Tải bản đầy đủ

Hàm SQRT trả về căn bậc hai của một số dương trong excel

Hàm SQRT trả về căn bậc hai của một số
dương trong Excel
Hàm SQRT() trong Excel giúp các bạn nhanh chóng tính căn bậc hai của một số bất kỳ mà các bạn
muốn. Cú pháp và cách sử dụng hàm rất đơn giản nhưng nếu bạn nào chưa biết thì cùng theo dõi
bài viết dưới đây.

Bài viết mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm SQRT() trong Excel.

Mô tả
Hàm SQRT() trả về căn bậc hai của một số dương.

Cú pháp
=SQRT(number)
Trong đó:
number là một số dương mà các bạn muốn tìm căn bậc hai của nó.
Nếu number là số âm thì hàm SQRT() sẽ báo lỗi #NUM!.

Ví dụ
Tìm căn bậc hai của các số: 3, -3, 0, 0.5.
Vì -3 là số âm nên hàm trả về lỗi #NUM! còn các số khác sẽ được trả về giá trị căn bậc hai của
chúng.Bài viết đã trình bày cú pháp và cách sử dụng hàm SQRT() trong Excel,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x