Tải bản đầy đủ

Khôi phục lại văn bản chưa được lưu trong word, excel, powerpoint

Khôi phục lại văn bản chưa được lưu trong
Word, Excel, PowerPoint
Đôi khi đang trong quá trình soạn thảo máy tính tự khởi động lại hay bị mất điện khiến bạn không
kịp lưu lại văn bản của mình. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách khôi phục lại văn bản chưa
được lưu trong Excel, Word và PowerPoint.

1. Kích hoạt AutoSave và AutoRecover
Để có thể khôi phục lại văn bản chưa lưu Microsoft Office cần được kích
hoạt AutoSave và AutoRecover.
Bước 1: Mở phần mềm Microsof Office Word vào thẻ File -> Options.

Bước 2: Chọn Save -> tích chọn 2 mục SaveAutoRecover information every và mục Keep the
last autosaved version if I closed without saving.


Tại đây bạn có thể thay đổi thời gian tự động lưu file của Office Word. Nếu máy tính không ổn định
bạn hãy giảm thời gian tự động lưu file của Word.

2. Khôi phục lại văn bản chưa được lưu trong
Word
Khi máy tính bị tắt đột ngột mà chưa kịp lưu văn bản, bạn mở Word vào thẻ File -> Options.Hộp thoại xuất hiện chọn Save -> Copy đường dẫn trong mục AutoRecover file location.


Mở Window Explorer dán đường dẫn vừa Copy và nhấn Enter. Chú ý file đuôi là ASD là những file
chưa được lưu.

Chuột phải vào file bạn muốn khôi phục -> chọn Edit.


Việc cuối cùng là bạn lưu lại file văn của mình. Vào thẻ File -> Save, tùy chỉnh tên file và thư mục
lưu.


Với Excel và PowerPoint các bạn thao tác tương tự.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x