNG BÀY
-

Trưng bày ít nhất 12 mặt café wake up hương chồn và 8 mặt vinacafe 3in1ở mặt trước, trên kệ
chính, tại vị trí nơi dễ thấy, dễ lấy, không bị che khuất do Giám sát kinh doanh của công ty lựa
chọn. (Linh động trưng bày sao cho đạt hiệu quả hình ảnh đẹp nhất nhằm tạo sự nổi trội
của sản phẩm café wake up hương chồn và vina café 3in1, thu hút sự chú ý và kích thích
mua hàng đối với khách hàng).

4. TIỀN THƯỞNG MUA HÀNG VÀ TRƯNG BÀY
- Thưởng 200.000đ/tháng/suất mua hàng và trưng bày đạt (trả bằng 5 bịch Ngũ cốc Dinh
Dưỡng Vinacafe).
- Mỗi cửa hiệu tham gia tối đa 01 suất trưng bày.
5. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, HIỆU LỰC THỎA THUẬN MUA HÀNG VÀ TRƯNG BÀY,
CHẤM ĐIỂM & TRẢ THƯỞNG
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 26/11/2012 – 3/12/2012
- Thời gian mua hàng và trưng bày hiệu lực: Từ ngày 03/12/2012 – 3/1/2013 (01 tháng)
- Thời gian chấm điểm: Trong suốt thời gian trưng bày, đại diện công ty sẽ kiểm tra trưng bày từ
2-4 lần/tháng, nếu có 1 lần trong tháng cửa hàng không đạt trưng bày chuẩn thì sẽ không được
trả thưởng của tháng đó. Trong suốt thời gian trưng bày, nếu cửa hàng có 02 lần không đạt
chuẩn thì công ty sẽ chấm dứt ngay thỏa thuận trưng bày với cửa hàng.
- Thời gian trả thưởng: Trước ngày 15 hàng tháng.
-

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng không nhận được tiền thưởng trưng bày như thời gian
quy định, xin vui lòng liên hệ: 08.62.555.655


6. QUY ĐỊNH KHÁC
-

Trong suốt thời trưng bày, khách hàng vẫn được hưởng các chương trình khuyến mãi và trưng
bày khác (nếu có) của công ty chúng tôi.
Bản thỏa thuận trên do khách hàng giữ, khách hàng ký nhận vào danh sách tham gia chương
trình. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm giải quyết cho các trường hợp khách hàng
làm mất thỏa thuận hoặc không đạt yêu cầu trưng bày.


CHỦ CỬA HÀNG
(ký và ghi rõ họ, tên)

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
(ký và ghi rõ họ, tên)

………………………….

……………………………..

Tôi cam kết thực hiện trưng bày như thỏa thuận trênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×