Tải bản đầy đủ

Hàm search, cách sử dụng hàm search trong excel

Hàm Search, cách sử dụng hàm
Search trong Excel
Trong Excel việc nắm được các hàm là rất quan trọng, nó cho sẽ quyết
định việc ứng dụng các công thức đó cho các bài toán lớn, dữ liệu lớn hơn
cần giải quyết. Có rất nhiều hàm tính toán trong Excel và nhiều hàm bổ
trợ khác. Hàm Search trong Excel cũng là một trong số đó. Cũng như hàm
find, hàm cho phép ta tìm kiếm vị trí của một đoạn vặn nào đó với kết quả
bao quát hơn. Hãy cùng Taimienphi.vn tìm hiểu cách sử dụng hàm Search
nhé.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM SEARCH TRONG EXCEL.
Công
Thức
Của
Hàm
Search

pháp: =SEARCH
(find
text,
within

text,
start
num)
Trong
đó:
=SEARCH
:
tên
hàm
tìm
kiếm.
Find text: là ký tự, văn
bản bạn muốn tìm kiếm.
Within text: là văn bản, chuỗi ký tự cần tìm kiếm.
Start num: Vị trí bắt đầu tìm kiếm.

Dụ
Về
Hàm
Search.
Ví dụ hãy tìm chữ “p” trong “taimienphi.vn”


Bước 1: Nhập code vào dòng bất kỳ ở dưới gõ : =SEARCH(A6,D6,G6)

Trong
đó
=SEARCH
:
tên
hàm
sử
dụng.
A6: Đối tượng cần tìm nằm ở cột A9, chúng ta có thể thay thế A9 = “p”.
D6: Nơi cần tìm kiếm, chữ “taimienphi.vn” nằm ở cột C9.
G6: vị trí tìm kiếm =1, bắt đầu từ chữ cái đầu tiên, hoặc có thể bỏ qua
bước này hệ thống sẽ mặc định là chữ cái đầu tiên, có thể thay G6 = con
số vị trí tùy thích.
Bước 2: Gõ Enter là kết quả hiện ra =8, chữ p nằm ở vị trí thứ 8 của chữ
“taimienphi.vn” .
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các sử dụng hàm Search đơn
giản trong Excel rồi đấy. Trong bài viết sử dụng Excel phiên bản Office
2016. Là phiên bản mới nhất, phần mềm Office 2016 hỗ trợ rất nhiều tính
năng cũng như 1 số công thức cho người sử dụng dễ dàng nhất, bạn có
thể tải về và dùng thử.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x