Tải bản đầy đủ

Viết công thức phân số trong excel 2010, 2007, 2013

Viết công thức phân số trong Excel
2010, 2007, 2013
Khi học Excel thì cách viết công thức phân số trong Excel không hề đơn
giản, và đây cũng là thủ thuật Excel mang nhiều lợi ích mà bạn nên biết.
Viết công thức phân số tuy đơn giản hơn với cách viết công thức hóa
học trong Excel, nhưng nếu không nắm rõ thì bạn cũng không thể làm
được, cách viết công thức hóa trong Excel tưởng dễ mà thực ra là rất khó

Nội dung dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn bạn có thể viết công thức phân
số trong bảng tính Excel một cách đơn giản nhất, để từ đó bạn có thể sử
dụng các hàm SUM hay hàm IF một cách dễ dàng hơn, hàm Sum và hàm
IF đều những hàm rất quan trọng trong tính toán Excel
HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT CÔNG THỨC PHÂN SỐ TRONG EXCEL
Bước 1: Bôi đen những ô mà bạn muốn Excel hiểu đúng giá trị nhập vào
là phân số. Click chuột phải → Format Cells.


Bước 2: Trong cửa sổ Format Cells. Vào tab Number →
chọn Fraction trong khung Category→ trong khung Type chọn Up to one
digitBây giờ bạn có thể nhập lại dữ liệu kiểu phân số vào và Excel sẽ hiểu và
hiển thị đúng kiểu phân số như bạn mong muốn. Tuy nhiên Excel sẽ chỉ
hiên thị tử số và mẫu số chỉ có một chữ số mà thôi. Nếu bạn nhập số có
phần tử số và mẫu số nhiều hơn thì Excel sẽ rút gọn và hiển thị chúng ở
dạng hỗn số.

Nếu Bạn Không Muốn Những Phân Số Bạn Nhập Vào Đưa Về Dạng
Hỗn Số Mà Hiển Thị Đầy Đủ Ở Dạng Phân Số Thì Bạn Có Thể Làm
Theo Cách Sau Để Excel Hiển Thị Đầy Đủ Phân Số Bạn Nhập Vào.


Bước 1: Bôi đen những ô mà bạn muốn Excel hiểu đúng giá trị nhập vào
là phân số. Click chuột phải → Format Cells.

Bước 2: Trong hộp thoại Format Cells. Chọn tab Number → trong khung
Category chọn Custom → trong khung Type bạn gõ#???/??? → OK. Lưu
ý số dấu chấm hỏi (?) bạn có thể gõ nhiều hơn tùy vào số lượng chữ số
bạn muốn hiển thị ở tử số và mẫu số (của mình là #???/??? nên phần tử
số và mẫu số sẽ có 3 chữ số).


Bây giờ bạn có thể nhập vào phân số với số chữ số ở tử số và mẫu số tùy
thích, và tất cả chúng sẽ được canh đều bởi dấu cách phân số (/). Dựa
trên cách này bạn cũng có thể thiết lâp việc căn đều các số với dấu chấm
thập phân (.).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x