Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn chèn textbox trong excel

Hướng dẫn chèn Textbox trong Excel

Chèn Textbox
Vào thẻ INSERT -> Text Box.

Tùy chỉnh trên Textbox
1. Thay đổi màu nền cho Textbox
Nhấn vào biểu tượng đổ màu Shape Fill -> Chọn màu hoặc ảnh làm nền cho Textbox.


2. Thay đổi màu viền cho Textbox
Kích chọn biểu tượng Shape OutLine -> Chọn màu đường viền của Textbox.


3. Tạo hiệu ứng cho Textbox
Nhấn chuột vào biểu tượng Shapes Effects -> chọn hiệu ứng mà bạn muốn.


4. Tùy chỉnh chữ trong Textbox5. Tạo Group Textbox
Nhấn giữ phím Ctrl trong quá trình lựa chọn các đối tượng muốn Group -> Chuột phải lên các đối
tượng đã lựa chọn -> Group -> Group. Mục đích của việc Group để cố định các đối tượng và dễ di
chuyển.


Kết quả các Textbox được nhóm thành 1 đối tượng thuận tiện cho việc di chuyển và cố định các
Textbox.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x