Tải bản đầy đủ

Bài tập môn luật ngân hàng

BÀI TẬP PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
1. Doanh nghiệp A ký hợp đồng cho doanh nghiệp B vay tiền, trong hợp đồng có thỏa
thuận B phải trả lãi cho A lãi suất 1% /tháng. Số tiền A cho B vay . Hợp đồng này có
tranh chấp. Tòa án giải quyết theo hướng tuyên hợp đồng vay vốn trên vô hiệu. Doanh
nghiêpj A ko có chức năng kinh doanh tiền tệ (ko được NHNN cấp giấy phép hoạt động
Ngân hàng). Quan điểm of anh chị về vấn đề trên
2. Khẳng định sau đúng hay sai:
- NHNN chỉ cho vay vốn với các tổ chức tín dụng
- NHNN tái cấp vốn cho mọi đối tượng
- NHNN thực hiện nghịêp vụ thị trường mở để thực hịên chính sách tiền tệ quốc gia
- NHNN tái cấp vốn cho các NHTM bằng bằng các hình thức cho vay, chiết khấu, tái
chiết khấu bảo lãnh, cho thuê tài chính
- Mọi tổ chức có hoạt động NH đều do NHNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động
- Cty cho thuê tài chính ko được huy động vốn bằng nhận tiền gửi có kỳ hạn dưới 12
tháng
- NH ko được sử dụng vốn vay để mua cổ phần của các DN khác
- Mọi tổ chức tín dụng đều được nhận tiền gửi dưới mọi hình thức
3. NHNN đồng ý cho NH thương mại A vay vốn trên cơ sở có bảo đảm bằng cầm cố tài
sản. Vậy tài sản mà NH TM A mang đi cầm cố phải thỏa mãn những điều kiện nào?
4. TCTD có được trực tiếp kinh doanh bất động sản ko? Tại sao?
5. A có thể được vay tiền của B ko nếu A là

- anh trai của chủ tịch hồng quản trị NH B
- Con trai ông C là thành viên BKS ngân hàng B
- Phó tổng giám đốc của NH B
- Cổ đông của NH B sở hữu 10% vốn điều lệ
6. Doanh nghiệp A là dn kinh doanh thg mại thong thg có nhu cầu vay vốn và đủ điều
kiện vay vốn. . DN A có thể vay vốn ở những tổ chức nào trong các tổ chức dưới đây?
Tại sao
a. chi nhánh nh nhà nước tỉnh?
b. Công ty cho thuê tài chính nơi doanh nghiệp đóng trụ sở
c. Chi nhánh ngân hàng thương mại
d. Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, nơi doanh nghiệp có trụ sở


7. A sở hữu một số cổ phiếu, trái phiếu do NH B phát hành và muốn sử dụng nó để cầm
cố vay vốn tại chính NH này liệu có được ko và giải thích tại sao?
8. Công ty A có dự án khả thi, hiệu quả. Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 300 tỷ. Công
ty có lượng tài sản có thể dùng để bảo đảm cho khoản vay là 300 tỷ. Công ty là hồ sơ xin
vay vốn tại nhtm B với số tiền là 300 tỷ thời hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm. Hỏi
a. Giám đốc ngân hang sẽ quyết định cho công ty A vay bao nhiêu để ko vi phạm pl. Biết
rằng vốn tự có của nhtm B là 900 tỷ. Việc cho vay ấy dựa trên những cơ sở nào
b. Anh chị hãy giúp công ty có thể huy động đủ vốn để thực hiện dự án
9. Ông A muốn vay NH một số vốn nhưng do ko có tài sản bảo đảm có nhờ B đứng ra
bảo lãnh bằng tài sản thế chấp là nhà và giá trị thửa đất có ngôi nhà thuộc sở hữu B trị giá
1,5 tỷ. Sau khi hoàn tất hò sơ NHTM B ký hợp đồng cho A vay 800 tr, thời hạn 1 năm lãi
suất 12%/năm. Sau khi vay đc 3 tháng trên, A muốn vay thêm 500 tr với điều kiện bảo
đảm bằng chính tài sản bảo lãnh của B trên
a. Việc bảo lãnh cho khoản vay lần 2 có cần sự đồng ý của B ko? Có cần phải ks hợp
đồng bảo lãnh vay vốn giữa ngân hàng với B nữa ko
b. Theo anh chị, ngân hàng cho vay hoặc ko cho A vay với điều kiện (B đồng ý bảo lãnh
cho khản vay thứ hai của A bằng tài sản B thế chấp) có đc ko? Tại sao
c. Giả sử đến hạn trả nợ A ko trả nợ ngân hàng, cách thức xử lý khoản nợ trên sẽ ntn
10. Công ty A đang thiếu vốn kinh doanh, công ty A làm hồ sơ vay vốn của nhtm B số
tiền 300tr để mua nguyên liệu, thời hạn 6 tháng, lãi suất 1,5%/tháng, tài sản bảo đảm cho
khoản vay trên trị giá 350 tr. Mọi thủ tục, hồ sơ tín dụng thực hiện theo đúng các quy
định pl. Đến hạn trả nợ do công ty A chưa có đủ tiền để trả nợ ngân hàng. Công ty A làm
đơn đề nghị ngân hàng gia hạn nợ. Sau khi xem xét, giám đốc ngân hàng đã quyết định
gia hạn nợ cho công ty A với thời hạn 9 tháng lãi suất áp dụng 2% tháng. Hỏi
a. Quyết định gia hạn nợ trên của Giám đốc ngân hàng là đúng hay sai so với quy định pl
hiện hành? Giải thích
b. Nếu hết thời hạn gia hạn nợ, ng vay ko trả đc nợ và xin gia hạn nwoj thì NH có hg giải

quyết khoản nợ trên của công ty A ntn?
11. Công ty A ký hợp đồng nhạp khẩu 20 chiếc ô to loại 12 chỗ ngồi do Nhật sản xuất.
Để có tiền thanh toán do lô hàng nhập khẩu này, công ty A đã ký hợp đồng vay 150’000
USD của ngân hàng cổ phần B, thời gian 3 tháng, với tài sản đảm bảo chính là lô hàng
nhập khẩu nói trên. 2 ben thỏa thuận sau khi nhận đc số hàng nhập khẩu, số tiền vay trên
đc ngân hàng chuyển trả cho bên nc ngoài. Khi nhận hàng bên nc ngoài, ngân hàng đã ko


chuyển tiền trả tiền cho bên nc ngoài nên bên nc ngoài có thôn báo phạt công ty A 10’000
USD vi phạm điều khoản thanh toán
a. Anh chị sẽ làm những gì để bảo vệ quyền lợi cho công ty A trong trường hợp trên
b. Sau khi nhận hàng từ bên nc ngoài công ty A ký hợp dồng bán lại số hàng nhập khẩu
này cho công ty C với lý do lấy tiền trả nợ ngân hàng nhưng ko đc ngân hàng đồng ý. Vì
không bán đc lô hàng nhâp khẩu trên, đến hạn thanh toán, công ty A ko có tiền để trả nợ
cho ngân hàn. NH B đã chuyển số nợ trên sang nợ quá hạn và có yêu cầu đòi xử lý tài sản
bảo đảm nhưng ko đc công ty A chấp nhận. NH đã khởi kiejn công ty A tại TAND thành
phố H để yêu cầu giải quyết
Hỏi: Với các tính tiết cùa vụ việc nêu trên, Anh, chị hay cho biết vụ kiện trên giữa công
ty A với NH B có hg giải quyết ntn là đúng pháp luật
12. Công ty A muốn mua lại DN B với số tiền 7 tỷ nhưng ko có vốn vì công ty mới đầu
tư 1 dây truyền sản xuất mới trị giá 8 tỷ. Công ty A đã đề nghị công ty cho thuê tài chính
H ma DN B để cho mình thuê 5 năm. Kết thúc hợp đồng sẽ chuyển giao quyền sở hữu tài
sản thuê cho bên thuê. Vậy đề nghị trên liệu có đc công ty cho thuê tài chính chấp nhận
ko? Tại sao? Anh chị có cách nào giúp công ty A thực hiện đc mong muốn mua đc DN B
13. Công ty An Phát có nhu cầu vay vốn ngân hàng để đầu tư một dự án xây dựng cao ốc
văn phòng để cho công ty Thái Dương thuê trong 20 năm. Số vốn đầu tư dự kiến là
200 tỷ đồng, trong đó An Khánh đã có 50 tỷ từ nguồn vốn tự có của mình. Để đảm
bảo khả năng trả nợ, An Phát có hai lựa chọn: Một là, thế chấp quyền sử dụng đất
sẽ dùng để xây cao ốc và bản thân cao ốc ấy; hai là: thế chấp bằng quyền nhận tiền
từ công ty thái dương. Ngân hàng ngoại thương Việt nam(viêtcombank) nhận được
đề nghị vay vốn của An Phát.
Vấn đề 1: Nêu căn cứ pháp lý điều chỉnh thỏa thuận bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của an phát
đối với Vietconbank. Phân tích ưu và nhược điểm của từng phương thức bảo đảm
theo quan điểm của an phát và theo quan điểm của Vietcombank.
vấn đề 2:vietcombank cần phải thẩm định những nội dung pháp lý nào để ra quyết
định đồng ý hoặc từ chối cho vay? ý nghĩa của từng nội dung thẩm định là gi?ngân
hàng có thể thẩm định bằng những biện pháp nào?
14. Công ty A bảo lãnh cho công ty B vay tiền ngân hàng C để mua 1 chiếc ô tô.
Công ty B đã dùng chiếc ô tô này cầm cố tại ngân hàng C để vay tiền lần 2.
Đến hạn, công ty B không trả tiền cho ngân hàng C, ngân hàng C đã bán đấu giá chiếc ô


tô nhg vẫn không đủ số tiền đã cho vay. Ngân hàng C yêu cầu công ty A phải trả nốt số
tiền mà công ty B chưa trả.
a. Hỏi ngân hàng C cho công ty B cầm cố chiếc ô tô có đúng pháp luật không? Tại sao?
b. Công ty B có phải trả tiền cho ngân hàng không? Tại sao?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×