Tải bản đầy đủ

nhung cach tinh nham vo cung huu ich khong th bo qua

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

-------------***----------------

TỔNG HỢP NHỮNG CÁCH TÍNH NHẨM
VÔ CÙNG HỮU ÍCH KHÔNG THỂ BỎ QUA
Làm phép trừ bằng cách cộng
Bạn có biết rằng tính nhẩm phép trừ bằng phép cộng sẽ đơn giản hơn. Không tin,
ta có thể làm theo cách dưới đây.
Ví dụ như 1627 – 928. Đầu tiên ta lấy số 9 trừ đi các số nằm trong số bị trừ, riêng
số đơn vị lấy số 10 để trừ. Kết quả sẽ là 072, tức 72.
Bước tiếp theo, lấy số vừa có cộng với số trừ, tức cộng với 1627, ta được số 1699.
Cuối cùng, lấy số đầu tiên trừ đi 1 ta được kết quả.


Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

-------------***----------------


BẢNG CỬU CHƢƠNG ĐĂC BIỆT
Bảng cửu chương là công cụ tính toán mà chúng ta đều quen thuộc từ thời tiểu
học. Nhưng có lẽ ít ai để ý rằng kết quả của bảng nhân 9 hình thành một quy luật
ngẫu nhiên rất đặc biệt: chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị xếp dọc sẽ tạo nên
hai dãy số ngược nhau từ 0 tới 9 và từ 9 tới 0.


Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

-------------***----------------

PHÉP NHÂN KIỂU Nga

Một trong những phương pháp phổ biến để thực hiện phép nhân giữa các số trong
khoảng từ 6 tới 10 mà không cần bảng cửu chương có tên: “phép nhân kiểu Nga”.

Theo đó, bạn chỉ cần đánh số hai bàn tay từ 6 tới 10 như trên hình vẽ. Sau đó chập
hai ngón tay tương ứng với phép nhân cần thực hiện (chẳng hạn như 7 x 8).


Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

-------------***----------------


Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

-------------***----------------

Sau đó, lấy tổng số ngón tay ở phía dưới hai ngón chập nhân với 10, đem kết quả
cộng với tích số ngón tay ở phía trên là ta được kết quả cần tìm.
Nhân số có 2 chữ số với nhau
Bạn có thể nhẩm tính tích của số có 2 chữ số với nhau bằng cách dưới đây.
Ví dụ với 32 x 21. Đầu tiên, ta lấy số hàng chục nhân với số hàng chục, số hàng đơn
vị nhân với số hàng đơn vị và đặt dấu gạch ở giữa. Ở đây sẽ là 6_2.
Tiếp đó, bạn lấy số hàng chục của số thứ nhất nhân với số hàng đơn vị của số thứ
hai và lấy số hàng đơn vị của số thứ hai nhân với số hàng chục của số thứ nhất. Tiếp


đó, tính tổng 2 số, ở đây là (3x1)+(2x2)=3 + 4 = 7.
Điền số 7 vào dấu “_” ta có kết quả cuối cùng.


Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

-------------***----------------

Bình phƣơng một số có 2 chữ số
Bạn có bao giờ thử bình phương một con số nào đó có hai chữ số trở lên bằng cách tính
nhẩm, sẽ rất khó phải không nào? Nhưng nếu áp dụng cách dưới đây sẽ đơn giản hơn.
Cách 1: Ví dụ với bình phương của số 89. Đầu tiên, ta lấy số tròn chục gần nhất của số
đó, với 89 là 90. Tiếp đó, lấy số tròn chục này trừ đi số đang có, tức 90 – 89 = 1.
Tiếp theo, lấy số hiện có trừ đi số ta vừa tìm ra, tức 89 – 1 = 88. Lấy tích của hai số mới
là 88 x 90 = 7920.
Tiếp theo, lấy số đó cộng thêm kết quả bình phương của số tròn chục trừ đi số cần bình
phương, tức 12=1.
Lấy số 7920 + 1 = 7921, ta có kết quả cuối cùng.
Công thức này đúng với mọi số, tuy nhiên để tính nhẩm, ta nên áp dụng với số có hai
chữ số.


Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

-------------***----------------

Cách 2: Lấy 50 làm cơ sở: VD1:
532
- với cơ sở là 50 : Chúng ta sử dụng ở đây là cơ sở 50 với bình phương của 50 là
2500 do đó chúng ta thêm bớt các khoảng tử 25 này:
- do đó với 53 bình phương, chúng ta sẽ lấy 53 - 25 và kết quả là 28: LÀ SỐ ĐẦU
TIÊN CỦA ĐÁP ÁN
- với cơ sở là 50 ta có 53 sẽ lớn hơn 50: 3 đơn vị
- Tiếp theo ta lấy 3 bình phuong kết quả là 09 (Các bạn nhớ giữ cả số 0): VIẾT
TIẾP VÀO PHẦN CÒN LẠI được kết quả cuối cùng là: 2809

VD2:


Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

-------------***----------------


Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

-------------***----------------

Bình phƣơng một số có 3 chữ số
CT ứng dụng :(a.b)2 = a2 + 2ab + b2 (Viết các kết quả theo thứ tự trên rồi cộng
các số dư ta được phép dư cuối cùng)
VD1:

VD2:


Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

-------------***----------------

VD3:

Bình phƣơng nhanh số có số tận cùng là 5
Nếu muốn tính bình phương của một số có hai chữ số có số tận cùng là 5, ta có
thể lấy chữ số hàng chục nhân với số đó cộng thêm 1, được kết quả bao nhiêu
thì viết thêm 25 phía sau. Ví dụ: 952 = 9 x (9+1) viết thêm 25 = 9025.
Mẹo bình phƣơng nhanh 1 số tận cùng bằng 1:
VD : 51² Viết lại số hàng đơn vị là 1, như sau: 51² = ?1
Kế tiếp lấy số hàng chục nhân với 2 ta có: 5 x 2 = 10 viết 0 nhớ 1 sẽ được: 51² =
?01 Lấy số hàng chục nhân với chính nó rồi cộng số nhớ ở trên (trên kia ta nhớ
1) ta có: 5 x 5 + 1 = 26 51² = 2601 tương tự 71² = 5041


Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

-------------***----------------

Số một sở hữu tính chất vô cùng đặc biệt.
Nếu bạn lấy các số gồm toàn các chữ số một nhân với chính nó, bạn sẽ được kết
quả là một dãy số “tiến - lùi” rất dễ nhớ. Chẳng hạn: 111 x 111 = 12321 hay
111.111.111 x 111.111.111 = 12345678987654321.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×