Tải bản đầy đủ

DATEIF hàm đếm số ngày, tháng, năm trong excel 2007 2010 2013 2003

DATEIF - Hàm đếm số ngày, tháng,
năm trong Excel 2007 2010 2013
2003
Để tính khoảng cách, số ngày ta có thể sử dụng nhiều hàm khác nhau. Tuy
nhiên để tính toán nhanh chóng và chính xác nhất thì DATEIF là lựa chọn
hàng đầu. Việc tính toán này cũng là nhu cầu khá phổ biến, để phục vụ
nhiều yêu cầu công việc khác nhau. Nếu tính toán thủ công kết hợp máy
tính bỏ túi thì rất thời gian và dễ sai sót. Hãy cùng tìm hiểu về hàm DATEIF
để biết thêm chi tiết.
DATEIF - HÀM ĐẾM SỐ NGÀY, THÁNG, NĂM TRONG EXCEL 2007
2010 2013 2003
Tải

cài
đặt Office
2013
Sử dụng bản thấp hơn, các bạn có thể tải và cài đặt Office 2007
Câu Lệnh Sử Dụng:
=DATEIF (ngày bắt đầu,ngày kết thúc)
Ví dụ câu lệnh trên sẽ tính số năm từ cell B5 đến thời điểm hiện tại.
Kết quả sẽ trả về trực tiếp tại cell B5.


Một số chọn:
“d": Đếm số ngày
"m": Đếm số tháng, tuy nhiên chỉ lấy phần nguyên
"y": Đếm số năm giữa, cũng chỉ lấy phần nguyên


"yd": Trả về số ngày lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian
"ym": Trả về số tháng lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian
"md": Trả về số ngày lẻ của tháng
3 lựa chọn dưới ít khi được sử dụng, chúng ta thường dùng d,m,y là chủ
yếu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x