Tải bản đầy đủ

Excel hàm SUBSTITUTE trong excel, ví dụ và cách dùng

Excel - Hàm SUBSTITUTE trong
Excel, Ví dụ và cách dùng
Hàm SUBSTITUTE trong Excel giúp bạn thay thế chuỗi văn bản cũ thành
chuỗi văn bản mới. Để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng
hàm này, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM SUBSTITUTE TRONG EXCEL - VÍ DỤ
MINH HỌA
Cú Pháp: SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])
Trong Đó:
- Text: Văn bản mà bạn muốn thay thế các ký tự trong đó.
Old_text: Văn
bản

bạn
muốn
được
thay
thế
- New_text: Văn bản mới mà bạn muốn thay thế cho văn bản cũ.
- Instance_num: vị trí mà văn bản cũ xuất hiện mà bạn muốn thay bằng

văn bản mới
Xét Ví dụ: Cho bảng dữ liệu
- Thay thế văn bản cũ bằng khoảng trắng


- Thay thế văn bản cũ bằng văn bản mới tại vị trí tìm thấy đầu tiên

- Thay thế văn bản cũ bằng văn bản mới tại vị trí tìm thấy thứ 2


- Thay thế văn bản cũ bằng văn bản mới tại tất cả vị trí tìm thấyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x