Tải bản đầy đủ

DE DU BI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG

KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Khóa ngày 22 tháng 6 năm 2011
MÔN THI: NGỮ VĂN
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ DỰ BỊ

Câu 1: (2.0 điểm)
Thế nào là hàm ý? Xác định hàm ý trong ngữ liệu sau:
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
(Ca dao)
Câu 2: (2.0 điểm)
Nêu ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu.
Câu 3: (6.0 điểm)
Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của
Nguyễn Thành Long.


-----Hết-----(Giám thị không giải thích gì thêm).
Họ và tên thí sinh:....................................., SBD: ......................................................
Giám thị 1:................................................, Giám thị 2:..............................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×