Tải bản đầy đủ

AN TOÀN điện bài 2 cách phòng chống điện giật

Xin kính chào thầy và
các bạn!


1/So sánh các hệ
thống nối đất


Các loại hệ thống nối đất
Nối đất tập trung:điện cực
nối đất là các ống sắt tròn có
đường kính từ 4-6cm,dài từ
2-3m chôn thắng đứng sâu
trong đất 0.5-1m,hoặc các
thanh sắt chôn nằm ngang
cách mặt đât 0.5-1m.

Nối đất hình lưới:Áp dụng
hình thức này khi nối đất
tập trung có điện áp bước
lớn.

Ưu điểm

_Trị số điện áp bước
giảm đi rất nhiều.


Theo chức năng của các loại nối đất, nó được chia làm 3
loại sau đây:
-Nối đất an toàn : nhằm đảm bảo an toàn cho con người. Nối đất an toàn là nối
tất cả các bộ phận kim loại của TBĐ hay của các kết cấu kim loại mà khi cách điện
bị hư hỏng thì nó xuất hiện điện áp xuống hệ thống nối điện.


Nối đất chống sét : đảm bảo an toàn cho
TBĐ. Nối từ bộ phận thu sét xuống đất.


Nối đất làm việc : nhằm đảm bảo điều kiện
làm việc bình thường cho TBĐ và 1 số bộ
phận của TBĐ theo chế độ đã được qui định
sẵn, đây là loại nối đất bắt buộc để đảm
bảo các điều kiện vận hành của hệ thống.
Trong rất nhiều trường hợp, 2 hoặc 3 nhiệm
vụ nối đất trên được thực hiện trên cùng
một hệ thống nối đất. Các loại nối đất
thường được thực hiện bằng một hệ thống
những cọc thép (hoặc đồng) đóng vào đất
hoặc những thanh ngang hoặc hệ thống
thanh - cọc nối liền nhau chôn trong đất ở
một độ sâu nhất định.


2/Ứng dụng hệ thống

điện trung tính không nối
đất


Mạng trung tính cách điện(không nối đất): Điểm trung
tính của cuộn dây MBA không được nối đất (cách ly) vì


vậy khi có chạm đất 1 pha dòng chạm đất rất
nhỏ(mạch hở không có dòng hồi về điểm trung tính
MBA) do đó không đủ dòng để tác động cắt các thiết
bị bảo vệ.


3/Sử dụng mạng điện

cách li,mạng điện áp thấp


_Điện trở của trang bị nối đất sử dụng để nối
thiết bị điện không được lớn hơn 4Ω.
_Trong trường hợp công suất của máy phát hoặc
máy biến áp là 100KVA và nhỏ hơn thì cho phép
điện trở của trong bị nối đất không lớn hơn 10Ω.
Nếu máy phát hoặc máy biến áp làm việc song
song thì cho phép điện trở là 10Ω khi tổng công
suất của chúng không lớn hơn 100KVA.


4/Các biện pháp kĩ

thuật khác để biết an
toàn


Máy điện phải đặt ở những nơi khô ráo (trừ các máy điện có cấu tạo đặc biệt để
làm việc ởnhững nơi ẩm ướt) và phải dùng bu lông bắt chặt vào bệ máy. Hộp đầu
nối dây của máy phải có nắp bảo vệ; cấm lấy nắp ra trong khi máy đang làm việc.

Tuỳ theo điều kiện làm việc, từng thời gian phải có kế hoạch làm vệ sinh máy điện
nhất là các động cơ điện làm việc ở nơi có nhiều bụi.

Các bộ phận để hở của trục và các bộ phận quay của máy như puli hộp
nối trục... phải được che chắn


Trước khi sử dụng các thiết bị điện cần kiểm tra:

o Cách điện giữa các pha với nhau, giữa pha và vỏ.
o Trị số điện trở cách điện cho phép: phụ thuộc vào điện áp của mạng điện:
*Đối với mạng điện dưới 1000[V] điện trở cách điện phải lớn hơn 1000[Ôm/V],tức là
1[kiloom/V].
VD: với mạng điện áp 220[V] điện trở cách điện ít nhất phải là:
*Đối với các thiết bị điện có điện áp tới 500[V]: Phạm vi an toàn điện quy định điện trở cách
điện là 0,5 [Mega ôm/Vôm] để đảm bảo an toàn.
_Ở những nơi có điện nguy hiểm, để đề phòng người vô tình tiếp xúc, cần sử dụng tín hiệu,
khoá liên động và phải có hàng rào bằng lưới, có biển báo nguy hiểm.
_Sử dụng điện áp thấp, máy biến áp cách ly.
_Sử dụng máy cắt điện an toàn.
_Hành lang bảo vệ đường dây điện cao áp trên không: giới hạn bởi hai mặt đứng song song
với đường dây, có khoảng cách đến dây ngoài cùng, khi không có gió:


Cảm ơn thầy và
các bạn đã lắng
nghe!

Tạm Biệt!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×