Tải bản đầy đủ

Cách tính tổng dòng và cột nhanh nhất trong Word 2013

Cách tính tổng dòng và cột nhanh nhất trong
Word 2013
Các bạn thường hay sử dụng Excel để tính toán dữ liệu trong các bảng biểu, nhưng nếu dữ liệu đó
nằm trong tài liệu Word các bạn cũng có thể thực hiện tính toán trực tiếp trên Word mà không cần
mất thời gian sử dụng các ứng dụng hỗ trợ tính toán.
Đây cũng là một tính năng khá hay và hữu ích cho những người thường xuyên phải làm báo cáo
trên Word.
Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn cách tính tổng dòng và cột trong Word 2013.
Bước 1: Đầu tiên các bạn đặt con trỏ chuột vào ô trong bảng cần nhập công thức tính toán. Sau đó
các bạn chọn thẻ Layout trong Table Tools.

Bước 2: Tiếp theo các bạn chọn ƒx Formula trong phần Data để mở hộp thoại Formula.


Bước 3: Trong hộp thoại Formula, các bạn nhập công thức trong phần Formula. Mặc định là công
thức tính tổng bên trái (=SUM(LEFT)) nhưng trong ví dụ chúng ta cần thực hiện phép nhân các giá
trị bên trái nên các bạn thay công thức là =PRODUCT(LEFT).
Tại phần Number format các bạn xác định các định dạng cho kết quả của công thức tính. Sau khi
thiết lập xong các bạn nhấn OK để thực hiện.

Kết quả sẽ hiển thị ngay trong ô các bạn vừa chọn.Lưu ý: Nếu các bạn muốn hiển thị công thức tính của ô dữ liệu nào thì các bạn chọn và nhấn chuột
phải vào ô đó sau đó chọn Toggle Field Codes, khi đó công thức sẽ được hiển thị.


Khi cần hiển thị lại kết quả thì các bạn thực hiện lại thao tác nhấn chuột phải và chọn Toggle Field
Codes.
Tiếp theo để tính tổng tiền các bạn thực hiện tương tự như trên nhưng công thức
là =SUM(ABOVE) vì tính tổng các ô ở phía trên.

Kết quả cũng sẽ được hiển thị ngay khi các bạn đóng hộp thoại Formula.

Lưu ý: Các công thức không tự động cập nhật khi các bạn thêm hàng hoặc cột mới, nhưng các bạn
cũng có thể tự cập nhật bằng cách nhấn chuột phải vào ô chứa công thức sau đó chọn Update
Field hoặc phím F9.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x