Tải bản đầy đủ

Hàm PROPER trong excel

Hàm PROPER trong Excel
Hàm PROPER() trong Excel Trong quá trình nhập dữ liệu trong Excel, đôi khi vì nhập nhanh mà các
bạn đã bỏ qua việc viết hoa chữ cái đầu tiên cho dữ liệu. Thay vì mất thời gian sửa chữa từng dữ
liệu, các bạn có thể sử dụng hàm PROPER() để tiết kiệm thời gian sửa chữa. Hàm PROPER() sẽ
giúp các bạn viết hoa ký tự đầu tiên của các từ và chuyển đổi tất cả các ký tự khác thành chữ
thường.
Để biết cú pháp và cách sử dụng hàm PROPER() các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Mô tả
Hàm PROPER() giúp viết hoa chữ thứ nhất trong một chuỗi văn bản nếu trước nó là một ký tự
không phải chữ (ví dụ khoảng trắng) và chuyển đổi tất cả các chữ khác thành chữ thường.

Cú pháp
=PROPER(text)
Trong đó:
text là chuỗi văn bản cần viết hoa chữ thứ nhất được đặt trong dấu ngoặc kép, tham số bắt buộc.
Text có thể là chuỗi văn bản, một công thức trả về văn bản hoặc tham chiếu ô tới chuỗi văn bản cần
viết hoa chữ cái đầu.

Ví dụ
- Nhập trực tiếp chuỗi văn bản vào hàm.- Tham chiếu đến ô chứa chuỗi văn bản.

Bài viết đã mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm PROPER() trong Excel, cách sử dụng hàm khá đơn
giản nhưng hiệu quả mà hàm PROPER() mang lại rất lớn. Hàm PROPER() có ứng dụng lớn trong
thực tiễn, được rất nhiều người biết đến và sử dụng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x