Tải bản đầy đủ

Cách chuyển dấu chấm thành dấu phẩy trong excel trên windows 7

Cách chuyển dấu chấm thành dấu phẩy trong
Excel trên Windows 7
Cách chuyển dấu chấm thành dấu phẩy trong Excel trên Win 7. Đôi khi trong công việc bạn muốn
hiển thị các con số dưới dạng truyền thống của Việt Nam: phân cách hàng nghìn… bằng dấu phẩy.
Bài viết dưới đây hướng dẫn Cách chuyển dấu chấm thành dấu phẩy trong Excel trên Win 7.
Bước 1: Nhấn Start -> Control Panel.

Bước 2: Hộp thoại Control Panel xuất hiện -> chọn Region and Language.


Bước 3: Hộp thoại Region and Language xuất hiện click vào Additional Settings.


Bước 4: Trong phần Decimal Symbol nhập dấu phẩy, mục Didit Grouping Symbol nhập dấu
chấm -> bấm OKđể hoàn thành.


Bước 5: Mở file Excel nhập số và kiểm tra.


Tất cả các giá trị chứa dấu chấm được thay thế bởi dấu phẩy. Chúc các bạn thành công!
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x