Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng chức năng find và replace trong excel

Hướng dẫn sử dụng chức năng Find và
Replace trong Excel
Với bảng tính Excel có lượng dữ liệu lớn việc tìm kiếm và thay thế các ô dữ liệu nếu làm theo cách
thủ công rất mất thời gian. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chức
năng Find và Replace trong Excel.

1. Tìm kiếm dữ liệu Find
Chú ý nên đặt con trỏ chuột tại vị trí đầu tiên của file Excel.
Bước 1: Có 2 cách để bạn lựa chọn chức năng Find.
- Cách 1: Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F.
- Cách 2: Vào thẻ Home -> Chọn Find & Select -> Find.


Bước 2: Hộp thoại xuất hiện nhập từ khóa cần tìm kiếm trong mục Find What -> Find Next.

Bước 3: Muốn tìm tất cả kích chọn Find All => kết quả:

2. Thay thế dữ liệu Replace
Chú ý nên đặt con trỏ chuột tại vị trí đầu tiên của file Excel.
Bước 1: Có 2 cách để bạn lựa chọn chức năng Replace.
- Cách 1: Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + H.

- Cách 2: Vào thẻ Home -> Chọn Find & Select -> Replace.


Bước 2: Hộp thoại xuất hiện, nhập giá trị cần thay thế trong mục Find What, giá trị thay thế trong
mục Replace with. Như ở ví dụ sẽ thay thế giá trị D01ES bằng D01ES. Nhấn nút Replace sẽ thay
thế từng vị trí tìm được. Nếu bạn muốn thay thế tất cả kích chọn Replace All.

Chúc các bạn thành công!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x