Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẾN TRE

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010
Môn: ĐỊA LÝ
Thời gian: 180 phút (không kể phát đề)
Câu 1: (4 điểm)
Dựa vào kiến thức đã học và số liệu (bảng 1):
a) Trình bày chế độ nhiệt và mưa ở Hà Nội, Huế và TP.Hồ Chí Minh.
b) Nêu lên những nhân tố chính dẫn đến sự khác biệt về chế độ nhiệt và mưa ở các
địa điểm trên.
Bảng 1: Chế độ nhiệt và mưa ở Hà Nội, Huế và TP.Hồ Chí Minh
Địa điểm

Hà Nội
0

0

21 01’B , 105 48’Đ


Huế
0

TP.Hồ Chí Minh
0

10047’B , 106047’Đ

16 24’B , 107 41’Đ

Nhiệt độ
(0C)

Lượng mưa
(mm)

Nhiệt độ
(0C)

Lượng mưa
(mm)

Nhiệt độ
(0C)

Lượng mưa
(mm)

1

16,4

18,6

20,0

161,3

25,8


13,8

2

17,0

26,2

20,9

62,6

26,7

4,1

3

20,2

43,8

23,1

47,1

27,9

10,5

4

23,7

90,1

26,0

51,6

28,9

50,4

5

27,3

188,5

28,3

82,1

28,3

218,4

6

28,8

239,9

29,3

116,7

27,5

311,7

7

28,9

288,2

29,4

95,3

27,1

293,7

8

28,2

318,0

28,9

104,0

27,1

269,8

9

27,2

265,4

27,1

473,4

26,8

327,0

10

24,6

130,7

25,1

795,6

26,7

266,7

11

21,4

43,4

23,1

580,6

26,4

116,5

12

18,2

23,4

20,8

297,4

25,7

48,3

Tháng

Câu 2: (4 điểm)
Dựa vào kiến thức đã học và Atlat Địa lý Việt Nam:
a) Chứng minh miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có hai đặc điểm tự nhiên cơ bản là:
“quan hệ mật thiết với Hoa Nam (Trung Quốc) về cấu trúc địa chất – kiến tạo và chịu tác
động mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc".
b) Nêu các thế mạnh và hạn chế trong khai thác, sử dụng tự nhiên của miền.
Câu 3: (4 điểm)
Dựa vào kiến thức đã học và số liệu (bảng 2), hãy phân tích:


a) Sự thay đổi về quy mô và cơ cấu nhóm tuổi của dân số Việt Nam thời kỳ 1979 –
2005.
b) Những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta.
Bảng 2: Quy mô và cơ cấu nhóm tuổi của dân số Việt Nam, thời kỳ 1979-2005
(Đơn vị: %)
Năm
Nhóm tuổi
0 – 14
15 – 59
60 trở lên
Tổng số (triệu người)

1979

1989

1999

2005

42,5
50,4
7,1

38,7
54,1
7,2

33,6
58,3
8,1

27,0
64,0
9,0

52,7

64,3

76,3

83,1

Câu 4: (5 điểm)
Dựa vào kiến thức đã học và số liệu (bảng 3):
a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước
ta.
b) Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong
giai đoạn 1995 – 2008.
Bảng 3: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của nước ta (giá thực tế)
(Đơn vị: Ngàn tỷ đồng)

Năm
Khu vực
Nông-lâm-ngư nghiệp
Công nghiệp-xây dựng
Dịch vụ
Tổng số

1995

2000

2005

2008

62,22

108,35

175,98

326,50

65,82
100,85
228,89

162,22
171,10
441,67

344,22
319,00
839,20

587,16
564,06
1.477,72

Câu 5: (3 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam (tờ Nông nghiệp), trình bày tình hình sản xuất và
phân bố cây công nghiệp của nước ta.
– Hết –
Ghi chú: Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam – nhà xuất bản Giáo dục.


SỞ GD&ĐT BẾN TRE

HƯỚNG DẪN CHẤM
THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010
Môn: ĐỊA LÝ
Câu
Nội dung
1.
a) Trình bày chế độ nhiệt và mưa (3đ)
*Yêu cầu cho mỗi địa điểm (Hà Nội, Huế và Tp.HCM):
-Về chế độ nhiệt: diễn biến nhiệt trong năm; tháng có nhiệt độ cao nhất, thấp
nhất; biên độ nhiệt năm; nhiệt độ trung bình năm.
-Về chế độ mưa: diễn biến phân bố lượng mưa trong năm; các tháng mưa
nhiều (mùa mưa), các tháng ít mưa (mùa khô); tổng lượng mưa trung bình năm.
@Cách tính điểm: ở mỗi địa điểm: chế độ nhiệt: 0,5đ; chế độ mưa: 0,5đ
b) Những nhân tố chính (1đ)
-Vĩ độ: Nhiệt độ trung bình năm ở Tp.HCM > Huế > Hà Nội.
-Gió mùa: gió mùa đông làm cho Hà Nội có thời gian nhiệt độ xuống < 20 0C
(tháng 12 – 2); gió mùa hạ liên quan đến mùa mưa ở các nơi, tạo thời tiết nóng
bức ở Huế (tháng 6 – 8).
-Địa hình: gây mưa nhiều ở Huế (tháng 9 – 12).
2.
a) Chứng minh hai đặc điểm tự nhiên cơ bản của miền B&ĐBBB (3đ)
-Quan hệ mật thiết với Hoa Nam (TQ) về cấu trúc địa chất – kiến tạo:
+Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp với độ cao tb 600m; các dãy núi và thung
lũng sông có hướng vòng cung; điạ hình cacxtơ khá phổ biến; hướng nghiêng
chung là TB – ĐN, thấp dần ra biển và đồng bằng mở rộng.
+Địa hình bờ biển đa dạng: nơi thấp phẳng, nơi nhiều vịnh, đảo, quần đảo;
vùng biển đáy nông, tuy nhiên vẫn có vịnh nước sâu.
+Giàu khoáng sản.
(các ý trên phải có dẫn chứng từ bản đồ)
-Chịu tác động mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc:
+Khí hậu có mùa đông lạnh (dẫn chứng nhiệt độ tháng 1-2)
+Sự hạ thấp đai cao cận nhiệt đới (600 – 700m , trong khi ở miền Nam: 900
– 1000m)
+Sự thay đổi cảnh quan thiên nhiên theo mùa.
b) Các thế mạnh và hạn chế (1đ)
-Thế mạnh: giàu tài nguyên khoáng sản (năng lượng, kim loại,…); thủy điện;
cảnh quan đẹp; tài nguyên đất – rừng;…
-Hạn chế: sự bất thường của nhịp điệu mùa khí hậu, thời tiết, của dòng chảy
sông ngòi gây trở ngại trong quá trình sử dụng tự nhiên.
3.
a) Sự thay đổi về quy mô và cơ cấu nhóm tuổi của dân số VN (2đ)
-Quy mô dân số tăng nhanh, dù tốc độ tăng có hướng giảm (dẫn chứng số liệu)
dân số tăng trung bình > 1 triệu người/năm.
-Dân số nước ta thuộc loại trẻ, nhưng đang có sự biến đổi nhanh về cơ cấu nhóm
tuổi (dẫn chứng số liệu)
b) Những thế mạnh và hạn chế của nguồn lao động (2đ)
-Thế mạnh:
+Nguồn lao động đông, tăng > 1 triệu lao động/năm.
+Người lao động cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất; chất lượng lao
động ngày càng được nâng lên (dẫn chứng số liệu).
-Hạn chế:
+Lực lượng lao động có trình độ cao, lao động kỹ thuật lành nghề còn ít (dẫn
chứng số liệu)

Điểm

0,25
0,5

0,25

0,75

0,25
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1,0
1,0

0,5
0,5

0,5


4.

5.

+Lực lượng lao động đông gây khó khăn: giải quyết việc làm, tăng năng suất
lao động, tăng thu nhập,…
a) Vẽ biểu đồ (2đ)
-Hình thức: miền (3 khu vực, chuyển giá trị sang %) hoặc hình cột chồng (7
cột).
-Nội dung: thể hiện đủ và đúng trục ngang (năm), trục đứng (giá trị sản xuất); độ
lớn, vị trí các đối tượng có tỉ lệ phù hợp với trục ngang và trục đứng; chú thích
tương ứng với ký hiệu thể hiện trên biểu đồ; có tên biểu đồ.
@ Các trường hợp trừ điểm:
+Hình thức thể hiện biểu đồ không phù hợp
+Nội dung: mỗi chi tiết sai, hoặc không phù hợp
b) Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế (3đ)
-Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng: tăng tỉ trọng khu vực II, giảm
tỉ trọng khu vực I. Khu vực III có tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định (dẫn
chứng số liệu).
Có tác động tích cực đối với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng
CNH-HĐH.
-Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn thể hiện trong nội bộ các ngành:
+Khu vực I: giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản. Trong
nông nghiệp: giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi.
+Khu vực II: tăng tỉ trọng CN chế biến, có hàm lượng kỹ thuật cao; giảm tỉ
trọng CN khai thác, các sản phẩm chất lượng thấp.
+Khu vực III: tăng mạnh các lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng kinh tế
và phát triển đô thị.
Tình hình sản xuất và phân bố cây công nghiệp (3đ)
*Yêu cầu: nội dung bài viết dựa trên cơ sở đọc và phân tích nội dung tờ bản đồ
Nông nghiệp trong Atlat Địa lý Việt Nam; có số liệu minh họa cụ thể.
*Nội dung:
-Tình hình sản xuất:
+Giá trị sx cây CN trong tổng GTSX ngành trồng trọt;
+Diện tích trồng cây CN qua các năm;
+Diện tích, sản lượng một số sản phẩm: cà phê, cao su, điều
-Phân bố:
+Các vùng chuyên canh cây CN chính (tỷ lệ diện tích gieo trồng cây CN so
với tổng diện tích gieo trồng); các sản phẩm chính của vùng.
+Các tỉnh có diện tích trồng cây CN quan trọng của vùng (các biểu đồ cột)

0,5

-1,5
-0,25
1,0

0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
1,0
0,5

* Lưu ý:
-Để đạt được điểm tối đa của từng câu, từng ý, bài làm phải có lập luận, diễn đạt rõ ràng,
chính xác, có số liệu dẫn chứng, minh họa.
-Giám khảo có thể vận dụng thang điểm trong từng ý, nhưng không được lệch với số
điểm quy định của mỗi câu.
-----------//-----------


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẾN TRE
ĐỀ THI CHỌN HOC SINH GIỎI LỚP 12
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010
Môn: TIN HỌC.
Thời gian: 180 phút (không kể phát đề)
Bài 1 (10 điểm): Sắp xếp chèn trực tiếp:
Ý tưởng của thuật toán sắp xếp chèn trực tiếp có thể mô tả ngắn gọn như sau:
Cho dãy ban đầu a1 , a2 ,... ,an. Ta có thể xem như đã có đoạn gồm một phần tử
a1 đã được sắp, sau đó thêm a2 vào đoạn a1 để có đoạn a1, a2 được sắp; tiếp tục
thêm a3 vào đoạn a1, a2 để có đoạn a1, a2, a3 được sắp; tiếp tục cho đến khi thêm
xong aN vào đoạn a1 a2 ...aN-1 sẽ có dãy a1 a2.... aN được sắp.
* Yêu cầu:
1. Hãy cài đặt thuật toán trên bằng chương trình.
Dữ liệu vào: File BAI1.INP. Hàng đầu tiên là n - số phần tử của dãy
(0trong dãy. Mỗi số cách nhau 1 khảng trắng hoặc xuống dòng.
Dữ liệu ra: File BAI1.OUT; có cấu trúc tương tự File dữ liệu vào nhưng các
phần tử đã được sắp xếp tăng dần bằng thuật toán sắp xếp chèn trực tiếp như mô tả
trên.
Hiển thị trên màn hình thời gian trước và sau khi sắp xếp xong dãy đã cho.
2. Cải tiến thuật toán:
Anh (Chị) hãy tìm cách cải tiến thuật toán trên sao cho hiệu quả hơn. Yêu cầu:
công đoạn xử lý nào của chương trình có thể cải tiến để thuật toán hiệu quả hơn thì
viết thành 02 chương trình con, một chương trình con lúc chưa cải tiến, một chương
trình con sau khi cải tiến. Cần ghi chú ngắn gọn ý tưởng thuật toán cho chương
trình con đã cải tiến.
Hãy thử chương trình con sau khi cải tiến và hiển thị thời gian trước và sau khi
thực hiện xong quá trình sắp xếp.
File dữ liệu vào cho ở câu 1. Kết quả ghi trong File BAI1B.OUT, có cấu trúc
tương tự BAI1.OUT.
Lưu ý: cải tiến thuật toán không phải là thay thuật toán sắp xếp chèn trực tiếp
bằng một thuật toán sắp xếp khác.


Bài 2 (10 điểm): Chuỗi gần đúng.
Hai chuỗi gọi là gần đúng khi các ký tự của chuỗi gốc xuất hiện trong chuỗi kia
theo đúng thứ tự như chuỗi gốc. Số kí tự sai khác được tính thành tỉ lệ phần trăm so
với chuỗi có độ dài lớn hơn. Nếu tỉ lệ % sai khác không lớn hơn m% thì ta gọi đây
là 2 chuỗi gần đúng.
Ví dụ: xem hình sau:

Trong hình trên, độ sai lệch giữa mispeld và misspelled là 3 kí tự; tỉ lệ là 3/10
tức 30%.
* Yêu cầu: Viết chương trình tìm các chuỗi gần đúng so với chuỗi gốc.
Fie dữ liệu vào cho trong File BAI2.INP. Hàng đầu tiên là m (số nguyên giá trị
từ 1 đến 50). Hàng kế tiếp là chuỗi gốc; các hàng còn lại là các chuỗi cần xác định
có gần đúng với chuỗi gốc đã cho hay không. Chuỗi chỉ gồm các kí tự chuẩn trong
bảng mã ASCII và không có khoảng trắng trong chuỗi; chiều dài chuỗi không quá
254 kí tự.
Kết quả ghi trong File dữ liệu ra BAI2.OUT; gồm chuỗi gốc và các chuỗi gần
đúng với chuỗi gốc (không phân biệt chữ hoa/thường). Mỗi chuỗi được ghi trên 1
hàng.
Ví dụ:
BAI2.INP
30
mispeld
misplace
misspelled
mislead

BAI2.OUT
mispeld
misspelled

------------------ Hết -----------------


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẾN TRE
ĐỀ THI CHỌN HOC SINH GIỎI VÀO CÁC ĐỘI TUYỂN
DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA LỚP 12
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009-2010
Môn: TIN HỌC.
Thời gian: 180 phút (không kể phát đề)
Bài 1 (10 điểm): Dãy tương thích:
Cho hai dãy số nguyên {an}, {bn} (n ≤ 10.000; 1 ≤ ai, bi ≤ 8000,1≤ i ≤ n ). Hai
dãy số gọi là tương thích khi:
+) nếu vị trí i có hai giá trị ai, bi thì bất kỳ j <> i mà ai = aj => bi = bj.
+) nếu vị trí i có hai giá trị ai, bi thì bất kỳ j <> i mà ai <> aj => bi <> bj.
Yêu cầu: Hãy kiểm tra hai dãy {an}, {bn} có tương thích không ?
Dữ liệu vào: SEQUENCE.INP
- Dòng đầu ghi số n
- Dòng hai ghi dãy {an}.
- Dòng ba ghi dãy {bn}.
Các số cách nhau khoảng trắng.
Dữ liệu ra: SEQUENCE.OUT
- Ghi YES nếu tương thích, ghi NO nếu không.
Ví dụ:
SEQUENCE.INP
SEQUENCE.OUT
5
YES
14618
51259
Bài 2 (10 điểm): Trò chơi n2 - 1 số (1 < n ≤ 100).
Cho n2-1 số tự nhiên mang các giá trị từ 1 tới n2-1 được sắp xếp vào một lưới
các ô vuông kích thước n x n. Mỗi số được gọi là một quân cờ và các ô được gọi
chung là bàn cờ. Có một vị trí của bàn cờ bỏ trống. Mỗi lần di chuyển quân, người
chơi được phép chuyển một quân ở vị trí ô tiếp giáp cạnh với ô trống vào ô trống.
Yêu cầu: Từ một trạng thái ban đầu (sự sắp xếp ban đầu của các quân trên bàn
cờ), hãy thực hiện các nước đi hợp lệ để thu được trạng thái kết thúc (trạng thái
đích cần đạt được).
Dữ liệu vào: cho trong File văn bản TROCHOI.INP. Hàng đầu tiên là số n; kế
tiếp là 2 ma trận biểu diễn trạng thái ban đầu và trạng thái kết thúc của bàn cờ; các
ma trận cách nhau 1 hàng trắng; giá trị -1 biểu diễn ô trống.
Các số trong File văn bản biểu diễn ma trận cách nhau 1 hoặc nhiều khoảng
trắng.


Dữ liệu ra: trong File văn bản TROCHOI.OUT. Hàng đầu tiên là số nước đi để
đạt được kết quả. Các hàng tiếp theo biểu diễn các nước đi. Mỗi nước đi trên 1
hàng; mỗi hàng gồm 2 giá trị i j; với i,j là chỉ số của ô sẽ dịch chuyển đến ô trống.
Cách tính chỉ số của ô trùng với chỉ số phần tử của ma trận; trong đó i là chỉ số của
hàng, j là chỉ số của cột.
Nếu không có lời giải thì ghi giá trị -1.
Lưu ý:
- Thời gian thực hiện chương trình không vượt quá 10s
- Mức độ hiệu quả của thuật toán được đánh giá theo số nước đi để đạt được
kết quả (số nước đi càng ít càng tốt).
Ví dụ:
TROCHOI.INP
5
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 24 19
21 22 23 20 -1

TROCHOI.OUT
4
54
44
45
55

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 -1
-------------------- Hết --------------------


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẾN TRE
_________________
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010
Môn: TIẾNG ANH
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)
Lưu ý:
- Đề thi gồm có 10 trang.
-Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi.
- Thí sinh viết câu trả lời vào đúng vị trí quy định trên bài thi.
PART 1: LISTENING (3.5 pts)
Task 1: Imagine that you are visitor at Disney World in California. Listen to the tour guide
talking about Mickey Mouse and complete the table below (1pt).
1
The year in which Gertie the Dinosaur first appeared on the screen
2

The last year Walt Disney gave Mickey Mouse his own voice.

3

The year of the first black and white Mickey Mouse film production.

4

The number of films in which Mickey Mouse has starred.

5

The number of famous characters who joined Mickey in his films.

Task 2: Listen to the tour guide talking again and decide whether the statements below are
true (T) or false (F) by circling the letter T or F after each statement (1pt).
1
Mickey Mouse was the first cartoon character in cinema history.
T
F
2

Mickey Mouse always looked the same.

T

F

3

Walt Disney drew Mickey Mouse himself.

T

F

4

Many people worked on Mickey Mouse’s personality and behavior.

T

F

5

Adults didn’t like the first black and white Mickey Mouse cartoon.

T

F

Task 3: Look at the six sentences for this part. You will hear a conversation between a teenage boy,
Jack and his mother, about accommodation for Jack at university. (1.5pts)
Decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, put a tick (√) in the box under
A for YES. If it is not correct, please put a tick (√) in the box under B for NO

1


1

Jack has to make a decision about accommodation soon.

2

Jack and his mother agree that he should share a house with friends.

3

Jack wants to cook for himself.

4

Jack’s mother thinks that sharing a house will cost a lot.

5

Jack thinks he will have less space in a share house.

6

Jack is confident he can find a house to rent.

A

B

YES

NO

PART 2: VOCABULARY & GRAMMAR: (6.8pts)
Question 1: Put a cross (X) on the best option (A, B, C, or D) for each item on the answer box
below.(2pts)
1 Try not to worry---------------- it any more. Everything will be fine.
A. of
B. about
C. for
D. by
2 Steve prefers socializing ---------------- staying home watching TV.
A. from
B. than
C. instead
D. to
3 He ----------------the impression of being very confident and reliable.
A. shows
B. has
C. gives
D. brings
4

Adam and Helen decided to have a party to ---------------- the occasion.
A. notice
B. make
C. mark
D. commit
5 I read an article about “Burglar_----------------” houses.
A. friendship
B. friendliness
C. friend
D. friendly
6 Jenny accepted immediately. She couldn’t ---------------- the opportunity of a lifetime.
A. lose
B. have
C. miss
D. regret
7 It’s really difficult to tell who’s going to ---------------- the game; they’re both excellent
players.
C. defeat
D. get
A. beat
B. win
8 Physics is Diane’s favorite ---------------- .
A. lesson
B. grade
C. subject
D. degree
9 ---------------- learning encourages children to work together.
A. Cooperative
B. Education
C. Life
D. Operating
10 Our government has come up with a(n) ---------------- to attract more visitors to our country.
A. amount
B. profit
C. task
D. scheme
11
Luggage ---------------- to be collected in the luggage reclaim area.
A. are
B. is
C. have
D. must
12
She missed her flight in the end, ---------------- she?

2


13
14
15
16
17
18
19
20

A. hasn’t
B. won’t
C. wasn’t
D. didn’t
Her wedding dress was designed ---------------- a famous fashion designer.
A. at
B. with
C. by
D. from
I don’t know how he ever got Joe ---------------- to this.
A. agree
B. to agree
C. agreeing
D. have agreed
I ---------------- you if she’d left a message for you.
A. would have told
B. will tell
C. had told
D. might have told
The judge asked Helen if ---------------- anything to add.
A. she has
B. she was having C. did she have
D. she had
I’d ---------------- you were honest with me; I hate lies.
A. prefer
B. like
C. rather
D. wish
The new road ---------------- by next June according to the Mayor.
A. will build
B. is being built
C. will have built D. will have been
built
Why ---------------- we go out to dinner tonight?
A. could
B. don’t
C. shall
D. not
I spend twice ---------------- much on my holiday as you did on yours.
A. the
B. than
C. as
D. very
ANSWERS FOR QUESTION 1
1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20

Question 2: Read the text below. Use the words given in capitals at the end of each line to form
a word that fits the space in the same line. (2pts)
MUSICALS
Musicals are the perfect (0) Combination of the theater, concert
COMBINE
and fun. They are musical (1) --------------------- with singing, dancing
PERFORM
and acting all at the same time. A lot of hard work goes into the (2)
--------------------- of a musical. First, someone must write the script
PRODUCE
and then decide what music is most (3) --------------------- to help tell
SUIT
the story. Then, the right (4) --------------------- must be found. If you
ACT
want to work in a musical, you have to be very (5) ---------------------.
TALENT
You must know how to act, sing and dance. It can be very hard work. You
may have to wear an (6) --------------------- costume or learn lots of
COMFORT
different songs. Despite the (7) ---------------------,hundreds of young actors
ADVANTAGE
go for the auditions when a hit musical such as Annie is looking for people.
You can imagine the look of (8) -------------------- on a young actor’s face
BELIEVE
when they are chosen to bring (9) --------------------- to hundreds of people.
ENJOY

3


Musicals can be a great way to spend a very (10) ---------------------evening.
ENTERTAIN
Question 3: Complete the sentences with appropriate words. The first letter of each word is
given. (2pts)
Example: 0. Warsaw is a city with a population of over one million people.
1. You are going to have a baby?! That’s really great n……………………!
2. In Britain most children wear a u…………………… to school. I think it’s a good idea.
3. My aunt is a very g…………………… person. She always gives money and helps the poor.
4. We had an excellent m……………………at the most expensive restaurant in Rome.
5. I invited only ten people- five members of my family and very c…………………… friends.
6. I’m so glad you have passed your driving test. c……………………! you worked for this.
7. Tom is very h……………………, you can always leave your money with him.
8. It is very f…………………… to wear a mini-skirts together with heavy boots.
9. My little brother is very c…………………… to animals. He always kicks and hits them.
10. Don’t criticize him, he will start crying. Don’t you know he is very s……………………?
Question 4:Write the unnecessary word on the lines provided, otherwise put a tick (√) (0.8pt)
I received a letter from my friend Ian, for whom I
e.g. for
haven’t seen for a year now. He says me that he’s
1…………………
having lots of fun in San Francisco and isn’t actually
2. …………………
coming back in this summer as he’d planned to. He
3…………………
suggests I to go and visit him for my holiday, which
4. …………………
doesn’t sound like a bad idea; I’m actual thinking
5. …………………
about it. So, if he is free in August, I may go and stay
6. …………………
with him for a couple of weeks. I’ll probably give him a
7…………………
ring in a few of days and let him know.
8…………………

PART 3: READING COMPREHENSION (6.2pts)
Question 1: Read the text. Then choose the best word, A, B, C OR D, to fill spaces 1-15 (3pts)
ALFRED NOBEL
When we hear the name Nobel, we immediately think of Nobel Prizes. But Alfred Nobel, the
(1) --------------- of the awards, was also a great (2) --------------- and
(3) ---------------.
Born in 1933 in Sweden, Nobel studied first in Russia and then (4) ------------- to the US
where he studied mechanical (5) ---------------. Afterwards, he returned to Sweden to work with his
father. Gradually, they made (6) --------------- in explosives. Nobel (7)
--------------- out how to work safely with nitroglycerine, a very dangerous and explosive (8) --------------. His invention later became known (9) --------------- dynamite. Nobel continued throughout his
life to (10) --------------- improvements in the field of explosives. He eventually owned (11) -------------- explosives factories around the world and became very wealthy.
Alfred Nobel was a man of great (12) ---------------. When he died he left a wonderful gift to
the world: The Nobel prizes. Each year these prizes are (13) --------------to scientists, inventors and
other (14) --------------- people for their great (15) --------------- to the world.
1
A. holder
B. creator
C. discoverer
D. receiver

4


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A. scientist
A. direction
A. transferred
A. developing
A. directions
A. figured
A. shape
A. by
A. do
A. numerous
A. advantage
A. awarded
A. developed
A. involvement

B. engine
B. invention
B. visited
B. producing
B. advances
B. solved
B. form
B. with
B. have
B. numerate
B. achievement
B. designed
B. interested
B. contribution

C. philosophy
C. maker
C. joined
C. engineering
C. motions
C. granted
C. body
C. as
C. make
C. numerical
C. situation
C. suggested
C. creative
C. manufacturing

D. production
D. inventor
D. emigrated
D. creating
D. movements
D. introduced
D. substance
D. for
D. take
D. numbered
D. incident
D. implanted
D. manageable
D. development

ANSWERS FOR QUESTION 1 (PART III)

4

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

8

12

Question 2: Look at the sentences below. Read the text on the next page to decide if each
sentence is correct or incorrect. If it is correct, mark A at the end of each statement. If it is
incorrect, mark B at the end of each statement. (2pts)
The stadium is taller than most other buildings in Cardiff.
1
_____
Seats were built before the first sporting event at Cardiff Arms Park.
2
_____
New rules meant fewer people would be able to watch a match in the stadium.
3
_____
The idea of building a new stadium in a different part of the city was
4
_____
considered.
It is possible to change the position of the roof depending on the weather.
5
_____
Seats in the middle of the stadium have a better view than those in the corners.
6
_____
The stadium is easy to reach by public transport.
7
_____
On a tour, it is possible to see the parts of the stadium used by players.
8
_____
The last tour finished at 4 pm on a Sunday.
9
_____
Tours should be booked and paid for by phone in advance.
10
_____
The millennium Stadium, Cardiff
A new sport stadium opened in Cardiff, capital of Wales, in June 1999. The stadium stands
proudly over the city as there aren’t many other high buildings. It was built on the site of the worldfamous Cardiff Arms Park rugby stadium.

5


The original Cardiff Arms Park was a piece of ground next to the River Taff, given to the
city residents in 1803 by the Marquis of Bute. The idea was that it would be used for leisure
activities. The first sporting event on the piece of ground was in 1848 when a cricket match was
organized but it wasn’t until 1881 that the first seating area of 300 seats was built. Over the next
hundred years, Cardiff Arms Park became well known as a location for many important rugby
matches.
By the 1990s it had become clear that the stadium was no longer big enough. At that time,
there was room for 53,000 people in the Cardiff Stadium (including 11,000 standing). This total
number would soon be reduced by a law on safety which stopped people standing in stadiums.
A number of different choices were looked at. One was to expand the size of the existing
stadium, increasing the number of seats by one- third. Another suggestion was to find another site
somewhere in Cardiff to build a new stadium. But in the end it was decided to knock down the old
stadium and build a new one on the same site.
Work began on 27 April 1997. It was the first stadium in Britain to have a moving roof so the
whole stadium can be covered if it rained or the roof can be left open if it is fine. Another successful
design feature is that wherever you sit in the stadium you have an excellent view, even if you’re in
one of the corners.
The stadium is just a few minutes’ walk from the Central Station with bus stops nearby so it
is in a perfect location. If you happen to be in Cardiff, you can take a tour of the stadium. Climb to
the top and enjoy the views, run down the players’ tunnel and imagine yourself being cheered by
72,000 people or visit the changing rooms, training rooms and medical rooms. Tours take place
Monday- Saturday (first tour departs 10am, last tour departs 5pm), Sundays and public holidays
(first tour departs 10am, last tour departs 4pm), but there are no tours on match or event days. Tours
leave from Gate 3 (Westgate Street). You should arrive 10 minutes before departure of the tour and
payment is due upon arrival. For prices of a Millennium Stadium Tour call 029 1082 2228.
Question 2: Read the article about endangered species. For questions 1-6, choose the correct
answer: A, B, C or D.(1.2pts)
ENDANGERED SPECIES
In today’s world, thousands of plants and animals are in danger of extinction, and the number
of species at risk increases every year. Not all plants or animals existing in small numbers are
endangered as their population may not be decreasing or threatened. An endangered species is one
which is expected to die out within twenty years unless special measures are taken to protect it.
Endangered animals include blue whales, giant pandas, orangutans, rhinoceroses, snow leopards,
tigers and some species of crocodile. Endangered plants include some species of cactus.
Why are the above species of animal endangered? There are now legal limits on hunting, but
not all species are protected by law. Even when animals are legally protected. Illegal hunting for
fur, tusks and horns continues. Those animals that are not killed are captured and sent to zoos or
sold as pets. For example, the little blue macaw, a parrot native to Brazil, has been captured in such
numbers for private bird collections that it is almost extinct in the wild. In addition to this, many
species’ habitats are eliminated when people clear land in order to build on it, or when they
introduce domestic and non-native animals which overgraze the vegetation and even prey on birds
and mammals which are already at risk of extinction.
Why is it important to save endangered species? Firstly, nature is delicately balanced, and the
extinction of one species may have a serious effect on others. Secondly, it is the fault of mankind
that so many species are endangered, so it is our responsibility to protect those species while we
still can. We must stop the hunting of wild animals and the destruction of the forests before it is too
late. It is worth making an effort- by saving endangered species we could be saving ourselves.

6


1

2

3
4

5

6

According to the text
A. all plants and animals are expected to
B. blue whales have become extinct.
die out in 20 years if we don’t take
measures to protect them.
C. more and more species become
D. only animal species are seriously
endangered each year.
threatened.
The author wonders why all the species mentioned are in danger because
A. all species are protected by law
B. hunting is not allowed everywhere
nowadays.
C. most endangered species are kept in
D. illegal hunting has been eliminated.
zoos.
The author uses the blue macaw as an example of
A. birds captured for the pet trade.
B. a species that has completely died out.
C. a species of birds killed by hunters.
D. birds captured for zoos.
According to the author introducing domestic, non-native animals
A. is not associated with endangered
B. is only dangerous in tropical forests.
species.
C. is the only reason why some species
D. may threaten the habitats of some
habitats are destroyed.
species.
Endangered animals
A. will definitely die out soon.
B. are an important part of the world’s
wildlife.
C. cannot be saved because we need to
D. have a bad effect on others.
save ourselves.
What does “it” in line 14 refers to ?
A. habitats
B. the little blue macaw
C. land
D. the planet

PART 4: WRITING (3.5pts)
Question 1: Rewrite the sentences in each pair. Use no more than five word including the word in
bold. DO NOT change this word. An example is given (0). (0.7pts)
0. I don’t know many people here at all.
Few
Æ I know very few people here.
1. I wish I could go to a fashion show in Paris!.
Able
Æ I’d love ---------------------------------------- go to a fashion show in
Paris!
2. Pat drove the car for the first time last year.
Never
Æ Pat ---------------------------------------- a car before this year.
3. I tried talking to her a few days ago.
Already Æ I ---------------------------------------- talking to her.
4. Please open your suitcase.
mind
Æ Would ---------------------------------------- your suitcase?
5. Don’t ask so many questions.
stop
Æ Please ---------------------------------------- questions.
6. I have the impression that something is wrong.
Seems
Æ Something ---------------------------------------- wrong.
7. I didn’t go to the party. I studied.

7


Instead Æ I ---------------------------------------- to the party.
Question 2: The JOB HUNTERS AGENCY has advertised summer jobs in the USA in your
local newspaper. Read the ads in the box and write a letter to JOB HUNTERS applying for
one of them. (2.8 pts)
Make sure that you must include the following in your letter.
- Reason for writing
- Why you are interested in the job
- Description of your personal qualities
- Qualifications
- Practical skills
- Experience (if any)

SUMMER JOBS IN THE USA
4 weeks: taking care of children. Some housework. Sundays free. Driving license required. Choice of
staying with host family or at a student hostel. Earn up to $ 150 per week.
2 months: Farm work (picking fruit and vegetables, looking after animals, working in the fields, doing
some housework). Earn up to $ 250 per week.
2to 6 weeks: hotel work (cleaning rooms, working as a waiter or receptionist, organizing sports events
for children). Long hours. Free accommodation. Earn $ 200-$250 per week.

8


Start your writing here!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH
BẾN TRE

NĂM HỌC: 2009-2010
MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN

TASK 1

TASK 2

TASK 3

1. 1909

1. F

1. B

2. 1946

2. F

2. B

3. 1928

3. F

3. A

4. 120

4. T

4. A

5. 4

5. F

5. B

-

6. A

-

CHẤM

I-SECTION I:
LISTENING (3,5đ)

1.5 điểm

10

Task 1: 0.2 x 5 = 1
điểm
Task 2: 0.2 x 5= 1
điểm
Task 3: 0.25 x 6 =


II- SECTION II: GRAMMAR AND VOCABULARY (6.8đ)
Question 1: (2đ) mỗi câu đúng= 0,1 x 20)
Answers for question 1
1

B

11

B

2

D

12

D

3

A

13

C

4

C

14

B

5

B

15

A

6

C

16

D

7

B

17

C

8

C

18

D

9

A

19

B

10

D

20

C

Question 2: (2đ) ( mỗi từ đúng = 0,2 đ x 10)
1.
2.
3.
4.

performances
production
suitable
actors

6. uncomfortable
7. disadvantages
8. belief
9. enjoyment
11


5. talented

10. entertaining

Question 3 (2đ) ( mỗi từ đúng = 0,2 đ x 10)
1. news
2. uniform
3. generous
4. meal
5. close
Question 4 (0.8đ) ( mỗi từ đúng = 0,1 đ x 8)

6.congratulations
7. honest
8. funny
9. cruel
10. sensitive

1. me
2. √
3. in
4. to
5. actual
6. √
7. √
8. Of
SECTION III: READING (6.2đ)
Question 1 (3 đ) ( mỗi câu đúng = 0,2 đ x 15)

Answers for question 1
1

B

8

D

2

A

9

C

3

D

10

C

12


4

D

11

A

5

C

12

B

6

B

13

A

7

A

14

C

15

B

Question 2 (2đ) ( mỗi câu đúng = 0,2 đ x 10)
1. A
6.B
2. B
7. A
3. A
8. A
4. B
9. B
5. A
10. B
Question 3 (1.2đ) ( mỗi từ đúng = 0,2 đ x 6)

1. C
2. B

4. D
5. B

3.A

6. C

13


SECTION IV: WRITING (3.5đ)
Question 1 (0.7 đ) ( mỗi câu đúng = 0,1 đ x 7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I’d love to be able to go to a fashion show in Paris!
Pat had never driven a car before this year.
I have already tried talking to her.
Would you mind opening your suitcase?
Please stopped asking so many questions.
Something seems (to be) wrong.
I studied instead of going to the party. .

Question 2 ( 2.8 đ)

Nội dung (2đ)

Cách dùng từ

Điểm
1. Reason for writing

0.4

2. Why you are interested in the job

0.4

3. Description of your personal qualities

0.4

4. Qualifications

0.4

5. Practical skills and experience (if any)

0.4

1. Greeting & closing

0.1

14


và ngữ pháp
(0.8đ)

2. Grammatical correction

0.2

3. Relevant to the advertisement you replied

0.2

4. Good sentence connectors

0.1

5. Word using and spelling

0.2

15


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẾN TRE
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 – 2010
Môn: VẬT LÝ
Thời gian: 180 phút (không kể phát đề)
Câu 1: (4 điểm)
Một xilanh thẳng đứng có tiết diện S, chứa một lượng khí nitơ, bên trên có pittông
khối lượng m trượt không ma sát trong xilanh hình vẽ 1. Ban đầu độ cao của cột
khí trong xilanh là h, áp suất khí trời là p0. Phải truyền cho khí trong xilanh một
h
nhiệt lượng là bao nhiêu để nâng pittông lên cao thêm một đoạn là ? Tìm hiệu
4
suất của động cơ này.
Câu 2: (4 điểm)
Hai quả tạ giống nhau A và B được nối với nhau bằng một dây không co dãn có
2l
chiều dài là l, khối lượng không đáng kể hình vẽ 2. Lúc đầu tạ B ở độ cao h = ,
3
chiều cao của bàn cũng bằng l. Thả cho tạ B nó rơi và nó kéo tạ A trượt trên mặt
bàn hoàn toàn nhẵn. Sau khi va chạm vào sàn, tạ B đứng yên còn tạ A bay ra xa
bàn. Hỏi ở độ cao nào của quả tạ A thì dây căng trở lại?
Câu 3: (4 điểm)
Cho mạch điện hình vẽ 3, biết uAB = 160cos100πt (V). Điều chỉnh C cho công
π
suất mạch cực đại và bằng 160 (W), khi đó uMB = 80cos(100πt + ) (V), bỏ qua
3
điện trở các đoạn dây nối.
a) Chứng tỏ cuộn dây có điện trở nội r khác không. Tìm r, R, L, C và viết biểu
thức dòng điện qua mạch.
b) Với giá trị nào của C thì hiệu điện thế hiệu dụng của tụ đạt cực đại.
Câu 4: (4 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ 4, bỏ qua điện trở các đoạn dây nối. Các điện trở có
cùng giá trị R0, các vôn kế có cùng điện trở là RV. Biết vôn kế V1 chỉ 6 (V), vôn kế
V2 chỉ 22 (V). Tính số chỉ vôn kế V.
Câu 5: (4 điểm)
Một thanh kim
loại có chiều dài AB = l, quay đều trong từ trường đều có vectơ
ur
cảm ứng từ B vuông góc với thanh. Lập công thức tính hiệu điện thế ở hai đầu
thanh khi thanh quay quanh trục với tần số góc n trong hai trường hợp:
a) Trục quay đi qua đầu A của thanh.
b) Trục quay đi qua một điểm trên thanh, cách đầu A của thanh một đoạn Δl.
- Hết -


m

A

S
h

B
h

Hình vẽ 1

A

Hình vẽ 2

C

R

M

L,r

B

Hình vẽ 3

A

R1

C

R3

E

22 V

R2
B

Hình vẽ 4

F

R7

6V

R4
D

R5

R6
G

H


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×